Tuesday, 5 July 2016

ದಾರು –ಕುಂದಯ (c)ಡಾ.ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಜಿ ಪ್ರಸಾದ (ಕುಡ್ಲ ತುಳು ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿತ ಅಂಕಣ ಬರಹ )

 

ದಾರು –ಕುಂದಯ 


ತುಳುನಾಡುದ ಭೂತಾರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತ್.ಅವು ಒಂಜಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ರಂಗ ಭೂಮಿಲಾ.ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಮುಡಿ,ಜಕ್ಕೆಳಣಿ ಸಿಂಗಾರೊದ,ಮಲ್ಲ ಮೀಸೆದ ಪ್ರಧಾನ ದೈವೊಲೆನ ಅಬ್ಬರದ ಅಟ್ಟಹಾಸ ,ಕೋಪ ತಾಪೊದ ನಲ್ಕೆ ,ನುಡಿಟ್ಟು ವೀರ ,ಭಯಾನಕ ,ಭೀಭತ್ಸ ರಸತ್ತ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಉಂಡ್.ಅಂಚನೆ ಅಂಗಾರ ಬಾಕುಡ,ಎರು ಶೆಟ್ಟಿ ,ಬೇಡವೆ,ದಾರು-ಕುಂದಯೆ ಇಂಚಿತ್ತಿ ಭೂತೊಲೆನ ವೇಷ ಭೂಷಣ ,ನಲ್ಕೆ,ನುಡಿಟ್ ಹಾಸ್ಯದ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಉಂಡ್.ಅಂಡ ಈ ಭೂತೊಲೆನ ಕಥೆಟ್ ಹಾಸ್ಯ ಇಜ್ಜಿ.(c)ಡಾ.ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಜಿ ಪ್ರಸಾದ
ಸುಳ್ಯ ಪುತ್ತೂರು ಸುತ್ತ ಮುತ್ತದ ಪ್ರದೇಸೊಡು ದಾರು-ಕುಂದಯ ಪನ್ಪಿನ ತಗೆ ತಂಗಡಿ ದೈವೊಲೆಗ್ ಆರಾಧನೆ ಉಂಡ್. ಮುಕುಲು.ಪಂಜುರ್ಲಿ ದೈವದ ಸೇರಿಗೆಗ್ ಸಂದಿನ ದಾರು-ಕುಂದಯ ಪನ್ಪಿನ ತಗೆ ತಂಗಡಿ ದೈವೊಲು  ದೈವೊಲು.
ತುಳುನಾಡುದ ಭೂತ/ದೈವದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಭಾರಿ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಯಿನವು. ಮುಲ್ಪ ಏರು ಯಾಪ ದಾಯೆಗ್ ಎಂಚ ಭೂತ ಆಪೆರ್ ಪನ್ಪುನೆಕ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಪಷ್ಟ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಇಜ್ಜಿ.
ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಸಾಹಸ ಮೆರೆಯಿನ , ಅನ್ಯಾಯನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಂತಿನ ,ದುರಂತ ಪಡೆಯಿನ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯೆರ್.ಮುದ್ದ ಕಳಲೆರ್,ಕಾನದ ಕಟದೆರ್ ,ಕಲ್ಲುರ್ಟಿ ,ಕಲ್ಕುಡೆರ್,ಕರಗ ತನಿಯ ,ಇಂಚಿತ್ತಿ ಬೀರೆರ್ ಭೂತ ಆದ್ ಮೆರೆಪೆರ್.ಅಂಚನೆ ಪ್ರಧಾನ ದೈವದ ಅನನ್ಯ ಭಕ್ತೆರ್ ,ದೈವೊಲೆಗ್ ಸಾನ ಕಟ್ಟುನಾಕುಲು ದೈವೊಲೆನ ಅನುಗ್ರಹಗ್ ಪಾತ್ರವಾದ್ ದೈವತ್ವ ಪಡೆತೆರ್.ಕೆಟ್ಟ ಕಾರ್ಯ ಮನ್ತಿನ ,ಸಮಾಜದ ರೀತಿ ನೀತಿನು ಮೀರಿನ ,ದೈವೊಲೆಗ್ ದ್ರೋಹ ಮಂತಿನ ಅರಬ್ಬಿ ಖರ್ಜೂರ ಮಾರಾಟಗಾರೆ,ಆಲಿ ,ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ತಂತ್ರಿ ಜಟ್ಟಿನ್ಗೆ,ರುದ್ರಪ್ಪ ಗೌಡ,ಕುನಾಲ್ವ ಬಂಟ ಇಂಚಿತ್ತಿ ಜನಕುಲು ದೈವೊಲೆನ ಕೋಪಗ್ ಈಡಾದ್ ಮಾಯಕ ಆದ್ ಅವೇ ದೈವೊಲೆನ ಸೇರಿಗೆಗ್ ಸಂದುದು ಭೂತ ಆತೆರ್.(c)ಡಾ.ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಜಿ ಪ್ರಸಾದ
ಅಂಡ ವಾ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಗುಣ ಇಜ್ಯಾಂದಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನಕುಳುಲಾ ದೈವೊದ ದೃಷ್ಟಿ ಬೂರುದ್ ದೈವತ್ವ ಪಡೆತೆರ್.ದಾರು-ಕುಂದಯೆರ್ ವಾ ಒಂಜಿ ಕಾರಣಲಾ ಇಜ್ಯಾಂದೆ ಪಂಜುರ್ಲಿ ದೈವೊದ ಸೇರಿಗೆಗ್ ಸಂದಿನ ದೈವೊಲು.

 ದಾರು ಬಿರ್ಮಕ್ಕ ಬೈದ್ಯೆದಿ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪೊಣ್ಣು .ಕುಂದಯೆ ಆಳೆನ ಮೆಗಿ.ದಿನಾಲ ಬೊಲ್ಪುಗ್ ಲಕ್ಕುದ್ ಪೇರ್ಗಂಜಿ ಉಂಡುದ್ ಕಾಡುಗ್ ಪೋದು ಮೂರ್ತೆದ ಕೆಲಸ ಮನ್ತೊಂಡು ಇತ್ತೆ.ಮೆಗಿ ಕೊಂಡತ್ತಿನ ಕಳಿನ್ ದಾರು ಬಿರ್ಮಕ್ಕ ಬೈದ್ಯೆದಿ ಮಾರುದ್ ಜೀವನ ಮನ್ತೊಂಡು ಇತ್ತೆರ್.
ಒಂಜಿ ದಿನ ಅಕುಲೆನ ಕಳಿ ಮಾರಾಟನೇ ಆಪುಜ್ಜಿ.ಅಪಗ ದಾರು ಬಿರ್ಮಕ್ಕ ಕದ್ರಿದ ದೇವೆರೆಗ್ ಪುಂಡಿ ಪಣವುದ ಪರಿಕೆ ಪನ್ಪಾಲ್.ಕಳಿ ಪೂರ ಮಾರ್ದು ಪೋಪುಂಡ್.
ಕೆಲ ದಿನ ಇಂಚನೆ ಪೋಪುಂಡ್.
ಒಂಜಿ ದಿನ ಕದ್ರಿ ದೇವೆರೆಗ್ ಪರಿಕೆ ಸಂದಾಯ ಮನ್ಪ್ಯರ ದಾರು ಬಿರ್ಮಕ್ಕಲ ಕುಂದಯೆಲ ಕದ್ರಿಗ್ ಪೋಪೆರ್.ಅವುಲು ಕದ್ರಿಡ್ ದೇವೆರೆ ಬಲಿ ಆವೊಂದುತ್ತುಂಡ್.ಅಪಗ ವರ್ಣಾರ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪೊಣ್ಣು ದಾರು ಬಿರ್ಮಕ್ಕನ ಮಿತ್ತು ದೃಷ್ಟಿ ಬೀರುಂಡ್.
ಅಕುಲು ಪುಂಡಿ ಪಣವು ಪರಿಕೆ ಪಾಡುದು ಪಿರ ಬನ್ನಗ ದಾರು ಬಿರ್ಮಕ್ಕನ ಸೆರಂಗ್ ಪತ್ತುದು ವರ್ಣಾರ ಮರ್ಲೆ/ಪಂಜುರ್ಲಿ ದೈವ ಅಕುಲೆನ ಬೆರಿ ಪತ್ತೊಂಡು ಬರ್ಪುಂಡ್.
ಅಕುಲು ರೆಂಜಿಳಡಿ ಮುಟ್ಟುನಗ ಅಕುಲೆನ್ ಮಾಯಕ ಮನ್ತುದ್ ತನ್ನ ಸೇರಿಗೆಗ್ ಸಂದಾಯ ಮನ್ಪುಂಡ್ ಪಂಜುರ್ಲಿ ದೈವ.ಬುಕ್ಕೊ ಮುಕುಲು ದೈವತ್ವ ಪಡೆದ್ ಆರಾಧನೆ ಪಡೆಪೆರ್.(c)ಡಾ.ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಜಿ ಪ್ರಸಾದ

ಅಲೌಕಿಕ ನಿಲೆಟ್  ತೂನಗ ದೈವೊಲೆನ ದೃಷ್ಟಿ ಬೂರುನೆ ಮಾಯ ಆಪುನೆ ದೈವತ್ವ ಪಡೆಪುನೆ ಮಾತಲ ತುಳುನಾಡುಡು ವಿಶೇಷ ವಿಷಯ ಅತ್ತ್.

ಆಂಡಲಾವಾಸ್ತವಿಕ ನಿಲೆಟ್ ಯೋಚನೆ ಮನ್ಪುನಗ ಈ ದೈವೊಲೆನ ಕಥಾನಕದ ಬಗ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಸಂಶಯೋಲು ಪುಟ್ಟುಂಡು.

ಪೊರ್ಲುದ ಪೊಣ್ಣು ದಾರು ಬಿರ್ಮಕ್ಕ ನ ಮಿತ್ತ್ ಕಣ್ಣು ಪಾಡಿನೆ ನಿಜವಾದ್ ಏರು ?ಅಕುಲೆನ ಬೆರಿ ಬತ್ತಿನ ನಿಜವಾದ್ ದೈವನ ?ವಾ ಒಂಜಿ ದ್ರೋಹ ,ಅನ್ಯಾಯ ತೆರಿಯಂದಿನ ಅಕುಲೆನ್ ದೈವ ದಾಯೆಗ್ ಅಕುಲೆನ್ ಮಾಯ ಮನ್ಪುಂಡ್ ?
ಪೊರ್ಲುದ ಪೊಣ್ಣು ದಾರು ಬಿರ್ಮಕ್ಕ ನ ಮಿತ್ತ್ ಕಣ್ಣು ಪಾಡಿನೆ ನಿಜವಾದ್ ಏರು ?ಅಕುಲೆನ ಬೆರಿ ಬತ್ತಿನ ನಿಜವಾದ್ ದೈವನ ?ವಾ ಒಂಜಿ ದ್ರೋಹ ,ಅನ್ಯಾಯ ತೆರಿಯಂದಿನ ಅಕುಲೆನ್ ದೈವ ದಾಯೆಗ್ ಅಕುಲೆನ್ ಮಾಯ ಮನ್ಪುಂಡ್ ?

ಪೊರ್ಲುದ ಪೊಣ್ಣು ಬಿರ್ಮಕ್ಕನ ಮಿತ್ತ್ ಏರಾಂಡಲಾ ಅರಸುನ ಅಥವಾ ಅಕುಲೆನ ಪರಿವಾರದಾಕುಲೆನ ಅಥವಾ ಸಮಾಜೊಡು ಬಲಿಷ್ಟೆರಾಯಿನ  ಜನಕುಲು ಕಣ್ಣು ಪಾಡುದು ಅಕುಲೆನ ಪಿರ ಬತ್ತುದ್ ಅಕುಲೆಗ್ ತೊಂದರೆ ಕೊರ್ದುಪ್ಪಿನ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡ್.ಅಪಗ ಮುಕುಲ್ ದುರಂತಗ್ ಈಡಾದುಪ್ಪ್ಯರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡ್.ದುರಂತ ಪಡೆಯಿನಾಕುಳು ದೈವತ್ವ ಪಡೆಪುನ ತುಳುನಾಡುದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ,ಅಂಚನೆ ದಾರು ಬಿರ್ಮಕ್ಕ ಬುಕ್ಕೋ ಕುಂದಯೆರ್ ದೈವ ಆದ್ ಆರಾಧನೆ ಪಡೆದುಪ್ಪಿನ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡ್.(c)ಡಾ.ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಜಿ ಪ್ರಸಾದ
ಈ ದೈವೊಲೆನ ಕಥೆಕ್ ಲಾ ಅಕುಲೆನ ಹಾಸ್ಯದ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಗ್ ಲಾ ವಾ ಒಂಜಿ ಸಮ್ಮಂದಲಾ ಇಜ್ಜಿ .ಈ ದೈವೊಲು ದಾರುನ ಕಳಿಟೊಂಜಿ ಪಾಂತೆ ಉಂಡ್ ,ಕೈಟಂಚಿ ರಟ್ಟಾಯಲ್ ಪಂಡುದು ಮಕ್ಕೆರ್ ಮಂತುದು ಕೂಡಿ ಮಂದಿನ್ ತೆಲಿಪ್ಪಾವೆರ್.ಮುಕುಲು ಕಂಡನಿ ಬುಡೆದಿ ಪಂಡುದುಲಾ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಉಂಡ್.
ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಸೇರಿಗೆ ದೈವೊಲೆನ ಬಗ್ಗೆ ಸಮಗ್ರ ಅಧ್ಯಯನ ಆವೊಡಾಯಿನ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡ್ .(c)ಡಾ.ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಜಿ ಪ್ರಸಾದNo comments:

Post a Comment