Monday, 23 May 2016

ಸಾವಿರದೊಂದು ಗುರಿಯೆಡೆಗೆ :ತುಳುನಾಡ ದೈವಗಳು -309 ಗಣಪತಿ ಕೋಲ (c)ಡಾ.ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಜಿ ಪ್ರಸಾದ


                    

ಕೇರಳದ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೋಲಂ ತುಳ್ಳಲ್ ಎಂಬ ಆರಾಧನಾ ಸಂಪ್ರದಾಯವಿದೆ .ಇದನ್ನು ಭಗವತಿ ದೇವಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ . ಪಡೆಯಣಿ ಎಂಬ ವೀರ ಆರಾಧನೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ  ಆಚರಿಸುತ್ತಾರೆ .ಜೊತೆಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕೆಲವು ದುಷ್ಟ ಶಕ್ತಿಗಳ ನಿವಾರಣೆಗಾಗಿ ಕೂಡ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ 
 ಪಡೆ ಎಂದರೆ ಸೈನಿಕ ಕ್ಷಾತ್ರ ವೀರ ಎಂದರ್ಥ .ಇಲ್ಲಿ ವೀರ ಆರಾಧನೆಯೇ ಭೂತಾರಾಧನೆ ಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಸುತ್ತಾರೆ .ಇಲ್ಲಿನ ವೀರರು ದೈವತ್ವ ಪಡೆದು ಆರಾಧಿಸಲ್ಪಡುವ ರೀತಿ ಇದು 

ಕೋಲಂ ತುಳ್ಳಲ್ ನಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಯಕ್ಷಿಗಳು,ದೈವಗಳು  ಆರಾಧನೆ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ .ಮರುತಯಕ್ಷಿ ,ಅಂತರ್ಯಕ್ಷಿ,ಸುಂದರ ಯಕ್ಷಿ,ಆರಕ್ಕಿ ಯಕ್ಷಿ,ಕಾಲ ಯಕ್ಷಿ,ಮಾಯ ಯಕ್ಷಿ,ಅಂಬರ ಯಕ್ಷಿ ,ಪಕ್ಷಿ ಯಕ್ಷಿ,ಕಾಳಮತಂ,ಪುಲಿಮತನ್,ವಟಿಮದನ್,ರಕ್ತ ಚಾಮುಂಡಿ ಅಪಸ್ಮಾರ ಯಕ್ಷಿ ದೇವತ,ಭೈರವಿ ಕಾಲನ್ ಮಂಗಳ ಭೈರವಿ ಯಕ್ಷಿ ಮೊದಲಾದ ಶಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಇದೆ .ಇದು ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಕಾಳಿಯ ಆರಾಧನೆ ,ದಾರುಕ ವಧೆಯ ನಂತರವೂ ಶಾಂತವಾಗದ ದೇವಿಯನ್ನು ಕೋಲ ಕುನಿತ್ದು ಶಾಂತವಾಗಿಸಿ ಆರಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ

ಲ .ಇಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಯಕ್ಷ ಯಕ್ಷಿಯರ ಗಂಧರ್ವರ ಆರಾಧನೆ ಇದೆ
ಇಲ್ಲಿನ ಯಕ್ಷಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಾಗಿಲ್
ಈ ಶಕ್ತಿಗಳ ಜೊತೆ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಕೋಲ ಇದೆ .ಅದುವೇ ಗಣಪತಿ ಕೋಲ 

ಗಣಪತಿಯ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಮೊದಲು ಮಾಡುವ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಇದೆ .ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಆರಾಧನೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಗಣಪತಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಇರುತ್ತದೆ 

ಅಂತೆಯೇ ಕೋಲಂ ತುಳ್ಳಲ್ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ವಿಘ್ನ ವಿನಾಶಕನ ಪೂಜೆ ಇರುವುದು ಸಹಜ.
ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಗಣಪತಿ ಗೆ ಕೋಲ ಕೊಟ್ಟು ಆರಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ .ಹಾಗಾಗಿ ಮೊದಲುಕುಣಿಯುವ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಸುವ ಕೋಲವನ್ನು ಗಣಪತಿ ಕೋಲ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೂ ಇದೆ.ಆದರೆ  ಕೋಲ ಕಟ್ಟಿಯೇ ಇಲ್ಲಿ ಗಣಪತಿ ಗೆ ಆರಾಧನೆ ಇದೆ .ಬೇರೆ ಯಕ್ಷಿ ಯಾರ ವೇಷ ಭೂಷಣ ಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಗಣಪತಿಗೆ ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿ ಕೋಲ ಕೊಡುವ ಪದ್ಧತಿಯೂ ಇದೆ .ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಯಕ್ಷಿ ಹಾಗೂ ಶಕ್ತಿಗಳು ಕುಣಿದು ಗಣಪತಿಯನ್ನು ಆರಾಧಿಸುತ್ತಾ ಕೋಲ ನೀಡುವ ಪದ್ಧತಿ ಕೂಡ ಇದೆ 

ತುಳುವರಲ್ಲಿ ಗಣಪತಿಯಕುರಿತಾದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಪುರಾಣ ಕಥೆಗಿಂತ ತುಸು ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ.ಇಲ್ಲಿ ಗಣಪತಿ ಪಾರ್ವತಿಯ ಮಗನಲ್ಲ . ಈಶ್ವರ ದೇವರಿಗೆ ಹೂ ಕೊಯ್ದು ತರುವ ಹುಡುಗ ಒಂದು ದಿನ ಒಂದು ಕಿಸ್ಕಾರ ಹೂವನ್ನು ಬೆನ್ನು ಹತ್ತುತ್ತಾ ಮಿತ್ತು ಸಿರಿಗಳ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಾನೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಿರಿಯ ಸಿರಿ ಮೈಸಗೆಯನ್ನು ನೋಡಿ ಅವಳ ಅಪಾರ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ನೋಡಿ ಮೂರ್ಚೆ ತಪ್ಪಿ ಬೀಳುತ್ತಾನೆ.ಅವವನನ್ನು ನೀರು ಹಾಕಿ ಎಬ್ಬಿಸಿ ಈ ಕಡೆ ನಾರಾ ಮನುಷ್ಯರು ಬರಬಾರದೆಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿ ಕಳುಹಿಸುತ್ತಾಳೆ ಅವಳು .ತಡವಾಗಿ ಬಂದುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ ಈಶ್ವರ ದೇವರಿಗೆ ಮೈಸಗೆಯ ವಿಚಾರ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ .ಅವಳೆಡೆಗೆ ಹೋಗಿ ಅವಳನ್ನು ತನ್ನೊಂದಿಗೆ ಕರೆತರುತ್ತಾನೆ ಹೀಗೆ ಈಶ್ವರ ದೇವರು ಮತ್ತು ಮೈಸಗೆಗೆ ಹುಟ್ಟುವ ಮಗು ಗಣಪತಿ .ಈತನಿಗೆ ಬಾಮ ಕುಮಾರ ಎಂದು ಹೆಸರು ಇದು ತುಳುವರ ಗಣಪತಿಯ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ .

ಆದರೆ ಗಣಪತಿ ಯನ್ನು ಭೂತ ಕಟ್ಟಿ ಆರಾಧಿಸುವ ಪದ್ಧತಿ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ಧೂಮಾವತಿ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ,ಗುಳಿಗ ,ವಾಲಿ,ಸುಗ್ರೀವ ಮೊದಲಾದ ಪುರಾಣ ಮೂಲ ಶಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಭೂತದ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿಕೋಲ ನೀಡಿ ಆರಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ .

ಕೋಲದ ರೂಪದಲ್ಲಿಯೇ ದೇವತಾ ಆರಾಧನೆ ಪ್ರಚಲಿತ ವಿರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಪುರಾಣ ಮೂಲದ ದೈವ್ತ್ವಗಳನ್ನು ಭೂತದ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಆರಾಧಿಸುವುದು ಸಹಜವೇ ಆಗಿದೆ 
ಅಂತೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಗಣಪತಿ ಗೆ ಕೋಲ ನೀ

ಡಿ ಆರಾಧಿಸುವ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಬಳಕೆಗೆ ಬಂದಿದೆ
ಈ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚ್ಚಿನ ಅಧ್ಯಯನದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ                   


Friday, 20 May 2016

ಸಾವಿರದೊಂದು ಗುರಿಯೆಡೆಗೆ :ತುಳುನಾಡ ದೈವಗಳು 308-ಪಟ್ಟೋರಿತ್ತಾಯ -ಡಾ.ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಜಿ ಪ್ರಸಾದ

 

ತುಳುನಾಡಿನ ಅನೇಕ ದೈವಗಳು ಘಟ್ಟದಿಂದ ಇಳಿದು ಬಂದವುಗಳು ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಪಾಡ್ದನಗಳಲ್ಲಿ ,ನುಡಿಗಟ್ಟುಗಳಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ .ಭೂತಾರಾಧನೆ ತುಳುನಾಡಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ .ಇಲ್ಲಿ ಆರಾಧಿಸಲ್ಪಡುವ ಹೆಚ್ಚಿನ ದೈವಗಳು ಮಾನವ ಮೂಲವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ದೈವಿಕತೆ ಪಡೆದು ಆರಾಧಿಸಲ್ಪಡುವ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವೀರರೇ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.
ಇವರಲ್ಲಿ ಅನೇಕರು  ಸ್ಥಳೀಯ ಅರಸುಗಳೂ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ ,ಅನೇಕರು ಹೊರಗಿನಿಂದ ಬಂದವರೂ ಇದ್ದಾರೆ ,
ಕೆಲವು ಅರಸು ದೈವಗಳ ಮೂಲ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ ,ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಅತ್ತಾವರ ದೈವಗಳು ,ತೋಡ ಕುಕ್ಕಿನಾರ್ ಮೊದಲಾದ ದೈವಗಳು  ಪಾಡ್ದನಗಳಲ್ಲಿ ಇವರು ಘಟ್ಟದಿಂದ ಇಳಿದು ಬಂದ ಹಾಗೆ ಚಿತ್ರಿತವಾಗಿದೆ .
ಒಂದೆಡೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳ ಸಾಲು ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ಸುತ್ತುವರಿದ ಸಮುದ್ರಗಳ ಕಾರಣದಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುವ ಹೊಸಬರ ಕುರಿತಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಜನ ಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಇಲ್ಲವಾಗಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಇದರಿಂದಾಗಿ ಹೊರಗಿನಿಂದ ಬಂದ ಅಂದರೆ ಘಟ್ಟದ ಮೇಲಿನಿಂದ ಬಂದ ಅರಸುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾಯಕರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗದೇ ಇರುವುದರಿಂದ ಅವರುಗಳು ದೈವತ್ವ ಪಡೆದಾಗಘಟ್ಟದಿಂದ ಇಳಿದು ಬಂದ ದೈವಗಳು ಎಂದು ಪಾದ್ದನಗಳಲಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ .ಇದರಿಂದಾಗಿ ಇಂಥಹ ದೈವಗಳ ಮೂಲದ ಬಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಇಳಿದು ಬಂದ ನಂತರದ ಪ್ರಸರಣದ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಸಿಗುತ್ತವೆ
ಇಂಥಹ ದೈವಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಂಗಳೂರು -ಕೊಣಾಜೆ ಸಮೀಪದ ಪಟ್ಟೋರಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಆರಾಧನೆ ಹೊಂದುವ ಪಟ್ಟೋರಿತ್ತಾಯ ದೈವ .(C).ಡಾ.ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಜಿ ಪ್ರಸಾದ
ಪಟ್ಟೋರಿತ್ತಾಯ ದೈವದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಉತ್ಸಾಹಿ ತುಳುಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಾದ ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಕ ಳುಹಿಸಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ .

ಪಟ್ಟೋರಿತ್ತಾಯ ದೈವವು ಘಟ್ಟದಿಂದ ಇಳಿದು ಬಂದ ದೈವ .ಘಟ್ಟದಿಂದ ಇಳಿದು ಬರುವಾಗ ಕಣಂತೂರಿನ ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿ ದೈವವನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ .ಅಲ್ಲಿಂದ ಸನ್ಯಾಸಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ  ಬೀರೂರು ಗುತ್ತಿಗೆ ಬಂದು ಕುಡಿಯಲು ನೀರು ಕೇಳುತ್ತದೆ .ಅಲ್ಲಿನ ಗುಟ್ಟಿನ ಒಡತಿ ಗೆ ಸಂತಾವಿರುವುದಿಲ್ಲ ,ಹುತ್ತ್ತಿದ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಅಕಾಲ ಮರಣವನ್ನಪ್ಪಿರುತಾರೆ.ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕೈಯಿಂದ ನೀರು ಕುಡಿಯುವಿರಾ ಎಂದು ಸಂದೇಹದಿಂದ ಕೇಳಿ  ನೀರು ಕೊಡುತ್ತಾರೆ .ಅವರ ಸಂಕಷ್ಟವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ದೈವ ಅವರು ನೀರು ತರಲೆಂದು ಒಳಗೆ ಹೋದಾಗ ಒಂದು ಆಲವ್ಯದ ತುಂಡು (ಮಂತರಿಸಿದ ಅಲೌಕಿಕ ಶಕ್ತಿ ಇರುವಲೋಹದ ಗುಂಡು ಅಥವಾ ಚಂದನ   ಗಿಡಮೂಲಿಕೆ )ಯನ್ನು ತೊಟ್ಟಿಲಲ್ಲಿ ಇಡುತ್ತಾರೆ .ನಂತರ ನಿಮಗೆ ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ ಕಾರಣಿಕದಲ್ಲಿ /,ಮಹಿಮೆಯಲ್ಲಿ ಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ಬಾಳು ಬದುಕು ಬೆಳಗಿದರೆ ನಮಗೆ ಸೇವೆ ಕೊಡಬೇಕು ,ಬೀರೂರು ಗುತಿಗೆ ಮುಲ್ಯಾದಿಗೆ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಸ್ತಿಕೆ ಎಂದು ಆದೇಶಿಸುತ್ತದೆ .
ಅದರಂತೆ ಅವರಿಗೆ ಗಂಡು ಸಂತಾನವಾಗಿ,ಅಲ್ಲಿ ಆ ದೈವವನ್ನು ಪಟ್ಟೋರಿ ಯಲ್ಲಿ ಆರಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ .ಇಲ್ಲಿಂದ ದೈವ ಬೇರೆಡೆಗೆ ಪ್ರಸರಣಗೊಂಡು ಮುಂದೆ ಸಾಗುತ್ತದೆ .ಆಗ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿನ ಸ್ಥಳೀಯ ದೈವಗಳಾದ ಜುಮಾದಿ ಹಾಗೂ ಪಂಜುರ್ಲಿಗಳು ಬಂದು ನಾವೇ ಈ ಬಡ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗನೀವು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತವೆ ಆಗ  ನಾವು ಈ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ವೈಭವದಿಂದ ಆಳುತ್ತೇವೆ ನಮಗೆ ಕೊಡುವ ನೇಮ ಉತ್ಸವಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮಗೂ ಒಂದು ಪಾಲು ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ ಅದರಂತೆ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದು ಇಂದಿಗೂ ಪಟ್ಟೋರಿ ತ್ತಾಯ ದೈವದ ನೇಮ ಆಗುವಾಗ ಈ ದೈವಗಲಿಗೂ ಸೇವೆ ಇರುತ್ತದೆ .

ಮುಂದೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಕೊಣಾಜೆ ಬೀಡಿಗೆ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿನ ನಾಗ  ಬ್ರಹ್ಮ ಮಾಡದ ಭಂಡಾರ ಮನೆಗೆ ಬರುತ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಭಂಡಾರ ಮನೆ ಬೀರೂರು ಗುತ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ .ಅಲ್ಲಿ ತೀರ್ಥ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಭಸ್ಮ ಧರಿಸಿ ಪಟ್ಟೋರಿ ಯ ದೊಡ ಮನೆತನದ ಪಟ್ಟೋರಿ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತು ನೋಡುವಾಗ ಕೋಡಿ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಹಸು ಮತ್ತು ಹುಲಿ ಹಾವು ಮತ್ತು ಮುಗುಸಿಗಳು ಸಹಜ ವೈರತ್ವ ಮರೆದು ಅನ್ಯೊಂಯವಾಗಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡು ತನಗೆ ನೆಲೆಯಾಗಲು ಅದೇ ಪ್ರಶಸ್ತವಾದ ಜಾಗ ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿ ಊಟ ಮಾಡುವಾಗ ಬೋಲ್ನಾಡಿನ ಮಲರಾಯ ದೈವ ಅಥಿತಿಯಾಗಿ ಬರುತ್ತದೆ ಅತ್ಹಿತಿಗೆ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನ ನೀಡುವ ಪಟ್ಟೋರಿತ್ತಾಯ ದೈವ ತನ್ನ ಆರಾಧನಾ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮೊದಲ ಸ್ಥನವಮ್ಮು ನೀಡುತ್ತದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಈಗ ಕೂಡ ಪಟ್ಟೋರಿತ್ತಾಯ ದೈವದ ನೇಮ ಆಗುವಾಗ ಮೊದಲು ಮಲರಾಯ ದೈವಕ್ಕೆ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವ ಸಂಪ್ರದಾಯವಿದೆ .ಇದು ಆ ನೆಲೆ ಮೂಲತಃ ಮಲರಾಯ ನಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದು ಎಂಬುದನ್ನು ದ್ಯೋತಿಸುತ್ತದೆ ಕೂಡ .ಇಲ್ಲಿ ಪಿಲಿ ಚಾಮುಂಡಿ ದೈವಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಆರಾಧನೆ ಇದೆ(C).ಡಾ.ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಜಿ ಪ್ರಸಾದ

ಪಟ್ಟೋರಿ ಎಂಬ ಪದಕ್ಕೆ ನೇರವಾದ ಅರ್ಥ ಏನು ಎಂದು ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ.ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟೋರಿ ಚಾವಡಿ ಕೂಡ ಇದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಅದುಸ್ಥಳೀಯ ಅರಸುಗಳ  ಪಟ್ಟ ಏರುವ ಚಾವಡಿ ಆಗಿದ್ದು ಪಟ್ಟೋರಿ ಎಂಬ ಹೆಸರು ಬಂದಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ .
ಅಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟ ಏರಿ ಆಳ್ವಿಕೆ ನಡೆಸಿ ಜನಾನುರಾಗಿಯಾಗಿರುವ ಹೊರಗಿನಿಂದ ಎಂದರೆ ಘಟ್ಟದ ಮೇಲಿನಿಂದ ಬಂದ ಅರಸು /ನಾಯಕ ನೆ ಕಾರಣಾಂತರಗಳಿಂದ ದೈವತ್ವ ಪಡೆದು ಪಟ್ಟೋರಿತ್ತಾಯ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಆರಾಧಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಾನೆ.ಜೊತೆಗೆ ಈತ ಸ್ಥಳೀಯ ಅರಸುಗಳೊಂದಿಗೆ/ದೈವಗಳೊಂದಿಗೆ  ಸಹೃದಯತೆಯಿಂದ ವರ್ತಿಸಿದ್ದು ಅವರಿಗೂ ತನ್ನೊಂದಿಗೆ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಕಲ್ಪಿಸಿದ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಕಥಾನಕದಲ್ಲಿ ಸೂಚ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ(C).ಡಾ.ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಜಿ ಪ್ರಸಾದ

ಈ ದೈವದ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಶ್ರಮವಹಿಸಿ ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಕೊಟ್ಟ ಶ್ರೀಯುತ ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಮನಃ ಪೂರ್ವಕ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು

Sunday, 1 May 2016

ಕೈಬರಹ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಇದ್ದರೂ ಲಾಭವಾಗುತ್ತದೆ !-ಡಾ.ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಜಿ ಪ್ರಸಾದಕೈಬರಹ ಸುಂದರವಾಗಿದ್ದರೆ ನಮಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾಗಿದ್ದಾಗ ಒಳ್ಳೆ ಅಂಕಗಳು ಲಭಿಸುತ್ತವೆ ,ಪತ್ರ ಗಿತ್ರ ಬರೆಯಬೇಕಾದರೆ ಅವರ ಸಹಾಯವನ್ನು ಜನರು  ಕೇಳುತ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಸುಂದರ ಕೈ ಬರಹ ಇರುವವರಿಗೆ ಸದಾ ಬೇಡಿಕೆ ಇರುತ್ತದೆ !ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಸಿಗುತ್ತದೆ ,ಆದರೆ ಅಕ್ಷರ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿರೋದರಿಂದ ಕೂಡ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಗಳು ಸಿಗುವುದು ಉಂಟು !ಅದು ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾ ?ತಿಳಿಯಲು ಕುತೂಹಲ  ಇದ್ದರೆ ಇದನ್ನು ಓದಿ 

ನಿನ್ನೆ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ ನಲ್ಲಿ ಪ.ಗೋ ಪ್ರಪಂಚ ಪುಸ್ತಕ ಬಿಡುಗಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಿತ್ತು .ಪ,ಗೋ ಅವರ ಮಗ ಪದ್ಯಾಣ ರಾಮಚಂದ್ರ ,ಹಾಗೂ ಏಕಮ್ ಪ್ರಕಾಶನದ ರಂಗ ಸ್ವಾಮಿ ಮೂಕನಹಳ್ಳಿ ಯವರು ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಆತ್ಮೀಯರೂ ಆಗಿದ್ದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೋಗಿದ್ದೆ .ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಮೊದಲೇ ಹೋಗಿದ್ದೆ .ಅಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಕೇ ಪಿ ರಾಜಗೋಪಾಲ ಕನ್ಯಾನ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರುವವರಿದ್ದು ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಅಭಿನಂದನೆ ಕೂಡ ಏರ್ಪಡಿಸಿರುವುದು ತಿಳಿಯಿತು .

ರಾಜಗೋಪಾಲ ಕನ್ಯಾನ ಅವರು ಕಲೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಭಿಮಾನಿಯಾಗಿದ್ದು ,1995ರಲ್ಲಿ ಪ.ಗೋ ಅವರುಹೊಸದಿಗಂತ ಪತ್ರಿಕೆಗೆ ಬರೆದ ಆತ್ಮ ಕಥನಾತ್ಮಕ ಅಂಕಣ ಬರಹಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ,ಪಗೋ ಕುರಿತು ವಿಶಿಷ್ಟ ಸೃಷ್ಟಿಗಳ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಎಂಬ ಕೃತಿಯನ್ನು 2005ರಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಿಗೆ ತಂದಿದ್ದರು .ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಪಗೋ ಮಗ ಪದ್ಯಾಣ ರಾಮಚಂದ್ರ ಅವರನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದರು .ಆದರೆ ಪದ್ಯಾಣ ರಾಮಚಂದ್ರ ಹಾಗೂ ಏಕಮ್ ಪ್ರಕಾಶನದ ರಂಗಸ್ವಾಮಿ ಮೂಕನಹಳ್ಳಿ ಅವರಿಗೆ ರಾಜಗೋಪಾಲ ಕೆಪಿ ಅವರ ಪರಿಚಯವಿರಲಿಲ್ಲ ,ನನಗೆ ರಾಜಗೋಪಾಲ ಕನ್ಯಾನ ತುಂಬಾ ಅತ್ಮೀಯರಾಗಿರುವುದು ಪದ್ಯಾಣ ರಾಮಚಂದ್ರ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಹಾಗಾಗಿ ಅವರ ಪರಿಚಯವನ್ನು ಬರೆದುಕೊಡಲು ತಿಳಿಸಿದರು .ಹಾಗೆ ರಾಜಗೋಪಾಲ ಕನ್ಯಾನ ಅವರ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಪರಿಚಯ ಬರೆದುಕೊಟ್ಟೆ .ಅದನ್ನು ಅವರು ರಂಗ ಸ್ವಾಮಿ ಮೂಕನ ಹಳ್ಳಿ ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರು 
ಅವರಿಗೆ ಅದನ್ನು ನೋಡುತ್ತಲೇ ತಲೆಬಿಸಿ ಆಯಿತು ಅದನ್ನು ಓದುವುದು ಹೇಗೆ ಅಂತ !ಅಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿದೆ ನನ್ನ ಕೈಬರಹ !ಮೊದಲೇ ನನ್ನ ಕೈಬರಹ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿದೆ ಅದಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನಿನ್ನೆ ಕನ್ನಡಕ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ಮರೆತಿದ್ದೆ.ಬೇರೆ !ಹಾಗಾಗಿ ನನ್ನ ಅಕ್ಷರ ತೀರ ಅಧ್ವಾನವಾಗಿತ್ತು.ಅದನ್ನು ರಂಗಸ್ವಾಮಿ ಯವರಿಗೆ ಬಿಡಿ ನನಗೆ ಕೂಡ ಓದಲು ಕಷ್ಟಕರವೇ ಆಗಿತ್ತು !ಹಾಗಿರುವಾಗ ಅವರ ಅವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಎಂತ ಹೇಳುದು !
ಆಗ ಅವರು ಅದನ್ನು ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟು "ಕೆಪಿ ರಾಜಗೋಪಾಲ ಕನ್ಯಾನ ಅವರನ್ನು ನೀವೇ ಪರಿಚಯಿಸಿ "ಎಂದು ನನಗೆ ಹೇಳಿನನ್ನ ಕೈಬರಹ ಓದುವ ಗಂಡಾಂತರದಿಂದ ಪಾರಾದರು ! .
ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು !ಯಾಕೆಂದರೆ ಕೇ ಪಿ ರಾಜಗೋಪಾಲ ಕನ್ಯಾನ ಅವರು ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಆತ್ಮೀಯರು ,ನನ್ನ ಸಂಶೋಧನಾ ಕೃತಿಗಳ ಪ್ರಕಟಣೆಗೆ ಭದ್ರವಾದ ಅಡಿಪಾಯ ಹಾಕಿಕೊಟ್ಟವರು ಅವರು .ನಾನು ಹವ್ಯಕ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ನಾಟಕ ಬರೆದ ಮೊದಲ ಮಹಿಳೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನನಗೆ ತಿಳಿಸಿದವರೂ ಕೂಡ ಅವರೇ .ಎಲ್ಲೋ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ನನ್ನ ಸುಬ್ಬಿಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕಲ್ತದು ಎಂಬ ನಾನು ಏಳನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದ ನಾಟಕ  ಮಹಿಳೆ ಬರೆದ ಮೊದಲ ನಾಟಕ ,ಆ ಮಹಿಳೆ ನಾನೇ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸಿ ಆ ನಾಟಕ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬರಲು ಕಾರಣರಾದವರು ಅವರು .ನನ್ನಂತೆ ಅನೇಕರಿಗೆ ಅಪಾರ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿದವರು .ನೂರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಎಲೆಮರೆಯ ಕಾಯಿಗಳಂತೆ ಇದ್ದ ಪ್ರತಿಭೆಗಳನ್ನು ಹೊರಜಗತ್ತಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದವರು ಅವರು .
ಹಾಗಾಗಿ ಅವರ ಪರಿಚಯವನ್ನು ಸಭೆಗೆ ಮಾಡಿಕೊಡುವುದು ನನಗೆ ಇಷ್ಟದ ವಿಚಾರವೇ ಆಗಿತ್ತು .ನನ್ನ ಕೆಟ್ಟ ಕೈ ಬರಹ ನನಗೆ ಆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ತಂದು ಕೊಟ್ಟಿತು !ಈಗ ಗೊತ್ತಾಗಿರಬಹುದು ನಿಮಗೆ  ಅಕ್ಷರ ಚೆನ್ನಗಿಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೂ ಲಾಭ ಇದೆ ಅಂತ!