Sunday, 2 March 2014

ಸಾವಿರದೊಂದು ಗುರಿಯೆಡೆಗೆ :ತುಳುನಾಡ ದೈವಗಳು 7-112 -ಅಬ್ಬಗೆ ,ದಾರಗೆ ,ಸೊನ್ನೆ ,ಗಿಂಡೆ ,ಸಿರಿ ,ಸಾಮು .©ಡಾ.ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಜಿ ಪ್ರಸಾದ

 
ಸತ್ಯನಾಪುರದ ರಾಜ ಬೆರ್ಮ ಆಳ್ವನಿಗೆ ಹುಟ್ಟಿದ ಮಗು ಸಾಯುತ್ತದೆ. ಹೆಂಡತಿಯೂ ಸಾಯುತ್ತಾಳೆ. ಬೇರೆ ಸಂತಾನವಿಲ್ಲದ ವೃದ್ಧ ಅರಸ ಬೆರ್ಮ ಆಳ್ವನಿಗೆ ‘ಮುಂದೆ ತನ್ನ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ದಿಕ್ಕಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ಚಿಂತೆಯಾಗಿ ದುಃಖಿಸುತ್ತಾನೆ. ಅವನ ಕಣ್ಣೀರು ಅವನ ಕುಲದೈವ ಲಂಕೆಲೋಕನಾಡಿನ ಬೆರ್ಮರ ಪಾದಕ್ಕೆ ಸಂಪಿಗೆ ಹೂವಿನ ರಾಶಿಯಾಗಿ ಬೀಳುತ್ತದೆ.©ಡಾ.ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಜಿ ಪ್ರಸಾದ

ಆಗ ಬೆರ್ಮೆರ್ ಬಡಬ್ರಾಹ್ಮಣನ ರೂಪ ಧರಿಸಿ, ಬೆರ್ಮ ಆಳ್ವನಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ‘ಲಂಕೆಲೋಕನಾಡಿನ ಆದಿ ಆಲಡೆ, ಕಾಡು-ಪೊದೆ ಬಳ್ಳಿಯಿಂದ ಸುತ್ತುವರಿದು ಪಾಳು ಬಿದ್ದಿದೆ. ಅದರ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಾಡಿದರೆ ನಿನ್ನ ಸಮಸ್ಯೆ ಸರಿಹೋಗುತ್ತದೆ’ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ಅಂತೆಯೇ ಬೆರ್ಮ ಆಳ್ವ ಹೋಗಿ ಲಂಕೆಲೋಕನಾಡಿನ ‘ಬೆರ್ಮೆರ’ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿರುವ ಬೆರ್ಮೆರನ್ನು ತಂದು ಏಳದೆ ಗುಂಡ ಗುಡಿ ಕಟ್ಟಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹರಿಕೆ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ಆಗ ಪ್ರಸಾದರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕ ಹಿಂಗಾರದ ಹಾಳೆಯ ಮೇಲಿನ ಗಂಧದ ಗುಳಿಗೆ ಹೆಣ್ಣುಮಗುವಾಗುತ್ತದೆ.
ಆ ಮಗುವನ್ನು ದೇವರ ವರವೆಂದು ಭಾವಿಸಿ ಬೆರ್ಮ ಆಳ್ವ ಆ ಮಗುವಿಗೆ ‘ಬಾಲೆಕ್ಕೆ ಸಿರಿ’ .©ಡಾ.ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಜಿ ಪ್ರಸಾದ ಹೆಸರಿಟ್ಟು ಸಾಕುತ್ತಾನೆ. ಮುಂದೆ ಬಸ್ರೂರು ಬತ್ತಕೇರಿ ಅರಮನೆಯ ಕಾಂತುಪೂಂಜರ ಜೊತೆ ಅವಳ ಮದುವೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಮುಂದೆ ಕಾಂತುಪೂಂಜ ಸೂಳೆ ಸಿದ್ದುವಿನ ಸಹವಾಸ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಸಿರಿ ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗುತ್ತಾಳೆ. ಅವಳ ಸೀಮಂತಕ್ಕೆ, ತೆಗೆದ ಸೀರೆಯನ್ನು ಸೂಳೆ ಸಿದ್ದು ಉಟ್ಟು ನೆರಿಗೆ ಹಾಳು ಮಾಡುತ್ತಾಳೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಬೆರ್ಮೆರ್ ಸಿರಿಗೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ..©ಡಾ.ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಜಿ ಪ್ರಸಾದ

 ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಸೀರೆಯನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿ ತನ್ನ ಅಜ್ಜ ತಂದ ಸೀರೆಯನ್ನು ಉಡುತ್ತಾಳೆ. ಎಲ್ಲರ ಎದುರು ತನ್ನ ಮರ್ಯಾದೆ ತೆಗೆದಳೆಂದು ಕಾಂತುಪೂಂಜ ಸಿರಿಯೊಡನೆ ಕೋಪಿಸುತ್ತಾನೆ. ಮುಂದೆ ಅವಳು ಮಗುವನ್ನು ಹೆತ್ತಾಗಲೂ ನೋಡಲು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಬೆರ್ಮ ಆಳ್ವ ಸತ್ತಾಗಲೂ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಕಾಂತುಪೂಂಜನ ಪಿತೂರಿಯಿಂದಾಗಿ ಬೆರ್ಮ ಆಳ್ವನ ಅರಮನೆ, ರಾಜ್ಯ ದಾಯಾದಿಗಳ ಪಾಲಾಗುತ್ತದೆ.
 ಸಿರಿ ತನ್ನ ಮಗು ಕುಮಾರ ಹಾಗೂ ಕೆಲಸದ ಹೆಂಗಸು ದಾರುವಿನೊಂದಿಗೆ ಬಸ್ರೂರು ಬತ್ತಕೇರಿ ಅರಮನೆಗೆ ಬಂದು ಬರ (ವಿಚ್ಛೇದ)ವನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾಳೆ. ಮುಂದೆ ಅರಮನೆ ಉರಿದು ಹೋಗುವಂತೆ ಶಾಪ ಕೊಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿಂದ ದೇಶಾಂತರ ಹೋಗುತ್ತಾಳೆ. ಅಬ್ಬನಡ್ಕದ ಬೋಳದ ಪದವಿನ ಸಮೀಪದ ಗೋಳಿಮರದ ಸಮೀಪಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಮಗುವಿನ ತೊಟ್ಟಿಲನ್ನು ಗೋಳಿಮರದ ಬಿಳಲಿಗೆ ಕಟ್ಟಿ ತೂಗಿ ದಾರು ಮತ್ತು ಸಿರಿ ವಿಶ್ರಮಿಸುತ್ತಾರೆ..©ಡಾ.ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಜಿ ಪ್ರಸಾದ

ಸಿರಿ ಹಾಡಿದ ನಾರಾಯಣ ಪದದ ಧ್ವನಿ ಬೋಳ ಮಲ್ಲಿಗೆಯ ಕರಿಯ ಕಾಸಿಂಗರಾಯ ಹಾಗೂ ಬಿಳಿಯ ದೇಸಿಂಗರಾಯರಿಗೆ ಕೇಳಿಸಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಬಂದು ಸಿರಿಯ ಕಥೆ ಕೇಳಿ ತಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಅರಮನೆಗೆ ಬರುವಂತೆ ಹೇಳಿ ‘ತಂಗಿಯಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ’ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆಗ ಸಿರಿಯ ಮಗ ಕಾಂತಪೂಂಜನ ಕುಮಾರ ಮುಂದೆ ನಾನು ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ಆಗ ಸಿರಿ ‘ನೀನು ಈ ಅಬ್ಬನಡ್ಕದ ಸಿರಿಗೋಳಿಯ ಮರದಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಯವಾಗು, ಮೇಲಿನ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬೆರ್ಮರ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಯಾಗು’ ಎಂದು ವರ ಕೊಡುತ್ತಾಳೆ. ದಾರು ಕೂಡ ಜಾಲ ಬೈಕಾಡ್ತಿ ಎಂಬ ದೈವವಾಗುತ್ತಾಳೆ.

ಮುಂದೆ ಸಿರಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ಸರಾಳ್ವ ಮದುವೆ ಆಗುತ್ತಾನೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ಸರಾಳ್ವದ ಮೊದಲ ಪತ್ನಿ ಸಾಮು ಮತ್ತು ಸಿರಿಯ ನಡುವೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಾಗದಿದ್ದರೂ ನಂತರ ಅವರಿಬ್ಬರೂ ಅನೋನ್ಯವಾಗಿರುತ್ತಾರೆ ಸಾಮು ಕೂಡ ಅಲೌಕಿನ ಜನನ ಹೊಂದಿಗೆ ಸ್ತ್ರೀ ಅವಳು ಕೂಡ ಏಳು ಸಿರಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬಳಾಗಿ ಮುಂದೆ ಸಿರಿಯೊಂದಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಪಡೆಯುತ್ತಾಳೆ.
ಸಿರಿಯು ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವನ್ನು ಹೆತ್ತು ಸಿರಿ ಮಾಯವಾಗುತ್ತಾಳೆ. ಆ ಮಗು ಸಾನೆಬೆಟ್ಟು ಅಜ್ಜರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸತ್ಯದ ಮಗು ಗಿಂಡೆಯೂ ಸಿರಿಯ ಮಗಳುಸೊನ್ನೆಯೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತಾರೆ. ಸೊನ್ನೆಯನ್ನು ಉರ್ಕಿತೋಟದ ಗುರುಮಾರ್ಲರಿಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಾಪ್ತ ವಯಸ್ಕಳಾದರೂ ಸೊನ್ನೆ ಮೈನೆರೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಗಿಂಡೆ ಮೈನೆರೆದಾಗ ಸೊನ್ನೆಗೆ ಹೇಳಿಕೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಅವಳು ಗುರುಮಾರ್ಲನೊಡನೆ ಹಠ ಮಾಡಿ ತಂಗಿಯ ನೀರಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಾಳೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅವಮಾನವಾಗಿ ಅಳುತ್ತಾ ಬರುತ್ತಾಳೆ. ಆಗ ಕೋಪಗೊಂಡ ಗುರುಮಾರ್ಲ ಅವಳನ್ನು ಕೆಲಸದವಳಿಗಿಂತ ಕಡೆಯಾಗಿ ತಿರಸ್ಕಾರದಿಂದ ನೋಡುತ್ತಾನೆ..©ಡಾ.ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಜಿ ಪ್ರಸಾದ

ಸೊನ್ನೆ ಕೆಲಸದಾಳಿನಂತೆ ದುಡಿಯುತ್ತಾ ದುಃಖಿಸುವಾಗ ಲಂಕೆ ಲೋಕನಾಡಿನ ಬೆರ್ಮರು ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ ವೇಷಧರಿಸಿ ಬಂದು ಲಂಕೆಲೋಕನಾಡಿನ ಬೆರ್ಮರಿಗೆ ಗುಂಡ ಹಾಗೂ ಭಂಡಾರ ಕಟ್ಟಿಸುವ, ಬಂಗಾರದ ತೊಟ್ಟಿಲು ಅರ್ಪಿಸುವ ಹರಿಕೆ ಹೇಳಲು ಸೂಚಿಸುತ್ತಾನೆ. ಅವಳು ಬೆರ್ಮರಿಗೆ ಗುಂಡ ಕಟ್ಟಿಸುವ, ಭಂಡಾರ ಬಂಗಾರ ತೊಟ್ಟಿಲು, ಮಕ್ಕಳು ಹಾಗೂ ಪುಂಡಿಪಣವಿನ ಹರಿಕೆ ಹೇಳುತ್ತಾಳೆ. ಅವಳು ಮೈನೆರೆಯುತ್ತಾಳೆ. ಸ್ನಾನದ ನಂತರ ಬೆರ್ಮರ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಿ ಜೋಡುಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೆರುತ್ತಾಳೆ..©ಡಾ.ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಜಿ ಪ್ರಸಾದ
ಮಕ್ಕಳು ಹುಟ್ಟಿದ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬೆರ್ಮರಿಗೆ ಹರಿಕೆ ಸಂದಾಯ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಮರೆಯುತ್ತಾಳೆ. ಮಕ್ಕಳಾದ ಅಬ್ಬಗೆ-ದಾರಗರು ದೊಡ್ಡವರಾಗಲು ಅವರಿಗೆ ಗಂಡು ನೋಡಿ ವಿವಾಹ ನಿಶ್ಚಯಿಸಲು ಹೋಗುತ್ತಾರೆ ಸೊನ್ನೆ-ಗುರುಮಾರ್ಲ ದಂಪತಿಗಳು. ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಅಬ್ಬನಡ್ಕದ ಸಿರಿಗೋಳಿಯ ಮರದ ಅಡಿಗೆ ತಲುಪಿದಾಗ ಬೆರ್ಮೆರು ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ ವೇಷ ಧರಿಸಿ ಬಂದು ಸೊನ್ನೆಗೆ ಹರಿಕೆಯ ವಿಚಾರವನ್ನು ನೆನಪಿಸುತ್ತಾನೆ.
 ಆಗ ಅವಳೂ ದಾಷ್ಟ್ರ್ಯದಿಂದ ವರ್ತಿಸುತ್ತಾಳೆ. ಆಗ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರೂಪದ ಬೆರ್ಮರು ಉರ್ಕಿತೋಟಕ್ಕೆ ಬಂದು ಅಬ್ಬಗೆ-ದಾರಗೆಯರನ್ನು ಚೆನ್ನಯಾಟವಾಡಲು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತಾನೆ. ಆಟದಲ್ಲಿ ಸೋತ ಅಕ್ಕ ಅಬ್ಬಗೆ ದಾರಗೆಯನ್ನು ಚೆನ್ನೆಮಣೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದು ಸಾಯಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಅಬ್ಬಗೆ ಕೂಡ ಬಾವಿಗೆ ಹಾರಿ ಸಾಯುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಬೆರ್ಮೆರ್. ಗಂಡು ನಿಶ್ಚಯಿಸಿ ಹಿಂದೆ ಬರುವಾಗ ಸೊನ್ನೆ-ಗುರುಮಾರ್ಲರಿಗೆ ಅದೇ ಸಿರಿಗೋಳಿಯ ಹತ್ತಿರ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರೂಪದಲ್ಲಿ ಎದುರಾಗಿ ಬೇಗ ಅರಮನೆಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಲು ಹೇಳಿ ಮಾಯವಾಗುತ್ತಾನೆ. ತಾನೇ ಸಾಯಿಸಿದ ಅಬ್ಬಗೆ-ದಾರಗೆಯರನ್ನು ತನ್ನ ಸೇರಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ ಬೆರ್ಮೆರ್.
ಮುಂದೆ ಸಿರಿ ,ಸೊನ್ನೆ ,ಗಿಂಡೆ,ಅಬ್ಬಗೆ ,ದಾರಗೆ ಯರು ದೈವತ್ವ ಪಡೆದು ಆರಾಧಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಾರೆ.ಇವರು ಸಿರಿಗಳು ಎಂದು ಆರಾಧಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಾರೆ.ತುಳುನಾಡಿನ ನಾಡಿನ ಆರಾಧ್ಯ ದೈವಿಕ ಹಶಕ್ತಿಗಳು ಎಂಬ ನೆಲೆ ಯಲ್ಲಿ ಇವರನ್ನೂ ದೈವಗಳು ಎಂದೇ ಪರಿಗಣಿಸಿದ್ದಾರೆ ..©ಡಾ.ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಜಿ ಪ್ರಸಾದ
ಆಧಾರ:
ಭೂತಾರಾಧನೆ :ಡಾ.ಚಿನ್ನಪ್ಪ ಗೌಡ
ತುಳು ಪಾಡ್ದನ ಸಂಪುಟ :ಡಾ.ಅಮೃತ ಸೋಮೇಶ್ವರ
ತುಳು ಪಾಡ್ದನ ಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀ :ಡಾ.ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಜಿ ಪ್ರಸಾದ

No comments:

Post a Comment