Saturday, 16 February 2013

Outstanding teacher award-2013


ಡಾ।।ಲಕ್ಷ್ಮೀ  ಜಿ ಪ್ರಸಾದರಿಗೆ(ನನಗೆ) ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಸಮೂಹ ವಿದ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರಾದ ಎ.ಶಾಮರಾವ್ ಅವರ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ನೀಡುವ ಪ್ರತಿಷ್ಟಿತ   ಎ. ಶಾಮರಾವ್  ಮೆಮೋರಿಯಲ್  ಔಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಟೀಚರ್ ಅವಾರ್ಡ್ -೨೦೧೩ ಅನ್ನು ೧೪-೨-೨೦೧೩ರಂದು ಮಂಗಳೂರಿನ ವಲಚ್ಚಿಲ್ ನಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ವಿದ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರ ದಿನಾಚರಣೆಯಂದು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ .ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯು ಅಭಿನಂದನಾ ಪತ್ರ ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆ ಹಾಗೂ ೧೦,೦೦೦ ರೂ ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ 

No comments:

Post a Comment