Saturday, 19 July 2014

ಸಾವಿರದೊಂದು ದೈವಗಳು (102-150) © Dr.LAKSHMI G PRASAD

                     
                                      copy rights reserved
102 ಕನ್ನಡ ಭೂತ
103 ಕನ್ನಡ ಬೀರ 
104  ಕನ್ನಡ ಯಾನೆ ಪುರುಷ ಭೂತ
105 ಕನ್ನಡಿಗ
106 ಕನಲ್ಲಾಯೆ
107 ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿ
103 ಕರ್ನಾಲ ದೈವ
104 ಕತ್ತಲೆ ಬೊಮ್ಮಯ 
105 ಕರ್ಮಲೆ ಜುಮಾದಿ (ಬಿರ್ಮಣ ಬೈದ್ಯ)
106 ಕಬಿಲ
107 ಕಂಟಿರಾಯೆ
 108 ಕಂಡದಾಯ
109 ಕರಿ ಭೂತ 
110  ಕರಿ ಚಾಮುಂಡಿ
111 ಕರಿಮಾರ ಕೊಮಾಳಿ
112 ಕರಿಯ ನಾಯಕ
113 ಕರಿಯ ಮಲ್ಲ
114 ಕರಿಯ ಮಲ್ಲಿ
 115 ಕರಿಯ ಮಲೆಯೆ
 116 ಕರುಂಗೋಲು ದೈವ
117 ಕಳಲ
118 ಕಳರ್ಕಾಯಿ  
119 ಕಲ್ಲೂರತ್ತಾಯೆ
120 ಕಲ್ಲೇರಿತ್ತಾಯ
121 ಕಲ್ಲೆಂಚಿನಾಯೆ
122 ಕಳ್ಳ (ಕಳುವೆ) ಭೂತ
123 ಕಂಚಿನ ದೇವಿ
124 ಕಂಡ ಕರ್ಣಿ
125 ಕಂಬೆರ್ಲು
126 ಕಂಬಳತ್ತಾಯ
127 ಕಂಬಳದ ಬಂಟ
128  ಕಲ್ಕುಡ
129 ಕಲ್ಲುರ್ಟಿ
 130 ಜೋಡು ಕಲ್ಲುರ್ಟಿ
 131 ಹಾದಿ ಕಲ್ಲುರ್ಟಿ
 132 ಒರ್ತೆ ಕಲ್ಲುರ್ಟಿ
134 ಪಾಷಾಣ ಮೂರ್ತಿ
 135 ರಾಜನ್ ಕಲ್ಕುಡ
136 ಉರಿ ಮರ್ತಿ 
137 ಅಂಗಾರೆ ಕಲ್ಕುಡ

 138 ಸತ್ಯ ಕುಮಾರ
139 ಸತ್ಯ ದೇವತೆ
 140 ಇಷ್ಟ ದೇವತೆ
141 ಪ್ರಸನ್ನ ಮೂರ್ತಿ 
142 ಉಗ್ರ ಮೂರ್ತಿ
143 ಒರ್ತೆ 
145 ಕಾರ್ಕಳತ್ತಾಯ
146ಕಾಚು ಕುಜುಂಬ
147 ಕಾಜಿ ಮದಿಮ್ಮಾಲ್ ಕುಲೆ 
148 ಕಾಡೆದಿ
149 ಕಾನದ
150 ಕಾಯರಡಿ ಬಂಟೆ


  ಸಾವಿರದೊಂದು ದೈವಗಳು –(C)ಡಾ.ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಜಿ ಪ್ರಸಾದ ,ಕನ್ನಡ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಬೆಳ್ಳಾರೆ ,ಸುಳ್ಯ
 copy rights reserved 

No comments:

Post a Comment