Tuesday, 5 August 2014

see and say ಸರಣಿ -11 ಭೂತಾರಾಧನೆ -ಎಲ್ಯಕ್ಕೇರ್ -ಡಾ.ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಜಿ ಪ್ರಸಾದ                                                 copy rights reserved
ಬಾಕುಡರು ತುಳುನಾಡಿನ ಮೂಲ ನಿವಾಸಿಗಳು .ಇವರು ನಾಗಾರಾಧಕರು .ನಾಗರನ್ನು ಆರಾಧಿಸಿ ದೈವತ್ವ ಪಡೆದ ಪಳ್ಳಿ ತೋಕುರು ಬಾಕುಡೆತಿ ಯನ್ನ್ ಇವರು ಎಲ್ಯಕ್ಕೇರ್ ಎಂದು ಆರಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಒಂದು ದಿನ ಕರಿಯ ಸಂಕಪಾಲನು ಪಾತಾಳದಿಂದ ಮೇಲಕ್ಕೆ ತಲೆಯೆತ್ತಿ ನನಗೆ ಬೇಕಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಲ್ಲಿರಬಹುದು?” ಎಂದು ನೋಡುತ್ತಾನೆ.
ಏಳು ಬೇನೆ ಬನ್ನಗ ಕರಿಯ ಸಂಕಪಾಲ
ಬೊಳಿಯ ಸಂಕಪಾಲ ಜನನವಾಯೆರು
ನಿಕ್ಕೊಡತ್ ಮುಲ್ಪ ವಾ ದೇಸೊಡು ಉಲ್ಲೆನೆ?
ತಾರ್ಯಿದ ನಿಲೆಟ್ ಉಲ್ಲೆ
ತಾರ್ಯದ ನೇಲ್ಯ ಸಂಕರಮೆ
ಎಲ್ಯ ಸಂಕರಮ್ಮೆ ಅಕುಲೆ ತಂಗಡಿ
ಪಂಡ ಪಲ್ಲಿ ತೋಕುರು ಬಾಕುಡದಿ
ಅಪಗ ತಾರಿಪಡ್ಪುಗು ಕಡಪುಡಿಯಲ್
 ಅವನಿಗೆ ಕೊಡೆಂಚಿರ್‍ನಲ್ಲಿರುವ ಪಳ್ಳೀತೊಕುರು ಬಾಕುಡತಿಕಾಣಿಸುತ್ತಾಳೆ. ಆಕೆಯ ಹುಟ್ಟೂರು ನಾರ್ಯ. ಆಕೆಗೆ ನೇಲ್ಯ ಸಂಕರಮೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಯ ಸಂಕರಮೆ ಎಂಬ ಸಹೋದರರು ಇರುತ್ತಾರೆ. ಕರಿಯ ಸಂಕಪಾಲನು ಪಳ್ಳಿತೋಕುರು ಬಾಕುಡತಿಯಲ್ಲಿ ಹೆದರಬೇಡ ನನ್ನನ್ನು ನಂಬು, ಕೋಲ ನಡೆಸಿ ನನ್ನ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುಎನ್ನುತ್ತಾನೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಆಕೆ ಕೊಡೆಂಚಿರ್‍ನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟಿಸಿ ಕಾಳಿಂಗಸರ್ಪವನ್ನು ಆರಾಧಿಸುತ್ತಾಳೆ. ಅಂದಿನಿಂದ ಬಾಕುಡರಲ್ಲಿ ಸರ್ಪಾರಾಧನೆ ಬೆಳೆದು ಬಂತು.
ಮುಂದೊಂದು ದಿನ ಪಳ್ಳಿ ತೋಕುರು ಬಾಕುಡೆದಿ ಚಾಪೆ ಹೆಣೆಯುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ಅದಕ್ಕೆ ಸರ್ಪದ ಹೆಡೆಯಾಕಾರ ಬರತೊಡಗುತ್ತದೆ
 ತಾರಿದೆತ್ತ ಒಂಜಿರಡ್ಡು ವಾರೊಡು
ಸನ್ನ ಸನ್ನ ಚಿಗುರುಲ್
ಪಜೆ ಕಡಿ ಪಾಡಿಯಲ್
ಮಗುತೊಂಜಿ ಅಂಗಾರೆ ವಾರೊಡು
ಪಜೆ ಅರು ಕಟ್ಟಿಯಲ್
ಅಡ್ಡ ಸರ್ಪನ್ ನೇತ್ತಲ್
ಪಾವಡಿ ಕಾರನ್ ಸೇರ್ತಲ್
ಪಂದ ಮೂಲ್ಯಲ್ ಸೇರ್ತಲ್
ಒಂಜಕರೆ ಪೊಪುಂಡು
ಸರ್ಪ ಜಿಡೆ ಲೆಕ್ಕೋ
ಒಂಜಿ ಕರೆ ಪೋಪುಂಡು ಪಜೆ ಕರೆ ಲೆಕ್ಕೊ
. ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಸರಿಯಾಗಿ ಹೆಣೆದರೂ ಹೆಡೆಯ ಆಕಾರನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆಕೆಗೆ ದುಃಖವಾಯಿತು. ಮಾರಲು ಹೋದರೆ ನಾಗನ ಹೆಡೆ ಆಕಾರವಿರುವ ಚಾಪೆಯನ್ನು ಯಾರು ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ.
ಅಂಗಾರ ವಾರೊಡು ಪಜೆದುಂಬಿ ಕಲೆಯಲ್
ಒಂಜಂಗಾರೆವಾರೊಡು ಪಜೆ ಕೊಂಡು ಪೋಪಾಲ್
ಪಜೆಕೊಂಡು ಪೋಪಾಲ್ ಕೊಡೆಂಚಿರ್ ಪೆರಿಯ ದೇಶೊಗು
ಪಜೆ ಬೋಡ ಪಜೆ ಬೋಡ ನೆಲ್ಯ ಪೊಲ್ಲರೆ?
ಪಜೆ ಬೋಡ್ಯರೆ ಬೋಡು ಪಜೆತ್ತ ಕ್ರಯ ಪಣ್
ಅಪಗ ನಾನಪನ್ಪೇರ್ ಪಲಿತೋರುಕು ಬಾಕುಡತಿ
ಒಂಜಿ ಮುಡಿ ಬಾರ್ ಪಕದಿಂಜ ಅರಿ
ಕೊಜಿ ದಿಂಜ ಎಣ್ಣೆ ಒಂಜಿ ಪಣವು
ಪಜೆ ಬುಡುಪಾದ್‍ತೂಲ
ಪಜೆ ಬುಡುಪಾದ್ ತೂನಗ
ಒಂಜಿ ಕರೆ ಪೋತುಂಡು ಪಜೆ ಲೆಕ್ಕ
ಒಂದು ಕರೆ ಪೋತುಂಡು ಸರ್ಪ ಜೆಡೆ ಲೆಕ್ಕ
ಪಜೆ ಮುಡಿತ್ಯಲ್ ಪಜೆಕೊಂಡು
ಪೋಪಳ ಪಡುವಲ ಬೂಡುಗು ಬರ್ಪಲ್
ಪಜೆ ಬೋಡ ಪಜೆ ಬೋಡ ನೇಲ್ಯಚೆರುದೆತ್ತಿಯೆ?
ಪಜೆ ಬೋಡ್ಯರೆ ಬೋಡು ಪಜೆತ್ತ ಕ್ರಯ ಪಣ್
ಅಪಗ ನಾನಪನ್ಪೇರ್ ಪಲಿತೋರುಕು ಬಾಕುಡತಿ
ಒಂಜಿ ಮುಡಿ ಬಾರ್ ಪಕದಿಂಜ ಅರಿ
ಕೊಜಿ ದಿಂಜ ಎಣ್ಣೆ ಒಂಜಿ ಪಣವು
ಪಜೆ ಬುಡುಪಾದ್‍ತೂಲ
ಪಜೆ ಬುಡುಪಾದ್ ತೂನಗ
ಒಂಜಿ ಕರೆ ಪೋತುಂಡು ಪಜೆ ಲೆಕ್ಕ
ಒಂದು ಕರೆ ಪೋತುಂಡು ಸರ್ಪ ಜೆಡೆ ಲೆಕ್ಕ
 ಕೊನೆಗೆ ಅವಳು ಉರ್ಮಿ ಹೊಳೆಗೆ ಬರುತ್ತಾಳೆ. ದೇವರೇ ನನ್ನನ್ನು ಮಾಯಕ ಮಾಡಿಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾಳೆ.
ಕೋಡ್ಯಲ್ ಮುಳಿಂಜಿ ಕಡತ್ತಲ್
ಮುಳ್ಳ್‍ದ ಕರಿ ಕಡಿತ್ತಲ್
ಅಡ್ಕದ ನಿಲಕ್ ಬತ್ತಲ್ ಅಡ್ಕದ ನಿಲಕ್ ಬತ್ತ್‍ದ್
ಬಾಕಿತ್ತಿಮಾರ್‍ಗು ಬತ್ತಲ್ ಗೋಲಿನ ಗೆಲ್ಲು ಪೊಲಿತ್ತಲ್
ಬಾಕಿತ್ತಿಮಾರ್‍ಗು ನಾಟಿಯಾಲ್ ಪಜೆನ್ ಅಯಿಕ್ ಅಕ್ಕುಡುವಲ್
ಊರ್ಮಿ ಕರಿಯಗು ಬರುವಾಲ್
ತರೆಕ್ಕ್‍ಮೈಕ್ಕ್ ಮೀಯಾಳ್
ಬಾಕಿತ್ತಿಮಾರ್‍ಗ್ ಬರುವಾಲ್
ಮುಕ್ಕೊಲು ಸುತ್ತು ಬರುವಾಲ್ ಗೋಲಿದ ಗೆಲ್ಲುಗು
ಮುಕ್ಕೋಲು ಸುತ್ತು ಬರುವಲ್ ದಾನೆಂದ್ ಪಿನ್‍ವಾರ
ಏನೆಂದು ಪಿನಯಾರ ಓsss ಯೇsss
ಕೊಡಂಚೇರ್ ನಾಗೆಲ ಎರ್ಮಾಲ್ಲ ಬೆರ್ಮೆರ್ಲ
ಉಳ್ಳೆರಾಂಡ ಎನ್ನನ್ ಬೆರ್ಮೆರ ಬಲತ್ತ್‍ಗ್
ಮಾಯಾ ಸುರ್ಪ ಮಣ್ಪೊಡೊಂದು ಪಂಡ್‍ದು
ಮಾಯ ಆತಲ್ ಬಾಕುಡೆದಿ
ದೇವರು ಆಕೆಯನ್ನು ಮಾಯಕ ಮಾಡಿ ತನ್ನ ಸೇರಿಗೆಗೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ.
ಹೀಗೆ ಮಾಯವಾಗಿ ದೈವತ್ವ ಪಡೆದ ಪಳ್ಳಿ ತೋಕುರು ಬಾಕುಡೆತಿ ಯನ್ನು ಎಲ್ಯಕ್ಕೇರ್ ಎಂದು ಕರೆದು ಆರಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ.

No comments:

Post a Comment