Thursday, 14 March 2013

Inscriptions of Bana's- Dr.PV KRISHNAMOORTY


                                                        ಡಾ .  ಪಿ ವಿ ಕೃಷ್ಣ ಮೂರ್ತಿ

 ಬಾಣರಸರ ಶಾಸನಗಳು  ಕುರಿತು ವಿಶೇಷ  ಉಪನ್ಯಾಸ 
                                                       -ಡಾ. ಪಿ ವಿ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ 
ಆಯೋಜಕರು :    ಸಂಶೋಧನಾ ಕಮ್ಮಟ 
                         ಶಾಸನ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗ ,ಹಂಪಿ ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಾಲಯ 

Vocaroo Voice Message(ಆಡಿಯೋ ) click here

No comments:

Post a Comment