Sunday, 20 July 2014

ಸಾರಮಾನ್ಯ ಬೂತೊಳು 1-150 © ಡಾ.ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಜಿ ಪ್ರಸಾದ


                                                            copy rights reserved
 ನನ್ನ ಬಹು ದಿನಗಳ ಪರಿಶ್ರಮ್ಮಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರತಿಫಲ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ..

ಸುಮಾರು ಹತ್ತು ಹನ್ನೆರಡು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಭೂತಾರಾದನಾ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ನನ್ನಲ್ಲಿ ತುಳುನಾಡಿನ ದೈವಗಳು ಒಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಅನೇಕರು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ,ಸಾರಮಾನ್ಯ ಭೂತೊಳು ಎಂಬ ವಾಡಿಕೆಯಂತೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಸಾವಿರದೊಂದು ದೈವಗಳು ಇವೆಯಾ ?ಸಾವಿರದೊಂದು ಹೆಸರುಗಳು ತಿಳಿದವರು ಇದ್ದಾರೆಯೇ ?ಯಾವುದಾದರೂ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಈ ಲಿಸ್ಟ್ ಸಿಗುವುದೇ ಎಂದು ಅನೇಕರು ಕುತೂಹಲ ಅಭಿಮಾನದಿಂದ ಕೇಳುವಾಗ ನನಗೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಕೊಡಲು ಆಗದೆ ಪರಿತಪಿಸುತ್ತಿದ್ದೆ .

ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ನಾನು ತುಳುನಾಡಿನ ಎಲ್ಲ ದೈವಗಳ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಲಭ್ಯವಿರುವ ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಸುರು ಮಾಡಿದೆ .ಸಾವಿರದೊಂದು ದೈವಗಳ ಹೆಸರು ಸಂಗ್ರಹ ಅಸಾಧ್ಯ ಎಂದೇ ನಾನು ಭಾವಿಸಿದ್ದೆ .ಆದರೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ನನಗೆ ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಸರುಗಳು ಸಿಕ್ಕಿವೆ ,!
ಇದನ್ನು ಅಕ್ಷರಕ್ಕೆ ಅನುಕ್ರಮವಾಗಿ ಜೋಡಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ (ಸಂಗ್ರಹದಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸ ಇದು ಕೂಡಾ !)450 ದೈವಗಳ ಹೆಸರನ್ನು ಅನುಕ್ರಮವಾಗಿ ಜೋಡಿಸಿ ಬ್ಲಾಗ್ ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ(ಉಳಿದವನ್ನು ಒಂದೆರಡು ವಾರದೊಳಗೆ ಹಾಕುತ್ತೇನೆ ) ತುಳು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ನೋಡಬೇಕಾಗಿ ಕೋರುವೆ ,ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದವರಲ್ಲಿ ಅನೇಕರು ನನ್ನ ಫೇಸ್ ಬುಕ್ ಸ್ನೇಹಿತರೂ ಇದ್ದಾರೆ ,ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು


1 ಅಕ್ಕಚ್ಚು
2 ಅಕ್ಕಮ್ಮ ದೈಯಾರು 
3 ಅಕ್ಕ ಬೋಳಾರಿಗೆ
4 ಅಕ್ಕೆರಸು
5 ಅಕ್ಕೆರಸು ಪೂಂಜೆದಿ
6 ಅಕ್ಕೆರ್ಲು 
7 ಅಗ್ನಿ ಚಾಮುಂಡಿ ಗುಳಿಗ
8 ಅಚ್ಚು ಬಂಗೇತಿ
9ಅಜ್ಜ ಬೊಲಯ
10 ಅಜ್ಜಿ ಭೂತ 
11 ಅಜ್ಜೆರ್ 
12 ಅಜ್ಜೆರ್ ಭಟ್ರು
13ಅಟ್ಟೋಡಾಯೆ
14 ಅಡ್ಕತ್ತಾಯ
15 ಅಡ್ಯಲಾಯೆ
16 ಅಡ್ಯಂತಾಯ
17 ಅಡ್ಕದ ಭಗವತಿ
18 ಅಡಿಮಣಿತ್ತಾಯ
19 ಅಡಿಮರಾಯ
20  ಅಡಿಮರಾಂಡಿ
21 ಅಡ್ಡೋಲ್ತಾಯೆ
22 ಅಣ್ಣಪ್ಪ
23 ಅತ್ತಾವರದೆಯ್ಯೊಂಗುಳ (ಅಣ್ಣ )
24 ಅನ್ನರ ಕಲ್ಲುಡೆ
25 ಅಬ್ಬಗ 
26 ಅಬ್ಬೆರ್ಲು
27  ಅಬ್ಬೆ ಜಲಾಯ
28  ಅರಬ್  ಭೂತ
29 ಅರಸಂಕುಳು 
30  ಅರಸಂಕಲ
31 ಅರಸು ಭೂತ
32 ಅರಸು ಮಂಜಿಷ್ಣಾರ್ 
33  ಅಲ್ನತ್ತಾಯೆ
34 ಅಂಕೆ
35 ಅಂಗಾರೆ ಕಲ್ಕುಡ
36 ಅಂಗಾರ ಬಾಕುಡ
37 ಅಂಗಣತ್ತಾಯೆ
38 ಅಂಬೆರ್ಲು
39 ಅಂಮಣ ಬನ್ನಾಯ
40 ಆಚಾರಿ ಭೂತ
41ಆನೆ ಕಟ್ನಾಯೆ
42  ಆಲಿ
43 ಆಟಿ ಕಳಂಜೆ 
44 ಇಷ್ಟ ಜಾವದೆ
45 ಈರ ಭದ್ರೆ
46 ಈಸರ ಕುಮಾರೆ 
47 ಉಚ್ಚೆ ಹಂದಿ
48 ಉಡ್ದೋತ್ತಾಯೆ
49 ಉದ್ರಾಂಡಿ  
50 ಉದ್ದ ಕನಡ
 51 ಉಮ್ಮಯೆ
52 ಉಮ್ಮಳಾಯ
53ಉಮ್ಮಳ್ತಿ
54  ಉರವೆ
55 ಉರಿ ಮರ್ಲ
56 ಉರಿ ಮರ್ತಿ 
57 ಉರಿಮಾರಿ
58 ಉರಿಯಡಿತ್ತಾಯ 
59  ಉಳ್ಳಾಕುಲು
60 ಉಳ್ಳಾಯ
61 ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿ
62 ಉಳಿಯತ್ತಾಯ
63 ಎಡ್ಮೇರು ಕಟ್ಟಿಂಗೇರಿ
64 ಎರು 
65 ಎರು ಕನಡೆ
66 ಎರು ಕೋಪಾಳೆ
67ಎರು ಬಂಟ
68 ಎರು ಶೆಟ್ಟಿ
69  ಎರಿಯಜ್ಜ
70 ಎಲ್ಯ ಉಳ್ಳಾಕುಳು
71 ಎಲ್ಯಕ್ಕೇರ್
72 ಎಲ್ಯನ್ನೇರ್
73 ಎಳೆಯ ಭಗವತಿ
74 ಐತ ಮಾಮೆ
75 ಐವೆರ್ ಬಂಟರ್
76 ಒಕ್ಕು ಬಲ್ಲಾಳ
 77 ಒಡಿಲುತ್ತಾಯೆ
78 ಒಲಿ ಚಾಮುಂಡಿ
79   ಒಲಿ ಪ್ರಾಂಡಿ
80 ಒರು ಬಾಣಿಯೆತ್ತಿ
81 ಒರ್ಮುಗೊತ್ತಾಯೆ
82 ಒರಿ ಉಲ್ಲಾಯೆ
83 ಒರ್ಮಲ್ತಾಯೆ
84 ಒರ್ಮುಲ್ಲಾಯೆ
85 ಒಲಿ ಮರ್ಲೆ
86 ಒಡ್ಡಮರಾಯ 
 87 ಒಂಜರೆ ಕಜ್ಜದಾಯೆ
 88 ಓಟೆಜರಾಯ
89 ಓಡಿಲ್ತಾಯ
90 ಓಪೆತ್ತಿ ಮದಿಮಾಲ್
91 ಕಚ್ಚೂರ ಮಾಲ್ಡಿ
92   ಕಚ್ಚೆ ಭಟ್ಟ 

93 ಕಟದ
94ಕಟ್ಟಳ್ತಾಯೆ
95 ಕಡವಿನ ಕುಂಞ
96 ಕಡರುಕಳಿ 
97  ಕಡಂತಾಯ
98 ಕಡಂಬಳಿತ್ತಾಯ
99 ಕಡೆಂಜಿ ಬಂಟ
100  ಕತಂತ್ರಿ
101ಕನಪಡಿತ್ತಾಯ
102 ಕನ್ನಡ ಭೂತ
103 ಕನ್ನಡ ಬೀರ 
104  ಕನ್ನಡಯಾನೆಪುರುಷ ಭೂತ
105 ಕನ್ನಡಿಗ
106 ಕನಲ್ಲಾಯೆ
107 ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿ
103 ಕರ್ನಾಲ ದೈವ
104 ಕತ್ತಲೆ ಬೊಮ್ಮಯ 
105 ಕರ್ಮಲೆ ಜುಮಾದಿ
106 ಕಬಿಲ
107 ಕಂಟಿರಾಯೆ
 108 ಕಂಡದಾಯ
109 ಕರಿ ಭೂತ 
110  ಕರಿ ಚಾಮುಂಡಿ
111 ಕರಿಮಾರ ಕೊಮಾಳಿ
112 ಕರಿಯ ನಾಯಕ
113 ಕರಿಯ ಮಲ್ಲ
114 ಕರಿಯ ಮಲ್ಲಿ
 115 ಕರಿಯ ಮಲೆಯೆ
 116 ಕರುಂಗೋಲು ದೈವ
117 ಕಳಲ
118 ಕಳರ್ಕಾಯಿ  
119 ಕಲ್ಲೂರತ್ತಾಯೆ
120 ಕಲ್ಲೇರಿತ್ತಾಯ
121 ಕಲ್ಲೆಂಚಿನಾಯೆ
122 ಕಳ್ಳ (ಕಳುವೆ) ಭೂತ
123 ಕಂಚಿನ ದೇವಿ
124 ಕಂಡ ಕರ್ಣಿ
125 ಕಂಬೆರ್ಲು
126 ಕಂಬಳತ್ತಾಯ
127 ಕಂಬಳದ ಬಂಟ
128  ಕಲ್ಕುಡ
129 ಕಲ್ಲುರ್ಟಿ
 130 ಜೋಡು ಕಲ್ಲುರ್ಟಿ
 131 ಹಾದಿ ಕಲ್ಲುರ್ಟಿ
 132 ಒರ್ತೆ ಕಲ್ಲುರ್ಟಿ
 134 ಪಾಷಾಣ ಮೂರ್ತಿ
 135 ರಾಜನ್ ಕಲ್ಕುಡ ...
136 ಉರಿ ಮರ್ತಿ
 137 ಅಂಗಾರೆ ಕಲ್ಕುಡ
 138 ಸತ್ಯ ಕುಮಾರ
139 ಸತ್ಯ ದೇವತೆ
 140 ಇಷ್ಟ ದೇವತೆ
141 ಪ್ರಸನ್ನ ಮೂರ್ತಿ 
142 ಉಗ್ರ ಮೂರ್ತಿ
143 ಒರ್ತೆ 
 145 ಕಾರ್ಕಳತ್ತಾಯ
146ಕಾಚು ಕುಜುಂಬ
147 ಕಾಜಿ ಮದಿಮ್ಮಾಲ್ ಕುಲೆ 
148 ಕಾಡೆದಿ
149 ಕಾನದ
150 ಕಾಯರಡಿ ಬಂಟೆ

No comments:

Post a Comment