Wednesday, 6 February 2013

Bellareya maasti (maha sati) vigrahagalu

                             ಬೆಳ್ಳಾರೆಯ ಮಾಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಇತರ ವಿಗ್ರಹಗಳು 
                                     ಬೆಳ್ಳಾರೆ ಬೀಡಿನ ಮಾಸ್ತಿ ವಿಗ್ರಹ -೧ 
                                                                    ಕಂಚಿನ ಕರಡಿಗೆಗಳು 

                                                                    ಹಸುವಿನ ವಿಗ್ರಹ 
                                                                     ಹಂದಿಯ ಮೂರ್ತಿ 
                                                                    ಮಾಸ್ತಿ ವಿಗ್ರಹ -೨
ಬೆಳ್ಳಾರೆ ಬೀಡಿನ ಪಟ್ಟದ ಚಾವಡಿಯ ಬಳಿಯಲ್ಲಿರುವ ಅಡ್ಯಂತಾಯ  ಭೂತಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ  ಭೂತದ ಮೊಗ ಆಯುಧಗಳೊಂದಿಗೆ  ಕೆಲವು ಅಪೂರ್ವ ವಿಗ್ರಹಗಳಿವೆ.ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಂಚಿನಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ಮಾಸ್ತಿ ಮೂರ್ತಿಗಳಿವೆ .ಒಂದು ಹಸುವಿನ ಮೂರ್ತಿ ಇದೆ .ಇದರ ಬೆನ್ನಿನ ಮೇಲೆ ಚಿಕ್ಕದಾದ ನಂದಿಯ ವಿಗ್ರಹ ಇದೆ.ಹಾಲನ್ನು ಕುಡಿಯುವ ಕರು ಕೂಡ ಜೊತೆಗೆ ಇದೆ.ಮೂರು ಕಂಚಿನ ಕರಡಿಗೆಗಳಿದ್ದು ಇದರ ಅಕ್ಕರ ವಿಶಿಷ್ಟ ವಾಗಿದೆ ಇದು ಸ್ತ್ರೀಯ  ಹಾಗೆ  ತೋರುತ್ತದೆ ಪಕ್ಷಿಯ ಹಾಗೆಯೂ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ 

2 comments: