Tuesday 3 December 2019

ಸಾವಿರದೊಂದು ಗುರಿಯೆಡೆಗೆ ತುಳು ನಾಡ ದೈವಗಳು: 463 ಶ್ರೀ ದೇವಿ ಜುಮಾದಿ

ಶ್ರೀದೇವಿ ಜುಮಾದಿ ಜುಮಾದಿ ದೈವವಲ್ಲ‌.ಶ್ರೀದೇವಿ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ಹೆಣ್ಣುಮಗಳೊಬ್ಬಳು ದೈವತ್ವ ಪಡೆದು ಶ್ರೀದೇವಿ ಜುಮಾದಿ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಆರಾಧನೆ ಪಡೆಯುತ್ತಾಳೆ.
ಕುಂದಾಪುರದ ಬೀಜಾಡಿ ಸಮೀಪದ ಐಗಳ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀದೇವಿ ಜುಮಾದಿ ದೈವಕ್ಕೆ ಆರಾಧನೆ ಇದೆ.

ಸುಮಾರು ನಲುವತ್ತು ನಲುವತ್ತೈದು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ನಡೆದ ಕಥಾನಕ ಇದು.
ಕುಂದಾಪುರ ಬೀಜಾಡಿ ಐಗಳ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀದೇವಿ ಎಂಬ ಹುಡುಗಿ ಇದ್ದಳು.ಅವಳಿಗೆ ಯಾವುದೋ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಬಾಧಿಸಿ ಅವಳು ಸಾವನ್ನಪ್ಪುತ್ತಾಳೆ.
ನಂತರ ಅವರ ಮನೆ ಮಂದಿಗೆ ಅನೇಕ ತೊಂದರೆಗಳು ಉಮಟಾಗುತ್ತವೆ‌.ಆಗ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಟ್ಟು ಕೇಳಿದಾಗ ಆ ಶ್ರೀದೇವಿ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ಹುಡುಗಿ ದೈವವಾಗಿದ್ದಾಳೆ.ಅವಳಿಗೆ‌ಮರದ ಪಾಪೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ.
ನಂತರ ಅವಳನ್ನು ದೈವದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.ಆ ದೈವವನ್ನು ಶ್ರೀದೇವಿ ಜುಮಾದಿ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ.
ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನ ಅವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು

Tuesday 19 November 2019

ಸಾವಿರದೊಂದು ಗುರಿಯೆಡೆಗೆ: ತುಳುನಾಡ ದೈವಗಳು: 458-462 ಅಗ್ನಿ ಭೈರವನ್, ಆದಿ ಬೈರವನ್, ಭೈರವನ್, ಶಕ್ತಿ ಭೈರವನ್, ಐಓಗಿ ಭೈರವನ್

ಭೈರವನ್, ಅಗ್ನಿ ಭೈರವನ್,ಯೋಗಿ ಭೈರವನ್, ಶಕ್ತಿ ಭೈರವನ್ ಮತ್ತು ಆದಿ ಭೈರವನ್ ತೆಯ್ಯಂ ಗಳು
ಭೈರವನ್ ತೆಯ್ಯಂ ಹೆಸರು ಕೇಳಿದಾಗ ನಾನು ತುಳುವರು ಆರಾಧಿಸುವ ಕಾಳಭೈರವ ದೈವತವಿರಬಹುದೆಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸಿದ್ದೆ‌.ಆದರೆ ಭೈರವನ್ ತೆಯ್ಯಂ ಮತ್ತು ಕಾಳ ಭೈರವ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೈವಗಳು ‌.
ಬೈರವನ್ ಪಣನ್ಮಾರ್ ಸಮುದಾಯದವರ ಆರಾಧ್ಯ ದೈವತ‌.ಈ ದೈವಕ್ಕೆ ವಿಶಿಷ್ಠವಾದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇದೆ‌.
ಚೆರುತಂಡನ್ ಮಠ/ ವಿಹಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮಹಿಳೆಗೆ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಸಂತತಿಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ.ಅವಳು ಶಿವನ ಅನನ್ಯ ಭಕ್ತೆಯಾಗಿದ್ದು,ದಿನ ನಿತ್ಯ ಶಿವನನ್ನು ಧ್ಯಾನಿಸುತ್ತಿದ್ದಳು.ನಲುವತ್ತೊಂದು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಉಪವಾಸವಿದ್ದು ಅರ್ಚನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಳು.ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವಳು ಒಂದು ಸಾವಿರ ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಊಟ ಉಪಾಹಾರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಳು.ಅವಳ ಭಕ್ತಿಗೆ ಒಲಿದ ಮಹೇಶ್ವರನು ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ‌.ಅವಳಿಗೆ ಓರ್ವ ಮಗ ಹುಟ್ಟುತ್ತಾನೆ‌‌ ಬಹಳ ಸುಸಂಸ್ಕೃತನೂ ಬುದ್ಧಿವಂತನೂ ಆದ ಆ ಮಗು ಚೀರಳನ್ ಏಳನೆಯ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಕಲಿತು ಮುಂದಿನ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಅಣಿಯಾಗುತ್ತಾನೆ‌.ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸುವ ಮೊದಲು ಚೆರುತಂಡನ್ ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ಆರಾಧಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿ ಮಠಕ್ಕೆ ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ಕರೆಯಲು ಹೋಗುತ್ತಾನೆ‌.ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಬಾರದ್ದನ್ನು ನೋಡಿ ಅವರಿಗೆ ಶಪಿಸುತ್ತಾನೆ‌
ಆಗ ಯೋಗಿಗಳು ಚೀರಳನ್ ನ ರಕ್ತ ಮಾಂಸಗಳ ಭೋಜನವನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾರೆ ‌.ಬೇರೆ ದಾರಿ ಇಲ್ಲದೆ ಚೀರಳನ್ ನನ್ನು ಕೊಂದು ಅವನ ಮೂಳೆ ಮಾಂಸಗಳಿಂದ ಆಹಾರ ತಯಾರಿಸಿ ಚೆರುತಂಡನ್ ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಬಡಿಸುತ್ತಾನೆ‌. ಆಗ ಚೀರಳನ್ ನ ಮೂಳೆಗಳು ಅವರ ಊಟದ ಎಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಲುಗಾಡುತ್ತವೆ.ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಭಯವಾಗಿ ಅವನನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಒಂದು ಹೋಮ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.ಆಗ ಚೀರಳನ್ ಭೈರವನ್ ದೈವವಾಗಿ ಹೋಮದ ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತಾನೆ‌.ಅವನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿ ಭೈರವನ್, ಯೋಗಿ ಭೈರವನ್, ಆದಿ ಬೈರವನ್ ,ಶಕ್ತಿ ಭೈರವನ್ ತೆಯ್ಯಂ ಗಳು ಉದಿಸುತ್ತವೆ.ಆಗ ಇವರ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಮನಗಂಡ ಯೋಗಿಗಳು ಇವರಿಗೆ ತೆಯ್ಯಂ ಕಟ್ಟಿಸಿ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. : ಡಾ.ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಜಿ ಪ್ರಸಾದ
ಆಧಾರ: Theyyam calendar

Monday 18 November 2019

ಸಾವಿರದೊಂದು ಗುರಿಯೆಡೆಗೆ: ತುಳುನಾಡ ದೈವಗಳು: 456-457 ಅಂಗಕ್ಕಾರನ್ ಮತ್ತು ಮರುಟೋಳ ದೈವಗಳು

ಅಂಗಕ್ಕಾರನ್ ಮತ್ತು ಮರುಟೋಳ( Marutola) ತೆಯ್ಯಂ.
ಕಾಸರಗೋಡಿನ ಸುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅಂಗಕ್ಕಾರನ್ ಮತ್ತು ಮರುಟೋಳ ಎಂಬ ಎರಡು ದೈವಗಳಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ.   ದ್ವಂದ್ವ ಯುದ್ಧ  ( ಕಳರಿ ಪಯಟ್ಟು) ಮಾಡಿದ ಇಬ್ಬರು ಶೂರರ ಕಥಾನಕ ಈ ದೈವಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇದೆ‌.

ಅಂಗಕ್ಕಾರನ್ ಎಂಬುದು ಮಲೆಯಾಳ ಭಾಷೆಯ ಪದವಾಗಿದ್ದು ಇದಕ್ಕೆ ಅಂಗ ಸಾಧಕ,ಕುಸ್ತಿಪಟು,ವೀರ,ಹೋರಾಟಗಾರ  ಎಂಬರ್ಥ .
ಈ ಎರಡು ದೈವಗಳು ಕುಸ್ತಿಪಟುಗಳು, ವೀರರು ಆಗಿದ್ದರು‌.

ಅಂಗಕ್ಕಾರನ್ ತನ್ನ ಶತ್ರು ,ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿ ಯಾಗಿರುವ ಮರುಟೋಳನ( ಆತನ ಮೂಲ ಹೆಸರು ಕೇಳು) ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ದ್ವಂದ್ವ ಯುದ್ಧ  ಮಾಡಿ ಸೋಲಿಸುತ್ತಾನೆ.ಆಗ ಅವನ ಶತ್ರು ಮರುಟೋಳ ಓಡಿ ಹೋಗಿ ಕಣ್ಮರೆಯಾಗುತ್ತಾನೆ‌‌
ತುಸು ಸಮಯದ ನಂತರ ಅಂಗಕ್ಕಾರನ್ ನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬೀಳುತ್ತಾನೆ ‌.ಆಗ ನಡೆದ ದ್ವಂದ್ವ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಅಂಗಕ್ಕಾರನ್  ಮರುಟೋಳ ನನ್ನು ಕೊಲ್ಲುತ್ತಾನೆ.
ನಂತರ ಇವರಿಬ್ಬರೂ ದೈವತ್ವ ಪಡೆದು ತೆಯ್ಯಂ ಗಳಾಗಿ ಕೇರಳದ ಉತ್ತರ ಭಾಗವಾದ ಕಾಸರಗೋಡಿನ ಸುತ್ತುಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಆರಾಧನೆ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.
ಅಂಗಕ್ಕಾರನ್ ದೈವದ ಕೋಲ( ತೆಯ್ಯಂ ಕಟ್ಟ್) ಆಗುವಾಗ ಆತ ಮರುಟೋಳನನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ ಕೊಂದದರ ಪ್ರತೀಕವಾಗಿ ಅಂಗಕ್ಕಾರನ್ ದೈವ ಮರುಟೋಳ ದೈವದ ಕತ್ತಿಯನ್ನು ಸೆಳೆದು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ‌. - ಡಾ.ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಜಿ ಪ್ರಸಾದ
ಆಧಾರ Theyyam calendar

ಸಾವಿರದೊಂದು ಗುರಿಯೆಡೆಗೆ: ತುಳುನಾಡ ದೈವಗಳು : 453-455 ತೆಕ್ಕನ್ ಕರಿಯಾತನ್, ಕನ್ನಿಕ್ಕೊರುಮಗನ್ ಮತ್ತು ಕೈಕೋಲನ್ ತೆಯ್ಯಂ- ಡಾ.ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಜಿ ಪ್ರಸಾದ

ಈ ದೈವಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಬಹಳ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಪಾಲಾರ್ ಬೀಡಿನ ವೀರ ಪಾಟ ನಾಯರ್ ಮತ್ತು ಪಾಲಕುನ್ನತ್ ನ ಕೋಲೇಂದ್ರನಾಯರ್ ಇಬ್ಬರೂ ಬೇಟೆಯಾಡಲು ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ‌.
ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಹಸಿವಾಗುತ್ತದೆ‌.ಆಗ ಅವರು ಕರಿಂಕುಲಕ್ಕಲ್ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿಯ ಮಹಿಳೆಯ ಬಳಿ ಆಹಾರ ಕೇಳುತ್ತಾರೆ‌.ಆಕೆ ಹಾಲು ನೀಡಿ ಅಹಾರ ತಯಾರಿಗೆ ಶುರುಮಾಡುತ್ತಾಳೆ‌.
ಈ ಇಬ್ಬರು ವೀರರು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಲು ಸಮೀಪದ ಕೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ‌.ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಮೀನನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ಹಿಡಿಯಲು ಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ‌.ಎಷ್ಟು ಯತ್ನ ಮಾಡಿದರೂ ಇವರ ಕೈಗೆ ಆ ಮೀನು ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಸುಸ್ತಾಗಿ ಹಿಂತಿರುಗುತ್ತಾರೆ‌
ಆಗ ಅವರಿಗೊಂದು ಅಚ್ಚರಿ ಕಾದಿರುತ್ತದೆ‌.ಆ ಮಹಿಳೆಯ ಬಳಿ ಆ ಮೀನು ಇರುತ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಮೂರು ತುಂಡು ಮಾಡಿ ಆಕೆ ಬೇಯಿಸುತ್ತಾಳೆ.ಆಗ ಆ ಮೀನಿನ ತುಂಡುಗಳು ಪಾತ್ರೆಯಿಂದ ಹೊರಕ್ಕೆ ನೆಗೆಯುತ್ತವೆ‌.ಆ ಮೀನಿನ ಎರಡು ತುಂಡುಗಳು ತೆಕ್ಕನ್ ಕರಿಯಾತನ್ ಮತ್ತು ಕನ್ನಕ್ಕೋರುಮಗನ್ ತೆಯ್ಯಂ ಗಳಾಗಿ ಬದಲಾದವು‌.
ಆ ಎರಡು ದೈವಗಳು ಒಂದು ನದಿಯ ಸಮೀಪ ಕುಳಿತಿರುತ್ತಾರೆ.ಅಗ ಓರ್ವ ಮಹಿಳೆ ಕಳ್ಳು ಮಾರುತ್ತಿರುತ್ತಾಳೆ‌.ಅವಳಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳು ಕೇಳುತ್ತಾರೆ ‌ಮೊದಲಿಗೆ ಅವಳು ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ‌.ನಂತರಿವರ ದೈವಕಿ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನೋಡಿ  ಸ್ವಲ್ಪ ಭಾಗ ಕಳ್ಳನ್ನು  ಕೊಡುತ್ತಾಳೆ‌.
ಇವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಒಬ್ಬ ಬಾಲಕ ನೋಡುತ್ತಾ ಇರುತ್ತಾನೆ‌.ಅವನು ಇವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಲು ಬಯಸುತ್ತಾನೆ‌.ಆತ ಕೈಕೋಲನ್ ತೆಯ್ಯಂ ಆಗಿ ಇ ಎರಡು ದೈವಗಳೊಂದಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ‌
ಕೈಕೋಲನ್ ದೈವಕ್ಕೆ ಸರಳವಾದ ವೇಷಭೂಷಣ ಇರುತ್ತದೆ‌‌.ಮೈಗೆ ಬಿಳಿಯ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚುತ್ತಾರೆ‌.ಕೈಕೋಲನ್ ದೈವ ಈ ಎರಡು ಪ್ರಧಾನ ದೈವಗಳ ಸಹಾಯನಾಗಿ ಇರುತ್ತಾನೆ‌.ಇದು ಈ ದೈವಗಳ ಬಗೆಗಿನ ಪ್ರಚಲಿತ ಕಥಾನಕ.
ಆದರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಅಪೂರ್ಣತೆ ಇದೆ‌.ಮೊದಲು ಬೇಟೆಗೆ ಹೋದ ಇಬ್ಬರು ವೀರರು ಏನಾದರು ? ಇವರೇನಾದರೂ ದುರಂತವನ್ನಪ್ಪಿ ಅಥವಾ ಇನ್ಯಾವದಾದರೂ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ತೆಕ್ಕನ್ ಕರಿಯಾತನ್ ಮತ್ತು ಕನ್ನಿಕ್ಕೋರುಮಗನ್ ದೈವಗಳಾದರೆ ? ಅವರ ದುರಂತ ಮತ್ತು ದೈವತ್ವಕ್ಕೆ ಅಲೌಕಿಕತೆ ಸೇರಿ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಮೀನುಗಳ ಭಾಗಗಳಿಂದ ದೈವಗಳು ಉದಿಸಿದವೆಂಬ ಕಥೆ ಹರಡಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.ಈ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗಬಹುದು - ಡಾ.ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಜಿ ಪ್ರಸಾದ
ಆಧಾರ : Theyyam calendar 


ಸಾವಿರದೊಂದು ಗುರಿಯೆಡೆಗೆ: ತುಳುನಾಡ ದೈವಗಳು : 450-452 ಆದಿವೇಡನ್,ವೇಡತಿ ಮತ್ತು ಗಳಿಂಚನ್ ತೆಯ್ಯಂ: ಡಾ.ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಜಿ ಪ್ರಸಾದ

ಕರ್ಕಾಟಕ ಮಾಸದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಂದರೆ ಮಳೆಗಾಲದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಕುಣಿದು ಆರಾಧನೆ ಪಡೆವ ದೈವಗಳು ಇವರು.ಈ ದೈವಗಳನ್ನು ( ತೆಯ್ಯಂ) ಹತ್ತು ಹನ್ನೆರಡು ವರ್ಷದ ಹುಡುಗರು ಕಟ್ಟುತ್ತಾರೆ‌
ಮೊದಲಿಗೆ ಆದಿ ವೇದನ್ ಮನೆಮನೆಗೆ ಬರುತ್ತಾನೆ ‌ನಂತರ ವೇದತಿ ದೈವ ಬರುತ್ತದೆ ‌ನಂತರ ಗಳಿಂಚನ್ ತೆಯ್ಯಂ ಬರುತ್ತದೆ ‌.
ಈ ಮೂರೂ ದೈವಗಳನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಮುದಾಯದವರು ಕಟ್ಟುತ್ತಾರೆ‌.ಆದಿ ವೇದನ್ ತೆಯ್ಯಂ ಅನ್ನು ಮಲಯಾರ್ ಸಮುದಾಯದ ಜನರು ಕಟ್ಟುತ್ತಾರೆ‌.ವೇದತಿ ತೆಯ್ಯಂ ಅನ್ನು ವಣ್ಣನ್ ಸಮುದಾಯದ ಜನರು ಕಟ್ಟುತ್ತಾರೆ. ಗಳಿಂಚನ್ ದೈವವನ್ನು ಕೋಪಾಳ ಸಮುದಾಯದ ಜನರು ಕಟ್ಟುತ್ತಾರೆ ‌.
ಮಳೆಗಾಲದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಕುಣಿದು ದುರಿತಗಳನ್ನು ದೂರ ಮಾಡುತ್ತವೆ‌.
ಈ ದೈವಗಳ ಮೂಲ ಪುರಾಣ ಕಥೆಯಲ್ಲಿದೆ‌.ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನ ಪಾಶುಪತಾಸ್ತ್ರ ಪಡೆಯುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಘೋರವಾದ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡುತ್ತಾನೆ‌.ಅವನನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಶಿವ ಪಾರ್ವತಿಯರು ಬೇಡರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಾರೆ‌.ಶಿವನ ಗಣವಾದ ಮೂಕಾಸುರ ಮತ್ತು ಅರ್ಜುನ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಂದಿಗೆ ಬಾಣ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ‌.ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅರ್ಜುನ ಮತ್ತು ಶಿವನ ನಡುವೆ ಹೋರಾಟವಾಗುತ್ತದೆ‌‌.ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಬಂದಾತ ಶಿವನೆಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತಾನೆ‌‌ಆಗ ಅರ್ಜುನ ಬೇಡ ರೂಪಿ ಶಿವನಿಗೆ ಶರಣಾಗುತ್ತಾನೆ‌.ಹೀಗೆ ಬೇಡ,ಬೇಡತಿಯರ  ರೂಪದ ಶಿವ ಪಾರ್ವತಿಯರನ್ನು ಆದಿವೇಡನ್ ಮತ್ತು ವೇಡತಿ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ದೈವವಾಗಿ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ‌.ಅರ್ಜುನನ್ನು ಗಳಿಂಚನ್ ತೆಯ್ಯಂ ಎಂದು ಕಟ್ಟಿ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.


ಸಾವಿರದೊಂದು ಗುರಿಯೆಡೆಗೆ: ತುಳುನಾಡ ದೈವಗಳು: 449 ಓಣತಾರ್ ದೈವ

ಓಣಂ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆರಾಧನೆ ಗೊಳ್ಳುವ ದೈವತವಿದು‌.ಓಣಂ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆರಾಧನೆ ಆಗುವ ಕಾರಣ ಓಣತಾರ್ ಎಂಬ ಹೆಸರು ಬಂದಿರಬಹುದು.ಓಣಂ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಹನ್ನೆರಡು ವರ್ಷದ ಹುಡುಗನಿಗೆ ಓಣತಾರ್ ತೆಯ್ಯಂ ನ ವೇಷಭೂಷಣ ಹಾಕುತ್ತಾರೆ‌.ಓಣತಾರ್ ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಮಹಾಬಲಿ ಕುರಿತಾದ ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡುತ್ತಾ ಕುಣಿಯುತ್ತಾರೆ.ಈತನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಚೆಂಡೆ ಬಾರಿಸಿಕೊಂಡು ಆತನ ಹಿರಿಯ ಬರುತ್ತಾನೆ.
ಓಣಂ ನಲ್ಲಿ ಮಹಾಬಲಿ ಯ ಆರಾಧನೆ ಇರುತ್ತದೆ.ಹಾಗೆಯೇ ಓಣತಾರ್ ದೈವ ಕೂಡ ಮಹಾಬಲಿ ಎಂದು ನಂಬಿ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ‌.ಕಾಸರಗೋಡು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಓಣತಾರ್ ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಬರುತ್ತಾನೆ‌.ಆಗ ಅವರಿಗೆ ಅಕ್ಕಿ ಬೇಳೆ ಮೊದಲಾದವುಗಳನ್ನು ಮನೆಯವರು ಕೊಡುತ್ತಾರೆ.ರೋಗ ರುಜಿನಗಳನ್ನು ಓಣತಾರ್ ದೈವ  ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಜನರು ನಂಬಿ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.
ಆಧಾರ : http://mywordsnthoughts.com/myworld/all-about-kerala/do-you-know-about-onathar-and-kutti-theyyam/

Sunday 17 November 2019

ಸಾವಿರದೊಂದು ಗುರಿಯೆಡೆಗೆ: ತುಳುನಾಡ ದೈವಗಳು 448 ವೇಟಕ್ಕೊರುಮಗನ್ - ಡಾ.ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಜಿ ಪ್ರಸಾದ

ವೇಟಕ್ಕೊರುಮಗನ್ ದೈವಕ್ಕೆ ಪೆರಾಜೆಯಲ್ಲಿ ಆರಾಧನೆ ಇದೆ ‌.ಈ ದೈವ ಎಂಟು ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಬಾಣ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡುವ ಸಂಪ್ರದಾಯವಿದೆ‌.ಕಾಸರಗೋಡು ಹಾಗೂ ಕಾಸರಗೋಡಿನ ಉತ್ತರದ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವೇಟಕ್ಕೊರುಮಗನ್ ತೆಯ್ಯಂ ಗೆ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ‌.
ಈ ದೈವ ದ ಕಥೆ ಪುರಾಣ ಕಥೆಯೊಂದಿಗೆ ಥಳುಕು ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದೆ‌
ಅರ್ಜುನ ಪಾಶುಪತಾಸ್ತ್ರ ಪಡೆಯಲು ಶಿವನ ಕುರಿತು ತಪಸ್ಸು ಮಾಡುತ್ತಾನೆ‌.ಆಗ ಶಿವ ಪಾರ್ವತಿಯರು ಗ  ಬೇಟೆಗಾರರ ವೇಷ ಧರಿಸಿ ಅರ್ಜುನನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು ಬರುತ್ತಾರೆ‌.
ಆಗ ಪಾರ್ವತಿ ದೇವಿ ಗರ್ಭ ಧರಿಸಿ ಓರ್ವ ಮಗನನ್ನು ಪ್ರಸವಿಸುತ್ತಾಳೆ.ಆ ಮಗನಿಗೆ ವೇಟಕ್ಕೊರುಮಗನ್ ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟು ಸಾಕುತ್ತಾರೆ. ಆತ ತುಂಬಾ ಸಾಹಸಿ ಯಾಗಿದ್ದನು.ತನ್ನ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಉಪಟಳ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದನು.ಇವನ ಉಪಟಳದಿಂದ ದೇವತೆಗಳು ಕೂಡ ಕಂಗಾಲಾಗಿದ್ದರು.ಆದ್ದರಿಂದ ಶಿವ ಪಾರ್ವತಿಯರು ಅವನನ್ನು ಭೂಲೋಕಕ್ಕೆ ಕಳಹಿಸುತ್ತಾರೆ.ಅವನು ಬಲುಸ್ಸೆರಿ ಕೋಟೆಗೆ ಬರುತ್ತಾನೆ.ಅಲ್ಲಿನ ಅರಸನಿಗೆ ಕೋಟೆಯನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ‌.ವೀರನಾದ ಅವನಿಗೆ ಅರಸ ತನ್ನ ರಾಜ್ಯದ ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾನೆ‌.ಅಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸುವ ವೇಟಕ್ಕೊರುಮಗನ್ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲನೊಡನೆ ಸ್ನೇಹ ಗಳಿಸುತ್ತಾನೆ‌.ಮುಂದೆ ದೈವವಾಗಿ ಆರಾಧನೆ ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ 
ಆಧಾರ :ತೆಯ್ಯಂ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್

Friday 15 November 2019

ಸಾವಿರದೊಂದು ಗುರಿಯೆಡೆಗೆ : ತುಳುನಾಡ ದೈವಗಳು 447 ಕುಟ್ಟಿಚ್ಚಾತನ್ - ಡಾ.ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಜಿ ಪ್ರಸಾದ

ಕುಟ್ಟಿಚ್ಚಾತನ್ ಬಹಳ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ದೈವ,ದನ ಕರುಗಳು,ಚಿನ್ನಾಭರಣಗಳು ಕಳೆದು ಹೋದರೆ ಕುಟ್ಟಿಚ್ಚಾತನಿಗೆ ಹರಿಕೆ ಹಾಕಿದರೆ ಸಿಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ಜನರು ನಂಬಿ ಆರಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಕುಟ್ಟಿಚ್ಚಾತನ್ ದೈವಿಕ ಹುಟ್ಡನ್ನು ಪಡೆದ ಶಿವ ಪಾರ್ವತಿಯರ  ಪುತ್ರ.
ಒಮ್ಮೆ ಶಿವ ಪಾರ್ವತಿಯರು ನಿರ್ಜನವಾದ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ವಲ್ಲುವರ್ ಜನಾಂಗದವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ವಿಹರಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದರು. ಶಿವ ಪಾರ್ವತಿ ದೇವಿಯತು ಅಲ್ಲಿ ವಲ್ಲುವರ್ ಸಮುದಾಯದ  ಪುರುಷ ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯಂತೆ ಇದ್ದರು.ಹಾಗಾಗಿ ಪಾರ್ವತಿಯನ್ನು ವಲ್ಲುವತಿ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ವಲ್ಲುವರ್ ವಲ್ಲುವತಿ ರೂಪದ ಶಿವ ಪಾರ್ವತಿಯರಿಗೆ ಕರುವಲ್ ಮತ್ತು ಕುಟ್ಟಿಚ್ಚಾತನ್ ಎಂಬ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳು ಹುಟ್ಟುತ್ತಾರೆ‌
ಶಿವ ಅಂಶ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಕುಟ್ಟಿಚ್ಚಾತನ್ ಹ ಹುಟ್ಟುವಾಗಲೇ ವಿಲಕ್ಷಣ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದನು.ಅತನು ವಿಶಿಷ್ಠವಾದ ಹೂವನ್ನು ಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಧರಿಸಿದ್ದನು‌.ಮೂರನೆಯ ಕಣ್ಣನ್ನು ಕೂಡ ಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿದ್ದನು.ಕಪ್ಪು ಮೈ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಬಿಳಿ‌ಪಟ್ಟೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿ ವಿಶಿಷ್ಠವಾದ ಕಳೆಯನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದನು.
ಅಲ್ಲಿಯೇ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ಶಿವ ಭಕ್ತನಾದ  ಕಲಕಾಡು ನಂಬೂದಿರಿ ಜೀವಿಸುತ್ತಿದ್ದನು.ಶಿವನ ಅನನ್ಯ ಭಕ್ತನಾದ ಅವನಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವನು ಮತ್ತು ಅತನ ಮಡದಿ ಶಿವನನ್ನು ಅನನ್ಯ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಅರಾಧಿಸಿದರು.ಅವರ ಮೇಲೆ ಅನುಗ್ರಹ ಬೀರಿದ ವಲ್ಲುವರ್,ವಲ್ಲುವತಿ ರೂಪದ ಶಿವ ಪಾರ್ವತಿಯರು ತಮ್ಮ ಎರಡನೇ ಮಗನನ್ನು ಈ ದಂಪತಿಗಳಿಗೆ ನೀಡಿದರು.
ಈ ಸಿವ ಪಾರ್ವತಿಯರ ಮಗನಾದ ಕುಟ್ಟಿಚ್ಚಾತನ್ ಬಹಳ ಬೇಗ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕಲಿತನು.ಜಾಣನಾತ ಈತ ಸಮಾಜ ವಿರೋಧಿ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ತೋರುತ್ತಿದ್ದನು. ಸಾತ್ವಿಕ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ನಂಬೂದಿರಿ ದಂಪತಿಗಳ ಮಗನಾಗ ಈಗ ಮಾಂಸಾಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸುತ್ತಿದ್ದನು.ಮದ್ಯವನ್ನು ಕುಡಿಯುತ್ತಿದ್ದನು.ಜನರಿಗೆ ಉಪಟಳ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದನು‌.
ಒಮ್ಮೆ ಹಸುವನ್ನು ಕೊಂದು ಅದರ ರಕ್ತವನ್ನು ಸೇವಿಸಿದನು.
ಕೊನೆಗೆ ಇವನ ಉಪಟಳ ತಾಳಲಾರದೆ ಇವನನ್ನು ಕೊಲ್ಲುತ್ತಾರೆ‌.
ಆದರೆ ಮರಣಾನಂತರ ಕೂಡ ‌ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅವನ ಧ್ವನಿ ಕೇಳಿಸುತ್ತಾ ಇತ್ತು.ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಹೋಮವನ್ನು ಮಾಡಿದರು.ಆ ಹೋಮದಿಂದ ಕುಟ್ಟಿಚ್ಚಾತನ್ ಎದ್ದು ಬರುತ್ತಾನೆ‌.ಚಲ ಪೆರುಮಲಯನ್ ನಲ್ಲಿ ಗುಡಿ ಕಟ್ಟುತ್ತಾರೆ.ನಂತರ ಅವನ ದೈವಿಕ ಶಕ್ತಿಯ ಅರಿವಾಗಿ ಆತನಿಗೆ ತೆಯ್ಯಂ ಕಟ್ಟಿ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.- ಡಾ.ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಜಿ ಪ್ರಸಾದ

ಸಾವಿರದೊಂದು ಗುರಿಯೆಡೆಗೆ : ತುಳುನಾಡ ದೈವಗಳು 446 ಉಪ್ರಝಾಸ್ಸಿ ತೆಯ್ಯಂ

ಉಪ್ರಝಾಸ್ಸಿ ದೈವವನ್ನು ವಿಷ್ಣುವಿನ ಅವತಾರವೆಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ.
ಮೆಲರಿಲಮ್ ಎಂಬ ಕನ್ಯೆ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಅನನ್ಯ ಭಕ್ತೆಯಾಗಿದ್ದಳು.ಅವಳು ವಿಷ್ಣು ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಅವನ ಅಂಶವನ್ನು ಪಡೆದಿರುವ ಒಬ್ಬ ಮಗನನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾಳೆ. ವಿಷ್ಣುವಿನ ದಯೆಯಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ  ಆ ಮಗುವನ್ನು ದಯಾರಪ್ಪನ್ ಎಂದು ಹೆಸರಿಸುತ್ತಾರೆ‌.ದೈವಿಕ ಶಕ್ತಿಯಿರುವ ಆ ಮಗು ಅನೇಕ ಪವಾಡಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತದೆ‌.ಅವನು ಬೆಳೆದು ದೊಡ್ಡವನಾಗಿ ಯುವಕನಾದಾಗ ಅನೇಕ ದುಷ್ಟ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಶಿಕ್ಷಿಸಿ ದೂರ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಅವನು ದೊಡ್ಡ ವೀರನಾಗುತ್ತಾನೆ
ನಂತರ ಅವನು ವೇಟಕ್ಕೋರು ಮಗನ್ ಎಂಬ ವೀರನನ್ನು ಬಾಲುಸ್ಸೇರಿ ಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಭೇಟಿಯಾಗುತ್ತಾನೆ‌‌.ನಂತರ ಉಪ್ರಝಾಸ್ಸಿ ಎಂಬ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನೆನೆಯಾಗುತ್ತಾನೆ‌.ಕಾಲಾಂತರದಲ್ಲಿ ವೀರನಾದ ಆತ ದೈವತ್ವ ಪಡೆದು ಆರಾಧನೆ ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ‌.ಆತ ಉಪ್ರಝಾಸ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ ಕಾರಣ ಆತನನ್ನು ಉಪ್ರಝಾಸ್ಸಿ  ತೆಯ್ಯ /ದೈವ ಎಂದು ಕರೆದು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಆರಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ.

Saturday 9 November 2019

ಸಾವಿರದೊಂದು ಗುರಿಯೆಡೆಗೆ : ತುಳುನಾಡ ದೈವಗಳು 445 ಮೂವಾಲಂಕುಳಿ ದೈವ - ಡಾ.ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಜಿ ಪ್ರಸಾದ


ಮೂವಲಾಂಕುಳಿ ಚಾಮುಂಡಿ ದೈವದ ಕೋಲ ಎಂದರೆ ತೆಯ್ಯಂ ಆಗುವಾಗ ಜನರನ್ನು ಓಡಿಸಿ ಹೊಡೆಯುವ ಸಂಪ್ರದಾಯವಿದೆ.. ಈ ದೈವದ ಹೊಡೆತ ತಿನ್ನುವ ಹರಿಕೆ ಕೂಡ ಇದೆ.ಈ ದೈವದಿಂದ ಬಂಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟರೆ,ಹೊಡೆತ ತಿಂದರೆ ತಾವು ನೆನೆದ ಕೆಲಸ ಈಡೇರುತ್ತದೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ.
ಈ ದೈವ ಓಡಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಹೊಡೆಯುವುದು ಬಂಧಿಸುವುದೇ ಮೊದಲಾದವುಗಳು ಆ ದೈವದ ಕಥೆಗೆ ಪೂರಕವಾದ ವಿಚಾರಗಳಾಗಿವೆ.
ಮೂವಾಲಾಂಕುಳಿ ಎಂದರೆ ಮೂರು ಜನರಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾದ ಕುಳಿ ಎಂದರೆ ಹೊಂಡ, ಗುಂಡಿ ಎಂದರ್ಥ.ಅದರಲ್ಲಿ ಉದ್ಭವವಾದ ತ್ರಿಕನ್ಯಾವು ದೈವವನ್ನು ಮೂವಾಲಾಂಕುಳಿ ಚಾಮುಂಡಿ ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ‌.
ಉತ್ತರ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ತ್ರಿಕನ್ಯಾತ್ ದೇವಾಲಯವಿದೆ. ಎಡಮನ ಮತ್ತು  ಎಲ್ಯಾಪುರತ್ ಎಂಬ ಇಬ್ಬರು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ತಂತ್ರಿಗಳು ಇರುತ್ತಾರೆ.ಒಬ್ಬರಾಗಿ ಒಬ್ಬರು ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿತಿಂಗಳು ಪೂಜಾ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಅನ್ಯೋನ್ಯವಾಗಿ ಬದುಕುತ್ತಿದ್ದರು.
ಅವರ ನಡುವೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಮನಸ್ತಾಪ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಆಗ ಅವರುಗಳು ತಮ್ಮ ತಾಂತ್ರಕ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ದುಷ್ಟ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು  ಸೃಜಿಸಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡಲು ಕಳುಹಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದರು. ಒಬ್ಬರು ಕಳುಹಿಸಿದ್ದನ್ನು ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ವಶೀಕರಣ ಮಾಡಿ ತಾಮ್ರದ ತಂಬಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸಿ ಹೂಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಇಲ್ಕವೇ ಉರಿಸಿ ಭಸ್ಮ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು.
ಹೀಗಿರುವಾಗ ಒಂದು ದಿನ ಎಡಮನ ತಂತ್ರಿ ತ್ರಿಕನ್ಯಾವು ದೇವಿಯನ್ನು ಎಲ್ಯಾಪ್ಪುರತ್ ತಂತ್ರಿ ತನಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡಲು ಕಳುಹಿಸಿದ ದುಷ್ಟ ಶಕ್ತಿ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ ಅದನ್ನು ಒಂದು ತಾಮ್ರದ ಕೊಡಪಾನದಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸಿ ತನ್ನ ಸೇವಕರಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಮಣ್ಣಿನಡಿಯಲ್ಲಿ ಹುಗಿಯಲು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅವನ ಸೇವಕರು ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವಾಗ ಭಯಾನಕವಾದ ಸಿಡಿಲು ಎರಗುತ್ತದೆ.ಆ ಸಿಡಿಲಿಗೆ ಬೂಮಿ ಬಿರಿದು ಮೂರು ಜನರಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾದ ಒಂದು ಹೊಂಡ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ.ಅದರಿಂದ ಮೂರು ದಿವ್ಯವಾದ ಖಡ್ಗಗಳು ಉದಿಸುತ್ತವೆ‌.ಜೊತೆಗೆ ತ್ರಿಕನ್ಯಾವು ದೇವಿ ಎದ್ದು ಬರುತ್ತಾಳೆ.ತನ್ನನ್ನು ಬಂಧಿಸ ಹೊರಟ ಎಡಮನ ತಂತ್ರಿಯನ್ನು ಓಡಿಸಿ ಹೊಡೆದು ಬಡಿದು ನಾನಾರೀತಿಯ ಉಪಟಳವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾಳೆ.ಆಗ ಆತ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ದೇವರ ಮೊರೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ.ನಂತರ ತನ್ನ ತ್ರಿಕನ್ಯಾವು ದೈವದ ಶಕ್ತಿಯ ಅರಿವಾಗುತ್ತದೆ. ತನ್ನ   ತಪ್ಪನ್ನು  ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಶರಣಾಗುತ್ತಾನೆ‌.ಇಬ್ಬರು ತಂತ್ರಿಗಳು ಕೂಡ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ‌.ತ್ರಿಕನ್ಯಾವು ದೇವತೆಗೆ ಕೋಲ ನೀಡಿ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿ ಒಲಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ‌.ಉತ್ತರ ಮಲಬಾರ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ದೈವವನ್ನು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ‌..ಈ ದೈವವನ್ನು ಕಟ್ಟುವವರು ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ ವೇಷ ಧರಿಸಿ ಉಗ್ರವಾಗಿ ನರ್ತಿಸುತ್ತಾರೆ
ಮೂರು ಜನರಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾದ ಕುಳಿಯಲ್ಲಿ ಉದಿಸಿಬಂದ ಕಾರಣ ಈ ದೈವವನ್ನು ಮೂವಾಲಂ ಕುಳಿ ತೆಯ್ಯಂ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ.
ಈ ದೈವ ಎಡಮನ್ ತಂತ್ರಿಯನ್ನು ಓಡಿಸಿ ಹೊಡೆದು ಬಡಿದು ಪೀಡಿಸಿದುದರ ಪ್ರತಿಕವಾಗಿ ಈಗ ಕೂಡ ದೈವ ಕಟ್ಟಿದಾಗ ಜನರನ್ನು ಓಡಿಸಿ ಹೊಡೆಯುವ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಇರುತ್ತದೆ‌.ಇದೇನೂ ಜನರು ಸಾಯುವಂತಹ ಹೊಡೆತವಲ್ಲ..ಸಣ್ಣ ಪುಣ್ಣ ಏಟು ಗಳು ಅಷ್ಟೇ, ಅದರಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಅನಾಹುತವಾಗದಂತೆ ಎಚ್ಚರ ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ‌.ಈ ದೈವದಿಂದ ಹೊಡೆತ ತಿನ್ನುವುದು ಒಂದು ಹರಿಕೆಯಾಗಿದೆ.ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಹರಿಕೆ ಹೇಳಿಕೊಂಡ ಭಕ್ತರು ಬೊಬ್ಬೆ ಹಾಕಿ ದೈವವನ್ನು ಕೆರಳಿಸಿ ಅದರಿಂದ ಹೊಡೆತ ತಿನ್ನುತ್ತಾರೆ‌.ನಂತರ ಓಡಿ ಹೋಗಿ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ‌. © ಡಾ.ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಜಿ ಪ್ರಸಾದ ,ಕನ್ನಡ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು, ಸರ್ಕಾರಿ ಪಿಯು ಕಾಲೇಜು,ಬ್ಯಾಟರಾಯನ ಪುರ,ಬೆಂಗಳೂರು
ಆಧಾರ : ತೆಯ್ಯಂ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್: ಚಂದ್ ಕಡೆಮ್ 

Wednesday 18 September 2019

ಸಾವಿರದ ಎಂಟು ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ( 1725)ತುಳುನಾಡ ದೈವಗಳ ಹೆಸರುಗಳು : ಸಂಗ್ರಹ © ಡಾ.ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಜಿ ಪ್ರಸಾದ, ಕನ್ನಡ ಉಪನ್ಯಾಸಕಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ನೆಲಮಂಗಲ

ಸಾವಿರದ ಎಂಟು ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ( 1825)ತುಳುನಾಡ ದೈವಗಳ ಹೆಸರುಗಳು : ಆಧಾರ : ಕರಾವಳಿಯ ಸಾವಿರದೊಂದು ದೈವಗಳು © ಡಾ.ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಜಿ ಪ್ರಸಾದ, ಕನ್ನಡ ಉಪನ್ಯಾಸಕಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಬೆಂಗಳೂರು, ಮೊಬೈಲ್: 9480516684


 
ನನ್ನ ಹದಿನೆಂಟು ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ತುಳುನಾಡ ದೈವಗಳ ಕುರಿತಾದ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕ ಒಂದು ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು. ತುಳುನಾಡಿನ, ಕರಾವಳಿಯ ಭೂತ/ ದೈವಗಳ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಇಂದು ನನ್ನ ಭೂತಗಳ ಅದ್ಭುತ ಜಗತ್ತು ಬ್ಲಾಗ್ ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರುವೆ..ತುಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ದೈವಗಳಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಇದೆ ಎಂದು ಇದಮಿತ್ಥಂ ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಡಾ.ಚಿನ್ನಪ್ಪ ಗೌಡ,ಡಾ.ಗಣನಾಥ ಎಕ್ಕಾರು ಮೊದಲಾದ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಭಾಷಣ ಮಾಡುವಾಗ ತುಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ನಾನ್ನೂರು ದೈವಗಳಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ.ಆದರೆ ನನಗೆ ಐದು ನೂರಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ದೈವಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ,ಒಂದು ಸಾವಿರದ ಐದುನೂರ ತೊಂಬತ್ತನಾಲ್ಕು ದೈವಗಳ ಹೆಸರು ಸಿಕ್ಕಿದೆ ..ತುಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಸಾರತ್ತೊಂಜಿ/ ಸಾವಿರದೊಂದು ಭೂತಗಳಿಗೆ ಸಮೂಹದಲ್ಲಿ ಆರಾಧನೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಸಾವಿರದೊಂದು ಭೂತಗಳು ಇವೆ ,ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕೂಡ ಇವೆ ಎಂಬುದು ದೈವಗಳ ಹೆಸರು ಸಂಗ್ರಹವಾಗುತ್ತಾ ಆಗುತ್ತಾ ಒಂದೂವರೆ ಸಾವಿರ ದಾಟಿದಾಗ ಮನವರಿಕೆ ಆಯಿತು.
https://laxmipras.blogspot.com/2019/09/1550.html?m=1
ಈ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ನೋಡಲು ಆಸಕ್ತಿ ಇರುವವರು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
ಸಾವಿರದ ಏಳು ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ( 1725) ತುಳುನಾಡ ಭೂತ( ದೈವ)ಗಳ ಹೆಸರುಗಳು  – ಸಂಗ್ರಹ ©ಡಾ.ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಜಿ ಪ್ರಸಾದ,ಕನ್ನಡ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು,ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ನೆಲಮಂಗಲ,
1 ಅಕ್ಕಚ್ಚು  2 ಅಕ್ಕಮ್ಮ ದೈಯಾರು  3 ಅಕ್ಕ ಬೋಳಾರಿಗೆ 4 ಅಕ್ಕೆರಸು 5 ಅಕ್ಕೆರಸು ಪೂಂಜೆದಿ  6 ಅಕ್ಕೆರ್ಲು  7 ಅಕ್ಸಾಲಿ  8 ಅಗ್ನಿ ಕಂಡಕರ್ಣ  9 ಅಗ್ನಿ  ಚಾಮುಂಡಿ ಗುಳಿಗ 10  ಅಚ್ಚು ಬಂಗೇತಿ  11  ಅಚ್ಚರ್ನಾಯೆ  12 ಅಜ್ಜ ಬೊಲಯ  13 ಅಜ್ಜಮ್ಮ ದೇವರು 14  ಅಜ್ಜಿ ಭೂತ  15  ಅಜ್ಜಿ ಬೆರಂತಲು 16  ಅಜ್ಜೆರ್ 17 ಅಜ್ಜೆರ್ ಭಟ್ರು 18 ಅಟ್ಟೋಡಾಯೆ 19 ಅಡ್ಕತ್ತಾಯ  20 ಅಡ್ಯಲಾಯ 21   ಅಡ್ಕಚಕ್ರಪದಿ ಬೀರ ಮರ್ಲೆರ್   22  ಅಡ್ಯಂತಾಯ 23 ಅಡಿಮಣಿತ್ತಾಯ  24 ಅಡಿಮರಾಯ  25   ಅಡಿಮರಾಂಡಿ  26 ಅಡ್ಡೋಲ್ತಾಯೆ 27  ಅಣ್ಣಪ್ಪ   28 ಅಣ್ಣೋಡಿ ಕುಮಾರ    29 ಅತ್ತಾವರದೆಯ್ಯೊಂಗುಳು  30  ಅನ್ನರ ಕಲ್ಲುಡೆ  31  ಅಬ್ಬಗ  32  ಅಬ್ಬೆರ್ಲು  33  ಅಬ್ಬೆ ಜಲಾಯ  34 ಅಮ್ಮನವರು 35  ಅಮ್ಮೇಟಿ  36  ಅಯ್ಯೆರ್ ಬಂಟೆರ್   37 ಅರಬ್  ಭೂತ  38   ಅರಸಂಕುಳು 39  ಅರಸಂಕಲ 40 ಅರಸು ಭೂತ 41 ಅರಸು ಮಂಜಿಷ್ಣಾರ್  42  ಅಲ್ನತ್ತಾಯೆ  43 ಅಸು  44  ಅಸುರಲನುಂ ಮಕ್ಕಲುಂ 45  ಅಸುರಾಳೆ/ಳನ್ ದೈವ      46 ಅಂಕನ್ ತಿರ 47  ಅಂಕೆ  48   ಅಂಗಣತ್ತಾಯೆ  49 ಅಂಗಾರೆ ಕಲ್ಕುಡ  50  ಅಂಗಾರ ಬಾಕುಡ
 51  ಅಂತ ಬೈದ್ಯ  52  ಅಂಬೆರ್ಲು  53 ಅಂಮಣ ಬನ್ನಾಯ  54  ಆಚಾರಿ 55 ಆಚಾರ್ದಿ  ಭೂತ 56  ಆಟಿ ಕಳಂಜೆ  57 ಆನೆ ಕಟ್ನಾಯೆ 58  ಆನೆ ಬೈದ್ಯ  59   ಆಲಿ  60 ಆಳಿಸೆಯಿತ್ತಾಯಿ  61    ಇಗ್ಗುತಪ್ಪ  62  ಇಲ್ಲತ್ತಮ್ಮ 63  ಇಷ್ಟ ಜಾವದೆ  64 ಇಂದ್ರಾಣಿ  65  ಈರ ಭದ್ರೆ  66  ಈಸರ ಕುಮಾರೆ  67 ಉಗ್ಗೆದಲ್ತಾಯ  68 ಉಚ್ಚೆ ಹಂದಿ     69   ಉಣ್ಣಿಯಾರ್ಚ   70 ಉಡ್ದೋತ್ತಾಯೆ   71  ಉದ್ರಾಂಡಿ   72  ಉದ್ದ ಕನಡ         73 ಉಮ್ಮಚ್ಚಿ 74  ಉಮ್ಮಯೆ  75  ಉಮ್ಮಳಾಯ 76 ಉಮ್ಮಳ್ತಿ  77  ಉರ್ಮಿತ್ತಾಯ 78  ಉರವ   79 ಉರಿ ಮರ್ತಿ    80 ಉರಿ ಮರ್ಲ    81  ಉರಿಮಾರಿ  82 ಉರಿಯಡಿತ್ತಾಯ     83   ಉಳ್ಳಾಕುಲು 84  ಉಳ್ಳಾಯ  85  ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿ  86 ಉಳಿಯತ್ತಾಯ  87  ಎಡ್ಮೇರು ಕಟ್ಟಿಂಗೇರಿ 88 ಎರು  89 ಎರು ಕನಡೆ   90 ಎರು ಬೇಡವೆ 91   ಎರು ಕೋಪಾಳೆ 92  ಎರು ಬಂಟ 93 ಎರು ಶೆಟ್ಟಿ  94  ಎರಿಯಜ್ಜ  95  ಎಲ್ಯ ಉಲ್ಲಾಕುಳು   96 ಎಲ್ಯಕ್ಕ   97 ಎಲ್ಯಕ್ಕೇರ್  98  ಎಲ್ಯನ್ನೇರ್  99 ಎಲ್ಲು ಬೋವ  100 ಎಲ್ಲನ ಬೋವ  101 ಉಮ್ಮು ಬೋವ  102 ಉಮ್ಮನ ಬೋವ © ಡಾ.ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಜಿ ಪ್ರಸಾದ
103 ಎಲುಂಬನ್   104 ಎಂಬ್ರಾನ್ 105   ಎಲ್ಯೋರ್  106 ಐತ ಮಾಮೆ 107  ಐಪ್ಪಲ್ಲಿ 108 ಐವರ್ ಪರಮಾತ್ಮ ದೈವಗಳು 109 ಐವೆರ್ ಬಂಟರ್        110  ಒಕ್ಕು ಬಲ್ಲಾಳ  111  ಒಣಪೋತ್ತನ್  112  ಒಡಿಲುತ್ತಾಯೆ 113  ಒಲಿ ಚಾಮುಂಡಿ  114  ಒಲಿ ಪ್ರಾಂಡಿ  115  ಒರು ಬಾಣಿಯೆತ್ತಿ    116  ಒರ್ಮುಗೊತ್ತಾಯೆ               117  ಒರಿ ಉಲ್ಲಾಯೆ 118  ಒರ್ಮಲ್ತಾಯೆ 119  ಒರ್ಮುಲ್ಲಾಯೆ 120  ಒಲಿ ಮರ್ಲೆ 121  ಒರ್ತೆ  122 ಒಡ್ಡಮರಾಯ 123  ಒಂಜರೆ ಕಜ್ಜದಾಯೆ 124 ಓಟೆಜರಾಯ      125  ಓಡಿಲ್ತಾಯ 126  ಓಪೆತ್ತಿ ಮದಿಮಾಲ್  127  ಕಚ್ಚೂರ ಮಾಲ್ಡಿ  128    ಕಚ್ಚೆಭಟ್ಟ   129 ಕಟದ  130 ಕಟ್ಟಳ್ತಾಯೆ 131  ಕಡವಿನ ಕುಂಞ  132 ಕಡವಿನ ಬಗ್ಗು  133 ಕಡರುಕಳಿ   134 ಕಡಂಕೂಳಿ   135  ಕಡಂಗಳತ್ತಾಯ   136  ಕಡಂತಾಯ  137  ಕಡಂಬಳಿತ್ತಾಯ  138 ಕಡೆಂಜಿ ಬಂಟ   139  ಕತಂತ್ರಿ  140 ಕದಿವನ್ನೂರ್ ವೀರ  141 ಕನಪಡಿತ್ತಾಯ  142  ಕನ್ನಡ ಭೂತ 143 ಕನ್ನಡ ಬೀರ 144  ಕನ್ನಡ ಯಾನೆ ಪುರುಷ ಭೂತ   145 ಕನ್ನಡಿಗ    146      ಕನಲ್ಲಾಯೆ 147 ಕನ್ನಲಾಯ    148 ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿ  149  ಕರ್ನಗೆ     150     ಕರ್ನಾಲ ದೈವ
151 ಕನ್ನಿ  152 ಕನ್ನಿಯಾಪು 153 ಕತ್ತಲೆ ಬೊಮ್ಮಯ  154 ಕಪ್ಪಣ ಸ್ವಾಮಿ  155 ಕರ್ಕಡೋತ್ತಿ   156  ಕರ್ಕಿಡಕ  157 ಕರ್ಮಲೆ ಜುಮಾದಿ   158  ಕಬಿಲ   159 ಕರಿ ಗುರಿಕ್ಕಾಲ್    160    ಕರಿದೇವನ್    161 ಕರಿಯತ್ತೆ   162   ಕರಿಂಗಾಳಿ ದೈವ  163 ಕರಿಂತಿರಿ ನಾಯರ್  164 ಕರುವಲಮ್ಮ 165  ಕಲಿಚೈ  166 ಕಲ್ಲೂರಾಳಿ 167 ಕಲೆಂಬಿತ್ತಾಯ      168     ಕಂಟಿರಾಯೆ 169  ಕಂಡ ಪುಲಿ  170  ಕಂಡದಾಯ  171  ಕಂಡಿಗೆತ್ತಾಯ   172       ಕರಿ ಭೂತ   173  ಕರಿ ಚಾಮುಂಡಿ  174 ಕರಿಮಾರ  ಕೋಮಾಳಿ    175  ಕರಿಯ ನಾಯಕ   176 ಕರಿಯಣ್ಣ ನಾಯಕ 177 ಕರಿಯ ಮಲ್ಲ 178  ಕರಿಯ ಮಲ್ಲಿ   179  ಕರಿಯ ಮಲೆಯ  180 ಕರಿಂ ಕುಟ್ಟಿಚಾತನ್ 181   ಕರುದ ಭೂತ  182  ಕರುವಲ್ ತೆಯ್ಯಂ 183  ಕರುಂಗೋಲು ದೈವ  184 ಕಲಿಯನ್      185   ಕಲ್ಲೂರತ್ತಾಯೆ   186  ಕಲ್ಲೇರಿತ್ತಾಯ 187 ಕಲ್ಲೆಂಚಿನಾಯೆ   188  ಕಲ್ಯಾಟೆ ಅಜ್ಜಪ್ಪ 189 ಕಲ್ಕುಡ  190 ಕಲ್ಲುರ್ಟಿ 191 ಜೋಡು ಕಲ್ಲುರ್ಟಿ192 ಹಾದಿ ಕಲ್ಲುರ್ಟಿ 193 ಒರ್ತೆ 194  ಪಾಷಾಣ ಮೂರ್ತಿ 195  ರಾಜನ್ ಕಲ್ಕುಡ     196  ಉರಿ ಮರ್ಲೆ  197  ಮಂತ್ರವಾದಿ ಕಲ್ಕುಡ 198  ಸತ್ಯ ಕುಮಾರ 199  ಸತ್ಯ ದೇವತೆ 200 ಪ್ರಸನ್ನ ಮೂರ್ತಿ 201    ಉಗ್ರ ಮೂರ್ತಿ202 ಒರ್ತೆ ಕಲ್ಲುರ್ಟಿ 203  ಜಾವದೆ  204  ಜೋಡಿದಾರ್ 205 ಕಲ್ಲು ಕುಟ್ಟಿಗ
206   ಕಳಲ 207   ಕಳರ್ಕಾಯಿ 208    ಕಳ್ಳ (ಕಳುವೆ) ಭೂತ    209 ಕಂಚಿನ ದೇವಿ 210 ಕಂಡ ಕರ್ಣಿ 211  ಕಂಡನ್  212 ಕಂಡಪುಲಿ  213 ಕಂಡನಾರ ಕೇಳನ್    214 ಕಂಬೆರ್ಲು 215    ಕಂಬಳತ್ತಾಯ 216   ಕಂಬಳದ ಬಂಟ 217  ಕಂರ್ಭಿ ಬೈದ್ಯೆದಿ 218  ಕಾರ್ಕಳತ್ತಾಯ 219   ಕಾಚು ಕುಜುಂಬ 220  ಕಾಜಿ ಮದಿಮ್ಮಾಲ್ ಕುಲೆ       221  ಕಾಟೂರ್ ನಾಯರ್ 222   ಕಾಡೆದಿ 223  ಕಾನದ  224  ಕಾಡಿಸೋಮ  225 ಕಾಮೇಶ್ವರಿ  226  ಕಾಯರಡಿ ಬಂಟೆ   227 ಕಾಣಂತಾಯ  228 ಕಾನಲ್ತಾಯ        229 ಕಾನತ್ತಿಲ ದೈವ 230 ಕಾಯರ್ತಾಯ 231  ಕಾರ್ಯಕ್ಕಾರನ್   232 ಕಾರಿ    233 ಕಾರಂದಾಯ 234  ಕಾರಿಂಜೆತ್ತಾಯ 235 ಕಾಲ ಭೈರವ 236 ಕಾಲ ಭೈರವಿ     237  ಕಾಳಮ್ಮ  238  ಕಾಳರಾತ್ರಿ 239 ಕಾಳರಾತ್ರಿ ಮಂಜುಳಮ್ಮ  240   ಕಾಳ ರಾಹು 241 ಕಾಳಸ್ತ್ರಿ  242  ಕಾಳಿ  243 ಮಾಂಕಾಳಿ  244 ದೊಂಬೆ ಕಾಳಿ 245 ಸೂಟೆ ಮಾಂಕಾಳಿ 246 ವೀರ ಕಾಳಿ 247  ಕಾಳೇಶ್ವರಿ  248  ಕಾಂತಾ ಬಾರೆ  249 ಕಾಂತು ನೆಕ್ರಿ   250 ಕಾಂಜವ © ಡಾ.ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಜಿ ಪ್ರಸಾದ

251 ಕಿನ್ನಿದಾರು  252  ಕಿನ್ನಿಮಾಣಿ  253  ಕಿನ್ನಿಲು  254   ಕಿನ್ಯಂಬು  255    ಕಿನ್ನಿ ಮಾಣಿ  256 ಕಿರಸ್ತಾನಿ   257 ಕಿರಾತ ನಂದಿ 258 ಕಿರಾತೇಶ್ವರ 259  ಕಿರಿಯಾಯೆ 260 ಕಿಲಮರಿತ್ತಾಯ 261   ಕೀಯೇಕ್ಕಾನ್ 262  ಕುಕ್ಕೆತ್ತಿ  263  ಕುಕ್ಕಿನಂತಾಯ/  ಕುಕ್ಕಿನಡ್ಕತ್ತಾಯ 264 ಕುಕ್ಕುಲತ್ತಾಯೆ 265  ಕುರ್ಕಲ್ಲಾಯೆ  266  ಕುಜುಂಬ ಕಾಂಜವ 267  ಕುಟ್ಟಿ ಚಾತ 268  ಕುಟ್ಟಿ ಸಾಸ್ತನ್  269 ಕುಡಿವೀರ  270 ಕುಡಂದರೆ  271  ಕುಡುಮ ದೈವ  272 ಕುಡುಪಾಲ್ 273   ಕುದುರೆ  274 ಕುದುರೆ ಮುಖ ದೈವ  275  ಕುದುಮುಲ್ದಾಯೆ 276  ಕುನ್ನಿರಾಮನ್ ಗುರಿಕ್ಕಾಲ್  277   ಕುಮಾರ 278   ಕುಮಾರ ಸ್ವಾಮಿ    279  ಕುರವ 280  ಕುರಿಕ್ಕಲ್  281    ಕುರಿಯತ್ತಾಯೆ 282 ಕುರಿಯಾಡಿತ್ತಾಯ     283 ಕುರುಕಲಕ್ಕಿ   284 ಕುರುತ್ತಿಕಾಮನ್ 285  ಕುರುವಾಯಿ  286  ಕುರೆ ಪೆರ್ಗಡೆ  287  ಕುಲೆ ಭೂತ  288  ಕುಲೆ ಮಾಣಿಗ 289  ಕುಲೆ ಬಂಟ 290  ಕುಲೆ ಬಂಟೆತ್ತಿ      291  ಕುಳಿಯನ್  292 ಕುಂಞ 293 ಕುಂಞಮ್ಮ ಆಚಾರ್ದಿ     294    ಕುಂಞಲ್ವ ಬಂಟ  295  ಕುಂಞಿ ಭೂತ 296 ಕುಂಜಣಿಗೋ 297 ಕುಂಜರಾಯ 298 ಅಣ್ಣು ಕುಂಜಿರಾಯ 299 ಅರಸು  ಕುಂಜಿರಾಯ 300 ಕುಂಜ ಕುಂಜಿರಾಯ     301 ಜನಾರ್ಧನ ಕುಂಜಿರಾಯ 302  ದೇವ ಕುಂಜಿರಾಯ
303 ಕುಂಟಲ್ದಾಯ  304   ಕೂಚು ಮಲ್ಲೆ  305  ಕೂಜಿಲು 306  ಕುಂಟಿ ಕಾನ ಕೊರವ  307   ಕುಂಡ  308  ಕುಂಡಾಯೆ  309  ಕುಂಡೋದರ  310   ಕುಂದಯ 311 ಕೂರ ಪೆರ್ಗಡೆ 312   ಕೆಂಚಮ್ಮ  313 ಕೆಂಚರಾಯ 314 ಕೆಂಚಿ ಕೆಲುತ್ತಾಯೆ  315  ಕೆಂಜಲ್ತಾಯೆ 316  ಕೆಂಪಮ್ಮ 317  ಕೇತುರ್ಲಾಯೆ 318  ಕೇಚರಾವುತ 319 ಗಡಿ ರಾವುತ 320 ರಾಯ ರಾವುತ   321 ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲ  322 ಕೈ ಕೋಳನ್   323  ಕೊಟ್ಟನ್ಕರಿಮರಿಕ್ಕನ್  324  ಕೊಟ್ಯದಾಯೆ  325 ಕೊಡಕಲ್ಲಾಯ  326 ಕೊಡಂಗೆತ್ತಾಯೆ 327 ಕೊಡಂಬಿಲ್ತಾಯ 328  ಕೊಡ ಮಣಿತ್ತಾಯೆ  329 ಕೊನಾಲ ಜಾವದೆ 330  ಕೊಮರಯ್ಯ  331   ಕೊರಗತನಿಯ 332 ಕೊರತಿ  333ಕೊರಪೊಳು334  ಕೊಲ್ಲಿ ಕುಮಾರ    335 ಕೊಲ್ಯತ್ತಾಯ 336 ಕೊಲ್ಲೂರಮ್ಮ  337 ಕೊಂಡಾಣದ ಉಲ್ಲಾಕುಳು 338  ಕೊಂಡಾಣದ ಬಂಟ     339 ಕೊಂಡೆಲ್ತಾಯೆ 340  ಕೋಡಿದಜ್ಜೆ    341 ಕೋಡಂಬ ದೈವ 342  ಕೋಟಿ ನಾಯಕ 343 ಕೋಟಿ ದೈವ  344  ಕೋಟಿ ಕುಮಾರ  345 ಕೋಟಿ ಬೈದ್ಯ 346 ಕೋಟಿ –ಚೆನ್ನಯ 347 ಕೋಟಿ ಪೂಂಜ      348   ಕೋಟೆದ ಬಬ್ಬು ಸ್ವಾಮಿ 349   ಕೋಟೆತ್ತ ಕಲ್ಲಾಳ 350  ಕೋಟೆದಾರ್     
 351  ಕೋಟೆರಾಯ  352  ಕೋಡಂಚದ ಉಲ್ಲಾಕುಳು  353  ಕೋಮರಾಡಿ  354 ಕೋಮರಾಯ  355  ಕೋಮಾರು 356  ಕೋರಚ್ಚನ್  357  ಕೋಳಿಯಾರ ದೈವ    358 ಕೊಂಕಣಿಭೂತ 359  ಖಡ್ಗ ರಾವಣ 360  ಖಡ್ಗೇಶ್ವರ   361  ಖಡ್ಗೇಶ್ವರಿ     362 ಗಡಿರಾವುತೆ  363  ಗಂಗೆನಾಡಿ ಕುಮಾರ  364 ಗಂಡ ಗಣ 365   ಗಂಧರ್ವ   366 ಬಾಲ ಗಂಧರ್ವ 367 ಗಾಮ  368  ಗಾಂಧಾರಿ 369 ಗಿಡಿರಾವಂತ   370 ಗಿರಾವು  371 ಪುತ್ತು ಗಿರಾವು 372  ಗಿಳಿರಾಮ  373  ಗಿಲ್ಕಿಂದಾಯೆ  374 ಗಿಂಡೆ  375 ಗ್ರೀಷ್ಮಂತಾಯ 376 ಗುಡ್ದೆದಾರ್           377 ಗುಮ್ಟೆ ಮಲ್ಲ  378  ಗುರಮ್ಮ379  ಗುರಿಕ್ಕಾರ    380 ಗುರು ಕಾರ್ನೂರು/ಕಾರ್ನವರ್  381 ಗುದ್ದೊಲಿ ಮೀರಾ/ಗದ್ದುಗೆ ವೀರ 382 ಗುಳಿಗ 383  ಒಕ್ಕಣ್ಣ ಗುಳಿಗ   384  ಕತ್ತಲೆ ಕಾನದ ಗುಳಿಗ 385 ಪಾತಾಳ ಗುಳಿಗ  386 ಕಲ್ಲಾಲ್ತಾಯ ಗುಳಿಗ   387 ಮಾರಣ ಗುಳಿಗ 388 ಚೌಕಾರು ಗುಳಿಗ 389 ಪೊಟ್ಟ ಗುಳಿಗ 390 ಕುರುವ  ಗುಳಿಗ 391 ರಾಜ ಗುಳಿಗ  392 ಮುಕಾಂಬಿ ಗುಳಿಗ   393  ಸುಬ್ಬಿಯಮ್ಮ  ಗುಳಿಗ 394 ರುದ್ರಾಂಡಿ ಗುಳಿಗ 395 ಪಂಜುರ್ಲಿ ಗುಳಿಗ   396  ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಗುಳಿಗ  397 ಮಂತ್ರ ಗುಳಿಗ  398 ಒರಿ ಮಾಣಿ ಗುಳಿಗ   399 ಅಕನಾಲ್ ಗುಳಿಗ   400  ಆಕಾಸಗುಳಿಗೆ 401 ಚಾಮುಂಡಿ ಗುಳಿಗ 402 ರಾಜನ್ ಗುಳಿಗ 403 ಮಾರಣ ಗುಳಿಗ 404 ಅಂತ್ರ ಗುಳಿಗ 405  ನೆತ್ತೆರ್ ಗುಳಿಗ 406 ಮುಳ್ಳು ಗುಳಿಗ 407  ಮಂತ್ರವಾದಿ ಗುಳಿಗ 408  ಭಂಡಾರಿ ಗುಳಿಗ 409  ಚೌಕಾರು ಗುಳಿಗ  410 ನೆತ್ತರು ಗುಳಿಗ 411  ಕೋಚು ಗುಳಿಗ 412  ಭೂಮಿ ಗುಳಿಗ 413  ಸಂಕೊಲಿಗೆ ಗುಳಿಗ 414   ಜೋಡು ಗುಳಿಗ 415 ರಾವು ಗುಳಿಗ  416   ಗುಳಿಗನ್ನಾಯ
https://laxmipras.blogspot.com/2019/09/1550.html?m=1
417  ಗೆಜ್ಜೆತ್ತಿರಾವಣ   418  ಗೆಜ್ಜೆ ಮಲ್ಲೆ    419 ಗೆಂಡ ಕೇತುರಾಯ 420 ಗೋಪಾಲ ಕೃಷ್ಣ 421 ಅಂಗಾರ ಕೃಷ್ಣ 422 ಗೋವಿಂದ 423 ಮಾಣಿ ಗೋವಿಂದ  424 ಘಂಟಾ ಕರ್ಣ  425   ಚಣಿಲ್ ದೈವ
426 ಚಂಡಿ  427   ಚಾಮುಖಿ 428  ಚಾಮುಂಡಿ   429 ಕೆರೆ ಚಾಮುಂಡಿ  430  ಪಿಲಿ ಚಾಮುಂಡಿ 431   ಮೊರ್ಸಾಂಡಿ/ಮರ್ಸಾಂಡಿ 432 ಚೌಡಿ  433 ಮಂತ್ರ ಮೂರ್ತಿ ಚಾಮುಂಡಿ 434 ಚೌಂಡಿ 435  ರಕ್ತ ಚಾಮುಂಡಿ 436  ಪಾಪೆಲು ಚಾಮುಂಡಿ 437   ಒಲಿ ಚಾಮುಂಡಿ 438   ಮುಡ ಚಾಮುಂಡಿ 439 ಅಕ್ರಮಲೆ ಚಾಮುಂಡಿ  440 ನಾಗ ಚಾಮುಂಡಿ 441 ಕುಂಡೋರ್ ಚಾಮುಂಡಿ  442  ನೆತ್ತೆರ್  ಚಾಮುಂಡಿ  443 ಮಲೆಯಾಳ ಚಾಮುಂಡಿ  444 ರುದ್ರ ಚಾಮುಂಡಿ  445 ದಂಡಿಗಣತ್ ಚಾಮುಂಡಿ 446 ತೀಚಾಮುಂಡಿ  447 ಪೊಲಮರದ ಚಾಮುಂಡಿ    448   ಕೋಮಾರು ಚಾಮುಂಡಿ   449  ಪೊಯಿಚಾಮುಂಡಿ   450 ಮೂವಾಳಿಂಕುಳಿ  ಚಾಮುಂಡಿ    451   ಮಡಯಿಲ್ ಚಾಮುಂಡಿ 452 ಉಚ್ಚಿಟ್ಟ ಚಾಮುಂಡಿ 453   ಪೂಂಕಣಿ ಚಾಮುಂಡಿ 454 ಕೊಡೋತ್ ಚಾಮುಂಡಿ 455  ಕರಿಮನಾಲ್ ಚಾಮುಂಡಿ    456 ಮಾವಿಲ ಚಾಮುಂಡಿ 457  ಪೆರುವಂಬ ಚಾಮುಂಡಿ 458 ಎರೋತ್ ಚಾಮುಂಡಿ 459  ಕೈತ ಚಾಮುಂಡಿ 460  ಕಿರ್ಚಕ್ಕೆ ವೀತ್ತಿಲ್ ಚಾಮುಂಡಿ
461 ಚಿಕ್ಕ ಸದಾಯಿ    462 ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ  463  ಚಿಕ್ಕು  464  ಮರ್ಲು ಚಿಕ್ಕು  465  ದೊಟ್ಟೆ ಕಾಲು ಚಿಕ್ಕು 466  ಮಾರಣ ಕಟ್ಟೆ ಚಿಕ್ಕು 467  ಚಿಕ್ಕಮನ್ಸಾಲಿನ ಚಿಕ್ಕು 468 ಹಾವಳಿ ಕೆರೆಯ ಚಿಕ್ಕು ಅಮ್ಮ 469 ಬೈಲ್ ಚಿಕ್ಕು  470 ನೈಲಾಡಿ ಚಿಕ್ಕು    471 ಬಾಗು ಚಿಕ್ಕು 472 ಬಾಲ ಚಿಕ್ಕು 473 ಚಿರ್ಮ ಭಗವತಿ 474   ಚೀನೀ ಭೂತಗಳು  475  ಚೀನೀದಾರ್   476  ಚುವನ್ನಮ್ಮ  477  ಚೆನ್ನಯ  478  ಚೆನ್ನಿಗರಾಯ   479 ಚೇರಿತ್ತಾಯೆ 480  ಚೈಂಬೆರ್  481  ಚೌಡಮ್ಮೆ  482  ಜಕಣ ಭೂತ 483  ಜಕಣಿ ಭೂತ  484 ಜಗ ಪುರುಷ 485  ಜಗನಂದ ಪುರುಷ 486 ಜಗನ್ನಾಥ ಪುರುಷ  487 ಜಟಾ ಧಾರಿ 488 ಜಟ್ಟೋಗೆ 489 ಜಡೆಯವರು   490 ಜಟ್ಟಿಂಗರಾಯ 491 ಅರಮನೆ ಜಟ್ಟಿಗ 492 ಕೋಟೆ ಜಟ್ಟಿಗ   493 ಜೈನ ಜಟ್ಟಿಗ 494 ರಣ ಜಟ್ಟಿಗ 495 ನೇತ್ರಣಿ ಜೆಟ್ಟಿಗರಾಯ 496 ವರಗದ ಜೆಟ್ಟಿಗರಾಯ 497ಹಟ್ಟಿಯಂಗಡಿ ಜೆಟ್ಟಿಗರಾಯ  498 ಜತ್ತಿಂಗ  499 ಜಡೆತ್ತಾರ್   500  ಜತೆ ಕುಲೆ
501   ಜದ್ರಾಯೆ    502  ಜಮೆಯ 503 ಜಮೆಯತಿ  504 ಜಲ ಕುಮಾರ    505 ಜಂಗ ಬಂಟ 506 ಜಂದರ್ಗತ್ತಾಯೆ   507 ಜಾನು ನಾಯ್ಕ 508  ಜಾನು ಬೈದ್ಯ      509 ಜಾರಂದಾಯ  510 ಜಾಲಬೈಕಾಡ್ತಿ 511  ಜಾಲ್ಸೂರಾಯ 512  ಜಾವದೆ  513 ಜಿಕ್ಕಿ  514 ಜುಂಬುಲೆ  515  ಜುಂಬುರ್ಲಿ  516  ಜೂಂಬ್ರ   517 ಜೋಗಿ ಪುರುಷ 518  ಜೋಗ್ಯನಂದ ಪುರುಷ 519 ಡೆಂಜಿ ಪುಕ್ಕೆ 520 ತಚ್ಚೋಳಿ  ಒದೇನನ್   521  ತಡ್ಯದಜ್ಜೆ  522  ತನ್ನಿ ಮಾನಿಗ 523 ತಂಗಡಿ  524 ತಂತ್ರಿ ಗಣ  525 ತಂಬುರಾಟ್ಟಿ  526  ತಾತ್ರಯ್ಯ 527  ತಿಗಮಾರೆರ್ 528 ತಿಮ್ಮ ನಾಯಕ  529 ತಿಮ್ಮಪ್ಪೆ 530 ತಿರುವಪ್ಪ  531 ತುವಕ್ಕಾಳಿ 532  ತುವಕ್ಯಾರನ್ 533 ತೂವಕ್ಕರಿ 534  ತುಳು ಭೂತ  535  ತೊಟ್ಟಿನ್ಕರನ್  536   ತೋಡ ಕುಕ್ಕಿನಾರ್   537  ತೊಂಡಚ್ಚನ್  538  ತೋಮರಜ್ಜ 539  ದರ್ಗಂದಾಯ 540 ದಂಡ ನಾಯಕ 541 ದಂಡೆ  ರಾಜ 542 ದಮಯಂತ 543  ದಾರಮ್ ಬಲ್ಲಾಳ್ತಿ 544  ದಾರಗ   545  ದಾರು 546 ದಾರುಕೇಶ್ವರಿ 547   ದೀಪದ ಮಾಣಿ  548  ದುಗ್ಗಮ್ಮ ದೈಯಾರ್   549 ದುಗ್ಗಣ ಬೈದ್ಯ 550  ದುಗ್ಗಮೆ  551  ದುಗ್ಗತ್ತಾಯೆ   552  ದುಗ್ಗಲಾಯ  553 ದುಗ್ಗೇಡಿ 554  ದುರ್ಗೆಂತಾಯೆ   555 ದುಗ್ಗಂತಾಯಿ  556  ದುರ್ದಮಾಸರೆ  557  ದುಸ್ತಳಿ 558  ದೂರ್ದುಮ     559  ದೆಯ್ಯಾರ್  560 ಪಟ್ಟಮ್ಮ ದೆಯ್ಯಾರ್  561 ದೆಯ್ಯಂಕುಳು 562  ದೆಸಿಲು 563  ದೇಬೆ 564  ದೇಯಿ 565 ದೇಯಿ ಬೈದ್ಯೆದಿ 566 ದೇವ ಪುರುಷ   567 ದೇವದಮ್ಮ 568 ದೇವಾನು ಪಂಬೆದಿಯಮ್ಮ 569  ದೇವು ಪೂಂಜ   570 ದೇವು ಬೈದ್ಯ  571  ದೇಸಿಂಗ  572 ದೈವನ ಮುಟ್ಟುನಾಯೆ   573 ದೈವರಸು   574 ದೈವಸಾದಿಗೆ 575 ದೈಯ್ಯು 576  ಧರ್ಮ ದೈವ    577  ಧರ್ಮಾಡಿ  578  ಧೂಮರೆ 579 ಧೂಮಾವತಿ /ಜುಮಾದಿ 580 ಪಲ್ಲ ಧೂಮಾವತಿ 581 ಜೆಡೆ ಕಲ್ಲು ಧೂಮಾವತಿ 582  ಕೆಮ್ಮಡೆ ಜುಮಾದಿ  583 ಅಡ್ಕಜುಮಾದಿ 584 ಮರ್ಲ್ ಜುಮಾದಿ  585 ಪದ್ದೆಯಿ ಧೂಮಾವತಿ  586 ರತೋಜುಮಾದಿ 587  ಸಾರಾಳ ಜುಮಾದಿ 588 ಕೈರ್ ಜುಮಾದಿ  589 ಕಾಂತೇರಿ ಜುಮಾದಿ 590  ಜೂಮ್ರ ಜುಮಾದಿ 591 ಕಾಂತು ನೆಕ್ರಿ ಜುಮಾದಿ © ಡಾ.ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಜಿ ಪ್ರಸಾದ
  592  ಪಡು ಧೂಮಾವತಿ 593 ಕಿನ್ಯಡ್ಕ ಜುಮಾದಿ 594 ಒರಿ ದೆಯ್ಯ ಧೂಮಾವತಿ  595 ಅಮ್ಮಂಗಲ್ಲು ಧೂಮಾವತಿ 596  ಕಾನ ಧೂಮಾವತಿ  597  ಕಂಡೆಲ ಜುಮಾದಿ 598  ಕಂಟೆಂತ್ರಿ ಜುಮಾದಿ 599  ಕರಿಮಲೆ ಜುಮಾದಿ 600 ಮಲಾರ್ ಜುಮಾದಿ   601 ಪಂಚ ಜುಮಾದಿ
602  ನರಯ 603 ನಡು ಬಲ್ಯಂದಿ   604  ನಡ್ದೊಡಿತ್ತಾಯ 605 ನರಸಿಂಹ ಮೂರ್ತಿ 606 ನಲ್ಲಿರುತ್ತಾಯೆ 607 ನಕ್ಷತ್ರಿ  608  ನಂದಿ 609  ನಂದಿ ಗೋಣ 610 ನಂದಿಕೇಶ್ವರ   611 ಹಿರೆ ನಂದಿ   612 ಕಿರೆ ನಂದಿ 613 ನಾಗ ಭೂತ 6174 ನಾಗ ಕನ್ಯೆ   615  ನಾಗಂತಾಯೆ 616   ನಾಗ ನಂದಿ 617 ನಾಗತ್ತಿಲ್ ದೈವ  618 ನಾಗ ಕಂಠನ್  619 ನಾಗ ಕನ್ನಿ  620 ನಾಗ ಕಾಮನ್ 621 ನಾಗ ಕಾಳಿ         622 ಕುಲೆ ನಾಗ     623  ನಾಗ ಭಗವತಿ 624  ನಾಗರಾಜಾವು 625 ನಾಗ ಯಕ್ಷ       626 ನಾಗ ಯಕ್ಷಿ 627 ನಾಗೇಶ್ವರಿ 628 ನಾಗಬ್ರಹ್ಮ 629 ನಾಲ್ಕೈತ್ತಾಯ 630 ನಾಡ ದೈವ  631 ನಾಡು ದೈವ 632  ನಾಯಕ ಭೂತ  633  ನಾಯರ್ ಭೂತ 634 ಚಾತು ನಾಯರ್          635 ಚಾಂದು ನಾಯರ್  636  ನಾರ್ಣತ್ತಾಯ 637   ನಾರಂಬಡಿ    638 ನಾರಂಪಾಡಿ ಪೊಸಕಲ್ಲಾಳೆ 639  ನಾರಳತ್ತಾಯ 640 ನಾರಾಯಣ ಮಾಣಿಲು   641 ನಾರ್ಲತ್ತಾಯೆ  642 ನಾರಿ ಪೂಡ   643 ನಾಲ್ಕಾಯಿ ತಾಯಿ  644   ನಾಲ್ಕೈ ಭದ್ರೆ  645   ನೀಚ    646 ನೀರ್ಕನ್ಯೆ 647  ನುರ್ಗಿಮದಿಮ್ಮಾಳು  648  ನೆತ್ತರು ಮುಗುಳಿ  649 ನೆತ್ತರ್ ಕಂಡ 650ನೆತ್ತೆರ್ ಭೈರವ
651  ನೆತ್ತೆರ್ ಸಿರಿ 652 ನೆತ್ರ ಮುಕ್ಕುಳಿ   653 ನೆತ್ರಾಂಡಿ  654  ನೆಲ್ಲಿತ್ತಾಯ 655  ನೆಲ್ಲಿರಾಯ 656 ನೆಲ್ಲೂರಾಯ 657  ನೇರಳತ್ತಾಯ  658 ನೇಲ್ಯಕ್ಕೇರ್      659  ನೇಲ್ಯನ್ನೇರ್   660 ನೇಲ್ಯ ರಾಯೆ 661  ನೇಲ್ಯ ರಾಯ ಬವನೊ 662 ನೈದಾಲ ಪಾಂಡಿ  663 ಪಚಂಗರೆ ದೇವಿ 664   ಪಟ್ಲೆರ್  665  ಪಟ್ಟಂತರಸು   666  ಪಣೆಮಡೆ 667  ಪತಿಕೊಂಡಾಯೆ  668  ಪಟ್ಟದ ಭೂತ 669  ಪಟ್ಟೋರಿತ್ತಾಯ 670 ಪಡಕ್ಕತ್ತಿ ತೆಯ್ಯಂ  671 ಪಡುಕಣತ್ತಾಯೆ 672  ಪಡ್ಕಂತಾಯ 673   ಪಡುವೆಟ್ನಾಯ    674  ಪತ್ತೊಕ್ಕೆಲು ಜನಾನುದೈವ  675  ಪದಕಣ್ಣಾಯ 676   ಪನಯಾರ್     677 ಪನಿಯನ್ 678` ಪಯ್ಯ ಬೈದ್ಯ  679  ಪರ್ತ್ರಾಂಡಿ 680 ಪರ ಪುಣ್ಣಾಯ    681 ಪರಮೇಶಿ   682  ಪರವ ತೆಯ್ಯಂ 683  ಪರವ ಭೂತ 684  ಪರಾಲಿಯಮ್ಮ    685  ಪರಿವಾರ ನಾಯಕ 686  ಪರಂಬಲತ್ತಾಯ 687  ಪಲ್ಲದ ಮುದ್ದ    688 ಪಲ್ಲಿವೆಟ್ಟಕ್ಕೊರುಮಗನ್   689 ಪಂಜಣತ್ತಾಯೆ  690  ಪಂಜದಾಯೆ 691 ಪಂಜಿ ಬೊಮ್ಮ    692 ಪಂಜಿ ಗಿರಾವು 693  ಪಂಜುರ್ಲಿ 694 ಅಂಗಣತ್ತಾಯ ಪಂಜುರ್ಲಿ   695 ಅಲೇರ ಪಂಜುರ್ಲಿ  696  ಒರಿ ಬಂಟೆ ಪಂಜುರ್ಲಿ 697   ಒಡ್ತೆ/ಒರ್ತೆ ಪಂಜುರ್ಲಿ   698  ಕುಂಟಾಲ ಪಂಜುರ್ಲಿ 699  ಜಾಗೆದ ಪಂಜುರ್ಲಿ 700  ಉರಿ ಮರ್ಲೆ ಪಂಜುರ್ಲಿ   701  ವರ್ನರ ಪಂಜುರ್ಲಿ 702   ಕಡಬದ ಪಂಜುರ್ಲಿ 703   ಕಡೆಕ್ಕಾರ ಪಂಜುರ್ಲಿ   704  ಕಾಡಬೆಟ್ಟು ಪಂಜುರ್ಲಿ  705   ಕುಂತಾಳ ಪಂಜುರ್ಲಿ  706   ಕುಡುಮೊದ ಪಂಜುರ್ಲಿ 707   ಕೂಳೂರು ಪಂಜುರ್ಲಿ    708  ಕೋರೆದಾಂಡ ಪಂಜುರ್ಲಿ    709   ಕೊಟ್ಯದ ಪಂಜುರ್ಲಿ  710  ಗೂಡು ಪಂಜುರ್ಲಿ 711  ಗ್ರಾಮ ಪಂಜುರ್ಲಿ   712  ಚಾವಡಿದ ಪಂಜುರ್ಲಿ 713  ನಾಡ ಪಂಜುರ್ಲಿ    714 ಪಂಜಣತ್ತಾಯ ಪಂಜುರ್ಲಿ  715   ಪಟ್ಟದ ಪಂಜುರ್ಲಿ 716   ಪೊಟ್ಟ ಪಂಜುರ್ಲಿ 717  ಪಾರೆಂಕಿ ಪಂಜುರ್ಲಿ   718  ಜೋಡು ಪಂಜುರ್ಲಿ 719  ರುದ್ರ ಪಂಜುರ್ಲಿ  720   ಮುಗೇರ ಪಂಜುರ್ಲಿ  721 ಮನಿಪ್ಪನ ಪಂಜುರ್ಲಿ  722  ಅಮ್ಬಟಾಡಿ ಪಂಜುರ್ಲಿ 723  ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಪಂಜುರ್ಲಿ  724  ಉಡ್ಪಿದ ಪಂಜುರ್ಲಿ  725  ಸಾರಾಳ ಪಂಜುರ್ಲಿ 726  ಮುಳ್ಳು ಪಂಜುರ್ಲಿ  727 ಕೋಟೆ ಪಂಜುರ್ಲಿ 728 ಸಾನದ ಪಂಜುರ್ಲಿ729 ಜಾಲುದ ಪಂಜುರ್ಲಿ    730 ಮೈಯಾರ್ಗೆ ಪಂಜುರ್ಲಿ 731  ಕುಪ್ಪೆ ಪಂಜುರ್ಲಿ  732  ಕುಪ್ಪೆಟ್ಟಿ ಪಂಜುರ್ಲಿ    733   ಬಗ್ಗು ಪಂಜುರ್ಲಿ 734  ಉಬಾರ ಪಂಜುರ್ಲಿ 735  ಪಾತಾಳ ಪಂಜುರ್ಲಿ  736   ವರ್ಣಾರ ಮರ್ಲೆ737 ಕರ್ಪುದ ಪಂಜುರ್ಲಿ 738 ಪಟ್ಟದ ಪಂಜುರ್ಲಿ
739 ನೆಲಕ್ಕೈ ಪಂಜುರ್ಲಿ 740 ಶಗ್ರಿತ್ತಾಯ ಪಂಜುರ್ಲಿ  741ಪಡವೀರನ್    742 ಪಣೆಮಡೆ 743 ಪ್ರಧಾನಿ ದೈವ744 ಪಂಜಂದಾಯ   745 ಪಂಟ್ರಾಯ  746 ಪಂಡೊಂಡಿನಾಯೆ 747 ಪಂದೊಟಿನಾಯ  748 ಪಾಕ್ಯಾನ್ ತಿರ   749  ಪಾಡಿ ಕುಟ್ಟಿ ಅಮ್ಮ 750  ಪಾಡಿರಾಯ
   751 ಪಾಲಕತ್ತಾಯ    752 ಪಾಲಂದಾಯಿ ಕಣ್ಣನ್  753 ಪಾಲೂರಪ್ಪ  754 ಪಾಲೆತ್ತಾಯ 755  ಪಾಲೋಟ್ ದೈವ  756   ಪ್ಲಾಡಗತೋರ್ ಭದ್ರ 757  ಪಾಂಡಿ ವೀರನ್    758 ಪಿಲಡ್ಕತ್ತಾಯ   759  ಪಿಲಿ ಭೂತ  760  ಪಿಲೆ 761  ಪೀಯಾಯಿ  762 ಪೀಲೆದಾಯೆ 763 ಪಿಶುವೈ  764  ಪುಣ್ಯ  ಕುಮಾರ 765 ಪುಣ್ಯ  ಕುಮಾರಿ   766    ಪುತ್ತು ಗಿರಾವು 767 ಪುದ 768 ಪುದತ್ತಾಳ  769 ಪುದಿಯಾರಂಭಾನ್  770 ಪುದೆಲ್ ಪುಂಚ   771 ಪುದೆಲ್ ಕುಂರ್ಜ್ಞ             772  ಪುದರುಚಿನ್ನಬಂಟ  773 ಪುತ್ರಟ್ಟಿ    774 ಪುರಲಾಯ  775   ಪುರುಷೆ     776  ಪುಲ್ಲನ್ 777   ಪೊಟ್ಟನ್ 778  ಪುಲ ಮಾರುತನ್    779 ಪುಲಿ ಕಂಡನ್       780 ಪುಲಿಪಾದ 781  ಪುಲಿಚ್ಚೇವಕ  ದೈವಂ  782 ಪುಲಿಯೂರು ಕಾಳಿ    783  ಪುಲ್ಲಿಕ್ಕರಿಂ ಕಾಳಿ  784 ಪುಲ್ಲೂರ ಕಣ್ಣನ್ 785  ಪುಳಕ ನಂದಿ  786  ಫುಲಂದಾಯ 787  ಪೂಮಾಣಿ  788  ಪೂಮಾರುತಂ 789  ಪೂವತ್ತಿಮಾರ್  790 ಪೂಂಕುಟ್ಟಿ ಚಾತನ್  791  ಪೆರ್ನು 792   ಪೆರ್ದೊಳ್ಳು  793 ಪೆರುಮ್ಬಳಯಚ್ಚನ್   794  ಪೆಲತ್ತಿ  795  ಪೆಲಡ್ಕತ್ತಾಯ 796  ಪೆರ್ದೊಳ್ಳು  797 ಪೆರಾರ್ ಬೊಳಂದಿ  798 ಪೊಟ್ಟ  799 ಪೊಟ್ಟೋಳು 800 ಪೊಟ್ಟೋರಿತ್ತಾಯ © ಡಾ.ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಜಿ ಪ್ರಸಾದ

801 ಪೊಟ್ಟಲಾಯ 802 ಪೊನ್ನಾಲತಮ್ಮೆ  803 ಪೊಯ್ಯತ್ತಾಯ  804 ಪೊಯ್ಯೆತ್ತಾಯಿ 805 ಪೊಲಿಯಂ ತೆಯ್ಯಂ  806 ಪೊಸ ಕೈತ್ತಾಯ 807 ಪೊಸಲ್ದಾಯ  808  ಪೊಸ ಮಾರಾಯೆ 809   ಪೊಸೊಳಿಗೆ ಅಮ್ಮ810  ಪೊಸಪ್ಪೆ  811   ಪೊಸ ಭೂತ  812  ಪೋತಾಳ  813  ಪೋದಿ 814  ಪೋನ್ನಾಲ  815 ಪೊನ್ನಂಗಳತಮ್ಮೆ  816  ಪೋರ್ಕಾಲಿ   ವೀರನ್  817 ಪೋಲಿಸ್ ಭೂತ   818  ಪೈನ್ದೊಷ್ಣಾಯ  819   ಫುಲಂದಾಯೆ 820  ಬಗ್ಗ ಪೂಜಾರಿ  821 ಬಚ್ಚನಾಯಕ 822 ಬನ್ನಡ್ಕತ್ತಾಯ 823 ಬಬ್ಬರ್ಯ 824 ಎಲ್ಯ ಬಬ್ಬರ್ಯ 825 ನೇಲ್ಯ ಬಬ್ಬರ್ಯ 826 ಮಲಯಾಳಿ ಬೊಬ್ಬರ್ಯ 827 ಬಾಕಿಲ ಬಬ್ಬರ್ಯ 828   ಬಪ್ಪರಿಯ  829 ಬಮ್ಮುರಿಕ್ಕನ್ 830   ಬರಮಲ್ತಾಯೆ 831  ಬಲ್ನಾಡು ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿ   832 ಬಲ್ಲ ಮಂಜತ್ತಾಯ 833  ಬಲವಂಡಿ/ಬಲಾಂಡಿ  834 ಬಲಾಯಿ ಮಾರೆರ್  835 ಬಸದಿ/ಬಸ್ತಿ ನಾಯಕ  836 ಬಲ್ಲಾಳ  837   ಬಲ್ಲಾಳ್ತಿ  838 ಬಳ್ಳು  839 ಬಂಕಿ ನಾಯ್ಕ    840 ಬಂಜನತ್ತಾಯ 841  ಬ್ರಹ್ಮ ರಕ್ಕಸೆ   842 ಬಂಗಾಡಿ ಮಾಣಿಕೊ  843 ಬಂಗಾಡಿದ ಅರಸು  844   ಬಂಟ ಭೂತ 845   ಬಂಟ ಜಾವದೆ 846  ಬಂಟಾಮ್ಡಿ   847   ಬಂಡಿರಾಮ  848   ಬಾಕುಡ 849 ಬಾಕುಡಯಿಲಾಯೆ   850 ಬಾಕುಡ್ತಿ
851 ಪಳ್ಳಿತೋಕುರು ಬಾಕುಡ್ತಿ 852 ಬಾಚುರಾಯೆ 853  ಬಾಡುರಾಯೆ 854  ಬಾಡೆದಿ 855  ಬಾಮ ಕುಮಾರ  856 ಬಾಲ ಕುಮಾರ 857  ಬಾಲ ಯಕ್ಷ 858 ಬಾಲೆ ಬಾರಗ 859 ಬ್ಯಾರಿ ಭೂತ  860  ಬ್ಯಾರ್ದಿ ಭೂತ  861   ಬ್ರಾಣ ಭೂತ 862  ಬ್ರಾಣ ಕುಲೆ 863  ಬ್ರಾಣ ಮಾಣಿ  864 ಬ್ರಾಮ್ಮಣತಿ  865 ಬ್ರಾಂದಿ ಭೂತ   866  ಭ್ರಾಂತಿ ದೈವ 867   ಬಿಕ್ರ ಮೇಲಾಂಟ   866     ಬಿರಣ   869   ಬಿರ್ಮಣಾಚಾರಿ   870  ಬಿರ್ಮಣ ಬೈದ್ಯ  871   ಬಿರ್ಮೆರಜ್ಜಿ  872  ಬಿಲ್ಲಾರ  873  ಬಿಲ್ಲಾರ್ತಿ   874  ಬೀರ್ನಾಳ್ವ    875  ಬೀರ್ನಾಚಾರಿ  876  ಬೀರ 877   ಬೀರ ಪುತ್ರನ್  878 ಬೂಡು ಬೊಮ್ಮಯ ಸ್ವಾಮಿ    879  ಬುದ್ಯಂತಾಯೆ  880 ಬೂದಾ ಬಾರೆ   881   ಬೆರ್ಮೆರ್  882  ಬೆಲೆಂಟೆಂಗರಜ್ಜ  883 ಬೇಟೆ ಕರಿಮಗನ್  884  ಬೇಟೆಗಾರ  885 ಬೇಡ  886 ಬೇಡವ   887 ಬೊಲ್ಲ ಬೈದ್ಯ 888 ಬೈನಾಟಿ   889  ಬೈನಾಳಿ 890  ಬೈಲರಸು   891 ಬೈಸು ನಾಯಕ  892  ಬೊಟ್ಟಿ ಭೂತ  893  ಬೊಟ್ಟಿ ಜುಮಾದಿ   894 ಬೊಮ್ಮರ್ತಾಯೆ   895  ಬೊಲ್ತಾಯ್ತೋಲು   896 ಬೊಳ್ಳಿ ಬಿಲ್ಲ್ ಅಯ್ಯಪ್ಪ  897 ಬೋಳಂಗಳತ್ತಾಯಿ
 898 ಭಗವತಿ  899  ಎಳೆಯ ಭಗವತಿ 900 ಪಡಮಡಕ್ಕಿ ಭಗವತಿ 901   ತುಳುವನತ್ ಭಗವತಿ  902 ಕೊರತ್ತಿ ಭಗವತಿ 903  ಧೂಮ ಭಗವತಿ   904  ಭದ್ರ ಕಾಳಿ   ಭಗವತಿ 905 ಪುದಿಯ ಭಗವತಿ 906 ಅಡ್ಕದ ಭಗವತಿ  907 ಮಾಕ್ಕಾಂ ಭಗವತಿ 908  ಕುಳನ್ಗಾರ ಭಗವತಿ  909 ಅಡುಕುನ್ನಾತ್ ಭಗವತಿ  910 ಎಲ್ಲೆದುತ್ ಭಗವತಿ 911 ಚುರ್ಚೈಲ್ ಭಗವತಿ 912 ಕನ್ನಗಟ್ ಭಗವತಿ  913 ತೊಟ್ಟಿಕ್ಕರನ್ ಭಗವತಿ 914  ಪುಲಿಚೊನ್ವೆಲ್ಲಾಂಗರ ಭಗವತಿ 915 ನಾರಂಬಿಲ್ ಭಗವತಿ 916  ಮಯ್ಯಕಳ ಭಗವತಿ 917  ಚೆಮ್ಬಿಲೋಟ್ ಭಗವತಿ 918  ಕೊರೋತ್  ನಾಗ ಭಗವತಿ 919 ಪೊಸ ಭಗವತಿ 920  ವಡಕ್ಕತ್ತಿ ಭಗವತಿ 921 ಮಾತೃ ದೇವತಾ ಭಗವತಿ 922  ಕಕ್ಕರ ಭಗವತಿ 923  ಚುಜಾಲಿ ಭಗವತಿ 924   ಕಲರಿ ಭಗವತಿ   925 ಅರಯಿಲ್ ಭಗವತಿ   926  ಪದರ್ಕುಲನ್ಗಾರ ಭಗವತಿ  927  ಚೊನ್ನಮ್ಮ ಭಗವತಿ 928  ತಾಯಪರಾದೆವತಾ  929  ಕಣ್ಣಂಗಾಟ್ ಭಗವತಿ  930  ಮುಚ್ಚಿಲೋಟ್ ಭಗವತಿ 931 ಕಣ್ಣಗಿ ಭಗವತಿ 932  ಮೂತ ಭಗವತಿ 933 ಚೂಲಿಯುರ್  ಭಗವತಿ   934   ಒಯೋಲ ಭಗವತಿ 935  ನಾಗಚ್ಚೇರಿ ಭಗವತಿ 936   ಒಲಸ್ಸ ಪೂಮಾಲ ಭಗವತಿ 937 ಅಸ್ತಮಾಚಲ್ ಭಗವತಿ  938  ಮಸೂರಿ ಮಾಲಾ ಭಗವತಿ   939  ಕುರುತ್ತಿನಿಟ್ ಭಗವತಿ 940   ಭದ್ರ ಕಾಳಿ 941  ಚುಡಲ ಭದ್ರ ಕಾಳಿ 942  ಭಟಾರಿ ದೈವ   943 ಭಟ್ಟಿ ಭೂತ   944 ಭಟ್ರು ನಾಯಕ   945  ಭದ್ರ    946 ಭಸ್ಮ ಮೂರ್ತಿ 947   ಭಂಡಾರಿ  948 ಭಂಡಾಸುರ 949 ಕಾಳ ಭಂಡಾಸುರ  950   ಭೂತ ನಾಗ

951  ಭೂತ  ತೆಯ್ಯಂ 952 ಭೂತ ರಾಜ   953  ಭೈರಜ್ಜಿ  954 ಭೈರವ   955 ಪಾತಾಳ ಭೈರವ   956 ಭೈರಾಗಿ  957  ಮಗ್ರಂದಾಯ 958 ಮಡಳಾಯೆ  959ಮಡಿಕತ್ತಾಯ   960 ಮಡೆ ನಾಗ  961  ಮಡ್ಯೋಳ  962 ಮಡ್ಯೋಳ್ತಿ    963  ಮಣಿಕಂಠತ್ತಾಯ   964  ಮಣಿ ಕುಂಡನ್ 965  ಮಣಿಯಾಲ್ತಾಯ  966 ಮಡಸಂಡಿ 967  ಮದಂಗಲ್ಲಾಯ  968 ಮದನಕ್ಕೆ ದೈಯಾರು  969  ಮದ್ದಡ್ಕತ್ತಾಯೆ   970 ಮದ್ಮಲ್  971  ಮದ್ಮಯ 972 ಮನಕ್ಕೋಟ ಅಮ್ಮ   973  ಮನವಾಟಿ   974 ಮನವಾಳನ್ 975  ಮನಿಯಂದಾಯ 976   ಮನ್ಸೆರ್ ಭೂತ 977  ಮರ್ದ ಬಲ್ಲಾಳ್ತಿ 978  ಮಮ್ಮಾಯಿ  979 ಮರತ್ತ ಬೇಲೆದಾಯ 980  ಮರಿ /ಕೃಷ್ಣ ಸರ್ಪ      981 ಮರುತಿಯೋಡನ್  982    ಮರ್ಮಳತ್ತಾಯ 983 ಮರ್ಲು ಮಾಣಿ  984 ಮರ್ಲು ಭೂತ  985 ಮರ್ಲು ಮಯ್ಯೊಂತಿ  986 ಮರ್ಲೋಲತ್ತಾಯ  987 ಮಲರಾಯ  988   ಮಲರಾಯ ಧೂಮಾವತಿ 989  ಮಲವನ್  ದೈವ    990    ಮಲ್ಲಕ್ಕ      991 ಮಲ್ಲರಾಯೆ   992 ಮಲ್ಲು   993 ಮಲೆ ಅಜ್ಜಿ  994  ಮಲೆ ಕೊರತಿ    995  ಮಲೆ ಜುಮಾದಿ  996   ಮಲೆ ಮುದ್ದ   997 ಮಲೆಯಾಳ ಭೂತ   998 ಮಲ್ಯಾಳ ಭಟ್ರು   999 ಮಲೆರಾಯ 1000 ಮಲೆಸಾವಿರ ದೈವ
 1001  ಮಲ್ಯೋಡಿತ್ತಾಯ  1002 ಮಹೇಶ್ವರ  1003 ಮಹೇಶ್ವರಿ    1004 ಮಂಕುಡ ದೈವ 1005  ಮಂಗಲ್ತಿ   1006 ಮಂಗಳೆರ್ 1007   ಮಂಗಾರ ಮಾಣಿಗ 1008 ಮಂಜಿ ಬೊಮ್ಮ 1009 ಮಂಜೊಟ್ಟಿತ್ತಾಯ  1010 ಮಂಞ  ನಾಯಕ 1011  ಮಂತ್ರ ಗಣ 1012  ಮಂತ್ರ ದೇವತೆ  1013 ಮಂತ್ರೊದಾಯ 1014 ಮಂದ್ರಾಯ1015 ಮಂಜ ನಾಗ  1016 ಮಂಜ ಬೊಮ್ಮ 1017 ಮಂಜಿಷ್ಣಾರ್ (ತಮ್ಮ )  1018 ಮಾಟಂತಾಯ    1019   ಮಾಣಿ ಬಾಲೆ1020 ಮಾಣಿ ಭೂತ   1021 ಮಾಣೆಚ್ಚಿ  1022  ಮಾಡ್ಲಾಯ  1023  ಮಾದ್ರಿತ್ತಾಯ 1024 ಮಾನ್ಚಿ 1025  ಮಾಪುಳೆ ಭೂತ 1026  ಮಾಪುಳ್ತಿ ಭೂತ 1027 ಮಾಪುಳ್ತಿ ಧೂಮಾವತಿ  1028 ಮಾಮಿ ಭೂತ 1029  ಮಾಸ್ತಿಯಮ್ಮ        1030 ಮಾಯಂದಾಲ್ 1031  ಮಾಯಿಲ್ದಿ   1032 ಮಾಯ್ಲೆರ್    1033  ಮಾಯಿಲು  1034  ಮಾಯೊದ ಬಾಲೆ  1035  ಮಾಯೊಲು  1036  ಮಾಲಿಂಗ ರಾಯ          1037  ಮಾರಪುಲಿ 1038  ಮಾರಂ ದೈವ 1039    ಮಾರಾವಂಡಿ   1040   ಮಾರಾಳಮ್ಮ  1041 ಮಾರಿಯಮ್ಮ  1042 ಮಾಸ್ತಿಯಮ್ಮ 1043 ಮಾಂಞಲಮ್ಮ  1044 ಮಾಂದಿ  1045 ಮಿತ್ತ ಮೊಗರಾಯೆ   1046 ಮಿತ್ತಂತಾಯೆ 1047   ಮಿತ್ತೂರ್ ನಾಯರ್ ದೈವ 1048   ಚಾತು ನಾಯರ್   1049 ಚಾಂದು ನಾಯರ್  1050 ಮೀದಲೆ
©ಡಾ.ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಜಿ ಪ್ರಸಾದ
1051   ಮುಕ್ಕಬ್ಬೆ 1052  ಮುಕ್ಕಾಲು ಪಟ್ಟಮ್ಮ ದೈವ  1053   ಮುಕಾಂಬಿ    1054  ಮುಕ್ರಿ ಪೋಕ್ಕರ್  1055 ಮುಕುಡಿತ್ತಾಯಿ1056   ಮುಡದೇರ್  1057 ಮುಡ್ಲಾಯ   1058 ಮುಡಿಲ್ತಾಯ 1059   ಮುತ್ತಪ್ಪ 1060  ಮುತಾಲ 1061 ಮುತ್ತು ಮಾರಿಯಮ್ಮ 1062 ಮುತ್ತೂರ್ ದೈವ  1063   ಮುನ್ನಾಯರೀಶ್ವರನ್ 1064  ಮುರ್ತುರಾಯ   1065 ಮುವ್ವೆ   1066 ಮೂಡಿ ಪಡಿತ್ತಾಯೆ  1067  ಮುಪ್ಪಣ್ಣ ದೈವ     1068  ಮುಡಿಪುನ್ನಾರ್  1069   ಮುಸ್ಲಿಮರ ಮಕ್ಕಳು  1070 ಮುಂಡಲ್ತಾಯ 1071 ಮುಂಡಾಸು ರಾಯೆ  1072 ಮುಂಡೆ ಬ್ರಾಂದಿ  1073 ಮೂಜುಲ್ನಾಯ1074 ಮೂಡುಭೂತ 1075 ಮೂಡೋತ್ನಾಯೆ  1076 ಮೂಜಿಲ್ನಾಯ1077  ಮೂರ್ತಿಲ್ಲಾಯ 1078  ಮೂಲಂಪೆತ್ತಮ್ಮ   1079   ಮೂವ 1080 ಮೂವಿಗೆ ವಾತೆ 1081 ಮೆಚ್ಚು ಬಂಗೇತಿ  1082 ಮೇಲ್ಕಾರತ್ತಾಯಿ 1083  ಮೊರಸಾಂಡಿ  1084 ಮೋಟ  1085 ಮೋಳೆ ತಿರುಮ   1086  ಮೋಂದಿ ಕೋಲ 1087  ಮೈರೆ  1088 ಮೈಸಂದಾಯ  1089 ಮೈಸೂರತ್ತಾಯ 1090 ಮೈಂದಾಲಿ 1091 ಯಜಮಾಂತಿ  1092ಯಕ್ಷಿ  1093 ಯಕ್ಷ 1094  ಯಡಪಡಿತ್ತಾಯ 1095  ಯರ್ಮಣ್ಣಾಯ 1096 ಯರ್ಮುಂಜಾಯೆ   1097 ಯೋಗ್ಯೆರ್ ನಂಬೆಡಿ  1098    ರಕ್ಕಸ ತಗೆ   1099  ರಕ್ತ ಜಾತನ್  1100  ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ
1101 ರಂಜಕಾಸುರ 1102 ರಾವು 1103 ರಾಹು  1104 ಲಿಂಗ ಪೂಜಾರಿ   1105 ವಜಲಾಯ     1106  ವನ್ನತನ್ 1107  ವಯನಾಟ್ ಕುಲವನ್   1108  ವಳ್ಳಿ ತೆಯ್ಯಂ  1109 ವೃದ್ಧ ಮಹಾರಾಯ  1110 ವಂದರಿ    1111 ವಾಜಂಗಲಾಯೆ 1112   ವಾಟೆಜಾರಾಯ 1113   ವಾಲಿ  1114 ವಿಲ್ಲಿ ಸಂಜಯಂ  1115 ವಿಷಕಂಡನ್  1116 ವೆಲ್ಲೂ ಕುರಿಕ್ಕಲ್  1117  ವೀರ ಮಾರುತನ್  1118 ವೀರ ತೆಯ್ಯಂ  1119 ವೀರ ಭದ್ರ 1120  ವಿಷ್ಣು ಮೂರ್ತಿ 1121 ವುಡ್ದೊತ್ತಾಯ/ಉಡ್ದೊತ್ತಾಯ 1122  ವೆಳುದ ಭೂತ   1123 ವೋಡಿಲ್ತಾಯ  1124 ವೈದ್ಯನಾಥ 1125 ವೈರಜಾತ  1126 ಶಾಸ್ತಾರ 1127  ಶಾರ್ಸ್ತಾವು  1128 ಪರ್ಕೊಟ್ ಶಾಸ್ತವು  1129 ಶಿವಗಣ   1130 ಶಿವತ್ತಾಯೆ 1131 ಶಿವರಾಯ 1132 ಶಂಕರ ಬಡವಣ 1133  ಶಿರಾಡಿ   1134 ಶಿಂಗಾರ   1135  ಶ್ರೀ ಕುಲ ಮಹಾಸ್ತ್ರೀ  1136  ಶ್ರೀಮಂತಿ1137  ಶ್ವೇತ ಮೂರ್ತಿ  1138  ಶೈವ ಗಣ 1139 ಸತ್ಯಂಗಳದ ಕೊರತಿ 1140 ಸತಿ/ತ್ಯ ಸಾರಮಣಿ  1141  ಸಬ್ಬಜ್ಜೆರ್ತೆರ್ 1142 ಸಬ್ಬೆಡ್ತೆರ್ 1143 ಸರ್ವೆರ್ 1144  ಸಹದೇವ  1145 ಸಂನ್ಯಾಸಿ  ಭೂತ 1146 ಸಂನ್ಯಾಸಿ ಗುಳಿಗ 1147  ಸಂನ್ಯಾಸಿ  ಮಂತ್ರದೇವತೆ 1148   ಸಂನ್ಯಾಸಿ ಹಿರಿಯಾಯೆ 1149   ಸಂಪಿಗೆತ್ತಾಯ    1150    ಸಾಮು
1151 ಸಿರಿ     1152 ಸೀರಂಬಲ್ತಾಯ 1153  ಸುಗ್ರೀವ  1154   ಸಾತ್ರ ನಾಡು 1155 ಸಾರ ಮಗ್ಗಲಿ   1156 ಸಾರತ  ಮಲ್ಲು  1157 ಸಾರ ಮಾಂಕಾಳಿ 1158 ಸಾರ ಪುಳ್ಳೆದಾರ್
1159 ಸ್ವಾಮಿ
© ಡಾ.ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಜಿ ಪ್ರಸಾದ
1160 ಸುತ್ತು ಕೋಟೆ ದೈವ /ಸುತ್ತು ಕೋಟೆಚಾಮುಂಡಿ 1161  ಸುಬ್ಬಮ್ಮ1162  ಸುಬ್ಬಣ್ಣ  ಹೆಟ್ಯಾಲ್  1163 ಸುಬ್ಬಜ್ಜಿ 1164  ಸೂಕತ್ತೆರಿ 1165  ಸೊನ್ನೆ  1166  ಸೆಟ್ಟಿಗಾರ 1167 ಸೆಟ್ಟಿ ಭೂತ  1168  ಸೇನವ  1169  ಸೇರೆಗಾರ್  1170 ಸೇಮ ಕಲ್ಲ ಭೂತ/ ಸೇಮಿಕಲ್ಲ ಪಂಜುರ್ಲಿ  1171  ಸುಬ್ಬಿಯಮ್ಮ   1172 ಸಾರ್ತ ಮಲ್ಲು   1173  ಸೋಣದ ಜೋಗಿ  1174 ಸುದುರ್ಮ  1175 ಸೋಮಕಾಸುರ 1176  ಹನುಮಂತ ಭೂತ 1177  ಹರಿಕರಾಯ 1178 ಹರಿಹರ ಭೂತ  1179 ಹಸರ ತಿಮ್ಮ 1180  ಹಸಲ   1181 ಹಳ್ಳತ್ತಾಯ 1182  ಹಳ್ಳತ್ತಾಯಿ 1183 ಹಳೆಯಮ್ಮ  1184  ಹಾದಿಕರಾಯ 1185  ಹಾಯ್ಗುಳಿ 1186   ಕೆಪ್ಪ ಹಾಯ್ಗುಳಿ 1187 ನಂದಿ ಹಾಯ್ಗುಳಿ  1188  ಕೋಟದ ಹಾಯ್ಗುಳಿ 1189  ಕಿಣಿಯರ ಹಾಯ್ಗುಳಿ  1190 ರಕ್ತ ಹಾಯ್ಗುಳಿ  1191 ಚಿತ್ತೇರಿ ಹಾಯ್ಗುಳಿ 1192 ಮೂದೂರ್ ಹಾಯ್ಗುಳಿ 1193  ಮೂಕ ಹಾಯ್ಗುಳಿ   1194  ಶಕ್ತಿ ಹಾಯ್ಗುಳಿ  1195 ಕೆಂಡದ ಹಾಯ್ಗುಳಿ 1196 ಮೋಟ ಹಾಯ್ಗುಳಿ 1197    ಹಿರಣ್ಯ ಹಾಯ್ಗುಳಿ 1198   ಒಂಟಿ ಕಲ್ಲು ಹಾಯ್ಗುಳಿ 1199  ಕುಂಜ್ಞಾಡ್ ಹಾಯ್ಗುಳಿ  1200 ಸೌಡದ ಹಾಯ್ಗುಳಿ 1201 ನೇತ್ರಾಣಿ ಹಾಯ್ಗುಳಿ 1202  ಹುಚ್ಚುರಾಯ 1203 ಹೊಸಮ್ಮ 1204 ಹೊಸಳಿಗಮ್ಮ 1205  ಹೌಂದೆ ರಾಯ

ನಂತರ ಸಿಕ್ಕ ಹೆಸರುಗಳು
©ಡಾ.ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಜಿ ಪ್ರಸಾದ
1206 ಅಚ್ಚು ಬೈದ್ಯೆದಿ,
1207 ಆಚು ,
1208 ಆಜಿ ಕೈತ್ತಾಯ ,
1209 ಆದಿ ಮೂಲಾಯದನ್ ,
1210 ಆದಿ ರಾಮಾಯಣ/ನಾರಾಯಣತೆಯ್ಯಂ
1211 ಆದಿವೇದನ್ ತೆಯ್ಯಂ ,
1212 ಆನಾಡಿ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ (ಪೋದಿ)
1213 ಆಯಿರಾತಿರಿ,
1214 ಆಚಿ ತೊಟ್ಟಮ್ ,
1215  ಅಗ್ನಿ ಭೈರವನ್
1216 ,ಅಚ್ಚಿ ತೊಟ್ಟಮ್
1217 ಅಚ್ಚನ್ ತೆಯ್ಯಂ
1218 ಅಡರ್ ತೆಯ್ಯಂ
1219,ಅಡುಕ್ಕತ್ ಚಾಮುಂಡಿ
1220 ಅಲಕ್ಕುನ್ನು ಚಾಮುಂಡಿ ,
1221 ಅಮ್ಮಾಮಾರ್,
1222 ಅನಗುಂ ಭೂತ
1223 ,ಅಂಚನಗುಂ ಭೂತ,
1224 ಅಂಗ ತೆಯ್ಯಂ /ಅಂಗಕ್ಕಾರನ್ ,
1225 ಅಂಗಕುಳಂಗರ ಭಗವತಿ
1226 ಅಂತಿ ಕುಟ್ಟಿಚಾತನ್,
1227 ಅಂತಿ ತಿರ
1228 ಅಪ್ಪ ಕಲ್ಲನ್ ,
1229 ಅರಕ್ಕೂರ್ ಚಾಮುಂಡಿ
1230, ಅರಾಯಿಲ್ ತೆಯ್ಯಂ
1231  ಆರ್ಯ ಪೂಂಕನ್ನಿ
1232 ಅತಿರಾಡನ್
 1233ಆಯಿಟ್ಟ ಭಗವತಿ ,
1234 ಇಲ್ಲಂ ಕರುಮಗನ್
1235 ಇಲಯ ಕೋಲಮ್,
1236 ಇಲಯ ತಂಬುರಾಟ್ಟಿ
1237  ಇ/ಐರಾಟ್ಟ ಕುಟ್ಟಿ ಚಾತನ್
1238 ,ಇ/ಐರವಾರಿ
1239,ಇರಾತನ್
1240 ಇರಿಮಕಲ್ ಕರಿಮಕಲ್ ,
1241 ಉರಿ ಚಾಮುಂಡಿ
1242 ಉಂಬಲಿ
1243 ಉಚ್ಚ ಕುಟ್ಟಿ ಸಾಸ್ತಾನ್,
1244 ಉಚ್ಚಿಟ್ಟ,
1245 ಉಚೂಲಿಕಡವತ್ಭಗವತಿ,
1246 ಉಧಿರಮಾಲ,
1247 ಉದಿರಾಲ ಭಗವತಿ,
1248 ಉದಿರಾಲನ್ ತಿರ
1249 ಉಲರ್ ಕುನ್ನತ್ ಭಗವತಿ ,
1250 ಉಳ್ಳಿಲಾಲ್ ಭಗವತಿ ,
1251 ಉರ್ಪಜ್ಹಾಸ್ಸಿ ತೆಯ್ಯಂ,
1252 ಎಂಬುಟ್ಟಿ
1253 ಎನ್ಮಂದಾಯ ,
1254 ಐವರ್ ಭಗವತಿ ,
1255 ಓಣಂ ಪೊಟ್ಟನ್ ,
1256 ಕರಿಯಣ್ಣ, ,
1257  ಕಾಡ ಭೂತ ,
1258 ಕಟ್ಟೆದಲ್ತಾಯ
,1259  ಕುಡ್ಪಾಲ್ ಭೂತ
1260 ಕಡಂಗೋಟ್ ಮಾಕ್ಕಂ ,
1261 ಕಡಪುರತ್ ಚಾಮುಂಡಿ
,1262ಕೈತ ಚಾಮುಂಡಿ ,
1263 ಕಕ್ಕರ ಕಾಳಿ
1264 ಕೈಕೋಲನ್ ತೆಯ್ಯಂ
1265 ಕಲರಿಯಲ್ ಪೋದಿ
1266,ಕಲತಿ ವೀರನ್ ,
1267 ಕಲಿಚನ್ ತೆಯ್ಯಂ,
1268 ಕಮ್ಮಡತಮ್ಮ/ಕಮ್ಮಡತ್ ಭಗವತಿ ,
1269 ಕಣ್ಣಮ್ಮಾರ್ ತೆಯ್ಯಂ
1270 ಕಪ್ಪಾಲಾಯಿತಮ್ಮ ,
1271 ಕರಣ್ ದೈವಂ
1272 ಕರನೊನ್ ದೈವ
1273 ಕನ್ನೀರ್ಕರುಮಕಂ ತೆಯ್ಯಂ,
1274 ಕಳಿಕ್ಕತಾರ ತೆಯ್ಯಂ
1275  ಕರಿಯತನ್,
,1276 ಕರುವಲಕ್ಕಿ,
1277 ಕನ್ನಿಕೋರ್ ಮಾಕಂ
1278 ಕಟ್ಟುಮುಡಕ/ಕಟ್ಟುಮುಡಂಕ,
1279 ಕಾರಾಟಪ್ಪ
1280 ಕುಡುಕ ಭೂತ  ,
1281, ಕುಂಜಾರ್ ಕುರತಿಯಮ್ಮ
 1282 ಕುಂಜೂರಂಗಾರ
1283 ಕುರಿಂತನಿ ಪೋದಿ ,
1284 ಕುಂಡಂ ಕಳಯಂ ,
1285 ಕುಟ್ಟದಮ್ಮ
1286 ಕುಟ್ಟಿಕೋಲ್ ತಂಬುರಾಟ್ಟಿ,
1287 ಕಾಟ್ಟು ಮೂರ್ತಿ ,
1288 ಕಾಂಬೋಡಿದ ಪುರ್ಸಭೂತ,
© ಡಾ.ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಜಿ ಪ್ರಸಾದ
1289ಕೂಡೆಪಯೆಲ್ಲೂರ್
1290 ಕೆಂಚಣ್ಣ
1291 ಕೆಂಪರ್ನ ಪಂಜುರ್ಲಿ,
1292  ಕೊನ್ನೊಟ್ಟು ಕಡ್ತ
1293 ಗಣಪತಿಯಾರ್ ದೈವಂ
1294 ,ಗುರು ದೈವಂ,
1295 ಗುಡ್ದೆತಿ
1296 ಗುಂಡಲ್ತಾಯ
1297  ಪೋರೋಳಿತ್ತಾಯ.
1298 ಚಕ್ರೇಶ್ವರಿ ,
1299 ಕೊರೊಪ್ಪೋಳು
1300 ಚಾತು,
1301 ಚಿರಟ್ಟಕೊಟ್ಟಿ,
1302   ಚೀರು
1303 ಚೆಂಡೆಲಿಯನ್  ತೆಯ್ಯಂ,
1304 ಚೆಮ್ಮರತಿ , ,
1305 .ಚೆಂಬಿಲೋಟ್ ಭೂತ,
1306 ಚೊನ್ನಮ್ಮ,
1307 ಚೊಬ್ಬಯ್ಯ
1308 ಚೋಮಪ್ಪನ್
1309 ಜತ್ತಿ ಬೈದ್ಯ ,
1310 ಜೋಕುಲು ದೈವೊಲು
1311 ತಲಚೇರನ್ ತೆಯ್ಯಂ,
1312 ಕಲ್ಲು ದೈವ
1313 ತೀ ಪೊಟ್ಟಮ್,
1314 ತೋಡಮ್ ತೊಟ್ಟಮ್ ತೆಯ್ಯಂ ,
1315 ತೆಕ್ಕನ್ ಕರಿಯತನ್
1316 ತಿರಚಂಪಿರಪ್ಪ
1317 ತುಳು ಕೋಲಮ್,
1318 ದೇಸಿಂಗ ಉಳ್ಳಾಕುಲು,
1319 ದೇವ ಕನ್ಯಕ,
1320 ದೇವ ರಾಜಾವು
1321 ದೇವಕೂತ್,
1322 ದೈವ ಚೆಕೊನ್ ,
1323 ದೈವತಾರ್
1324 ಧವುರ್ ಕರಿಂಕಾಳಿ
1325 ನಾಟ್ಟುಮೂರ್ತಿ
1326 ನಡುವಾಜ್ಹುನ್ನಮ್ಮ,
1327 ನಾಗ ಪೋದಿ,
1328ನಾಗ ತಂಬುರಾಟ್ಟಿ
1329ನಂಬೋಳನ್ ಪೋರಟ್ಟು,
1330 ನನ್ಗಲೊಂಗಾರ ಭಗವತಿ
1331ನಟ್ಟ ತಿರ,
1332 ನಟ್ಟಡಕ್ಕ ಭಗವತಿ,
1333 ನಟ್ಟು ದೈವಂ,
1334 ನಾಯಿಲ ಗುತ್ತಿನ ಕುಜುಂಬ ಬೈದ್ಯ
1335 ನೆಲ್ಲು ಕುಟ್ಟಿ ಪೋದಿ,
1336  ನೀಲ ಕರಿಂಕಾಳಿ ,
1337ನೀಲಿಯಾರ್ ಭಗವತಿ,
1338 ನೆಲ್ಲಿಕ್ಕಾಲ್ ಭಗವತಿ
1339 ಪರ್ಪಂಕರಿಯತ್ತಾಯ ,
1340 ಪಾಲಾಡನ್ ದೈವಂ
1341 ಪಾಚೆನಿ ಭಗವತಿ,
1342 ಪಾಲಪ್ಪುರತ್ ಮೂತ ಭಗವತಿ,
1343 ಪಾಡಾರ್ಕುಳನ್ಗಾರ ವೀರ,
1344  ಪದಿಮಾಲ ದೈವತಾರ್
1345 ಪಲ್ಲಿಕ್ಕಿ ನಾಯರ್,
1346 ಪಡಿನ್ಹರಂಪರಾದೇವತಾ
1347 ,ಪಡಿನ್ಹಾಟ್ಟಭಗವತಿ,
1348 ಪನಯಾರ್ ಗುರಿಕ್ಕಾಲ್,
1349 ಪಣಿಯನ್ ತೆಯ್ಯಂ
,1350 ಪಯ್ಯಂವಲ್ಲಿ ಚಂದು
,1351 ಪಾಪಣ್ಣ
©ಡಾ.ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಜಿ ಪ್ರಸಾದ
1352 ,ಪೆರುಂಬೆಸನ್ ತೆಯ್ಯಂ,
1353  ಪೆರ್ಗಡತಿ ,
1354 ಪೇತಾಲನ್
,1355 ಪಿಲ್ಲತಿನ್ನಿ
1356 ಪೊನ್ಮಳಕ್ಕರನ್,
1357 ಪೊನ್ನಾಲತಮ್ಮೆ
1358 ಪೊಲಿನ್ತೀಲ್ ತೆಯ್ಯಂ,
1359 ಪೊರೊಂತಿ
1360  ಪೋದಿ ತೆಯ್ಯಂ,
1361 ಪುಲಿಮಾರನ್ ತೊಂಡಚ್ಚನ್
1362 ಪುಲಿ ಮುತಾಚಿ ,
1363 ಪುಲ್ಲೊನ್
1364 ಪುಲ್ಲಿ ಪೂಲನ್ ,
1365 ಪುಲ್ಲಿ ಕೊರತಿ
1366,ಪುಲ್ಲಿವೇಟ ಕರಿಮಗನ್
1367 ಪುರಂ ಕಾಲನ್ ,
1368 ಪೆರಿಯಾಟ್ ಕಂಡಾರ್,
1369  ಪೋಲೀಸ್ ತೆಯ್ಯಂ
1370 ಬಗ್ಗು ಬೈದ್ಯೆದಿ ,
1371ಬಡೆದಿ
1372  ಬಲ್ರಾಣಿ, ,
1373  ಬಪ್ಪೋರನ್
1374 ಬಾಲಜ್ಜಿ /ಬಾಲಕಿ  ,
1375 ಬಾಲೊಲನ್ ತೆಯ್ಯಮ್, ,
1376   ಬಂಟ ಪಂಜುರ್ಲಿ
1377   ಬಂಬೆರಿಯನ್,
1378  ಬ್ರಹ್ಮ ಮೂರ್ತಿ/ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ್
1379  ಭಂಡ ದೈವ,
1380 ಭಂಡಾಸುರ ಗುಳಿಗ
1381 ಭೂತ ತೆಯ್ಯಂ/ಶ್ರೀ ಭೂತ    ,
1382  ಮಲಯಾಳ ಮಂತ್ರ ಗಣ
1383 ಮಂಡನ ಮೂರ್ತಿ
1384 ಮಾಪುಳ್ಳೆಭೂತ
1385  ಮಾಪುಳ್ಚಿಭೂತ,
1386ಮಾಪಿಳ್ಳೆತೆಯ್ಯಂ
1387 ಮರಕಲತಮ್ಮ,
1388 ಮರಕಲತಿಲ್ ಚಾಮುಂಡಿ,
1389 ಮರುತಿಯೋಡನ್ ಗುರಿಕ್ಕಾಲ್ ,
1390   ಮೆಲ್ ಗುರುನಾಥನ್ ,
1391   ಮಾಯಕ್ಕಾಟ್,
1392 ಮಾಯಿಲನ್ ,
1393  ಮುಲ್ಲಿಕೊಟ್ಟಚಮ್ಮ,
1394 ಮುರಯ ದೈವ,
1395 ಮುದಿರ್ಚ,
1396 ಮುತ್ತಾಚಿ ಪೋದಿ
1397,   ಮುಗಳಿತ್ತಾಯ
1398  ಮುಂಡತ್ತಾಯ
1399 ಮೂಡತ್ರಾಯ
1400 ಮೂಡಂದೆಮೆ
1401 ಪಕ್ಷಿಯಕ್ಷಿ,
1402 ಸುಂದರಯಕ್ಷಿ,
1403 ಭೈರವಿ ಯಕ್ಷಿ,
1404 ಮರುತ ಯಕ್ಷಿ
1405 ಮಾರನ್ ಯಕ್ಷಿ
1406 ರಾಜಾವತಿ
1407 ರೂಪಕಾರನ್,
1408 ರೂಪಕಾರಿ
1409 ,ರುದಿರಬಾಲನ್
1410  ರುದ್ರಕಾಳಿಯಮ್ಮ,
1411 ರುದ್ರಾಂಗ ಭಗವತಿ
1412 ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನರಸಿಂಹ,
1413  ಲಿಂಗಮ್ಮ
1414 ವಡಕ್ಕನ್  ,
1415ವಡಕ್ಕಂಕೊಡಿ ವೀರನ್, ,
1416  ವೈರಿ ಖದಕನ್ ,
1417  ವಲಿಯಮುಡಿ ತೆಯ್ಯಂ
 1418   ವಲಿಯಭಗವತಿ,
1419 ವರದಿಯನ್ ,
1420  ವರಮೂರ್ತಿ
1421  ವರೀಕ್ಕಾರ ತೆಯ್ಯಂ
 1422 ವಟ್ಟಿಪೂತಂ ,
1423  ವನ್ನದಿ ಪೋದಿ
1424  ವಪ್ಪಿರಿಯನ್
1425 ವಯಟ್ಟು ಪೋದಿ
1426   ವಿಮಾನ ಗಂಧರ್ವ,
1427     ವೀರಮ್ಮ
1428 ವೀರಮ್ಮಾರ್ ,
1429 ವೀರ ಚಾಮುಂಡಿ
1430  ವೆಟ್ಟಚೇಕೊನ್
1431 ವೇದನ್,
1432 ಸಂಬ್ರದಯಂ ತೆಯ್ಯಂ .
1433 ಸೋಲನ್ /ಸೂಲನ್
1434  ಹೊನ್ನಮ್ಮ
1435 ಹೌಟಲ್ದಾಯ
1436 ಅಜ್ಜಿ ಕುಲೆ
1437 ಕಾಜಾರ್ ಕುಲೆ
1438 ಕಂಚಿದ ಕೋಳಿ
1439 ಇಪ್ಪತಜ್ಜೆ
1440 ಕನ್ನಡ ಕಲ್ಕುಡ
1441 ಧೂರ್ತ ಸೇನ
1442 ಕಡ್ಡಿ ದೈವ
1443_ಸನ್ಯಾಸಿಗಣ
1444 ಮರ ಭೂತ
1445 ಕಡಲ್ತಾಯ
1446 ಅಗ್ನಿ ಕೊರತಿ
1447 ಭ್ರಾಂತಾಯ
1448 ಪೂಮುಡಿ
1449 ಮಾಪುಲ್ಚಿ
1450ಮಾಪಿಳ್ಳೆ
1451 ಮಾಪಿಳ್ಳ ತೆಯ್ಯಂ
1452 ಕರಣಿಕ ತೆಯ್ಯಂ
1453 ಕಟ್ಟು ಎಡ್ತುನ್ ಕುಟ್ಟಿ
1454 ಕೊನ್ನೋಟು ಕಡ್ತ
1455 ಕೋಟ್ರ ಗುತ್ತಿನ ಬಬ್ಬು
1456 ಕಾಜಿಗಾರ್ತಿ
1457 ಆಟಕಾರ್ತಿ
1458 ಜಾಗೆದ ಖಾವಂದ
1459 ಹೊಗೆವಡ್ಡಿ ಜಟ್ಟಿಗ
1460 ಮಾಪಿಳ್ಳ ಚಾಮುಂಡಿ.
1461 ಬ್ರಾಣ ಭೂತ 2
1462 ಉಂರ್ದರ ಪಂಜುರ್ಲಿ
1463 ಬೊಲ್ಲ ಬೈದ್ಯ
1464 ಮನದಲಾತ್ ಚಾಮುಂಡಿ
1465 ಬರಾಯ ಅರಮನೆ ಪುರುಷರಾಯ
1466 ಗಂಗಮ್ಮ
1467 ಚೆಂಬುರ್ಪುನ್ನಾಯ
1468 ಚೆಂಬಿಲೋಟ್ ಭಗವತಿ
1469 ತಿಪ್ಪೀ ಸಾಬ್
1470ಸ್ಟಟಿಕಂತಾಯ
1471 ಸ್ಪಟಿಕ ಪಂಜುರ್ಲಿ
1472 ಬಬ್ಬರ್ಯ-2
1473 ಪೆರುವೋಡಿತ್ತಾಯ
1474 ಕೋಲು ಭಂಡಾರಿ
1475 ಮರಕ ಚೆನ್ನಯ
1476 ದಾಸಪ್ಪ ಪಂಜುರ್ಲಿ
1477 ಮುಗೇರ ಕಾಳು
1478 ಮೂಡೊಟ್ಟ್ನಾರ್
1479 ಪಡ್ಡೊಟ್ನಾರ್
1480 ಕರಿಯಣ್ಣ
1481 ದೇಸಿಂಗರಾಯೆ
1482 ಕೆಂಚಣ್ಣ
1483 ಓಣಂ ಪೊಟ್ಟಂ
1484 ಕಟ್ಟದಲ್ತಾಯ
1485  ತಿಮ್ಮಣ್ಣ  ನಾಯಕ
1486 ಮನ್ಸೆರ್
1487-88 ಜೋಕುಲು ದೈವೊಲು
© ಡಾ.ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಜಿ ಪ್ರಸಾದ
1489 ಪಟ್ಟದ ಮುಗೇರ
1490 ಮಿತ್ತಮೊಗರಾಯ
1491 ಬಡಜ
1492 ಕೋಟೆದಾಯ
1493-94ಮಾಯಿಲು ದೈವಗಳು
1495 ಮಾಳದ ಕೊರಗ
1496 ನೀರ್ ಮಾರ್ಗದಾಯೆ
1497 ಕೊರೊಪ್ಪೋಳು
1498 ದರ್ಭೆತ್ತಾಯ
1499ಪೆಜತ್ತಾಯ
1500 ಕುಡ್ಪಲ್ತಾಯ
1501 ಗುಡ್ಡೆದಜ್ಜೆ
1502ಎಣ್ಮಡಿತ್ತಾಯ
1503 ಕಾಡಿಸೋಮ
504 ಮಾಸ್ತಿಯಮ್ಮ,
1505  ಬೀರ,
1506  ಕೆಂಪು ಪಂಜುರ್ಲಿ
1507 ನಾಗ ಪಂಜುರ್ಲಿ
1508ದೊಂಬೆಕಾಳಿ
,1509 ಪರ್ಪಂಕರಿಯತ್ತಾಯ,
1510 ಅಕ್ಕ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ
1511 ಕಲಂದನ್ ಮುಕ್ರಿ
1512 ಮನವಾಟ್ಟಿ ಅಮ್ಮ
1513 ಆಲ ಚಾಮುಂಡಿ
1514 ಬಂಕಿ ನಾಯ್ಕ
1515 ಕೀಳು ದೈವ
1516 ಕಾಟಾಳ ಬೊಲ್ತು
1517 ಕರೊಟ್ಟಿ
1518 ಕುಮ್ಮಲುನ್ನಿ
1519 ರಾಜಪತಿ ರಾವುದ್ರ
1520  ಶೈವ ಗಣ
1521 ಪಂಜೊಟ್ಟಿನಾಯ
1521 ಸೋಮ
1522ಅರಮ
1524 ಬ್ಯಾಟೆ ವೀರ
 1525 ಕೊಂಡೆತ್ತಾಯ
 1526 ವಾಜಲ್ಲಾಯ ಬಂಟ
1527ಕುಜುಂಬ ಬೈದ್ಯ
1528  ಕೊಟ್ಟದಲ್ತಾಯ
1529 ಕಳುವಿನ ಚಿಕ್ಕ
1530 ನಾಲ್ಕುಪಾದದ ಹೈಗುಳಿ
  1531 ಕೋಳೆರಾಯ
1532ತೋಡಿಕಾನದ ಜೋಗಿ ಪುರುಷೆದಿ
1533 ಮುಡ್ತಿಲ್ಲಾಯ
‌1534 ಒಂಟಿ ಕಣ್ಣು ಗುಳಿಗ
‌1535 ಪಡಂತಾಯ
© ಡಾ.ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಜಿ ಪ್ರಸಾದ
1536   ಕರ್ಪಾಂಪ ಗುಳಿಗ
1537 ಮೂಕ ದೈವ
1538 ಕಾಪಾಲ್ತಿ ದೈವ
1539 ಕುಂಡಂಗರ
1540 ಪಾಲೇಶ್ರೀ ಅಮ್ಮ
1541 ಪೊಣ್ಣು ಕುಂದಾಡ್ದಿ
1542 ಮನಕ್ಕೋಟ್ ಗುರುಕ್ಕಳ್
1543 ಸನ್ಯಾಸಿ ಭೈರವ
1544 ಪಾಂಡಿ ಅಜ್ಜೆರ್
1545 ಬೀಬಿ ತೆಯ್ಯಂ
1546ಮುದ್ದೇರ್ಲಾಯ
1547 ಪುರದಮ್ಮ ದೇವಿ
1548ಕುತ್ರೊಟ್ನಾಯ
1549ಕೊಟ್ಯದಾಯ
1550ಸತ್ಯಮಾಗಣ್ತಿ
1551 ದುಗ್ಗಡ್ತಿ
1552 ಕುಕ್ಕುಡುದ ಪಂಜುರ್ಲಿ
1553ಕಂಜಿರತಪ್ಪ, 
1554ತಿರುಚಂಬರತಪ್ಪ, 
1555 ಬೆಂದ್ರು ಕೊಲುರಪ್ಪ, 
1556ಪೆಮ್ಮಯ್ಯ 
1557 ಅಯ್ಯಪ್ಪ
1558 ಸಾಹೇಬನ ಜಕ್ಕಿಣಿ
1558 ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಜಕ್ಕಿಣಿ
1559ಹೊರಸುತ್ತಿನ ಹೈಗುಳಿ,
1560ಯಜಮಾನ,
1561ಮಾರಿಶಿವರಾಯ,
1562ರಕ್ತ ಹೈಗುಳಿ 
1563ಬಾಲಯ್ಯ,
1564ಬಾಲಮ್ಮ,
1565ದೊಡ್ಡಮ್ಮ 
1566ಹುಲಿರಾಹು
1567 ಮಲಸೌರಿ 
1568ಭಂಡಾರದ ಪಂಜುರ್ಲಿ  
1569ಸೋಣೆ ಅಜ್ಜಿ 
1570ಕನ್ಯೆ ಉಮಲ್ತಿ 
1571ಆಕಾಶ ರಾಹು
1572ಪಾತಾಳ ರಾಹು,
1573 ಬೇಟೆ ಪುರುಷ
1574ರಾವುತೇಶ್ವರ
1575ಚಾವುಂಡರಾಯ
1576ಧೂಮ
1577ಕೋಣನ ತಲೆ ಭೂತ
1578ಮಕ್ಕಳ ಉಮಲ್ತಿ
1579ಪ್ರಧಾನ ಚಿಕ್ಕು
1580ವೀರ ಕಲ್ಲುಕುಟ್ಟಿಗ
1581ಚನ್ನ ಹೈಗುಳಿ
1582ಗುಂಡಿಕೆರೆ ಹೈಗುಳಿ
1583ಅಂಗಳದ ಬೊಬ್ಬರ್ಯ
1584 ಮಿಲ್ಟ್ರಿ ಅಜ್ಜ
1585ಬೆಂಕಿ ಕಣ್ಣು ನಂದಿ
1586ವಾತೆಮುರಿ ರಾವು
1587ಬಂಟ ರಾಯ
1588ಹಲ್ನಾಡ ಚಿಕ್ಕು
1589ಹತ್ತುಕ ರಾಹು
1590ಗಡಿ ಭೂತ
1591ಗುರಿಕಂಬದ ದೈವ
1592ಕೊಳಿಯಾರ್ ಮಾಮ
1593 ಮರ್ಲಮ್ಮ
1594 ಮಲೆಯಾಳಿ ಮಾಂತ್ರಿಕ
1595 ರೇವಂತ ದೈವ
1596ಶೆಡಿ ಭೂತ
1597ದಾಸರಾಯ
1598ಮಣಿಕಲ್ಲು ಶಿವರಾಯ
1599ಆಕಾಶ ನಂದಿ
1600ಕಾಶಿ ನಂದಿ
1601ಹುಚ್ಚು ಹೈಗುಳಿ
1602ಅಂಬುಡು ಹೈಗುಳಿ
1603ಅಟ್ಟದ ಮೇಗಿನ ಹೈಗುಳಿ
1604ಅಬ್ಬರದ ಬಬ್ಬರ್ಯ
1605ಭಂಗಿ ಬೊಬ್ಬರ್ಯ
1606ಮೊಟ್ಕಲ್ಲು ಬೊಬ್ಬರ್ಯ
1607ಮುಂಡಿಗೆ ರಾವು
1608ದೊಂದಿ ರಾವು
1609ಕಪ್ಪು ರಕ್ತದ ರಾವು
1610ಕೆಂಪು ರಕ್ತದ ರಾವು
1611ವರಾಹ ರಾಜ
1612ಸುಗ್ಗಿ ಭೂತ
1613ಕಾಮಲಿಂಗೇಶ್ವರ
1614ಶಾಯಿ ಜಕ್ಕಣಿ
1615 ಕಟ್ಟೆ ಭಂಡಾರಿ
1616 ಪಾತ್ರಿ ಕೊಲೆ 
1617 ಪಮ್ಮಚ್ಚು
1618 ಒಂದು ಕಾಲ ಚಾಮುಂಡಿ
1619ನಾಗ ಜಟ್ಟಿಗ
1620 ತ್ರಿಶೂಲ ಜಟ್ಟಿಗ
1621ಹನೆಯಡಿ ಜಟ್ಟಿಗ
1622ಅವತಾರ ಚಿಕ್ಕು
1623ಮಲೆಯಾಳಿ ಬಬ್ಬರ್ಯ
1624ಬಂಡಿಕಾಡು ಬಬ್ಬರ್ಯ
1625ಮಹಾ ಬೊಬ್ಬರ್ಯ
1626 ಕೇಶ ಬಬ್ಬರ್ಯ
1627 ಬಡಗಡಿ ದೈವ
1628ಕೋಟೆ ದೇವಿ
1629ಕೃತ್ರಿಮ ಗಣ
1630 ಕಾಡ್ತಾಯಮ್ಮ
1631 ಕುಕ್ಕುಡೆ ಅಬ್ಬಕ
1632 ಆದಿ ಬಂಗೇರ
1633 ಸ್ವಾಮಿ ಲಿಂಗ
1634 ಕೊಕ್ಕೆ ಕಾಲಿನ ಭೂತ
1635 ಭೂತರಾಯ
1636 ಹೊಸಹಿತ್ಲು ಜೈನ ಹೈಗುಳಿ
1637 ಹೊಸಕುಳಿಯಮ್ಮ
1638ಮುರುಗೋಳಿ ದೈವ
1639 ಅರಮ ರಾಜ
1640 ಒಡಗಿನ ನಂದಿ 
1641ಸುವರ್ಣ ಯಕ್ಷಿ 
1642 ಮಲಲು ತಾಯಿ
1643 ಹಾದಿ ನಂದಿಕೇಶ್ವರ 
1644 ಚಿತ್ರದ ಹೈಗುಳಿ
1645 ಮರಶಿ ನಂದಿ
1646 ಸುಲಿಗುಂಡಿ ಚಿಕ್ಕು
1647 ಸ್ವಾಮಿ ಲಿಂಗಮ್ಮ
1648 ಮುರನೆಮರ ಬೊಬ್ಬರ್ಯ
1649 ಮುಗ್ರಿ ಹೈಗುಳಿ
1650 ಹೊನ್ನಮ್ಮ ಚೆನ್ನಮ್ಮ
1651 ಒಂಬಟ್ಟು ದಂಡಿಗೆ ಚಿಕ್ಕು
1652ಕಾನು ನಂದಿ
1653ಸಾಲು ದಾರಿ ಹೈಗುಳಿ
1654 ಹೆಡ್ಗೆ ರಾವು
1655 ಮುದ್ದ-2
1656ಸಂಕ ಮಹಾಸತಿ
1657ಕಾರುಣ್ಯ ಯಕ್ಷಿ
1658 ಹೊನೇರಿ ಬಬ್ಬರ್ಯ
1659 ಬ್ಯಾಲಿ ಬೊಬ್ಬರ್ಯ
1660 ಮಲ್ಕೊಡ್ ಹೈಗುಳಿ
1661 ಒನಿ ಕಾಡು ಹೈಗುಳಿ
1662ಕನಸಾಡಿ ಚಿಕ್ಕು
1663 ಮುಳ್ಳು ಗುಡ್ಡೆ ಚಿಕ್ಕು
1664 ಬೆಂಗಾಲು ಚಿಕ್ಕು
1665ಮುದ್ದು ಸ್ವಾಮಿ
1666ಕೇಚರೇಶ್ವರ
1667ಮಿಂಚು ಕಣ್ಣಿನ ಪಂಜುರ್ಲಿ
1668 ರಟ್ಟೇಶ್ವರ
1669 ಅಡವಿಯಮ್ಮ
1670 ಕೊಂಬಿನೀರಪ್ಪ
1671 ಕಿರ್ಕಿ ಕಾಳಿ
1672 ಯರ್ಗೇಶ್ವರ
1673 ಶ್ರೀ ರುಂಡ ವೀರ ಮಹಾಸತಿ
1674 ಗುಡಿ ಜಟ್ಟಿಗೇಶ್ವರ
1675 ಕೆಂಪನ ಹೈಗುಳಿ
1676 ಕಟ್ಟೆ ವೀರ
1677ಹಲ್ನಾಡು ದುರ್ಗಿ ಅಮ್ಮ
1678 ಹಡಲಿ ನಂದಿಕೇಶ್ವರ
1679ಕಾನವೀರ ಮಹಾಸತಿ
1680ಉರಿ ಮಾರಿ
1681ಸನ್ಯಾಸಿ ಮಂತ್ರಿ
1682ಕಡ್ಲ್ ಹೈಗುಳಿ
1683ಹಗಲು ಭೂತ
1684ಹೊಳೆಬದಿಯಲ್ಲಿ ಕೂತವರು
1685ಉರಿ ನಾಲಿಗೆಯಮ್ಮ
1686ಕುಣಬಿ ಭೂತ
1687ಶನಡಿ ಚಿಕ್ಕು
1688ರುದ್ರ ಬೇತಾಳ
1689 ಕರಿದೇವ
1690ಹುತ್ತದಮ್ಮ
1691ಕಂಬದ ದೇವಿ
1692ಬಾಗಿಲ ಮುಡಿ ಮಹಾಸತಿ
1693 ಶ್ರೀ ಬೇತಾಳ
1694 ಕರಿಪೈಕ
1695 ಬಲಿದೇವಿ
1696 ಅಂತರ ಬೇತಾಳ ಪುರುಷ
1697 ಮಹಾ ಹುಲಿದೇವ
1698 ಕೊಡಿ ವೀರ
1699 ಹೆಗ್ರೆ ಬೀರ ದೇವ
1700 ಬಂಡಿಕೆರಿ ವೀರ
1701 ಮೂಡಂಗಿ ಜಟ್ಟಿಗ
1701 ಹೊನ್ನಪ್ಪ
1702 ಗಾಣಿಗರ ಗರಡಿ ನಂದಿ,
1703 ಹೊಸಕಲಿ ಬೊಬ್ಬರ್ಯ
1704 ಮೂಡಾಡಿ ಬೊಬ್ಬರ್ಯ
1705 ಅರೆಕಲ್ಲು ಬೊಬ್ಬರ್ಯ
1706 ಕುಪ್ಪಣ್ಣ ಹೈಗುಳಿ
1707 ಹುಂಟನ ಗೂಳಿ
1708 ಕೂರ್ ಕಾಲಿನ ಹೈಗುಳಿ
1708 ಬ್ರಹ್ಮ ಯಕ್ಷೆ
1709 ಗುರು ಜಟ್ಟಿಗ
1710 ಅಂಬಾ ದೇವಿ
1711ಅಕ್ಸಲ ಹೈಗುಳಿ
1712 ಗಂಟಿಹೊಳೆ ಹೈಗುಳಿ
1713 ಬ್ರಹ್ಮ ಯಕ್ಷಿ
1713 ಹುಲಿಗಿರ್ತಿ
1714ಗುಂಡಿ ಬೀರಪ್ಪ
1715 ಸಂಕಮ್ಮ
1716 ಮಲಯಾಳಂ ಹೈಗುಳಿ
1717 ಬಸ್ತಿ ಮಕ್ಕಿ ಜಟ್ಟಿಗ
1718 ಮಸಿಗುಂಡಿ ನಂದಿ
1719ಅಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕು
1720 ಹೊಳಿಬದಿ ಬೊಬ್ಬರ್ಯ
1721 ಒಣಿ ಕಾಡು ಹೈಗುಳಿ
1722 ಹಸಿರು ದುರ್ಗಿ
1724 ಗರಡಿ ಮಹಾಸತಿ
1725 ವತ್ತಿನಕಟ್ಟೆ ಮಹಾಸತಿ
© ಡಾ.ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಜಿ ಪ್ರಸಾದ
Mobile 9480516684
ಸಂಗ್ರಹ ಡಾ.ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಜಿ ಪ್ರಸಾದ, ಕನ್ನಡ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ನೆಲಮಂಗಲ
ತುಳುವರ ಭೂತ ಕನ್ನಡದ ಭೂತವಲ್ಲ. ತುಳುವರ ಭೂತ ಪದ ದೇವತಾ ವಾಚಿ ಪದ .ದುಷ್ಟರನ್ನು  ಶಿಕ್ಷಿಸುವ  ಶಿಷ್ಟರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ ಸತ್ಯದ ಶಕ್ತಿಗಳು ಇವು.
ತುಳುವಿನ ಭೂತ ಪದಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡದ ಭೂತ ಎಂಬ ಪದಕ್ಕೆ  ಇರುವಂತೆ ಭೂತ ಪ್ರೇತ ಪಿಶಾಚಿ ಎಂಬ ಕೆಟ್ಟ ಶಕ್ತಿಗಳು ಎಂಬ ಅರ್ಥವಿಲ್ಲ.ತುಳುವರ ಭೂತಗಳು ಜನರನ್ನು ಹೆದರಿಸಿ ಬೆದರಿಸಿ ಕಾಡುವ ಕೆಟ್ಟ ,ಕ್ಷುದ್ರ ಶಕ್ತಿಗಳಲ್ಲ . ಸಂಸ್ಕೃತ ಮೂಲದ ಪೂತಮ್ ಎಂದರೆ ಪವಿತ್ರವಾದದ್ದು ಎಂಬ ಪದವೇ ಕಾಲಾಂತರದಲ್ಲಿ ವರ್ಣ ವ್ಯತ್ಯಯ ಗೊಂಡು ಸಂಸ್ಕೃತೀಕರಣಕ್ಕೊಳಗಾಗಿ ಬೂತೊ>ಭೂತೋ>ಭೂತ ಆಗಿದೆ .ಕೊಡವರು ಇಂದಿಗೂ ಭೂತವನ್ನು ಪೂದ ಎಂದೇ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ.ತುಳುವಿನಲ್ಲಿ ಪೂ >ಭೂ ಆದರೆ ಕೊಡವರಲ್ಲಿ ತ>ದ ಆಗಿ ವರ್ಣ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿದೆ
ತುಳು ಭೂತಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಸಾಹಸ ಮರೆದು ದುರಂತವನ್ನಪ್ಪಿ ಮಾಯವಾಗಿ ದೈವತ್ವ ಪಡೆದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ನಾಯಕರೇ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.ಆದ್ದರಿಂದ “ಹಿಂದೆ ಇದ್ದವರು” ಎಂಬ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿಯೂ ಭೂತ ಪದ ಬಳಕೆಗೆ ಬಂದಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ
.ತುಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ದೈವತ್ವ ಪಡೆದು ಭೂತವಾಗಿ ಆರಾಧಿಸಲ್ಪಡುವುದು ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಸಂಸ್ಕೃತಿ,ಇಲ್ಲಿ ಭೂತ ದೈವ ದೇವರು ಎಲ್ಲವೂ ಸಮಾನರ್ಥಕ ಪದಗಳಾಗಿವೆ.
ನನ್ನ ಆಸಕ್ತಿಯ ಕ್ಷೇತ್ರವಿದು ,ಹಾಗಾಗಿಯೇ ತುಳುನಾಡಿನ ಎಲ್ಲ ದೈವ/ಭೂತಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಬರೆಯುವ ಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ .
ಎರಡು ವರ್ಷ ಹಿಂದೆ    ನವೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಪಿಎಚ್ ಡಿ ಸಂಶೋಧನಾ ಮಹಾ ಪ್ರಬಂಧ “ತುಳುನಾಡಿನ ನಾಗ ಬ್ರಹ್ಮ ಮತ್ತು ಕಂಬಳ –ಒಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಣಾತ್ಮಕ ಅಧ್ಯಯನ “ ಪ್ರಕಟಣೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿದ್ವತ್ ಪೂರ್ಣವಾದ ಮುನ್ನುಡಿ ಬರೆದು ಕೊಟ್ಟ ಡಾ.ವಾಮನ ನಂದಾವರ ಅವರು ರೆವರಂಡ್ ಮೇನ್ನರ್ ತೋರಿದ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಸಾವಿರದೊಂದು ಗುರಿಯೆಡೆಗೆ   ಎಂಬ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಸಂಗ್ರಹದ ಸುಮಾರು 180 ದೈವಗಳು ಅವರ ಸಂಗ್ರಹ ಹಾಗೂ ಈ ಹಿಂದೆ ಸಂಗ್ರಹವಾದ ದೈವಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ಇದು 552 ಆಗಿದೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಇದರ ಲೆಕ್ಕಹೆಚ್ಚಾಗಬೇಕೆ ಹೊರತು ಇದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಆಗಬಾರದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿ ನನಗೊಂದು ಗುರಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಕೊಟ್ಟರು.© ಡಾ.ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಜಿ ಪ್ರಸಾದ
ಅದರಂತೆ ನಾನು ಸಾವಿರದೊಂದು ಗುರಿಯೆಡೆಗೆ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಕಾರಾದಿಯಲ್ಲಿ ದೈವಗಳ ಕುರಿತಾದ ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಬರೆಯತೊಡಗಿದೆ .ಈಗ 442  ದೈವಗಳ  ಬಗ್ಗೆ ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ
ಜೊತೆಗೆ ಎಲ್ಲ ದೈವಗಳ ಹೆಸರನ್ನು ಒಂದೆಡೆ ಕಲೆ ಹಾಕುವ ಯತ್ನ ಮಾಡಿದೆ .. ನನಗೆ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ 460 ಹೆಸರುಗಳು ಸಿಕ್ಕಿವೆ ಅದನ್ನು  ಬ್ಲಾಗ್ ಗೆ ಹಾಕಿದೆ ಅದನ್ನು ಅನೇಕ ಕೃತಿ ಚೋರರು  ಕಾಪಿಮಾಡಿ ಅವರವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ವಾಟ್ಸಪ್ ಫೇಸ್ ಬುಕ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಈಗಲೂ ಶೇರ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ !
ಅನಂತರ ನನಗೆ ಫೇಸ್ ಬುಕ್ ಗೆಳಯ/ಗೆಳತಿಯರಿಂದ ರಿಂದ ಅಪಾರ ಬೆಂಬಲ ದೊರೆತು ನಾನು ಹುಡುಕಾಟ ಮುಂದುವರಿಸಿದೆ ಆಗ ಓಪೆತ್ತಿ ಮದಿಮಾಲ್ ,ಅಜ್ಜೆರ್ ಭಟ್ರ್ ,ಮುಂಡೆ ಬ್ರಾಂದಿ ,ವಾಟೆಜರಾಯ ಮಾಡ್ಲಾಯ ಮೊದಲಾದ ಅಪರೂಪದ ದೈವಗಳ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆತ್ಮೀಯರಾದ ಯುವ ಸಂಶೋಧಕ ಸಂಕೇತ ಪೂಜಾರಿ ಅವರು ಒದಗಿಸಿ ಕೊಟ್ಟರು ಅದೇ ರೀತಿ ಯುವ ಸಂಶೋಧಕರಾದ ಶಂಕರ್ ಕುಂಜತ್ತೂರು ಅವರು  ದೇಯಿ ,ಕಡನ್ಗಲಾಯ ಜಮೆಯ ಜಮೆಯತಿ ,ಸೀರಮ್ಬಲತ್ತಾಯ ಮೊದಲಾದ ದೈವಗಳ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟರು.ಭೂತಗಳ ಅದ್ಭುತ ಜಗತ್ತು .ಬ್ಲಾಗ್ ಅನ್ನು ಓದಿದ ಸುಶ್ರುತ್ ಅಡ್ಡೂರು ಅವರು ಮಲೆ ಸಾವಿರ ಬೂತ ,ಮಾನೆಯಪ್ಪು ದೈವಗಳ ಹೆಸರು ನೀಡಿದರು. ಗೀತ ಅವರು ಹರಿ ಹರ ಭೂತದ ಹೆಸರನ್ನು ನೀಡಿದರು ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಶಿಬರಾಯ ಅವರು ಕುರುವಾಯಿ ದೈವದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು
ನನ್ನ ಬರವಣಿಗೆಗೆ ಸೂಕ್ತ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿ ಕೊಟ್ಟು ತುಂಬು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಇತ್ತಿರುವ ನಾಗರಾಜ ಭಟ್ ಬಂಟ್ವಾಳ ಅವರು ಬಂನಡ್ಕತ್ತಾಯ ದೈವದ ಹೆಸರನ್ನು ನೀಡಿದರು ಅದೇ ರೀತಿ ನನ್ನ ಬರವಣಿಗೆಗೆ ಸೂಕ್ತ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿ ಕೊಟ್ಟು ತುಂಬು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಇತ್ತಿರುವ ಜೀವಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ನರಯ ದೈವ ,ಬಂಗಾಡಿದ ಅರಸು ಹಾಗೂ ಮಹೇಶ್ ಬೋಳಾರ್ ಅವರು ಗಂಧರ್ವ ದೈವ ಗುದ್ದೊಲಿ ಮೀರಾ ಹೆಸರು ಹಾಗೂ ಇತರ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ನೀಡಿದರು. ಯುವ ಸಂಶೋಧಕ  ಪ್ರಕಾಶ ಮಾರ್ಪಾಡಿಯವರು ಕಾಪು ವಿನಲ್ಲಿರುವ ಪೋಲಿಸ್ ಭೂತ ,ತಿಗ ಮಾರೆರ್ ದೈವಗಳ ಹಾಗೂ ಪಡ್ಕಂತಾಯ,ದಮಯಂತ ದೈವಗಳ ಹೆಸರನ್ನು ನೀಡಿದರು ,ಪೋಲಿಸ್ ಭೂತ, ಸೇನವ ,ಪಟ್ಲರ್, ಕಳ್ಳ ,ಬಲಾಯಿ ಮಾರೆರ್ ಬಗ್ಗೆ ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲೂಕು ತಹಶೀಲ್ದಾರಾಗಿರುವ ಕಾಪು  ಮಾರ ಗುರಿಕ್ಕಾರ ಸುಂದರ ಅವರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು .ಚಣಿಲ್ ಗೆ ಆರಾಧನೆ ಇರುವ ಬಗ್ಗೆ ಪವನ್ ಕುಮಾರ್, ಸಂತೋಷ ಕುಮಾರ್,ಅಭಿಷೇಕ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಅಜ್ಜಿ ಪೆರಂತಲೆ ಎಂಬ ದೈವ ಇರುವ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು. ಸಂತೋಷ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಕತ್ತಲೆ ಕಾನದ ಗುಳಿಗನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು ಗಣೇಶ  ಮಂಗಳೂರು ಅವರು  ಕುಂಞಲ್ವ ಬಂಟ ದೈವದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಒದಗಿಸಿದರು ಕರ್ಪುದ ಪಂಜುರ್ಲಿ ದೈವದ ಹೆಸರು ಹಾಗೂ ಹಳ್ಳತ್ತಾಯಿ ದೈವದ ಅಪರೂಪದ ಫೋಟೋ ಅನ್ನು ರಾಜಗೋಪಾಲ ಹೆಬಾರ್ ನೆರಿಯ ಅವರು ನೀಡಿದರು ಮಡಿಕತ್ತಾಯ ದೈವದ ಬಗ್ಗೆ ದಿನೇಶ್ ವರ್ಕಾಡಿ ಅವರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ . ಮಂತ್ರ ಗಣ ಬಗ್ಗೆ ರವೀಶ್ ಆಚಾರ್ಯ ಅವರು  ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.  ರಾಘವ ಕೋಟೇಶ್ವರ ಅವರ ಬ್ಲಾಗ್ ನಲ್ಲಿ ಮೋಟ ,ಮೋಳೆ ತಿರುಮ, ಹಸಲ ದೈವ  ಅಜ್ಜಮ್ಮ .ಗಾಮ ಮೊದಲಾದ ಅಪರೂಪದ ಕನ್ನಡ ಪರಿಸರದ ದೈವತಗಳ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಕ್ಕಿತು ಬೋವ ದೈವದ ಹುಡುಕಾಟಕ್ಕೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪ್ರಭು ಅವರು ನೀಡಿದ ಮಾಹಿತಿಯೇ ಪ್ರೇರಣೆಯಾಯಿತು
ಇಗ್ಗುತಪ್ಪ, ಕಲ್ಯಾಟೆ ಅಜ್ಜಪ್ಪ ,ಪರ್ಕೋಟು ಶಾಸ್ತವು ,ಪಾಲೂರಪ್ಪ  ಪೊನ್ನಾಲತಮ್ಮೆ ಮೊದಲಾದ ಕೊಡಗಿನಲ್ಲಿ ಆರಾಧಿಸಲ್ಪಡುವ ದೈವಗಳ ಹೆಸರನ್ನು ಪೋಡೆಯಂಡ ಕೌಶಿಕ್ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ  ಅವರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ
ಜಲ ಕುಮಾರ ದೈವದ ಹೆಸರನ್ನು ವಿಜಯ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.ಅಸುರಾಳನ್ ದೈವದ ಬಗ್ಗೆ ಹರ್ಷ ರಾಜ್ ಅಡ್ಕ ಅವರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ  ಕಾನಲ್ತಾಯ ಹಾಗೂ ಜಟ್ಟಿಂಗ ದೈವದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಶಶಾಂಕ್ ನೆಲ್ಲಿತ್ತಾಯ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ,ಕುದುರೆತ್ತಾಯ ದೈವದ ಬಗ್ಗೆ ನವೀನ ಕುಮಾರ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಯುವ ಸಂಶೋಧಕ ಯಶ್ವಿನ್ ಅವರ ಪೇಜ್ ಮೂಲಕ ಇಂದ್ರಾಣಿ ,ಗ್ರೀಷ್ಮಂತಾಯ ಮೊದಲಾದ ಅಪರೂಪದ ದೈವಗಳ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಫೋಟೋಗಳು ಸಿಕ್ಕವು ಇನ್ನು ಅನೇಕರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಹೊರ ಸುತ್ತಿನ ಹೈಗುಳಿ,ಯಜಮಾನ,ಮಾರಿ ಶಿವರಾಯ,ರಕ್ತ ಹೈಗುಳಿ ಬಾಲಯ್ಯ,ಬಾಲಮ್ಮ,ದೊಡ್ಡಮ್ಮ ಹುಲಿರಾಹು
ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಜಕ್ಕಿಣಿ ಮಲಸೌರಿ ಮೊದಲಾದ ಕನ್ನಡ ಪರಿದರದ ದೈವಗಳ ಹೆಸರನ್ನು ಶ್ರೀವತ್ಸ ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನ ಅವರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ
ಎಲ್ಲರ ಹೆಸರು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲಾಗದ್ದಕ್ಕೆ ಕ್ಷಮೆಯಿರಲಿ.

ಡಾ.  ಚಿನ್ನಪ್ಪ ಗೌಡ ಅವರ ಭೂತಾರಾಧನೆ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಭೂತಗಳ ಹೆಸರಿನ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿನ 360 ದೈವಗಳ ಹೆಸರಿವೆ .  ರಘುನಾಥ ವರ್ಕಾಡಿ ಅವರ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿನ ಹೆಸರುಗಳು ,ಡಾ.ಬಿ ಎ ವಿವೇಕ ರೈಗಳ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಹೆಸರುಗಳು ,ಕೇಳು ಮಾಸ್ಟರ್ ಅಗಲ್ಪಾಡಿ ಅವರ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿನ ಹೆಸರುಗಳು ಡಾ.ವಾಮನ ನಂದಾವರ ಅವರ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಹೆಸರುಗಳು ಮತ್ತು ಅವರು ನೀಡಿರುವ ನಡ್ದೊಡಿತ್ತಾಯ ಮೊದಲಾದ ಅಪರೂಪದ ದೈವಗಳ ಹೆಸರುಗಳನ್ನೂ ,ನನ್ನ ಸಂಶೋಧನೆಯ ಕ್ಷೇತ್ರಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕ ಸುಮಾರು 500 ಹೆಸರುಗಳನ್ನೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಕಿ ಸಾವಿರದ  ಐದುನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತಮೂರು ಭೂತ/ದೈವಗಳ  ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ
ಇಲ್ಲಿ “ಒಂದೇ ದೈವದ ಹೆಸರುಗಳು ಯಾವುವು?” ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸುವುದು ಸುಲಭದ ವಿಚಾರವಲ್ಲ .ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಕೆರೆ ಚಾಮುಂಡಿ ರುದ್ರ ಚಾಮುಂಡಿ ಕರಿ ಚಾಮುಂಡಿ ಪಾಪೆಲು ಚಾಮುಂಡಿ ದೈವಗಳ ಹೆಸರು ಚಾಮುಂಡಿ ಎಂದು ಇರುವುದಾದರೂ ಇವುಗಳಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಾನವ ಮೂಲದ ಕಥಾಕನಗಳು ಆಚರಣೆಗಳು ಇದ್ದು ಇವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಶಕ್ತಿಗಳಾಗಿವೆ ,ಅದೇ ರೀತಿ ಮಂಡ ಕರ ಕಲ್ಲುರ್ಟಿ  ಮೂಲತಃ ಒಬ್ಬ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಮಂತ್ರವಾದಿ,ಆದರಿಂದ ಯಾವುದು ಒಂದೇ ದೈವದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೆಸರು ಎಂದು ತೀರ್ಮಾನಿಸಲು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಡೆಗೆ ಹೋಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿಯೇ ಆಗಬೇಕು .ಹೆಸರಿನ ಮೇಲೆ ಇದು ಈ ದೈವದ ಇನೊಂದು ಹೆಸರು ಎಂದು ತೀರ್ಮಾನಿಸಲು ಅಸಾಧ್ಯ .ತನ್ನಿಮಾನಿಗ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಎರಡು ದೈವಗಳಿವೆ .ಅಂತೆಯೇ ದೇಯಿ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ಮೂರು ದೈವಗಳಿವೆ.ದೇಬೆ ಹೆಸರಿನ ಎರಡು ದೈವಗಳಿವೆ.ಇಲ್ಲಿ ಈ ಹೆಸರುಗಳಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಂಖ್ಯೆ ನೀಡಿಲ್ಲ.
ಈ ಹಿಂದೆ ಒಂದೇ ದೈವಕ್ಕೆ ಪ್ರಾದೇಶಿಕವಾಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಆರಾಧನೆ ಇದೆ ಎಂಬ ಭಾವನೆ ಇತ್ತು ,ಆದರೆ ನನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೈವಗಳಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ .
ಹಾಗಾಗಿ ಸಿಕ್ಕಿರುವ ಎಲ್ಲ ಹೆಸರುಗಳನ್ನೂ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ .
ಇನ್ನುಕೆಲವು ಮೂಲತ ತುಳು ದೈವಗಳೇ ಆಗಿದ್ದು ಮಲೆಯಾಳ ಭಾಷೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಕಥಕ್ಕಳಿ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ತುಸು ಭಿನ್ನವಾಗಿ  ಕೊಡಗು ಕಾಸರಗೋಡು ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಆರಾಧಿಸಲ್ಪಡುವ ದೈವಗಳ ಹೆಸರನ್ನೂ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿದ್ದೇನೆ
ಅದೇ ರೀತಿ ಉಡುಪಿ ಬಾರಕೂರು ಕುಂದಾಪುರದ ಕನ್ನಡ  ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ತುಸು ಭಿನ್ನವಾಗಿ ಆರಾಧಿಸಲ್ಪಡುವ ಹಳೆಯಮ್ಮ ಮಾಸ್ತಿಯಮ್ಮ  ಹೈಗುಳಿ ಮೊದಲಾದ ದೈವಗಳನ್ನೂ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿದ್ದೇನೆ.  ಬೈನಾಟಿ, ಕುಡಂದರೆ ,ಚಿಕ್ಕು, ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಮೊದಲಾದ  ಕೆಲವು  ಮಲೆಯಾಳದ ಹಾಗೂ ಕನ್ನಡ ಪರಿಸರದ ದೈವ ಗಳ ಹೆಸರನ್ನು  ಡಾ.ಚಿನ್ನಪ್ಪ ಗೌಡ ಹಾಗೂ ಡಾ ,ಬಿ.ಎ ವಿವೇಕ ರೈಗಳು ಅವರ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಭೂತಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ .ಅಂತೆಯೇ ನಾನು ಕೂಡ ಅನೇಕ ಮಲಯಾಳ ಹಾಗೂ ಕನ್ನಡ ಪರಿಸರದ ದೈವ
  ಗಳ ಹೆಸರನ್ನು  ಸೇರಿಸಿದ್ದೇನೆ
ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಒಟ್ಟು ಮಾಡಿದ್ದಾಗ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕ ಸಂಖ್ಯೆ 1725
 ಈ ಪಟ್ಟಿ ಅಂತಿಮವಲ್ಲ ಇದು ಆರಂಭ ಮಾತ್ರ.ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ದೈವಗಳಿಗೆ ತುಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಆರಾಧನೆ ಇರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ .ಅನೇಕ ಹೆಸರುಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿರಬಹುದು
ಇನ್ನು ಅಧ್ಯಯನವಾಗ ಬೇಕಾದ ವಿಚಾರ ಭೂತಾರಾಧನಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಇದೆ
ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ, ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು
 ಡಾ.ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಜಿ ಪ್ರಸಾದ

ಸಾವಿರದ ಏಳುನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ( 1725)ತುಳುನಾಡ ದೈವಗಳ ಹೆಸರುಗಳು : ಸಂಗ್ರಹ © ಡಾ.ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಜಿ ಪ್ರಸಾದ, ಕನ್ನಡ ಉಪನ್ಯಾಸಕಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ನೆಲಮಂಗಲ


ಒಂದು ಸಾವಿರದ ಆರುನೂರ ಅರುವತ್ತೆಂಟು ತುಳುನಾಡ ಭೂತ( ದೈವ)ಗಳ ಹೆಸರುಗಳು  © ಡಾ.ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಜಿ ಪ್ರಸಾದ
ನನ್ನ ಹದಿನೆಂಟು ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ತುಳುನಾಡ ದೈವಗಳ ಕುರಿತಾದ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕ ಒಂದು ಸಾವಿರದ ಐದುನೂರತೊಂಬತ್ತೈದು ತುಳುನಾಡಿನ ಭೂತ/ ದೈವಗಳ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಇಂದು ನನ್ನ ಭೂತಗಳ ಅದ್ಭುತ ಜಗತ್ತು ಬ್ಲಾಗ್ ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರುವೆ..ತುಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ದೈವಗಳಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಇದೆ ಎಂದು ಇದಮಿತ್ಥಂ ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಡಾ.ಚಿನ್ನಪ್ಪ ಗೌಡ,ಡಾ.ಗಣನಾಥ ಎಕ್ಕಾರು ಮೊದಲಾದ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಭಾಷಣ ಮಾಡುವಾಗ ತುಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ನಾನ್ನೂರು ದೈವಗಳಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ.ಆದರೆ ನನಗೆ ಐದು ನೂರಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ದೈವಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ,ಒಂದು ಸಾವಿರದ ಐದುನೂರ ತೊಂಬತ್ತನಾಲ್ಕು ದೈವಗಳ ಹೆಸರು ಸಿಕ್ಕಿದೆ ..ತುಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಸಾರತ್ತೊಂಜಿ/ ಸಾವಿರದೊಂದು ಭೂತಗಳಿಗೆ ಸಮೂಹದಲ್ಲಿ ಆರಾಧನೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಸಾವಿರದೊಂದು ಭೂತಗಳು ಇವೆ ,ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕೂಡ ಇವೆ ಎಂಬುದು ದೈವಗಳ ಹೆಸರು ಸಂಗ್ರಹವಾಗುತ್ತಾ ಆಗುತ್ತಾ ಒಂದೂವರೆ ಸಾವಿರ ದಾಟಿದಾಗ ಮನವರಿಕೆ ಆಯಿತು.
https://laxmipras.blogspot.com/2019/09/1550.html?m=1
ಈ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ನೋಡಲು ಆಸಕ್ತಿ ಇರುವವರು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
ಸಾವಿರದ ಐನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತ ಮೂರು(1573)ತುಳುನಾಡ ಭೂತ( ದೈವ)ಗಳ ಹೆಸರುಗಳು  – ಸಂಗ್ರಹ ©ಡಾ.ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಜಿ ಪ್ರಸಾದ,ಕನ್ನಡ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು,ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ನೆಲಮಂಗಲ,
1 ಅಕ್ಕಚ್ಚು  2 ಅಕ್ಕಮ್ಮ ದೈಯಾರು  3 ಅಕ್ಕ ಬೋಳಾರಿಗೆ 4 ಅಕ್ಕೆರಸು 5 ಅಕ್ಕೆರಸು ಪೂಂಜೆದಿ  6 ಅಕ್ಕೆರ್ಲು  7 ಅಕ್ಸಾಲಿ  8 ಅಗ್ನಿ ಕಂಡಕರ್ಣ  9 ಅಗ್ನಿ  ಚಾಮುಂಡಿ ಗುಳಿಗ 10  ಅಚ್ಚು ಬಂಗೇತಿ  11  ಅಚ್ಚರ್ನಾಯೆ  12 ಅಜ್ಜ ಬೊಲಯ  13 ಅಜ್ಜಮ್ಮ ದೇವರು 14  ಅಜ್ಜಿ ಭೂತ  15  ಅಜ್ಜಿ ಬೆರಂತಲು 16  ಅಜ್ಜೆರ್ 17 ಅಜ್ಜೆರ್ ಭಟ್ರು 18 ಅಟ್ಟೋಡಾಯೆ 19 ಅಡ್ಕತ್ತಾಯ  20 ಅಡ್ಯಲಾಯ 21   ಅಡ್ಕಚಕ್ರಪದಿ ಬೀರ ಮರ್ಲೆರ್   22  ಅಡ್ಯಂತಾಯ 23 ಅಡಿಮಣಿತ್ತಾಯ  24 ಅಡಿಮರಾಯ  25   ಅಡಿಮರಾಂಡಿ  26 ಅಡ್ಡೋಲ್ತಾಯೆ 27  ಅಣ್ಣಪ್ಪ   28 ಅಣ್ಣೋಡಿ ಕುಮಾರ    29 ಅತ್ತಾವರದೆಯ್ಯೊಂಗುಳು  30  ಅನ್ನರ ಕಲ್ಲುಡೆ  31  ಅಬ್ಬಗ  32  ಅಬ್ಬೆರ್ಲು  33  ಅಬ್ಬೆ ಜಲಾಯ  34 ಅಮ್ಮನವರು 35  ಅಮ್ಮೇಟಿ  36  ಅಯ್ಯೆರ್ ಬಂಟೆರ್   37 ಅರಬ್  ಭೂತ  38   ಅರಸಂಕುಳು 39  ಅರಸಂಕಲ 40 ಅರಸು ಭೂತ 41 ಅರಸು ಮಂಜಿಷ್ಣಾರ್  42  ಅಲ್ನತ್ತಾಯೆ  43 ಅಸು  44  ಅಸುರಲನುಂ ಮಕ್ಕಲುಂ 45  ಅಸುರಾಳೆ/ಳನ್ ದೈವ      46 ಅಂಕನ್ ತಿರ 47  ಅಂಕೆ  48   ಅಂಗಣತ್ತಾಯೆ  49 ಅಂಗಾರೆ ಕಲ್ಕುಡ  50  ಅಂಗಾರ ಬಾಕುಡ
 51  ಅಂತ ಬೈದ್ಯ  52  ಅಂಬೆರ್ಲು  53 ಅಂಮಣ ಬನ್ನಾಯ  54  ಆಚಾರಿ 55 ಆಚಾರ್ದಿ  ಭೂತ 56  ಆಟಿ ಕಳಂಜೆ  57 ಆನೆ ಕಟ್ನಾಯೆ 58  ಆನೆ ಬೈದ್ಯ  59   ಆಲಿ  60 ಆಳಿಸೆಯಿತ್ತಾಯಿ  61    ಇಗ್ಗುತಪ್ಪ  62  ಇಲ್ಲತ್ತಮ್ಮ 63  ಇಷ್ಟ ಜಾವದೆ  64 ಇಂದ್ರಾಣಿ  65  ಈರ ಭದ್ರೆ  66  ಈಸರ ಕುಮಾರೆ  67 ಉಗ್ಗೆದಲ್ತಾಯ  68 ಉಚ್ಚೆ ಹಂದಿ     69   ಉಣ್ಣಿಯಾರ್ಚ   70 ಉಡ್ದೋತ್ತಾಯೆ   71  ಉದ್ರಾಂಡಿ   72  ಉದ್ದ ಕನಡ         73 ಉಮ್ಮಚ್ಚಿ 74  ಉಮ್ಮಯೆ  75  ಉಮ್ಮಳಾಯ 76 ಉಮ್ಮಳ್ತಿ  77  ಉರ್ಮಿತ್ತಾಯ 78  ಉರವ   79 ಉರಿ ಮರ್ತಿ    80 ಉರಿ ಮರ್ಲ    81  ಉರಿಮಾರಿ  82 ಉರಿಯಡಿತ್ತಾಯ     83   ಉಳ್ಳಾಕುಲು 84  ಉಳ್ಳಾಯ  85  ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿ  86 ಉಳಿಯತ್ತಾಯ  87  ಎಡ್ಮೇರು ಕಟ್ಟಿಂಗೇರಿ 88 ಎರು  89 ಎರು ಕನಡೆ   90 ಎರು ಬೇಡವೆ 91   ಎರು ಕೋಪಾಳೆ 92  ಎರು ಬಂಟ 93 ಎರು ಶೆಟ್ಟಿ  94  ಎರಿಯಜ್ಜ  95  ಎಲ್ಯ ಉಲ್ಲಾಕುಳು   96 ಎಲ್ಯಕ್ಕ   97 ಎಲ್ಯಕ್ಕೇರ್  98  ಎಲ್ಯನ್ನೇರ್  99 ಎಲ್ಲು ಬೋವ  100 ಎಲ್ಲನ ಬೋವ  101 ಉಮ್ಮು ಬೋವ  102 ಉಮ್ಮನ ಬೋವ © ಡಾ.ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಜಿ ಪ್ರಸಾದ
103 ಎಲುಂಬನ್   104 ಎಂಬ್ರಾನ್ 105   ಎಲ್ಯೋರ್  106 ಐತ ಮಾಮೆ 107  ಐಪ್ಪಲ್ಲಿ 108 ಐವರ್ ಪರಮಾತ್ಮ ದೈವಗಳು 109 ಐವೆರ್ ಬಂಟರ್        110  ಒಕ್ಕು ಬಲ್ಲಾಳ  111  ಒಣಪೋತ್ತನ್  112  ಒಡಿಲುತ್ತಾಯೆ 113  ಒಲಿ ಚಾಮುಂಡಿ  114  ಒಲಿ ಪ್ರಾಂಡಿ  115  ಒರು ಬಾಣಿಯೆತ್ತಿ    116  ಒರ್ಮುಗೊತ್ತಾಯೆ               117  ಒರಿ ಉಲ್ಲಾಯೆ 118  ಒರ್ಮಲ್ತಾಯೆ 119  ಒರ್ಮುಲ್ಲಾಯೆ 120  ಒಲಿ ಮರ್ಲೆ 121  ಒರ್ತೆ  122 ಒಡ್ಡಮರಾಯ 123  ಒಂಜರೆ ಕಜ್ಜದಾಯೆ 124 ಓಟೆಜರಾಯ      125  ಓಡಿಲ್ತಾಯ 126  ಓಪೆತ್ತಿ ಮದಿಮಾಲ್  127  ಕಚ್ಚೂರ ಮಾಲ್ಡಿ  128    ಕಚ್ಚೆಭಟ್ಟ   129 ಕಟದ  130 ಕಟ್ಟಳ್ತಾಯೆ 131  ಕಡವಿನ ಕುಂಞ  132 ಕಡವಿನ ಬಗ್ಗು  133 ಕಡರುಕಳಿ   134 ಕಡಂಕೂಳಿ   135  ಕಡಂಗಳತ್ತಾಯ   136  ಕಡಂತಾಯ  137  ಕಡಂಬಳಿತ್ತಾಯ  138 ಕಡೆಂಜಿ ಬಂಟ   139  ಕತಂತ್ರಿ  140 ಕದಿವನ್ನೂರ್ ವೀರ  141 ಕನಪಡಿತ್ತಾಯ  142  ಕನ್ನಡ ಭೂತ 143 ಕನ್ನಡ ಬೀರ 144  ಕನ್ನಡ ಯಾನೆ ಪುರುಷ ಭೂತ   145 ಕನ್ನಡಿಗ    146      ಕನಲ್ಲಾಯೆ 147 ಕನ್ನಲಾಯ    148 ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿ  149  ಕರ್ನಗೆ     150     ಕರ್ನಾಲ ದೈವ
151 ಕನ್ನಿ  152 ಕನ್ನಿಯಾಪು 153 ಕತ್ತಲೆ ಬೊಮ್ಮಯ  154 ಕಪ್ಪಣ ಸ್ವಾಮಿ  155 ಕರ್ಕಡೋತ್ತಿ   156  ಕರ್ಕಿಡಕ  157 ಕರ್ಮಲೆ ಜುಮಾದಿ   158  ಕಬಿಲ   159 ಕರಿ ಗುರಿಕ್ಕಾಲ್    160    ಕರಿದೇವನ್    161 ಕರಿಯತ್ತೆ   162   ಕರಿಂಗಾಳಿ ದೈವ  163 ಕರಿಂತಿರಿ ನಾಯರ್  164 ಕರುವಲಮ್ಮ 165  ಕಲಿಚೈ  166 ಕಲ್ಲೂರಾಳಿ 167 ಕಲೆಂಬಿತ್ತಾಯ      168     ಕಂಟಿರಾಯೆ 169  ಕಂಡ ಪುಲಿ  170  ಕಂಡದಾಯ  171  ಕಂಡಿಗೆತ್ತಾಯ   172       ಕರಿ ಭೂತ   173  ಕರಿ ಚಾಮುಂಡಿ  174 ಕರಿಮಾರ  ಕೋಮಾಳಿ    175  ಕರಿಯ ನಾಯಕ   176 ಕರಿಯಣ್ಣ ನಾಯಕ 177 ಕರಿಯ ಮಲ್ಲ 178  ಕರಿಯ ಮಲ್ಲಿ   179  ಕರಿಯ ಮಲೆಯ  180 ಕರಿಂ ಕುಟ್ಟಿಚಾತನ್ 181   ಕರುದ ಭೂತ  182  ಕರುವಲ್ ತೆಯ್ಯಂ 183  ಕರುಂಗೋಲು ದೈವ  184 ಕಲಿಯನ್      185   ಕಲ್ಲೂರತ್ತಾಯೆ   186  ಕಲ್ಲೇರಿತ್ತಾಯ 187 ಕಲ್ಲೆಂಚಿನಾಯೆ   188  ಕಲ್ಯಾಟೆ ಅಜ್ಜಪ್ಪ 189 ಕಲ್ಕುಡ  190 ಕಲ್ಲುರ್ಟಿ 191 ಜೋಡು ಕಲ್ಲುರ್ಟಿ192 ಹಾದಿ ಕಲ್ಲುರ್ಟಿ 193 ಒರ್ತೆ 194  ಪಾಷಾಣ ಮೂರ್ತಿ 195  ರಾಜನ್ ಕಲ್ಕುಡ     196  ಉರಿ ಮರ್ಲೆ  197  ಮಂತ್ರವಾದಿ ಕಲ್ಕುಡ 198  ಸತ್ಯ ಕುಮಾರ 199  ಸತ್ಯ ದೇವತೆ 200 ಪ್ರಸನ್ನ ಮೂರ್ತಿ 201    ಉಗ್ರ ಮೂರ್ತಿ202 ಒರ್ತೆ ಕಲ್ಲುರ್ಟಿ 203  ಜಾವದೆ  204  ಜೋಡಿದಾರ್ 205 ಕಲ್ಲು ಕುಟ್ಟಿಗ
206   ಕಳಲ 207   ಕಳರ್ಕಾಯಿ 208    ಕಳ್ಳ (ಕಳುವೆ) ಭೂತ    209 ಕಂಚಿನ ದೇವಿ 210 ಕಂಡ ಕರ್ಣಿ 211  ಕಂಡನ್  212 ಕಂಡಪುಲಿ  213 ಕಂಡನಾರ ಕೇಳನ್    214 ಕಂಬೆರ್ಲು 215    ಕಂಬಳತ್ತಾಯ 216   ಕಂಬಳದ ಬಂಟ 217  ಕಂರ್ಭಿ ಬೈದ್ಯೆದಿ 218  ಕಾರ್ಕಳತ್ತಾಯ 219   ಕಾಚು ಕುಜುಂಬ 220  ಕಾಜಿ ಮದಿಮ್ಮಾಲ್ ಕುಲೆ       221  ಕಾಟೂರ್ ನಾಯರ್ 222   ಕಾಡೆದಿ 223  ಕಾನದ  224  ಕಾಡಿಸೋಮ  225 ಕಾಮೇಶ್ವರಿ  226  ಕಾಯರಡಿ ಬಂಟೆ   227 ಕಾಣಂತಾಯ  228 ಕಾನಲ್ತಾಯ        229 ಕಾನತ್ತಿಲ ದೈವ 230 ಕಾಯರ್ತಾಯ 231  ಕಾರ್ಯಕ್ಕಾರನ್   232 ಕಾರಿ    233 ಕಾರಂದಾಯ 234  ಕಾರಿಂಜೆತ್ತಾಯ 235 ಕಾಲ ಭೈರವ 236 ಕಾಲ ಭೈರವಿ     237  ಕಾಳಮ್ಮ  238  ಕಾಳರಾತ್ರಿ 239 ಕಾಳರಾತ್ರಿ ಮಂಜುಳಮ್ಮ  240   ಕಾಳ ರಾಹು 241 ಕಾಳಸ್ತ್ರಿ  242  ಕಾಳಿ  243 ಮಾಂಕಾಳಿ  244 ದೊಂಬೆ ಕಾಳಿ 245 ಸೂಟೆ ಮಾಂಕಾಳಿ 246 ವೀರ ಕಾಳಿ 247  ಕಾಳೇಶ್ವರಿ  248  ಕಾಂತಾ ಬಾರೆ  249 ಕಾಂತು ನೆಕ್ರಿ   250 ಕಾಂಜವ © ಡಾ.ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಜಿ ಪ್ರಸಾದ

251 ಕಿನ್ನಿದಾರು  252  ಕಿನ್ನಿಮಾಣಿ  253  ಕಿನ್ನಿಲು  254   ಕಿನ್ಯಂಬು  255    ಕಿನ್ನಿ ಮಾಣಿ  256 ಕಿರಸ್ತಾನಿ   257 ಕಿರಾತ ನಂದಿ 258 ಕಿರಾತೇಶ್ವರ 259  ಕಿರಿಯಾಯೆ 260 ಕಿಲಮರಿತ್ತಾಯ 261   ಕೀಯೇಕ್ಕಾನ್ 262  ಕುಕ್ಕೆತ್ತಿ  263  ಕುಕ್ಕಿನಂತಾಯ/  ಕುಕ್ಕಿನಡ್ಕತ್ತಾಯ 264 ಕುಕ್ಕುಲತ್ತಾಯೆ 265  ಕುರ್ಕಲ್ಲಾಯೆ  266  ಕುಜುಂಬ ಕಾಂಜವ 267  ಕುಟ್ಟಿ ಚಾತ 268  ಕುಟ್ಟಿ ಸಾಸ್ತನ್  269 ಕುಡಿವೀರ  270 ಕುಡಂದರೆ  271  ಕುಡುಮ ದೈವ  272 ಕುಡುಪಾಲ್ 273   ಕುದುರೆ  274 ಕುದುರೆ ಮುಖ ದೈವ  275  ಕುದುಮುಲ್ದಾಯೆ 276  ಕುನ್ನಿರಾಮನ್ ಗುರಿಕ್ಕಾಲ್  277   ಕುಮಾರ 278   ಕುಮಾರ ಸ್ವಾಮಿ    279  ಕುರವ 280  ಕುರಿಕ್ಕಲ್  281    ಕುರಿಯತ್ತಾಯೆ 282 ಕುರಿಯಾಡಿತ್ತಾಯ     283 ಕುರುಕಲಕ್ಕಿ   284 ಕುರುತ್ತಿಕಾಮನ್ 285  ಕುರುವಾಯಿ  286  ಕುರೆ ಪೆರ್ಗಡೆ  287  ಕುಲೆ ಭೂತ  288  ಕುಲೆ ಮಾಣಿಗ 289  ಕುಲೆ ಬಂಟ 290  ಕುಲೆ ಬಂಟೆತ್ತಿ      291  ಕುಳಿಯನ್  292 ಕುಂಞ 293 ಕುಂಞಮ್ಮ ಆಚಾರ್ದಿ     294    ಕುಂಞಲ್ವ ಬಂಟ  295  ಕುಂಞಿ ಭೂತ 296 ಕುಂಜಣಿಗೋ 297 ಕುಂಜರಾಯ 298 ಅಣ್ಣು ಕುಂಜಿರಾಯ 299 ಅರಸು  ಕುಂಜಿರಾಯ 300 ಕುಂಜ ಕುಂಜಿರಾಯ     301 ಜನಾರ್ಧನ ಕುಂಜಿರಾಯ 302  ದೇವ ಕುಂಜಿರಾಯ
303 ಕುಂಟಲ್ದಾಯ  304   ಕೂಚು ಮಲ್ಲೆ  305  ಕೂಜಿಲು 306  ಕುಂಟಿ ಕಾನ ಕೊರವ  307   ಕುಂಡ  308  ಕುಂಡಾಯೆ  309  ಕುಂಡೋದರ  310   ಕುಂದಯ 311 ಕೂರ ಪೆರ್ಗಡೆ 312   ಕೆಂಚಮ್ಮ  313 ಕೆಂಚರಾಯ 314 ಕೆಂಚಿ ಕೆಲುತ್ತಾಯೆ  315  ಕೆಂಜಲ್ತಾಯೆ 316  ಕೆಂಪಮ್ಮ 317  ಕೇತುರ್ಲಾಯೆ 318  ಕೇಚರಾವುತ 319 ಗಡಿ ರಾವುತ 320 ರಾಯ ರಾವುತ   321 ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲ  322 ಕೈ ಕೋಳನ್   323  ಕೊಟ್ಟನ್ಕರಿಮರಿಕ್ಕನ್  324  ಕೊಟ್ಯದಾಯೆ  325 ಕೊಡಕಲ್ಲಾಯ  326 ಕೊಡಂಗೆತ್ತಾಯೆ 327 ಕೊಡಂಬಿಲ್ತಾಯ 328  ಕೊಡ ಮಣಿತ್ತಾಯೆ  329 ಕೊನಾಲ ಜಾವದೆ 330  ಕೊಮರಯ್ಯ  331   ಕೊರಗತನಿಯ 332 ಕೊರತಿ  333ಕೊರಪೊಳು334  ಕೊಲ್ಲಿ ಕುಮಾರ    335 ಕೊಲ್ಯತ್ತಾಯ 336 ಕೊಲ್ಲೂರಮ್ಮ  337 ಕೊಂಡಾಣದ ಉಲ್ಲಾಕುಳು 338  ಕೊಂಡಾಣದ ಬಂಟ     339 ಕೊಂಡೆಲ್ತಾಯೆ 340  ಕೋಡಿದಜ್ಜೆ    341 ಕೋಡಂಬ ದೈವ 342  ಕೋಟಿ ನಾಯಕ 343 ಕೋಟಿ ದೈವ  344  ಕೋಟಿ ಕುಮಾರ  345 ಕೋಟಿ ಬೈದ್ಯ 346 ಕೋಟಿ –ಚೆನ್ನಯ 347 ಕೋಟಿ ಪೂಂಜ      348   ಕೋಟೆದ ಬಬ್ಬು ಸ್ವಾಮಿ 349   ಕೋಟೆತ್ತ ಕಲ್ಲಾಳ 350  ಕೋಟೆದಾರ್     
 351  ಕೋಟೆರಾಯ  352  ಕೋಡಂಚದ ಉಲ್ಲಾಕುಳು  353  ಕೋಮರಾಡಿ  354 ಕೋಮರಾಯ  355  ಕೋಮಾರು 356  ಕೋರಚ್ಚನ್  357  ಕೋಳಿಯಾರ ದೈವ    358 ಕೊಂಕಣಿಭೂತ 359  ಖಡ್ಗ ರಾವಣ 360  ಖಡ್ಗೇಶ್ವರ   361  ಖಡ್ಗೇಶ್ವರಿ     362 ಗಡಿರಾವುತೆ  363  ಗಂಗೆನಾಡಿ ಕುಮಾರ  364 ಗಂಡ ಗಣ 365   ಗಂಧರ್ವ   366 ಬಾಲ ಗಂಧರ್ವ 367 ಗಾಮ  368  ಗಾಂಧಾರಿ 369 ಗಿಡಿರಾವಂತ   370 ಗಿರಾವು  371 ಪುತ್ತು ಗಿರಾವು 372  ಗಿಳಿರಾಮ  373  ಗಿಲ್ಕಿಂದಾಯೆ  374 ಗಿಂಡೆ  375 ಗ್ರೀಷ್ಮಂತಾಯ 376 ಗುಡ್ದೆದಾರ್           377 ಗುಮ್ಟೆ ಮಲ್ಲ  378  ಗುರಮ್ಮ379  ಗುರಿಕ್ಕಾರ    380 ಗುರು ಕಾರ್ನೂರು/ಕಾರ್ನವರ್  381 ಗುದ್ದೊಲಿ ಮೀರಾ/ಗದ್ದುಗೆ ವೀರ 382 ಗುಳಿಗ 383  ಒಕ್ಕಣ್ಣ ಗುಳಿಗ   384  ಕತ್ತಲೆ ಕಾನದ ಗುಳಿಗ 385 ಪಾತಾಳ ಗುಳಿಗ  386 ಕಲ್ಲಾಲ್ತಾಯ ಗುಳಿಗ   387 ಮಾರಣ ಗುಳಿಗ 388 ಚೌಕಾರು ಗುಳಿಗ 389 ಪೊಟ್ಟ ಗುಳಿಗ 390 ಕುರುವ  ಗುಳಿಗ 391 ರಾಜ ಗುಳಿಗ  392 ಮುಕಾಂಬಿ ಗುಳಿಗ   393  ಸುಬ್ಬಿಯಮ್ಮ  ಗುಳಿಗ 394 ರುದ್ರಾಂಡಿ ಗುಳಿಗ 395 ಪಂಜುರ್ಲಿ ಗುಳಿಗ   396  ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಗುಳಿಗ  397 ಮಂತ್ರ ಗುಳಿಗ  398 ಒರಿ ಮಾಣಿ ಗುಳಿಗ   399 ಅಕನಾಲ್ ಗುಳಿಗ   400  ಆಕಾಸಗುಳಿಗೆ 401 ಚಾಮುಂಡಿ ಗುಳಿಗ 402 ರಾಜನ್ ಗುಳಿಗ 403 ಮಾರಣ ಗುಳಿಗ 404 ಅಂತ್ರ ಗುಳಿಗ 405  ನೆತ್ತೆರ್ ಗುಳಿಗ 406 ಮುಳ್ಳು ಗುಳಿಗ 407  ಮಂತ್ರವಾದಿ ಗುಳಿಗ 408  ಭಂಡಾರಿ ಗುಳಿಗ 409  ಚೌಕಾರು ಗುಳಿಗ  410 ನೆತ್ತರು ಗುಳಿಗ 411  ಕೋಚು ಗುಳಿಗ 412  ಭೂಮಿ ಗುಳಿಗ 413  ಸಂಕೊಲಿಗೆ ಗುಳಿಗ 414   ಜೋಡು ಗುಳಿಗ 415 ರಾವು ಗುಳಿಗ  416   ಗುಳಿಗನ್ನಾಯ
https://laxmipras.blogspot.com/2019/09/1550.html?m=1
417  ಗೆಜ್ಜೆತ್ತಿರಾವಣ   418  ಗೆಜ್ಜೆ ಮಲ್ಲೆ    419 ಗೆಂಡ ಕೇತುರಾಯ 420 ಗೋಪಾಲ ಕೃಷ್ಣ 421 ಅಂಗಾರ ಕೃಷ್ಣ 422 ಗೋವಿಂದ 423 ಮಾಣಿ ಗೋವಿಂದ  424 ಘಂಟಾ ಕರ್ಣ  425   ಚಣಿಲ್ ದೈವ
426 ಚಂಡಿ  427   ಚಾಮುಖಿ 428  ಚಾಮುಂಡಿ   429 ಕೆರೆ ಚಾಮುಂಡಿ  430  ಪಿಲಿ ಚಾಮುಂಡಿ 431   ಮೊರ್ಸಾಂಡಿ/ಮರ್ಸಾಂಡಿ 432 ಚೌಡಿ  433 ಮಂತ್ರ ಮೂರ್ತಿ ಚಾಮುಂಡಿ 434 ಚೌಂಡಿ 435  ರಕ್ತ ಚಾಮುಂಡಿ 436  ಪಾಪೆಲು ಚಾಮುಂಡಿ 437   ಒಲಿ ಚಾಮುಂಡಿ 438   ಮುಡ ಚಾಮುಂಡಿ 439 ಅಕ್ರಮಲೆ ಚಾಮುಂಡಿ  440 ನಾಗ ಚಾಮುಂಡಿ 441 ಕುಂಡೋರ್ ಚಾಮುಂಡಿ  442  ನೆತ್ತೆರ್  ಚಾಮುಂಡಿ  443 ಮಲೆಯಾಳ ಚಾಮುಂಡಿ  444 ರುದ್ರ ಚಾಮುಂಡಿ  445 ದಂಡಿಗಣತ್ ಚಾಮುಂಡಿ 446 ತೀಚಾಮುಂಡಿ  447 ಪೊಲಮರದ ಚಾಮುಂಡಿ    448   ಕೋಮಾರು ಚಾಮುಂಡಿ   449  ಪೊಯಿಚಾಮುಂಡಿ   450 ಮೂವಾಳಿಂಕುಳಿ  ಚಾಮುಂಡಿ    451   ಮಡಯಿಲ್ ಚಾಮುಂಡಿ 452 ಉಚ್ಚಿಟ್ಟ ಚಾಮುಂಡಿ 453   ಪೂಂಕಣಿ ಚಾಮುಂಡಿ 454 ಕೊಡೋತ್ ಚಾಮುಂಡಿ 455  ಕರಿಮನಾಲ್ ಚಾಮುಂಡಿ    456 ಮಾವಿಲ ಚಾಮುಂಡಿ 457  ಪೆರುವಂಬ ಚಾಮುಂಡಿ 458 ಎರೋತ್ ಚಾಮುಂಡಿ 459  ಕೈತ ಚಾಮುಂಡಿ 460  ಕಿರ್ಚಕ್ಕೆ ವೀತ್ತಿಲ್ ಚಾಮುಂಡಿ
461 ಚಿಕ್ಕ ಸದಾಯಿ    462 ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ  463  ಚಿಕ್ಕು  464  ಮರ್ಲು ಚಿಕ್ಕು  465  ದೊಟ್ಟೆ ಕಾಲು ಚಿಕ್ಕು 466  ಮಾರಣ ಕಟ್ಟೆ ಚಿಕ್ಕು 467  ಚಿಕ್ಕಮನ್ಸಾಲಿನ ಚಿಕ್ಕು 468 ಹಾವಳಿ ಕೆರೆಯ ಚಿಕ್ಕು ಅಮ್ಮ 469 ಬೈಲ್ ಚಿಕ್ಕು  470 ನೈಲಾಡಿ ಚಿಕ್ಕು    471 ಬಾಗು ಚಿಕ್ಕು 472 ಬಾಲ ಚಿಕ್ಕು 473 ಚಿರ್ಮ ಭಗವತಿ 474   ಚೀನೀ ಭೂತಗಳು  475  ಚೀನೀದಾರ್   476  ಚುವನ್ನಮ್ಮ  477  ಚೆನ್ನಯ  478  ಚೆನ್ನಿಗರಾಯ   479 ಚೇರಿತ್ತಾಯೆ 480  ಚೈಂಬೆರ್  481  ಚೌಡಮ್ಮೆ  482  ಜಕಣ ಭೂತ 483  ಜಕಣಿ ಭೂತ  484 ಜಗ ಪುರುಷ 485  ಜಗನಂದ ಪುರುಷ 486 ಜಗನ್ನಾಥ ಪುರುಷ  487 ಜಟಾ ಧಾರಿ 488 ಜಟ್ಟೋಗೆ 489 ಜಡೆಯವರು   490 ಜಟ್ಟಿಂಗರಾಯ 491 ಅರಮನೆ ಜಟ್ಟಿಗ 492 ಕೋಟೆ ಜಟ್ಟಿಗ   493 ಜೈನ ಜಟ್ಟಿಗ 494 ರಣ ಜಟ್ಟಿಗ 495 ನೇತ್ರಣಿ ಜೆಟ್ಟಿಗರಾಯ 496 ವರಗದ ಜೆಟ್ಟಿಗರಾಯ 497ಹಟ್ಟಿಯಂಗಡಿ ಜೆಟ್ಟಿಗರಾಯ  498 ಜತ್ತಿಂಗ  499 ಜಡೆತ್ತಾರ್   500  ಜತೆ ಕುಲೆ
501   ಜದ್ರಾಯೆ    502  ಜಮೆಯ 503 ಜಮೆಯತಿ  504 ಜಲ ಕುಮಾರ    505 ಜಂಗ ಬಂಟ 506 ಜಂದರ್ಗತ್ತಾಯೆ   507 ಜಾನು ನಾಯ್ಕ 508  ಜಾನು ಬೈದ್ಯ      509 ಜಾರಂದಾಯ  510 ಜಾಲಬೈಕಾಡ್ತಿ 511  ಜಾಲ್ಸೂರಾಯ 512  ಜಾವದೆ  513 ಜಿಕ್ಕಿ  514 ಜುಂಬುಲೆ  515  ಜುಂಬುರ್ಲಿ  516  ಜೂಂಬ್ರ   517 ಜೋಗಿ ಪುರುಷ 518  ಜೋಗ್ಯನಂದ ಪುರುಷ 519 ಡೆಂಜಿ ಪುಕ್ಕೆ 520 ತಚ್ಚೋಳಿ  ಒದೇನನ್   521  ತಡ್ಯದಜ್ಜೆ  522  ತನ್ನಿ ಮಾನಿಗ 523 ತಂಗಡಿ  524 ತಂತ್ರಿ ಗಣ  525 ತಂಬುರಾಟ್ಟಿ  526  ತಾತ್ರಯ್ಯ 527  ತಿಗಮಾರೆರ್ 528 ತಿಮ್ಮ ನಾಯಕ  529 ತಿಮ್ಮಪ್ಪೆ 530 ತಿರುವಪ್ಪ  531 ತುವಕ್ಕಾಳಿ 532  ತುವಕ್ಯಾರನ್ 533 ತೂವಕ್ಕರಿ 534  ತುಳು ಭೂತ  535  ತೊಟ್ಟಿನ್ಕರನ್  536   ತೋಡ ಕುಕ್ಕಿನಾರ್   537  ತೊಂಡಚ್ಚನ್  538  ತೋಮರಜ್ಜ 539  ದರ್ಗಂದಾಯ 540 ದಂಡ ನಾಯಕ 541 ದಂಡೆ  ರಾಜ 542 ದಮಯಂತ 543  ದಾರಮ್ ಬಲ್ಲಾಳ್ತಿ 544  ದಾರಗ   545  ದಾರು 546 ದಾರುಕೇಶ್ವರಿ 547   ದೀಪದ ಮಾಣಿ  548  ದುಗ್ಗಮ್ಮ ದೈಯಾರ್   549 ದುಗ್ಗಣ ಬೈದ್ಯ 550  ದುಗ್ಗಮೆ  551  ದುಗ್ಗತ್ತಾಯೆ   552  ದುಗ್ಗಲಾಯ  553 ದುಗ್ಗೇಡಿ 554  ದುರ್ಗೆಂತಾಯೆ   555 ದುಗ್ಗಂತಾಯಿ  556  ದುರ್ದಮಾಸರೆ  557  ದುಸ್ತಳಿ 558  ದೂರ್ದುಮ     559  ದೆಯ್ಯಾರ್  560 ಪಟ್ಟಮ್ಮ ದೆಯ್ಯಾರ್  561 ದೆಯ್ಯಂಕುಳು 562  ದೆಸಿಲು 563  ದೇಬೆ 564  ದೇಯಿ 565 ದೇಯಿ ಬೈದ್ಯೆದಿ 566 ದೇವ ಪುರುಷ   567 ದೇವದಮ್ಮ 568 ದೇವಾನು ಪಂಬೆದಿಯಮ್ಮ 569  ದೇವು ಪೂಂಜ   570 ದೇವು ಬೈದ್ಯ  571  ದೇಸಿಂಗ  572 ದೈವನ ಮುಟ್ಟುನಾಯೆ   573 ದೈವರಸು   574 ದೈವಸಾದಿಗೆ 575 ದೈಯ್ಯು 576  ಧರ್ಮ ದೈವ    577  ಧರ್ಮಾಡಿ  578  ಧೂಮರೆ 579 ಧೂಮಾವತಿ /ಜುಮಾದಿ 580 ಪಲ್ಲ ಧೂಮಾವತಿ 581 ಜೆಡೆ ಕಲ್ಲು ಧೂಮಾವತಿ 582  ಕೆಮ್ಮಡೆ ಜುಮಾದಿ  583 ಅಡ್ಕಜುಮಾದಿ 584 ಮರ್ಲ್ ಜುಮಾದಿ  585 ಪದ್ದೆಯಿ ಧೂಮಾವತಿ  586 ರತೋಜುಮಾದಿ 587  ಸಾರಾಳ ಜುಮಾದಿ 588 ಕೈರ್ ಜುಮಾದಿ  589 ಕಾಂತೇರಿ ಜುಮಾದಿ 590  ಜೂಮ್ರ ಜುಮಾದಿ 591 ಕಾಂತು ನೆಕ್ರಿ ಜುಮಾದಿ © ಡಾ.ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಜಿ ಪ್ರಸಾದ
  592  ಪಡು ಧೂಮಾವತಿ 593 ಕಿನ್ಯಡ್ಕ ಜುಮಾದಿ 594 ಒರಿ ದೆಯ್ಯ ಧೂಮಾವತಿ  595 ಅಮ್ಮಂಗಲ್ಲು ಧೂಮಾವತಿ 596  ಕಾನ ಧೂಮಾವತಿ  597  ಕಂಡೆಲ ಜುಮಾದಿ 598  ಕಂಟೆಂತ್ರಿ ಜುಮಾದಿ 599  ಕರಿಮಲೆ ಜುಮಾದಿ 600 ಮಲಾರ್ ಜುಮಾದಿ   601 ಪಂಚ ಜುಮಾದಿ
602  ನರಯ 603 ನಡು ಬಲ್ಯಂದಿ   604  ನಡ್ದೊಡಿತ್ತಾಯ 605 ನರಸಿಂಹ ಮೂರ್ತಿ 606 ನಲ್ಲಿರುತ್ತಾಯೆ 607 ನಕ್ಷತ್ರಿ  608  ನಂದಿ 609  ನಂದಿ ಗೋಣ 610 ನಂದಿಕೇಶ್ವರ   611 ಹಿರೆ ನಂದಿ   612 ಕಿರೆ ನಂದಿ 613 ನಾಗ ಭೂತ 6174 ನಾಗ ಕನ್ಯೆ   615  ನಾಗಂತಾಯೆ 616   ನಾಗ ನಂದಿ 617 ನಾಗತ್ತಿಲ್ ದೈವ  618 ನಾಗ ಕಂಠನ್  619 ನಾಗ ಕನ್ನಿ  620 ನಾಗ ಕಾಮನ್ 621 ನಾಗ ಕಾಳಿ         622 ಕುಲೆ ನಾಗ     623  ನಾಗ ಭಗವತಿ 624  ನಾಗರಾಜಾವು 625 ನಾಗ ಯಕ್ಷ       626 ನಾಗ ಯಕ್ಷಿ 627 ನಾಗೇಶ್ವರಿ 628 ನಾಗಬ್ರಹ್ಮ 629 ನಾಲ್ಕೈತ್ತಾಯ 630 ನಾಡ ದೈವ  631 ನಾಡು ದೈವ 632  ನಾಯಕ ಭೂತ  633  ನಾಯರ್ ಭೂತ 634 ಚಾತು ನಾಯರ್          635 ಚಾಂದು ನಾಯರ್  636  ನಾರ್ಣತ್ತಾಯ 637   ನಾರಂಬಡಿ    638 ನಾರಂಪಾಡಿ ಪೊಸಕಲ್ಲಾಳೆ 639  ನಾರಳತ್ತಾಯ 640 ನಾರಾಯಣ ಮಾಣಿಲು   641 ನಾರ್ಲತ್ತಾಯೆ  642 ನಾರಿ ಪೂಡ   643 ನಾಲ್ಕಾಯಿ ತಾಯಿ  644   ನಾಲ್ಕೈ ಭದ್ರೆ  645   ನೀಚ    646 ನೀರ್ಕನ್ಯೆ 647  ನುರ್ಗಿಮದಿಮ್ಮಾಳು  648  ನೆತ್ತರು ಮುಗುಳಿ  649 ನೆತ್ತರ್ ಕಂಡ 650ನೆತ್ತೆರ್ ಭೈರವ
651  ನೆತ್ತೆರ್ ಸಿರಿ 652 ನೆತ್ರ ಮುಕ್ಕುಳಿ   653 ನೆತ್ರಾಂಡಿ  654  ನೆಲ್ಲಿತ್ತಾಯ 655  ನೆಲ್ಲಿರಾಯ 656 ನೆಲ್ಲೂರಾಯ 657  ನೇರಳತ್ತಾಯ  658 ನೇಲ್ಯಕ್ಕೇರ್      659  ನೇಲ್ಯನ್ನೇರ್   660 ನೇಲ್ಯ ರಾಯೆ 661  ನೇಲ್ಯ ರಾಯ ಬವನೊ 662 ನೈದಾಲ ಪಾಂಡಿ  663 ಪಚಂಗರೆ ದೇವಿ 664   ಪಟ್ಲೆರ್  665  ಪಟ್ಟಂತರಸು   666  ಪಣೆಮಡೆ 667  ಪತಿಕೊಂಡಾಯೆ  668  ಪಟ್ಟದ ಭೂತ 669  ಪಟ್ಟೋರಿತ್ತಾಯ 670 ಪಡಕ್ಕತ್ತಿ ತೆಯ್ಯಂ  671 ಪಡುಕಣತ್ತಾಯೆ 672  ಪಡ್ಕಂತಾಯ 673   ಪಡುವೆಟ್ನಾಯ    674  ಪತ್ತೊಕ್ಕೆಲು ಜನಾನುದೈವ  675  ಪದಕಣ್ಣಾಯ 676   ಪನಯಾರ್     677 ಪನಿಯನ್ 678` ಪಯ್ಯ ಬೈದ್ಯ  679  ಪರ್ತ್ರಾಂಡಿ 680 ಪರ ಪುಣ್ಣಾಯ    681 ಪರಮೇಶಿ   682  ಪರವ ತೆಯ್ಯಂ 683  ಪರವ ಭೂತ 684  ಪರಾಲಿಯಮ್ಮ    685  ಪರಿವಾರ ನಾಯಕ 686  ಪರಂಬಲತ್ತಾಯ 687  ಪಲ್ಲದ ಮುದ್ದ    688 ಪಲ್ಲಿವೆಟ್ಟಕ್ಕೊರುಮಗನ್   689 ಪಂಜಣತ್ತಾಯೆ  690  ಪಂಜದಾಯೆ 691 ಪಂಜಿ ಬೊಮ್ಮ    692 ಪಂಜಿ ಗಿರಾವು 693  ಪಂಜುರ್ಲಿ 694 ಅಂಗಣತ್ತಾಯ ಪಂಜುರ್ಲಿ   695 ಅಲೇರ ಪಂಜುರ್ಲಿ  696  ಒರಿ ಬಂಟೆ ಪಂಜುರ್ಲಿ 697   ಒಡ್ತೆ/ಒರ್ತೆ ಪಂಜುರ್ಲಿ   698  ಕುಂಟಾಲ ಪಂಜುರ್ಲಿ 699  ಜಾಗೆದ ಪಂಜುರ್ಲಿ 700  ಉರಿ ಮರ್ಲೆ ಪಂಜುರ್ಲಿ   701  ವರ್ನರ ಪಂಜುರ್ಲಿ 702   ಕಡಬದ ಪಂಜುರ್ಲಿ 703   ಕಡೆಕ್ಕಾರ ಪಂಜುರ್ಲಿ   704  ಕಾಡಬೆಟ್ಟು ಪಂಜುರ್ಲಿ  705   ಕುಂತಾಳ ಪಂಜುರ್ಲಿ  706   ಕುಡುಮೊದ ಪಂಜುರ್ಲಿ 707   ಕೂಳೂರು ಪಂಜುರ್ಲಿ    708  ಕೋರೆದಾಂಡ ಪಂಜುರ್ಲಿ    709   ಕೊಟ್ಯದ ಪಂಜುರ್ಲಿ  710  ಗೂಡು ಪಂಜುರ್ಲಿ 711  ಗ್ರಾಮ ಪಂಜುರ್ಲಿ   712  ಚಾವಡಿದ ಪಂಜುರ್ಲಿ 713  ನಾಡ ಪಂಜುರ್ಲಿ    714 ಪಂಜಣತ್ತಾಯ ಪಂಜುರ್ಲಿ  715   ಪಟ್ಟದ ಪಂಜುರ್ಲಿ 716   ಪೊಟ್ಟ ಪಂಜುರ್ಲಿ 717  ಪಾರೆಂಕಿ ಪಂಜುರ್ಲಿ   718  ಜೋಡು ಪಂಜುರ್ಲಿ 719  ರುದ್ರ ಪಂಜುರ್ಲಿ  720   ಮುಗೇರ ಪಂಜುರ್ಲಿ  721 ಮನಿಪ್ಪನ ಪಂಜುರ್ಲಿ  722  ಅಮ್ಬಟಾಡಿ ಪಂಜುರ್ಲಿ 723  ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಪಂಜುರ್ಲಿ  724  ಉಡ್ಪಿದ ಪಂಜುರ್ಲಿ  725  ಸಾರಾಳ ಪಂಜುರ್ಲಿ 726  ಮುಳ್ಳು ಪಂಜುರ್ಲಿ  727 ಕೋಟೆ ಪಂಜುರ್ಲಿ 728 ಸಾನದ ಪಂಜುರ್ಲಿ729 ಜಾಲುದ ಪಂಜುರ್ಲಿ    730 ಮೈಯಾರ್ಗೆ ಪಂಜುರ್ಲಿ 731  ಕುಪ್ಪೆ ಪಂಜುರ್ಲಿ  732  ಕುಪ್ಪೆಟ್ಟಿ ಪಂಜುರ್ಲಿ    733   ಬಗ್ಗು ಪಂಜುರ್ಲಿ 734  ಉಬಾರ ಪಂಜುರ್ಲಿ 735  ಪಾತಾಳ ಪಂಜುರ್ಲಿ  736   ವರ್ಣಾರ ಮರ್ಲೆ737 ಕರ್ಪುದ ಪಂಜುರ್ಲಿ 738 ಪಟ್ಟದ ಪಂಜುರ್ಲಿ
739 ನೆಲಕ್ಕೈ ಪಂಜುರ್ಲಿ 740 ಶಗ್ರಿತ್ತಾಯ ಪಂಜುರ್ಲಿ  741ಪಡವೀರನ್    742 ಪಣೆಮಡೆ 743 ಪ್ರಧಾನಿ ದೈವ744 ಪಂಜಂದಾಯ   745 ಪಂಟ್ರಾಯ  746 ಪಂಡೊಂಡಿನಾಯೆ 747 ಪಂದೊಟಿನಾಯ  748 ಪಾಕ್ಯಾನ್ ತಿರ   749  ಪಾಡಿ ಕುಟ್ಟಿ ಅಮ್ಮ 750  ಪಾಡಿರಾಯ
   751 ಪಾಲಕತ್ತಾಯ    752 ಪಾಲಂದಾಯಿ ಕಣ್ಣನ್  753 ಪಾಲೂರಪ್ಪ  754 ಪಾಲೆತ್ತಾಯ 755  ಪಾಲೋಟ್ ದೈವ  756   ಪ್ಲಾಡಗತೋರ್ ಭದ್ರ 757  ಪಾಂಡಿ ವೀರನ್    758 ಪಿಲಡ್ಕತ್ತಾಯ   759  ಪಿಲಿ ಭೂತ  760  ಪಿಲೆ 761  ಪೀಯಾಯಿ  762 ಪೀಲೆದಾಯೆ 763 ಪಿಶುವೈ  764  ಪುಣ್ಯ  ಕುಮಾರ 765 ಪುಣ್ಯ  ಕುಮಾರಿ   766    ಪುತ್ತು ಗಿರಾವು 767 ಪುದ 768 ಪುದತ್ತಾಳ  769 ಪುದಿಯಾರಂಭಾನ್  770 ಪುದೆಲ್ ಪುಂಚ   771 ಪುದೆಲ್ ಕುಂರ್ಜ್ಞ             772  ಪುದರುಚಿನ್ನಬಂಟ  773 ಪುತ್ರಟ್ಟಿ    774 ಪುರಲಾಯ  775   ಪುರುಷೆ     776  ಪುಲ್ಲನ್ 777   ಪೊಟ್ಟನ್ 778  ಪುಲ ಮಾರುತನ್    779 ಪುಲಿ ಕಂಡನ್       780 ಪುಲಿಪಾದ 781  ಪುಲಿಚ್ಚೇವಕ  ದೈವಂ  782 ಪುಲಿಯೂರು ಕಾಳಿ    783  ಪುಲ್ಲಿಕ್ಕರಿಂ ಕಾಳಿ  784 ಪುಲ್ಲೂರ ಕಣ್ಣನ್ 785  ಪುಳಕ ನಂದಿ  786  ಫುಲಂದಾಯ 787  ಪೂಮಾಣಿ  788  ಪೂಮಾರುತಂ 789  ಪೂವತ್ತಿಮಾರ್  790 ಪೂಂಕುಟ್ಟಿ ಚಾತನ್  791  ಪೆರ್ನು 792   ಪೆರ್ದೊಳ್ಳು  793 ಪೆರುಮ್ಬಳಯಚ್ಚನ್   794  ಪೆಲತ್ತಿ  795  ಪೆಲಡ್ಕತ್ತಾಯ 796  ಪೆರ್ದೊಳ್ಳು  797 ಪೆರಾರ್ ಬೊಳಂದಿ  798 ಪೊಟ್ಟ  799 ಪೊಟ್ಟೋಳು 800 ಪೊಟ್ಟೋರಿತ್ತಾಯ © ಡಾ.ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಜಿ ಪ್ರಸಾದ

801 ಪೊಟ್ಟಲಾಯ 802 ಪೊನ್ನಾಲತಮ್ಮೆ  803 ಪೊಯ್ಯತ್ತಾಯ  804 ಪೊಯ್ಯೆತ್ತಾಯಿ 805 ಪೊಲಿಯಂ ತೆಯ್ಯಂ  806 ಪೊಸ ಕೈತ್ತಾಯ 807 ಪೊಸಲ್ದಾಯ  808  ಪೊಸ ಮಾರಾಯೆ 809   ಪೊಸೊಳಿಗೆ ಅಮ್ಮ810  ಪೊಸಪ್ಪೆ  811   ಪೊಸ ಭೂತ  812  ಪೋತಾಳ  813  ಪೋದಿ 814  ಪೋನ್ನಾಲ  815 ಪೊನ್ನಂಗಳತಮ್ಮೆ  816  ಪೋರ್ಕಾಲಿ   ವೀರನ್  817 ಪೋಲಿಸ್ ಭೂತ   818  ಪೈನ್ದೊಷ್ಣಾಯ  819   ಫುಲಂದಾಯೆ 820  ಬಗ್ಗ ಪೂಜಾರಿ  821 ಬಚ್ಚನಾಯಕ 822 ಬನ್ನಡ್ಕತ್ತಾಯ 823 ಬಬ್ಬರ್ಯ 824 ಎಲ್ಯ ಬಬ್ಬರ್ಯ 825 ನೇಲ್ಯ ಬಬ್ಬರ್ಯ 826 ಮಲಯಾಳಿ ಬೊಬ್ಬರ್ಯ 827 ಬಾಕಿಲ ಬಬ್ಬರ್ಯ 828   ಬಪ್ಪರಿಯ  829 ಬಮ್ಮುರಿಕ್ಕನ್ 830   ಬರಮಲ್ತಾಯೆ 831  ಬಲ್ನಾಡು ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿ   832 ಬಲ್ಲ ಮಂಜತ್ತಾಯ 833  ಬಲವಂಡಿ/ಬಲಾಂಡಿ  834 ಬಲಾಯಿ ಮಾರೆರ್  835 ಬಸದಿ/ಬಸ್ತಿ ನಾಯಕ  836 ಬಲ್ಲಾಳ  837   ಬಲ್ಲಾಳ್ತಿ  838 ಬಳ್ಳು  839 ಬಂಕಿ ನಾಯ್ಕ    840 ಬಂಜನತ್ತಾಯ 841  ಬ್ರಹ್ಮ ರಕ್ಕಸೆ   842 ಬಂಗಾಡಿ ಮಾಣಿಕೊ  843 ಬಂಗಾಡಿದ ಅರಸು  844   ಬಂಟ ಭೂತ 845   ಬಂಟ ಜಾವದೆ 846  ಬಂಟಾಮ್ಡಿ   847   ಬಂಡಿರಾಮ  848   ಬಾಕುಡ 849 ಬಾಕುಡಯಿಲಾಯೆ   850 ಬಾಕುಡ್ತಿ
851 ಪಳ್ಳಿತೋಕುರು ಬಾಕುಡ್ತಿ 852 ಬಾಚುರಾಯೆ 853  ಬಾಡುರಾಯೆ 854  ಬಾಡೆದಿ 855  ಬಾಮ ಕುಮಾರ  856 ಬಾಲ ಕುಮಾರ 857  ಬಾಲ ಯಕ್ಷ 858 ಬಾಲೆ ಬಾರಗ 859 ಬ್ಯಾರಿ ಭೂತ  860  ಬ್ಯಾರ್ದಿ ಭೂತ  861   ಬ್ರಾಣ ಭೂತ 862  ಬ್ರಾಣ ಕುಲೆ 863  ಬ್ರಾಣ ಮಾಣಿ  864 ಬ್ರಾಮ್ಮಣತಿ  865 ಬ್ರಾಂದಿ ಭೂತ   866  ಭ್ರಾಂತಿ ದೈವ 867   ಬಿಕ್ರ ಮೇಲಾಂಟ   866     ಬಿರಣ   869   ಬಿರ್ಮಣಾಚಾರಿ   870  ಬಿರ್ಮಣ ಬೈದ್ಯ  871   ಬಿರ್ಮೆರಜ್ಜಿ  872  ಬಿಲ್ಲಾರ  873  ಬಿಲ್ಲಾರ್ತಿ   874  ಬೀರ್ನಾಳ್ವ    875  ಬೀರ್ನಾಚಾರಿ  876  ಬೀರ 877   ಬೀರ ಪುತ್ರನ್  878 ಬೂಡು ಬೊಮ್ಮಯ ಸ್ವಾಮಿ    879  ಬುದ್ಯಂತಾಯೆ  880 ಬೂದಾ ಬಾರೆ   881   ಬೆರ್ಮೆರ್  882  ಬೆಲೆಂಟೆಂಗರಜ್ಜ  883 ಬೇಟೆ ಕರಿಮಗನ್  884  ಬೇಟೆಗಾರ  885 ಬೇಡ  886 ಬೇಡವ   887 ಬೊಲ್ಲ ಬೈದ್ಯ 888 ಬೈನಾಟಿ   889  ಬೈನಾಳಿ 890  ಬೈಲರಸು   891 ಬೈಸು ನಾಯಕ  892  ಬೊಟ್ಟಿ ಭೂತ  893  ಬೊಟ್ಟಿ ಜುಮಾದಿ   894 ಬೊಮ್ಮರ್ತಾಯೆ   895  ಬೊಲ್ತಾಯ್ತೋಲು   896 ಬೊಳ್ಳಿ ಬಿಲ್ಲ್ ಅಯ್ಯಪ್ಪ  897 ಬೋಳಂಗಳತ್ತಾಯಿ
 898 ಭಗವತಿ  899  ಎಳೆಯ ಭಗವತಿ 900 ಪಡಮಡಕ್ಕಿ ಭಗವತಿ 901   ತುಳುವನತ್ ಭಗವತಿ  902 ಕೊರತ್ತಿ ಭಗವತಿ 903  ಧೂಮ ಭಗವತಿ   904  ಭದ್ರ ಕಾಳಿ   ಭಗವತಿ 905 ಪುದಿಯ ಭಗವತಿ 906 ಅಡ್ಕದ ಭಗವತಿ  907 ಮಾಕ್ಕಾಂ ಭಗವತಿ 908  ಕುಳನ್ಗಾರ ಭಗವತಿ  909 ಅಡುಕುನ್ನಾತ್ ಭಗವತಿ  910 ಎಲ್ಲೆದುತ್ ಭಗವತಿ 911 ಚುರ್ಚೈಲ್ ಭಗವತಿ 912 ಕನ್ನಗಟ್ ಭಗವತಿ  913 ತೊಟ್ಟಿಕ್ಕರನ್ ಭಗವತಿ 914  ಪುಲಿಚೊನ್ವೆಲ್ಲಾಂಗರ ಭಗವತಿ 915 ನಾರಂಬಿಲ್ ಭಗವತಿ 916  ಮಯ್ಯಕಳ ಭಗವತಿ 917  ಚೆಮ್ಬಿಲೋಟ್ ಭಗವತಿ 918  ಕೊರೋತ್  ನಾಗ ಭಗವತಿ 919 ಪೊಸ ಭಗವತಿ 920  ವಡಕ್ಕತ್ತಿ ಭಗವತಿ 921 ಮಾತೃ ದೇವತಾ ಭಗವತಿ 922  ಕಕ್ಕರ ಭಗವತಿ 923  ಚುಜಾಲಿ ಭಗವತಿ 924   ಕಲರಿ ಭಗವತಿ   925 ಅರಯಿಲ್ ಭಗವತಿ   926  ಪದರ್ಕುಲನ್ಗಾರ ಭಗವತಿ  927  ಚೊನ್ನಮ್ಮ ಭಗವತಿ 928  ತಾಯಪರಾದೆವತಾ  929  ಕಣ್ಣಂಗಾಟ್ ಭಗವತಿ  930  ಮುಚ್ಚಿಲೋಟ್ ಭಗವತಿ 931 ಕಣ್ಣಗಿ ಭಗವತಿ 932  ಮೂತ ಭಗವತಿ 933 ಚೂಲಿಯುರ್  ಭಗವತಿ   934   ಒಯೋಲ ಭಗವತಿ 935  ನಾಗಚ್ಚೇರಿ ಭಗವತಿ 936   ಒಲಸ್ಸ ಪೂಮಾಲ ಭಗವತಿ 937 ಅಸ್ತಮಾಚಲ್ ಭಗವತಿ  938  ಮಸೂರಿ ಮಾಲಾ ಭಗವತಿ   939  ಕುರುತ್ತಿನಿಟ್ ಭಗವತಿ 940   ಭದ್ರ ಕಾಳಿ 941  ಚುಡಲ ಭದ್ರ ಕಾಳಿ 942  ಭಟಾರಿ ದೈವ   943 ಭಟ್ಟಿ ಭೂತ   944 ಭಟ್ರು ನಾಯಕ   945  ಭದ್ರ    946 ಭಸ್ಮ ಮೂರ್ತಿ 947   ಭಂಡಾರಿ  948 ಭಂಡಾಸುರ 949 ಕಾಳ ಭಂಡಾಸುರ  950   ಭೂತ ನಾಗ

951  ಭೂತ  ತೆಯ್ಯಂ 952 ಭೂತ ರಾಜ   953  ಭೈರಜ್ಜಿ  954 ಭೈರವ   955 ಪಾತಾಳ ಭೈರವ   956 ಭೈರಾಗಿ  957  ಮಗ್ರಂದಾಯ 958 ಮಡಳಾಯೆ  959ಮಡಿಕತ್ತಾಯ   960 ಮಡೆ ನಾಗ  961  ಮಡ್ಯೋಳ  962 ಮಡ್ಯೋಳ್ತಿ    963  ಮಣಿಕಂಠತ್ತಾಯ   964  ಮಣಿ ಕುಂಡನ್ 965  ಮಣಿಯಾಲ್ತಾಯ  966 ಮಡಸಂಡಿ 967  ಮದಂಗಲ್ಲಾಯ  968 ಮದನಕ್ಕೆ ದೈಯಾರು  969  ಮದ್ದಡ್ಕತ್ತಾಯೆ   970 ಮದ್ಮಲ್  971  ಮದ್ಮಯ 972 ಮನಕ್ಕೋಟ ಅಮ್ಮ   973  ಮನವಾಟಿ   974 ಮನವಾಳನ್ 975  ಮನಿಯಂದಾಯ 976   ಮನ್ಸೆರ್ ಭೂತ 977  ಮರ್ದ ಬಲ್ಲಾಳ್ತಿ 978  ಮಮ್ಮಾಯಿ  979 ಮರತ್ತ ಬೇಲೆದಾಯ 980  ಮರಿ /ಕೃಷ್ಣ ಸರ್ಪ      981 ಮರುತಿಯೋಡನ್  982    ಮರ್ಮಳತ್ತಾಯ 983 ಮರ್ಲು ಮಾಣಿ  984 ಮರ್ಲು ಭೂತ  985 ಮರ್ಲು ಮಯ್ಯೊಂತಿ  986 ಮರ್ಲೋಲತ್ತಾಯ  987 ಮಲರಾಯ  988   ಮಲರಾಯ ಧೂಮಾವತಿ 989  ಮಲವನ್  ದೈವ    990    ಮಲ್ಲಕ್ಕ      991 ಮಲ್ಲರಾಯೆ   992 ಮಲ್ಲು   993 ಮಲೆ ಅಜ್ಜಿ  994  ಮಲೆ ಕೊರತಿ    995  ಮಲೆ ಜುಮಾದಿ  996   ಮಲೆ ಮುದ್ದ   997 ಮಲೆಯಾಳ ಭೂತ   998 ಮಲ್ಯಾಳ ಭಟ್ರು   999 ಮಲೆರಾಯ 1000 ಮಲೆಸಾವಿರ ದೈವ
 1001  ಮಲ್ಯೋಡಿತ್ತಾಯ  1002 ಮಹೇಶ್ವರ  1003 ಮಹೇಶ್ವರಿ    1004 ಮಂಕುಡ ದೈವ 1005  ಮಂಗಲ್ತಿ   1006 ಮಂಗಳೆರ್ 1007   ಮಂಗಾರ ಮಾಣಿಗ 1008 ಮಂಜಿ ಬೊಮ್ಮ 1009 ಮಂಜೊಟ್ಟಿತ್ತಾಯ  1010 ಮಂಞ  ನಾಯಕ 1011  ಮಂತ್ರ ಗಣ 1012  ಮಂತ್ರ ದೇವತೆ  1013 ಮಂತ್ರೊದಾಯ 1014 ಮಂದ್ರಾಯ1015 ಮಂಜ ನಾಗ  1016 ಮಂಜ ಬೊಮ್ಮ 1017 ಮಂಜಿಷ್ಣಾರ್ (ತಮ್ಮ )  1018 ಮಾಟಂತಾಯ    1019   ಮಾಣಿ ಬಾಲೆ1020 ಮಾಣಿ ಭೂತ   1021 ಮಾಣೆಚ್ಚಿ  1022  ಮಾಡ್ಲಾಯ  1023  ಮಾದ್ರಿತ್ತಾಯ 1024 ಮಾನ್ಚಿ 1025  ಮಾಪುಳೆ ಭೂತ 1026  ಮಾಪುಳ್ತಿ ಭೂತ 1027 ಮಾಪುಳ್ತಿ ಧೂಮಾವತಿ  1028 ಮಾಮಿ ಭೂತ 1029  ಮಾಸ್ತಿಯಮ್ಮ        1030 ಮಾಯಂದಾಲ್ 1031  ಮಾಯಿಲ್ದಿ   1032 ಮಾಯ್ಲೆರ್    1033  ಮಾಯಿಲು  1034  ಮಾಯೊದ ಬಾಲೆ  1035  ಮಾಯೊಲು  1036  ಮಾಲಿಂಗ ರಾಯ          1037  ಮಾರಪುಲಿ 1038  ಮಾರಂ ದೈವ 1039    ಮಾರಾವಂಡಿ   1040   ಮಾರಾಳಮ್ಮ  1041 ಮಾರಿಯಮ್ಮ  1042 ಮಾಸ್ತಿಯಮ್ಮ 1043 ಮಾಂಞಲಮ್ಮ  1044 ಮಾಂದಿ  1045 ಮಿತ್ತ ಮೊಗರಾಯೆ   1046 ಮಿತ್ತಂತಾಯೆ 1047   ಮಿತ್ತೂರ್ ನಾಯರ್ ದೈವ 1048   ಚಾತು ನಾಯರ್   1049 ಚಾಂದು ನಾಯರ್  1050 ಮೀದಲೆ
©ಡಾ.ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಜಿ ಪ್ರಸಾದ
1051   ಮುಕ್ಕಬ್ಬೆ 1052  ಮುಕ್ಕಾಲು ಪಟ್ಟಮ್ಮ ದೈವ  1053   ಮುಕಾಂಬಿ    1054  ಮುಕ್ರಿ ಪೋಕ್ಕರ್  1055 ಮುಕುಡಿತ್ತಾಯಿ1056   ಮುಡದೇರ್  1057 ಮುಡ್ಲಾಯ   1058 ಮುಡಿಲ್ತಾಯ 1059   ಮುತ್ತಪ್ಪ 1060  ಮುತಾಲ 1061 ಮುತ್ತು ಮಾರಿಯಮ್ಮ 1062 ಮುತ್ತೂರ್ ದೈವ  1063   ಮುನ್ನಾಯರೀಶ್ವರನ್ 1064  ಮುರ್ತುರಾಯ   1065 ಮುವ್ವೆ   1066 ಮೂಡಿ ಪಡಿತ್ತಾಯೆ  1067  ಮುಪ್ಪಣ್ಣ ದೈವ     1068  ಮುಡಿಪುನ್ನಾರ್  1069   ಮುಸ್ಲಿಮರ ಮಕ್ಕಳು  1070 ಮುಂಡಲ್ತಾಯ 1071 ಮುಂಡಾಸು ರಾಯೆ  1072 ಮುಂಡೆ ಬ್ರಾಂದಿ  1073 ಮೂಜುಲ್ನಾಯ1074 ಮೂಡುಭೂತ 1075 ಮೂಡೋತ್ನಾಯೆ  1076 ಮೂಜಿಲ್ನಾಯ1077  ಮೂರ್ತಿಲ್ಲಾಯ 1078  ಮೂಲಂಪೆತ್ತಮ್ಮ   1079   ಮೂವ 1080 ಮೂವಿಗೆ ವಾತೆ 1081 ಮೆಚ್ಚು ಬಂಗೇತಿ  1082 ಮೇಲ್ಕಾರತ್ತಾಯಿ 1083  ಮೊರಸಾಂಡಿ  1084 ಮೋಟ  1085 ಮೋಳೆ ತಿರುಮ   1086  ಮೋಂದಿ ಕೋಲ 1087  ಮೈರೆ  1088 ಮೈಸಂದಾಯ  1089 ಮೈಸೂರತ್ತಾಯ 1090 ಮೈಂದಾಲಿ 1091 ಯಜಮಾಂತಿ  1092ಯಕ್ಷಿ  1093 ಯಕ್ಷ 1094  ಯಡಪಡಿತ್ತಾಯ 1095  ಯರ್ಮಣ್ಣಾಯ 1096 ಯರ್ಮುಂಜಾಯೆ   1097 ಯೋಗ್ಯೆರ್ ನಂಬೆಡಿ  1098    ರಕ್ಕಸ ತಗೆ   1099  ರಕ್ತ ಜಾತನ್  1100  ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ
1101 ರಂಜಕಾಸುರ 1102 ರಾವು 1103 ರಾಹು  1104 ಲಿಂಗ ಪೂಜಾರಿ   1105 ವಜಲಾಯ     1106  ವನ್ನತನ್ 1107  ವಯನಾಟ್ ಕುಲವನ್   1108  ವಳ್ಳಿ ತೆಯ್ಯಂ  1109 ವೃದ್ಧ ಮಹಾರಾಯ  1110 ವಂದರಿ    1111 ವಾಜಂಗಲಾಯೆ 1112   ವಾಟೆಜಾರಾಯ 1113   ವಾಲಿ  1114 ವಿಲ್ಲಿ ಸಂಜಯಂ  1115 ವಿಷಕಂಡನ್  1116 ವೆಲ್ಲೂ ಕುರಿಕ್ಕಲ್  1117  ವೀರ ಮಾರುತನ್  1118 ವೀರ ತೆಯ್ಯಂ  1119 ವೀರ ಭದ್ರ 1120  ವಿಷ್ಣು ಮೂರ್ತಿ 1121 ವುಡ್ದೊತ್ತಾಯ/ಉಡ್ದೊತ್ತಾಯ 1122  ವೆಳುದ ಭೂತ   1123 ವೋಡಿಲ್ತಾಯ  1124 ವೈದ್ಯನಾಥ 1125 ವೈರಜಾತ  1126 ಶಾಸ್ತಾರ 1127  ಶಾರ್ಸ್ತಾವು  1128 ಪರ್ಕೊಟ್ ಶಾಸ್ತವು  1129 ಶಿವಗಣ   1130 ಶಿವತ್ತಾಯೆ 1131 ಶಿವರಾಯ 1132 ಶಂಕರ ಬಡವಣ 1133  ಶಿರಾಡಿ   1134 ಶಿಂಗಾರ   1135  ಶ್ರೀ ಕುಲ ಮಹಾಸ್ತ್ರೀ  1136  ಶ್ರೀಮಂತಿ1137  ಶ್ವೇತ ಮೂರ್ತಿ  1138  ಶೈವ ಗಣ 1139 ಸತ್ಯಂಗಳದ ಕೊರತಿ 1140 ಸತಿ/ತ್ಯ ಸಾರಮಣಿ  1141  ಸಬ್ಬಜ್ಜೆರ್ತೆರ್ 1142 ಸಬ್ಬೆಡ್ತೆರ್ 1143 ಸರ್ವೆರ್ 1144  ಸಹದೇವ  1145 ಸಂನ್ಯಾಸಿ  ಭೂತ 1146 ಸಂನ್ಯಾಸಿ ಗುಳಿಗ 1147  ಸಂನ್ಯಾಸಿ  ಮಂತ್ರದೇವತೆ 1148   ಸಂನ್ಯಾಸಿ ಹಿರಿಯಾಯೆ 1149   ಸಂಪಿಗೆತ್ತಾಯ    1150    ಸಾಮು
1151 ಸಿರಿ     1152 ಸೀರಂಬಲ್ತಾಯ 1153  ಸುಗ್ರೀವ  1154   ಸಾತ್ರ ನಾಡು 1155 ಸಾರ ಮಗ್ಗಲಿ   1156 ಸಾರತ  ಮಲ್ಲು  1157 ಸಾರ ಮಾಂಕಾಳಿ 1158 ಸಾರ ಪುಳ್ಳೆದಾರ್
1159 ಸ್ವಾಮಿ
© ಡಾ.ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಜಿ ಪ್ರಸಾದ
1160 ಸುತ್ತು ಕೋಟೆ ದೈವ /ಸುತ್ತು ಕೋಟೆಚಾಮುಂಡಿ 1161  ಸುಬ್ಬಮ್ಮ1162  ಸುಬ್ಬಣ್ಣ  ಹೆಟ್ಯಾಲ್  1163 ಸುಬ್ಬಜ್ಜಿ 1164  ಸೂಕತ್ತೆರಿ 1165  ಸೊನ್ನೆ  1166  ಸೆಟ್ಟಿಗಾರ 1167 ಸೆಟ್ಟಿ ಭೂತ  1168  ಸೇನವ  1169  ಸೇರೆಗಾರ್  1170 ಸೇಮ ಕಲ್ಲ ಭೂತ/ ಸೇಮಿಕಲ್ಲ ಪಂಜುರ್ಲಿ  1171  ಸುಬ್ಬಿಯಮ್ಮ   1172 ಸಾರ್ತ ಮಲ್ಲು   1173  ಸೋಣದ ಜೋಗಿ  1174 ಸುದುರ್ಮ  1175 ಸೋಮಕಾಸುರ 1176  ಹನುಮಂತ ಭೂತ 1177  ಹರಿಕರಾಯ 1178 ಹರಿಹರ ಭೂತ  1179 ಹಸರ ತಿಮ್ಮ 1180  ಹಸಲ   1181 ಹಳ್ಳತ್ತಾಯ 1182  ಹಳ್ಳತ್ತಾಯಿ 1183 ಹಳೆಯಮ್ಮ  1184  ಹಾದಿಕರಾಯ 1185  ಹಾಯ್ಗುಳಿ 1186   ಕೆಪ್ಪ ಹಾಯ್ಗುಳಿ 1187 ನಂದಿ ಹಾಯ್ಗುಳಿ  1188  ಕೋಟದ ಹಾಯ್ಗುಳಿ 1189  ಕಿಣಿಯರ ಹಾಯ್ಗುಳಿ  1190 ರಕ್ತ ಹಾಯ್ಗುಳಿ  1191 ಚಿತ್ತೇರಿ ಹಾಯ್ಗುಳಿ 1192 ಮೂದೂರ್ ಹಾಯ್ಗುಳಿ 1193  ಮೂಕ ಹಾಯ್ಗುಳಿ   1194  ಶಕ್ತಿ ಹಾಯ್ಗುಳಿ  1195 ಕೆಂಡದ ಹಾಯ್ಗುಳಿ 1196 ಮೋಟ ಹಾಯ್ಗುಳಿ 1197    ಹಿರಣ್ಯ ಹಾಯ್ಗುಳಿ 1198   ಒಂಟಿ ಕಲ್ಲು ಹಾಯ್ಗುಳಿ 1199  ಕುಂಜ್ಞಾಡ್ ಹಾಯ್ಗುಳಿ  1200 ಸೌಡದ ಹಾಯ್ಗುಳಿ 1201 ನೇತ್ರಾಣಿ ಹಾಯ್ಗುಳಿ 1202  ಹುಚ್ಚುರಾಯ 1203 ಹೊಸಮ್ಮ 1204 ಹೊಸಳಿಗಮ್ಮ 1205  ಹೌಂದೆ ರಾಯ

ನಂತರ ಸಿಕ್ಕ ಹೆಸರುಗಳು
©ಡಾ.ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಜಿ ಪ್ರಸಾದ
1206 ಅಚ್ಚು ಬೈದ್ಯೆದಿ,
1207 ಆಚು ,
1208 ಆಜಿ ಕೈತ್ತಾಯ ,
1209 ಆದಿ ಮೂಲಾಯದನ್ ,
1210 ಆದಿ ರಾಮಾಯಣ/ನಾರಾಯಣತೆಯ್ಯಂ
1211 ಆದಿವೇದನ್ ತೆಯ್ಯಂ ,
1212 ಆನಾಡಿ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ (ಪೋದಿ)
1213 ಆಯಿರಾತಿರಿ,
1214 ಆಚಿ ತೊಟ್ಟಮ್ ,
1215  ಅಗ್ನಿ ಭೈರವನ್
1216 ,ಅಚ್ಚಿ ತೊಟ್ಟಮ್
1217 ಅಚ್ಚನ್ ತೆಯ್ಯಂ
1218 ಅಡರ್ ತೆಯ್ಯಂ
1219,ಅಡುಕ್ಕತ್ ಚಾಮುಂಡಿ
1220 ಅಲಕ್ಕುನ್ನು ಚಾಮುಂಡಿ ,
1221 ಅಮ್ಮಾಮಾರ್,
1222 ಅನಗುಂ ಭೂತ
1223 ,ಅಂಚನಗುಂ ಭೂತ,
1224 ಅಂಗ ತೆಯ್ಯಂ /ಅಂಗಕ್ಕಾರನ್ ,
1225 ಅಂಗಕುಳಂಗರ ಭಗವತಿ
1226 ಅಂತಿ ಕುಟ್ಟಿಚಾತನ್,
1227 ಅಂತಿ ತಿರ
1228 ಅಪ್ಪ ಕಲ್ಲನ್ ,
1229 ಅರಕ್ಕೂರ್ ಚಾಮುಂಡಿ
1230, ಅರಾಯಿಲ್ ತೆಯ್ಯಂ
1231  ಆರ್ಯ ಪೂಂಕನ್ನಿ
1232 ಅತಿರಾಡನ್
 1233ಆಯಿಟ್ಟ ಭಗವತಿ ,
1234 ಇಲ್ಲಂ ಕರುಮಗನ್
1235 ಇಲಯ ಕೋಲಮ್,
1236 ಇಲಯ ತಂಬುರಾಟ್ಟಿ
1237  ಇ/ಐರಾಟ್ಟ ಕುಟ್ಟಿ ಚಾತನ್
1238 ,ಇ/ಐರವಾರಿ
1239,ಇರಾತನ್
1240 ಇರಿಮಕಲ್ ಕರಿಮಕಲ್ ,
1241 ಉರಿ ಚಾಮುಂಡಿ
1242 ಉಂಬಲಿ
1243 ಉಚ್ಚ ಕುಟ್ಟಿ ಸಾಸ್ತಾನ್,
1244 ಉಚ್ಚಿಟ್ಟ,
1245 ಉಚೂಲಿಕಡವತ್ಭಗವತಿ,
1246 ಉಧಿರಮಾಲ,
1247 ಉದಿರಾಲ ಭಗವತಿ,
1248 ಉದಿರಾಲನ್ ತಿರ
1249 ಉಲರ್ ಕುನ್ನತ್ ಭಗವತಿ ,
1250 ಉಳ್ಳಿಲಾಲ್ ಭಗವತಿ ,
1251 ಉರ್ಪಜ್ಹಾಸ್ಸಿ ತೆಯ್ಯಂ,
1252 ಎಂಬುಟ್ಟಿ
1253 ಎನ್ಮಂದಾಯ ,
1254 ಐವರ್ ಭಗವತಿ ,
1255 ಓಣಂ ಪೊಟ್ಟನ್ ,
1256 ಕರಿಯಣ್ಣ, ,
1257  ಕಾಡ ಭೂತ ,
1258 ಕಟ್ಟೆದಲ್ತಾಯ
,1259  ಕುಡ್ಪಾಲ್ ಭೂತ
1260 ಕಡಂಗೋಟ್ ಮಾಕ್ಕಂ ,
1261 ಕಡಪುರತ್ ಚಾಮುಂಡಿ
,1262ಕೈತ ಚಾಮುಂಡಿ ,
1263 ಕಕ್ಕರ ಕಾಳಿ
1264 ಕೈಕೋಲನ್ ತೆಯ್ಯಂ
1265 ಕಲರಿಯಲ್ ಪೋದಿ
1266,ಕಲತಿ ವೀರನ್ ,
1267 ಕಲಿಚನ್ ತೆಯ್ಯಂ,
1268 ಕಮ್ಮಡತಮ್ಮ/ಕಮ್ಮಡತ್ ಭಗವತಿ ,
1269 ಕಣ್ಣಮ್ಮಾರ್ ತೆಯ್ಯಂ
1270 ಕಪ್ಪಾಲಾಯಿತಮ್ಮ ,
1271 ಕರಣ್ ದೈವಂ
1272 ಕರನೊನ್ ದೈವ
1273 ಕನ್ನೀರ್ಕರುಮಕಂ ತೆಯ್ಯಂ,
1274 ಕಳಿಕ್ಕತಾರ ತೆಯ್ಯಂ
1275  ಕರಿಯತನ್,
,1276 ಕರುವಲಕ್ಕಿ,
1277 ಕನ್ನಿಕೋರ್ ಮಾಕಂ
1278 ಕಟ್ಟುಮುಡಕ/ಕಟ್ಟುಮುಡಂಕ,
1279 ಕಾರಾಟಪ್ಪ
1280 ಕುಡುಕ ಭೂತ  ,
1281, ಕುಂಜಾರ್ ಕುರತಿಯಮ್ಮ
 1282 ಕುಂಜೂರಂಗಾರ
1283 ಕುರಿಂತನಿ ಪೋದಿ ,
1284 ಕುಂಡಂ ಕಳಯಂ ,
1285 ಕುಟ್ಟದಮ್ಮ
1286 ಕುಟ್ಟಿಕೋಲ್ ತಂಬುರಾಟ್ಟಿ,
1287 ಕಾಟ್ಟು ಮೂರ್ತಿ ,
1288 ಕಾಂಬೋಡಿದ ಪುರ್ಸಭೂತ,
© ಡಾ.ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಜಿ ಪ್ರಸಾದ
1289ಕೂಡೆಪಯೆಲ್ಲೂರ್
1290 ಕೆಂಚಣ್ಣ
1291 ಕೆಂಪರ್ನ ಪಂಜುರ್ಲಿ,
1292  ಕೊನ್ನೊಟ್ಟು ಕಡ್ತ
1293 ಗಣಪತಿಯಾರ್ ದೈವಂ
1294 ,ಗುರು ದೈವಂ,
1295 ಗುಡ್ದೆತಿ
1296 ಗುಂಡಲ್ತಾಯ
1297  ಪೋರೋಳಿತ್ತಾಯ.
1298 ಚಕ್ರೇಶ್ವರಿ ,
1299 ಕೊರೊಪ್ಪೋಳು
1300 ಚಾತು,
1301 ಚಿರಟ್ಟಕೊಟ್ಟಿ,
1302   ಚೀರು
1303 ಚೆಂಡೆಲಿಯನ್  ತೆಯ್ಯಂ,
1304 ಚೆಮ್ಮರತಿ , ,
1305 .ಚೆಂಬಿಲೋಟ್ ಭೂತ,
1306 ಚೊನ್ನಮ್ಮ,
1307 ಚೊಬ್ಬಯ್ಯ
1308 ಚೋಮಪ್ಪನ್
1309 ಜತ್ತಿ ಬೈದ್ಯ ,
1310 ಜೋಕುಲು ದೈವೊಲು
1311 ತಲಚೇರನ್ ತೆಯ್ಯಂ,
1312 ಕಲ್ಲು ದೈವ
1313 ತೀ ಪೊಟ್ಟಮ್,
1314 ತೋಡಮ್ ತೊಟ್ಟಮ್ ತೆಯ್ಯಂ ,
1315 ತೆಕ್ಕನ್ ಕರಿಯತನ್
1316 ತಿರಚಂಪಿರಪ್ಪ
1317 ತುಳು ಕೋಲಮ್,
1318 ದೇಸಿಂಗ ಉಳ್ಳಾಕುಲು,
1319 ದೇವ ಕನ್ಯಕ,
1320 ದೇವ ರಾಜಾವು
1321 ದೇವಕೂತ್,
1322 ದೈವ ಚೆಕೊನ್ ,
1323 ದೈವತಾರ್
1324 ಧವುರ್ ಕರಿಂಕಾಳಿ
1325 ನಾಟ್ಟುಮೂರ್ತಿ
1326 ನಡುವಾಜ್ಹುನ್ನಮ್ಮ,
1327 ನಾಗ ಪೋದಿ,
1328ನಾಗ ತಂಬುರಾಟ್ಟಿ
1329ನಂಬೋಳನ್ ಪೋರಟ್ಟು,
1330 ನನ್ಗಲೊಂಗಾರ ಭಗವತಿ
1331ನಟ್ಟ ತಿರ,
1332 ನಟ್ಟಡಕ್ಕ ಭಗವತಿ,
1333 ನಟ್ಟು ದೈವಂ,
1334 ನಾಯಿಲ ಗುತ್ತಿನ ಕುಜುಂಬ ಬೈದ್ಯ
1335 ನೆಲ್ಲು ಕುಟ್ಟಿ ಪೋದಿ,
1336  ನೀಲ ಕರಿಂಕಾಳಿ ,
1337ನೀಲಿಯಾರ್ ಭಗವತಿ,
1338 ನೆಲ್ಲಿಕ್ಕಾಲ್ ಭಗವತಿ
1339 ಪರ್ಪಂಕರಿಯತ್ತಾಯ ,
1340 ಪಾಲಾಡನ್ ದೈವಂ
1341 ಪಾಚೆನಿ ಭಗವತಿ,
1342 ಪಾಲಪ್ಪುರತ್ ಮೂತ ಭಗವತಿ,
1343 ಪಾಡಾರ್ಕುಳನ್ಗಾರ ವೀರ,
1344  ಪದಿಮಾಲ ದೈವತಾರ್
1345 ಪಲ್ಲಿಕ್ಕಿ ನಾಯರ್,
1346 ಪಡಿನ್ಹರಂಪರಾದೇವತಾ
1347 ,ಪಡಿನ್ಹಾಟ್ಟಭಗವತಿ,
1348 ಪನಯಾರ್ ಗುರಿಕ್ಕಾಲ್,
1349 ಪಣಿಯನ್ ತೆಯ್ಯಂ
,1350 ಪಯ್ಯಂವಲ್ಲಿ ಚಂದು
,1351 ಪಾಪಣ್ಣ
©ಡಾ.ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಜಿ ಪ್ರಸಾದ
1352 ,ಪೆರುಂಬೆಸನ್ ತೆಯ್ಯಂ,
1353  ಪೆರ್ಗಡತಿ ,
1354 ಪೇತಾಲನ್
,1355 ಪಿಲ್ಲತಿನ್ನಿ
1356 ಪೊನ್ಮಳಕ್ಕರನ್,
1357 ಪೊನ್ನಾಲತಮ್ಮೆ
1358 ಪೊಲಿನ್ತೀಲ್ ತೆಯ್ಯಂ,
1359 ಪೊರೊಂತಿ
1360  ಪೋದಿ ತೆಯ್ಯಂ,
1361 ಪುಲಿಮಾರನ್ ತೊಂಡಚ್ಚನ್
1362 ಪುಲಿ ಮುತಾಚಿ ,
1363 ಪುಲ್ಲೊನ್
1364 ಪುಲ್ಲಿ ಪೂಲನ್ ,
1365 ಪುಲ್ಲಿ ಕೊರತಿ
1366,ಪುಲ್ಲಿವೇಟ ಕರಿಮಗನ್
1367 ಪುರಂ ಕಾಲನ್ ,
1368 ಪೆರಿಯಾಟ್ ಕಂಡಾರ್,
1369  ಪೋಲೀಸ್ ತೆಯ್ಯಂ
1370 ಬಗ್ಗು ಬೈದ್ಯೆದಿ ,
1371ಬಡೆದಿ
1372  ಬಲ್ರಾಣಿ, ,
1373  ಬಪ್ಪೋರನ್
1374 ಬಾಲಜ್ಜಿ /ಬಾಲಕಿ  ,
1375 ಬಾಲೊಲನ್ ತೆಯ್ಯಮ್, ,
1376   ಬಂಟ ಪಂಜುರ್ಲಿ
1377   ಬಂಬೆರಿಯನ್,
1378  ಬ್ರಹ್ಮ ಮೂರ್ತಿ/ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ್
1379  ಭಂಡ ದೈವ,
1380 ಭಂಡಾಸುರ ಗುಳಿಗ
1381 ಭೂತ ತೆಯ್ಯಂ/ಶ್ರೀ ಭೂತ    ,
1382  ಮಲಯಾಳ ಮಂತ್ರ ಗಣ
1383 ಮಂಡನ ಮೂರ್ತಿ
1384 ಮಾಪುಳ್ಳೆಭೂತ
1385  ಮಾಪುಳ್ಚಿಭೂತ,
1386ಮಾಪಿಳ್ಳೆತೆಯ್ಯಂ
1387 ಮರಕಲತಮ್ಮ,
1388 ಮರಕಲತಿಲ್ ಚಾಮುಂಡಿ,
1389 ಮರುತಿಯೋಡನ್ ಗುರಿಕ್ಕಾಲ್ ,
1390   ಮೆಲ್ ಗುರುನಾಥನ್ ,
1391   ಮಾಯಕ್ಕಾಟ್,
1392 ಮಾಯಿಲನ್ ,
1393  ಮುಲ್ಲಿಕೊಟ್ಟಚಮ್ಮ,
1394 ಮುರಯ ದೈವ,
1395 ಮುದಿರ್ಚ,
1396 ಮುತ್ತಾಚಿ ಪೋದಿ
1397,   ಮುಗಳಿತ್ತಾಯ
1398  ಮುಂಡತ್ತಾಯ
1399 ಮೂಡತ್ರಾಯ
1400 ಮೂಡಂದೆಮೆ
1401 ಪಕ್ಷಿಯಕ್ಷಿ,
1402 ಸುಂದರಯಕ್ಷಿ,
1403 ಭೈರವಿ ಯಕ್ಷಿ,
1404 ಮರುತ ಯಕ್ಷಿ
1405 ಮಾರನ್ ಯಕ್ಷಿ
1406 ರಾಜಾವತಿ
1407 ರೂಪಕಾರನ್,
1408 ರೂಪಕಾರಿ
1409 ,ರುದಿರಬಾಲನ್
1410  ರುದ್ರಕಾಳಿಯಮ್ಮ,
1411 ರುದ್ರಾಂಗ ಭಗವತಿ
1412 ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನರಸಿಂಹ,
1413  ಲಿಂಗಮ್ಮ
1414 ವಡಕ್ಕನ್  ,
1415ವಡಕ್ಕಂಕೊಡಿ ವೀರನ್, ,
1416  ವೈರಿ ಖದಕನ್ ,
1417  ವಲಿಯಮುಡಿ ತೆಯ್ಯಂ
 1418   ವಲಿಯಭಗವತಿ,
1419 ವರದಿಯನ್ ,
1420  ವರಮೂರ್ತಿ
1421  ವರೀಕ್ಕಾರ ತೆಯ್ಯಂ
 1422 ವಟ್ಟಿಪೂತಂ ,
1423  ವನ್ನದಿ ಪೋದಿ
1424  ವಪ್ಪಿರಿಯನ್
1425 ವಯಟ್ಟು ಪೋದಿ
1426   ವಿಮಾನ ಗಂಧರ್ವ,
1427     ವೀರಮ್ಮ
1428 ವೀರಮ್ಮಾರ್ ,
1429 ವೀರ ಚಾಮುಂಡಿ
1430  ವೆಟ್ಟಚೇಕೊನ್
1431 ವೇದನ್,
1432 ಸಂಬ್ರದಯಂ ತೆಯ್ಯಂ .
1433 ಸೋಲನ್ /ಸೂಲನ್
1434  ಹೊನ್ನಮ್ಮ
1435 ಹೌಟಲ್ದಾಯ
1436 ಅಜ್ಜಿ ಕುಲೆ
1437 ಕಾಜಾರ್ ಕುಲೆ
1438 ಕಂಚಿದ ಕೋಳಿ
1439 ಇಪ್ಪತಜ್ಜೆ
1440 ಕನ್ನಡ ಕಲ್ಕುಡ
1441 ಧೂರ್ತ ಸೇನ
1442 ಕಡ್ಡಿ ದೈವ
1443_ಸನ್ಯಾಸಿಗಣ
1444 ಮರ ಭೂತ
1445 ಕಡಲ್ತಾಯ
1446 ಅಗ್ನಿ ಕೊರತಿ
1447 ಭ್ರಾಂತಾಯ
1448 ಪೂಮುಡಿ
1449 ಮಾಪುಲ್ಚಿ
1450ಮಾಪಿಳ್ಳೆ
1451 ಮಾಪಿಳ್ಳ ತೆಯ್ಯಂ
1452 ಕರಣಿಕ ತೆಯ್ಯಂ
1453 ಕಟ್ಟು ಎಡ್ತುನ್ ಕುಟ್ಟಿ
1454 ಕೊನ್ನೋಟು ಕಡ್ತ
1455 ಕೋಟ್ರ ಗುತ್ತಿನ ಬಬ್ಬು
1456 ಕಾಜಿಗಾರ್ತಿ
1457 ಆಟಕಾರ್ತಿ
1458 ಜಾಗೆದ ಖಾವಂದ
1459 ಹೊಗೆವಡ್ಡಿ ಜಟ್ಟಿಗ
1460 ಮಾಪಿಳ್ಳ ಚಾಮುಂಡಿ.
1461 ಬ್ರಾಣ ಭೂತ 2
1462 ಉಂರ್ದರ ಪಂಜುರ್ಲಿ
1463 ಬೊಲ್ಲ ಬೈದ್ಯ
1464 ಮನದಲಾತ್ ಚಾಮುಂಡಿ
1465 ಬರಾಯ ಅರಮನೆ ಪುರುಷರಾಯ
1466 ಗಂಗಮ್ಮ
1467 ಚೆಂಬುರ್ಪುನ್ನಾಯ
1468 ಚೆಂಬಿಲೋಟ್ ಭಗವತಿ
1469 ತಿಪ್ಪೀ ಸಾಬ್
1470ಸ್ಟಟಿಕಂತಾಯ
1471 ಸ್ಪಟಿಕ ಪಂಜುರ್ಲಿ
1472 ಬಬ್ಬರ್ಯ-2
1473 ಪೆರುವೋಡಿತ್ತಾಯ
1474 ಕೋಲು ಭಂಡಾರಿ
1475 ಮರಕ ಚೆನ್ನಯ
1476 ದಾಸಪ್ಪ ಪಂಜುರ್ಲಿ
1477 ಮುಗೇರ ಕಾಳು
1478 ಮೂಡೊಟ್ಟ್ನಾರ್
1479 ಪಡ್ಡೊಟ್ನಾರ್
1480 ಕರಿಯಣ್ಣ
1481 ದೇಸಿಂಗರಾಯೆ
1482 ಕೆಂಚಣ್ಣ
1483 ಓಣಂ ಪೊಟ್ಟಂ
1484 ಕಟ್ಟದಲ್ತಾಯ
1485  ತಿಮ್ಮಣ್ಣ  ನಾಯಕ
1486 ಮನ್ಸೆರ್
1487-88 ಜೋಕುಲು ದೈವೊಲು
© ಡಾ.ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಜಿ ಪ್ರಸಾದ
1489 ಪಟ್ಟದ ಮುಗೇರ
1490 ಮಿತ್ತಮೊಗರಾಯ
1491 ಬಡಜ
1492 ಕೋಟೆದಾಯ
1493-94ಮಾಯಿಲು ದೈವಗಳು
1495 ಮಾಳದ ಕೊರಗ
1496 ನೀರ್ ಮಾರ್ಗದಾಯೆ
1497 ಕೊರೊಪ್ಪೋಳು
1498 ದರ್ಭೆತ್ತಾಯ
1499ಪೆಜತ್ತಾಯ
1500 ಕುಡ್ಪಲ್ತಾಯ
1501 ಗುಡ್ಡೆದಜ್ಜೆ
1502ಎಣ್ಮಡಿತ್ತಾಯ
1503 ಕಾಡಿಸೋಮ
504 ಮಾಸ್ತಿಯಮ್ಮ,
1505  ಬೀರ,
1506  ಕೆಂಪು ಪಂಜುರ್ಲಿ
1507 ನಾಗ ಪಂಜುರ್ಲಿ
1508ದೊಂಬೆಕಾಳಿ
,1509 ಪರ್ಪಂಕರಿಯತ್ತಾಯ,
1510 ಅಕ್ಕ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ
1511 ಕಲಂದನ್ ಮುಕ್ರಿ
1512 ಮನವಾಟ್ಟಿ ಅಮ್ಮ
1513 ಆಲ ಚಾಮುಂಡಿ
1514 ಬಂಕಿ ನಾಯ್ಕ
1515 ಕೀಳು ದೈವ
1516 ಕಾಟಾಳ ಬೊಲ್ತು
1517 ಕರೊಟ್ಟಿ
1518 ಕುಮ್ಮಲುನ್ನಿ
1519 ರಾಜಪತಿ ರಾವುದ್ರ
1520  ಶೈವ ಗಣ
1521 ಪಂಜೊಟ್ಟಿನಾಯ
1521 ಸೋಮ
1522ಅರಮ
1524 ಬ್ಯಾಟೆ ವೀರ
 1525 ಕೊಂಡೆತ್ತಾಯ
 1526 ವಾಜಲ್ಲಾಯ ಬಂಟ
1527ಕುಜುಂಬ ಬೈದ್ಯ
1528  ಕೊಟ್ಟದಲ್ತಾಯ
1529 ಕಳುವಿನ ಚಿಕ್ಕ
1530 ನಾಲ್ಕುಪಾದದ ಹೈಗುಳಿ
  1531 ಕೋಳೆರಾಯ
1532ತೋಡಿಕಾನದ ಜೋಗಿ ಪುರುಷೆದಿ
1533 ಮುಡ್ತಿಲ್ಲಾಯ
‌1534 ಒಂಟಿ ಕಣ್ಣು ಗುಳಿಗ
‌1535 ಪಡಂತಾಯ
© ಡಾ.ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಜಿ ಪ್ರಸಾದ
1536   ಕರ್ಪಾಂಪ ಗುಳಿಗ
1537 ಮೂಕ ದೈವ
1538 ಕಾಪಾಲ್ತಿ ದೈವ
1539 ಕುಂಡಂಗರ
1540 ಪಾಲೇಶ್ರೀ ಅಮ್ಮ
1541 ಪೊಣ್ಣು ಕುಂದಾಡ್ದಿ
1542 ಮನಕ್ಕೋಟ್ ಗುರುಕ್ಕಳ್
1543 ಸನ್ಯಾಸಿ ಭೈರವ
1544 ಪಾಂಡಿ ಅಜ್ಜೆರ್
1545 ಬೀಬಿ ತೆಯ್ಯಂ
1546ಮುದ್ದೇರ್ಲಾಯ
1547 ಪುರದಮ್ಮ ದೇವಿ
1548ಕುತ್ರೊಟ್ನಾಯ
1549ಕೊಟ್ಯದಾಯ
1550ಸತ್ಯಮಾಗಣ್ತಿ
1551 ದುಗ್ಗಡ್ತಿ
1552 ಕುಕ್ಕುಡುದ ಪಂಜುರ್ಲಿ
1553ಕಂಜಿರತಪ್ಪ, 
1554ತಿರುಚಂಬರತಪ್ಪ, 
1555 ಬೆಂದ್ರು ಕೊಲುರಪ್ಪ, 
1556ಪೆಮ್ಮಯ್ಯ 
1557 ಅಯ್ಯಪ್ಪ
1558 ಸಾಹೇಬನ ಜಕ್ಕಿಣಿ
1558 ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಜಕ್ಕಿಣಿ
1559ಹೊರಸುತ್ತಿನ ಹೈಗುಳಿ,
1560ಯಜಮಾನ,
1561ಮಾರಿಶಿವರಾಯ,
1562ರಕ್ತ ಹೈಗುಳಿ 
1563ಬಾಲಯ್ಯ,
1564ಬಾಲಮ್ಮ,
1565ದೊಡ್ಡಮ್ಮ 
1566ಹುಲಿರಾಹು
1567 ಮಲಸೌರಿ 
1568ಭಂಡಾರದ ಪಂಜುರ್ಲಿ  
1569ಸೋಣೆ ಅಜ್ಜಿ 
1570ಕನ್ಯೆ ಉಮಲ್ತಿ 
1571ಆಕಾಶ ರಾಹು
1572ಪಾತಾಳ ರಾಹು,
1573 ಬೇಟೆ ಪುರುಷ
1574ರಾವುತೇಶ್ವರ
1575ಚಾವುಂಡರಾಯ
1576ಧೂಮ
1577ಕೋಣನ ತಲೆ ಭೂತ
1578ಮಕ್ಕಳ ಉಮಲ್ತಿ
1579ಪ್ರಧಾನ ಚಿಕ್ಕು
1580ವೀರ ಕಲ್ಲುಕುಟ್ಟಿಗ
1581ಚನ್ನ ಹೈಗುಳಿ
1582ಗುಂಡಿಕೆರೆ ಹೈಗುಳಿ
1583ಅಂಗಳದ ಬೊಬ್ಬರ್ಯ
1584 ಮಿಲ್ಟ್ರಿ ಅಜ್ಜ
1585ಬೆಂಕಿ ಕಣ್ಣು ನಂದಿ
1586ವಾತೆಮುರಿ ರಾವು
1587ಬಂಟ ರಾಯ
1588ಹಲ್ನಾಡ ಚಿಕ್ಕು
1589ಹತ್ತುಕ ರಾಹು
1590ಗಡಿ ಭೂತ
1591ಗುರಿಕಂಬದ ದೈವ
1592ಕೊಳಿಯಾರ್ ಮಾಮ
1593 ಮರ್ಲಮ್ಮ
1594 ಮಲೆಯಾಳಿ ಮಾಂತ್ರಿಕ
1595 ರೇವಂತ ದೈವ
1596ಶೆಡಿ ಭೂತ
1597ದಾಸರಾಯ
1598ಮಣಿಕಲ್ಲು ಶಿವರಾಯ
1599ಆಕಾಶ ನಂದಿ
1600ಕಾಶಿ ನಂದಿ
1601ಹುಚ್ಚು ಹೈಗುಳಿ
1602ಅಂಬುಡು ಹೈಗುಳಿ
1603ಅಟ್ಟದ ಮೇಗಿನ ಹೈಗುಳಿ
1604ಅಬ್ಬರದ ಬಬ್ಬರ್ಯ
1605ಭಂಗಿ ಬೊಬ್ಬರ್ಯ
1606ಮೊಟ್ಕಲ್ಲು ಬೊಬ್ಬರ್ಯ
1607ಮುಂಡಿಗೆ ರಾವು
1608ದೊಂದಿ ರಾವು
1609ಕಪ್ಪು ರಕ್ತದ ರಾವು
1610ಕೆಂಪು ರಕ್ತದ ರಾವು
1611ವರಾಹ ರಾಜ
1612ಸುಗ್ಗಿ ಭೂತ
1613ಕಾಮಲಿಂಗೇಶ್ವರ
1614ಶಾಯಿ ಜಕ್ಕಣಿ
1615 ಕಟ್ಟೆ ಭಂಡಾರಿ
1616 ಪಾತ್ರಿ ಕೊಲೆ 
1617 ಪಮ್ಮಚ್ಚು
1618 ಒಂದು ಕಾಲ ಚಾಮುಂಡಿ
1619ನಾಗ ಜಟ್ಟಿಗ
1620 ತ್ರಿಶೂಲ ಜಟ್ಟಿಗ
1621ಹನೆಯಡಿ ಜಟ್ಟಿಗ
1622ಅವತಾರ ಚಿಕ್ಕು
1623ಮಲೆಯಾಳಿ ಬಬ್ಬರ್ಯ
1624ಬಂಡಿಕಾಡು ಬಬ್ಬರ್ಯ
1625ಮಹಾ ಬೊಬ್ಬರ್ಯ
1626 ಕೇಶ ಬಬ್ಬರ್ಯ
1627 ಬಡಗಡಿ ದೈವ
1628ಕೋಟೆ ದೇವಿ
1629ಕೃತ್ರಿಮ ಗಣ
1630 ಕಾಡ್ತಾಯಮ್ಮ
1631 ಕುಕ್ಕುಡೆ ಅಬ್ಬಕ
1632 ಆದಿ ಬಂಗೇರ
1633 ಸ್ವಾಮಿ ಲಿಂಗ
1634 ಕೊಕ್ಕೆ ಕಾಲಿನ ಭೂತ
1635 ಭೂತರಾಯ
1636 ಹೊಸಹಿತ್ಲು ಜೈನ ಹೈಗುಳಿ
1637 ಹೊಸಕುಳಿಯಮ್ಮ
1638ಮುರುಗೋಳಿ ದೈವ
1639 ಅರಮ ರಾಜ
1640 ಒಡಗಿನ ನಂದಿ 
1641ಸುವರ್ಣ ಯಕ್ಷಿ 
1642 ಮಲಲು ತಾಯಿ
1643 ಹಾದಿ ನಂದಿಕೇಶ್ವರ 
1644 ಚಿತ್ರದ ಹೈಗುಳಿ
1645 ಮರಶಿ ನಂದಿ
1646 ಸುಲಿಗುಂಡಿ ಚಿಕ್ಕು
1647 ಸ್ವಾಮಿ ಲಿಂಗಮ್ಮ
1648 ಮುರನೆಮರ ಬೊಬ್ಬರ್ಯ
1649 ಮುಗ್ರಿ ಹೈಗುಳಿ
1650 ಹೊನ್ನಮ್ಮ ಚೆನ್ನಮ್ಮ
1651 ಒಂಬಟ್ಟು ದಂಡಿಗೆ ಚಿಕ್ಕು
1652ಕಾನು ನಂದಿ
1653ಸಾಲು ದಾರಿ ಹೈಗುಳಿ
1654 ಹೆಡ್ಗೆ ರಾವು
1655 ಮುದ್ದ-2
1656ಸಂಕ ಮಹಾಸತಿ
1657ಕಾರುಣ್ಯ ಯಕ್ಷಿ
1658 ಹೊನೇರಿ ಬಬ್ಬರ್ಯ
1659 ಬ್ಯಾಲಿ ಬೊಬ್ಬರ್ಯ
1660 ಮಲ್ಕೊಡ್ ಹೈಗುಳಿ
1661 ಒನಿ ಕಾಡು ಹೈಗುಳಿ
1662ಕನಸಾಡಿ ಚಿಕ್ಕು
1663 ಮುಳ್ಳು ಗುಡ್ಡೆ ಚಿಕ್ಕು
1664 ಬೆಂಗಾಲು ಚಿಕ್ಕು
1665ಮುದ್ದು ಸ್ವಾಮಿ
1666ಕೇಚರೇಶ್ವರ
1667ಮಿಂಚು ಕಣ್ಣಿನ ಪಂಜುರ್ಲಿ
1668 ರಟ್ಟೇಶ್ವರ
1669 ಅಡವಿಯಮ್ಮ
1670 ಕೊಂಬಿನೀರಪ್ಪ
1671 ಕಿರ್ಕಿ ಕಾಳಿ
1672 ಯರ್ಗೇಶ್ವರ
1673 ಶ್ರೀ ರುಂಡ ವೀರ ಮಹಾಸತಿ
1674 ಗುಡಿ ಜಟ್ಟಿಗೇಶ್ವರ
1675 ಕೆಂಪನ ಹೈಗುಳಿ
1676 ಕಟ್ಟೆ ವೀರ
1677ಹಲ್ನಾಡು ದುರ್ಗಿ ಅಮ್ಮ
1678 ಹಡಲಿ ನಂದಿಕೇಶ್ವರ
1679ಕಾನವೀರ ಮಹಾಸತಿ
1680ಉರಿ ಮಾರಿ
1681ಸನ್ಯಾಸಿ ಮಂತ್ರಿ
1682ಕಡ್ಲ್ ಹೈಗುಳಿ
1683ಹಗಲು ಭೂತ
1684ಹೊಳೆಬದಿಯಲ್ಲಿ ಕೂತವರು
1685ಉರಿ ನಾಲಿಗೆಯಮ್ಮ
1686ಕುಣಬಿ ಭೂತ
1687ಶನಡಿ ಚಿಕ್ಕು
1688ರುದ್ರ ಬೇತಾಳ
1689 ಕರಿದೇವ
1690ಹುತ್ತದಮ್ಮ
1691ಕಂಬದ ದೇವಿ
1692ಬಾಗಿಲ ಮುಡಿ ಮಹಾಸತಿ
1693 ಶ್ರೀ ಬೇತಾಳ
1694 ಕರಿಪೈಕ
1695 ಬಲಿದೇವಿ
1696 ಅಂತರ ಬೇತಾಳ ಪುರುಷ
1697 ಮಹಾ ಹುಲಿದೇವ
1698 ಕೊಡಿ ವೀರ
1699 ಹೆಗ್ರೆ ಬೀರ ದೇವ
1700 ಬಂಡಿಕೆರಿ ವೀರ
1701 ಮೂಡಂಗಿ ಜಟ್ಟಿಗ
1701 ಹೊನ್ನಪ್ಪ
1702 ಗಾಣಿಗರ ಗರಡಿ ನಂದಿ,
1703 ಹೊಸಕಲಿ ಬೊಬ್ಬರ್ಯ
1704 ಮೂಡಾಡಿ ಬೊಬ್ಬರ್ಯ
1705 ಅರೆಕಲ್ಲು ಬೊಬ್ಬರ್ಯ
1706 ಕುಪ್ಪಣ್ಣ ಹೈಗುಳಿ
1707 ಹುಂಟನ ಗೂಳಿ
1708 ಕೂರ್ ಕಾಲಿನ ಹೈಗುಳಿ
1708 ಬ್ರಹ್ಮ ಯಕ್ಷೆ
1709 ಗುರು ಜಟ್ಟಿಗ
1710 ಅಂಬಾ ದೇವಿ
1711ಅಕ್ಸಲ ಹೈಗುಳಿ
1712 ಗಂಟಿಹೊಳೆ ಹೈಗುಳಿ
1713 ಬ್ರಹ್ಮ ಯಕ್ಷಿ
1713 ಹುಲಿಗಿರ್ತಿ
1714ಗುಂಡಿ ಬೀರಪ್ಪ
1715 ಸಂಕಮ್ಮ
1716 ಮಲಯಾಳಂ ಹೈಗುಳಿ
1717 ಬಸ್ತಿ ಮಕ್ಕಿ ಜಟ್ಟಿಗ
1718 ಮಸಿಗುಂಡಿ ನಂದಿ
1719ಅಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕು
1720 ಹೊಳಿಬದಿ ಬೊಬ್ಬರ್ಯ
1721 ಒಣಿ ಕಾಡು ಹೈಗುಳಿ
1722 ಹಸಿರು ದುರ್ಗಿ
1724 ಗರಡಿ ಮಹಾಸತಿ
1725 ವತ್ತಿನಕಟ್ಟೆ ಮಹಾಸತಿ
© ಡಾ.ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಜಿ ಪ್ರಸಾದ
Mobile 9480516684
ಸಂಗ್ರಹ ಡಾ.ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಜಿ ಪ್ರಸಾದ, ಕನ್ನಡ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ನೆಲಮಂಗಲ
ತುಳುವರ ಭೂತ ಕನ್ನಡದ ಭೂತವಲ್ಲ. ತುಳುವರ ಭೂತ ಪದ ದೇವತಾ ವಾಚಿ ಪದ .ದುಷ್ಟರನ್ನು  ಶಿಕ್ಷಿಸುವ  ಶಿಷ್ಟರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ ಸತ್ಯದ ಶಕ್ತಿಗಳು ಇವು.
ತುಳುವಿನ ಭೂತ ಪದಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡದ ಭೂತ ಎಂಬ ಪದಕ್ಕೆ  ಇರುವಂತೆ ಭೂತ ಪ್ರೇತ ಪಿಶಾಚಿ ಎಂಬ ಕೆಟ್ಟ ಶಕ್ತಿಗಳು ಎಂಬ ಅರ್ಥವಿಲ್ಲ.ತುಳುವರ ಭೂತಗಳು ಜನರನ್ನು ಹೆದರಿಸಿ ಬೆದರಿಸಿ ಕಾಡುವ ಕೆಟ್ಟ ,ಕ್ಷುದ್ರ ಶಕ್ತಿಗಳಲ್ಲ . ಸಂಸ್ಕೃತ ಮೂಲದ ಪೂತಮ್ ಎಂದರೆ ಪವಿತ್ರವಾದದ್ದು ಎಂಬ ಪದವೇ ಕಾಲಾಂತರದಲ್ಲಿ ವರ್ಣ ವ್ಯತ್ಯಯ ಗೊಂಡು ಸಂಸ್ಕೃತೀಕರಣಕ್ಕೊಳಗಾಗಿ ಬೂತೊ>ಭೂತೋ>ಭೂತ ಆಗಿದೆ .ಕೊಡವರು ಇಂದಿಗೂ ಭೂತವನ್ನು ಪೂದ ಎಂದೇ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ.ತುಳುವಿನಲ್ಲಿ ಪೂ >ಭೂ ಆದರೆ ಕೊಡವರಲ್ಲಿ ತ>ದ ಆಗಿ ವರ್ಣ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿದೆ
ತುಳು ಭೂತಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಸಾಹಸ ಮರೆದು ದುರಂತವನ್ನಪ್ಪಿ ಮಾಯವಾಗಿ ದೈವತ್ವ ಪಡೆದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ನಾಯಕರೇ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.ಆದ್ದರಿಂದ “ಹಿಂದೆ ಇದ್ದವರು” ಎಂಬ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿಯೂ ಭೂತ ಪದ ಬಳಕೆಗೆ ಬಂದಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ
.ತುಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ದೈವತ್ವ ಪಡೆದು ಭೂತವಾಗಿ ಆರಾಧಿಸಲ್ಪಡುವುದು ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಸಂಸ್ಕೃತಿ,ಇಲ್ಲಿ ಭೂತ ದೈವ ದೇವರು ಎಲ್ಲವೂ ಸಮಾನರ್ಥಕ ಪದಗಳಾಗಿವೆ.
ನನ್ನ ಆಸಕ್ತಿಯ ಕ್ಷೇತ್ರವಿದು ,ಹಾಗಾಗಿಯೇ ತುಳುನಾಡಿನ ಎಲ್ಲ ದೈವ/ಭೂತಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಬರೆಯುವ ಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ .
ಎರಡು ವರ್ಷ ಹಿಂದೆ    ನವೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಪಿಎಚ್ ಡಿ ಸಂಶೋಧನಾ ಮಹಾ ಪ್ರಬಂಧ “ತುಳುನಾಡಿನ ನಾಗ ಬ್ರಹ್ಮ ಮತ್ತು ಕಂಬಳ –ಒಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಣಾತ್ಮಕ ಅಧ್ಯಯನ “ ಪ್ರಕಟಣೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿದ್ವತ್ ಪೂರ್ಣವಾದ ಮುನ್ನುಡಿ ಬರೆದು ಕೊಟ್ಟ ಅವರು ರೆವರಂಡ್ ಮೇನ್ನರ್ ತೋರಿದ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಸಾವಿರದೊಂದು ಗುರಿಯೆಡೆಗೆ   ಎಂಬ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಸಂಗ್ರಹದ ಸುಮಾರು 180 ದೈವಗಳು ಅವರ ಸಂಗ್ರಹ ಹಾಗೂ ಈ ಹಿಂದೆ ಸಂಗ್ರಹವಾದ ದೈವಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ಇದು 552 ಆಗಿದೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಇದರ ಲೆಕ್ಕಹೆಚ್ಚಾಗಬೇಕೆ ಹೊರತು ಇದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಆಗಬಾರದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿ ನನಗೊಂದು ಗುರಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಕೊಟ್ಟರು.© ಡಾ.ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಜಿ ಪ್ರಸಾದ
ಅದರಂತೆ ನಾನು ಸಾವಿರದೊಂದು ಗುರಿಯೆಡೆಗೆ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಕಾರಾದಿಯಲ್ಲಿ ದೈವಗಳ ಕುರಿತಾದ ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಬರೆಯತೊಡಗಿದೆ .ಈಗ 442  ದೈವಗಳ  ಬಗ್ಗೆ ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ
ಜೊತೆಗೆ ಎಲ್ಲ ದೈವಗಳ ಹೆಸರನ್ನು ಒಂದೆಡೆ ಕಲೆ ಹಾಕುವ ಯತ್ನ ಮಾಡಿದೆ .. ನನಗೆ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ 460 ಹೆಸರುಗಳು ಸಿಕ್ಕಿವೆ ಅದನ್ನು  ಬ್ಲಾಗ್ ಗೆ ಹಾಕಿದೆ ಅದನ್ನು ಅನೇಕ ಕೃತಿ ಚೋರರು  ಕಾಪಿಮಾಡಿ ಅವರವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ವಾಟ್ಸಪ್ ಫೇಸ್ ಬುಕ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಈಗಲೂ ಶೇರ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ !
ಅನಂತರ ನನಗೆ ಫೇಸ್ ಬುಕ್ ಗೆಳಯ/ಗೆಳತಿಯರಿಂದ ರಿಂದ ಅಪಾರ ಬೆಂಬಲ ದೊರೆತು ನಾನು ಹುಡುಕಾಟ ಮುಂದುವರಿಸಿದೆ ಆಗ ಓಪೆತ್ತಿ ಮದಿಮಾಲ್ ,ಅಜ್ಜೆರ್ ಭಟ್ರ್ ,ಮುಂಡೆ ಬ್ರಾಂದಿ ,ವಾಟೆಜರಾಯ ಮಾಡ್ಲಾಯ ಮೊದಲಾದ ಅಪರೂಪದ ದೈವಗಳ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆತ್ಮೀಯರಾದ ಯುವ ಸಂಶೋಧಕ ಸಂಕೇತ ಪೂಜಾರಿ ಅವರು ಒದಗಿಸಿ ಕೊಟ್ಟರು ಅದೇ ರೀತಿ ಯುವ ಸಂಶೋಧಕರಾದ ಶಂಕರ್ ಕುಂಜತ್ತೂರು ಅವರು  ದೇಯಿ ,ಕಡನ್ಗಲಾಯ ಜಮೆಯ ಜಮೆಯತಿ ,ಸೀರಮ್ಬಲತ್ತಾಯ ಮೊದಲಾದ ದೈವಗಳ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟರು.ಭೂತಗಳ ಅದ್ಭುತ ಜಗತ್ತು .ಬ್ಲಾಗ್ ಅನ್ನು ಓದಿದ ಸುಶ್ರುತ್ ಅಡ್ಡೂರು ಅವರು ಮಲೆ ಸಾವಿರ ಬೂತ ,ಮಾನೆಯಪ್ಪು ದೈವಗಳ ಹೆಸರು ನೀಡಿದರು. ಗೀತ ಅವರು ಹರಿ ಹರ ಭೂತದ ಹೆಸರನ್ನು ನೀಡಿದರು ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಶಿಬರಾಯ ಅವರು ಕುರುವಾಯಿ ದೈವದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು
ನನ್ನ ಬರವಣಿಗೆಗೆ ಸೂಕ್ತ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿ ಕೊಟ್ಟು ತುಂಬು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಇತ್ತಿರುವ ನಾಗರಾಜ ಭಟ್ ಬಂಟ್ವಾಳ ಅವರು ಬಂನಡ್ಕತ್ತಾಯ ದೈವದ ಹೆಸರನ್ನು ನೀಡಿದರು ಅದೇ ರೀತಿ ನನ್ನ ಬರವಣಿಗೆಗೆ ಸೂಕ್ತ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿ ಕೊಟ್ಟು ತುಂಬು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಇತ್ತಿರುವ ಜೀವಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ನರಯ ದೈವ ,ಬಂಗಾಡಿದ ಅರಸು ಹಾಗೂ ಮಹೇಶ್ ಬೋಳಾರ್ ಅವರು ಗಂಧರ್ವ ದೈವ ಗುದ್ದೊಲಿ ಮೀರಾ ಹೆಸರು ಹಾಗೂ ಇತರ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ನೀಡಿದರು. ಯುವ ಸಂಶೋಧಕ  ಪ್ರಕಾಶ ಮಾರ್ಪಾಡಿಯವರು ಕಾಪು ವಿನಲ್ಲಿರುವ ಪೋಲಿಸ್ ಭೂತ ,ತಿಗ ಮಾರೆರ್ ದೈವಗಳ ಹಾಗೂ ಪಡ್ಕಂತಾಯ,ದಮಯಂತ ದೈವಗಳ ಹೆಸರನ್ನು ನೀಡಿದರು ,ಪೋಲಿಸ್ ಭೂತ, ಸೇನವ ,ಪಟ್ಲರ್, ಕಳ್ಳ ,ಬಲಾಯಿ ಮಾರೆರ್ ಬಗ್ಗೆ ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲೂಕು ತಹಶೀಲ್ದಾರಾಗಿರುವ ಕಾಪು  ಮಾರ ಗುರಿಕ್ಕಾರ ಸುಂದರ ಅವರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು .ಚಣಿಲ್ ಗೆ ಆರಾಧನೆ ಇರುವ ಬಗ್ಗೆ ಪವನ್ ಕುಮಾರ್, ಸಂತೋಷ ಕುಮಾರ್,ಅಭಿಷೇಕ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಅಜ್ಜಿ ಪೆರಂತಲೆ ಎಂಬ ದೈವ ಇರುವ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು. ಸಂತೋಷ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಕತ್ತಲೆ ಕಾನದ ಗುಳಿಗನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು ಗಣೇಶ  ಮಂಗಳೂರು ಅವರು  ಕುಂಞಲ್ವ ಬಂಟ ದೈವದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಒದಗಿಸಿದರು ಕರ್ಪುದ ಪಂಜುರ್ಲಿ ದೈವದ ಹೆಸರು ಹಾಗೂ ಹಳ್ಳತ್ತಾಯಿ ದೈವದ ಅಪರೂಪದ ಫೋಟೋ ಅನ್ನು ರಾಜಗೋಪಾಲ ಹೆಬಾರ್ ನೆರಿಯ ಅವರು ನೀಡಿದರು ಮಡಿಕತ್ತಾಯ ದೈವದ ಬಗ್ಗೆ ದಿನೇಶ್ ವರ್ಕಾಡಿ ಅವರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ . ಮಂತ್ರ ಗಣ ಬಗ್ಗೆ ರವೀಶ್ ಆಚಾರ್ಯ ಅವರು  ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.  ರಾಘವ ಕೋಟೇಶ್ವರ ಅವರ ಬ್ಲಾಗ್ ನಲ್ಲಿ ಮೋಟ ,ಮೋಳೆ ತಿರುಮ, ಹಸಲ ದೈವ  ಅಜ್ಜಮ್ಮ .ಗಾಮ ಮೊದಲಾದ ಅಪರೂಪದ ಕನ್ನಡ ಪರಿಸರದ ದೈವತಗಳ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಕ್ಕಿತು ಬೋವ ದೈವದ ಹುಡುಕಾಟಕ್ಕೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪ್ರಭು ಅವರು ನೀಡಿದ ಮಾಹಿತಿಯೇ ಪ್ರೇರಣೆಯಾಯಿತು
ಇಗ್ಗುತಪ್ಪ, ಕಲ್ಯಾಟೆ ಅಜ್ಜಪ್ಪ ,ಪರ್ಕೋಟು ಶಾಸ್ತವು ,ಪಾಲೂರಪ್ಪ  ಪೊನ್ನಾಲತಮ್ಮೆ ಮೊದಲಾದ ಕೊಡಗಿನಲ್ಲಿ ಆರಾಧಿಸಲ್ಪಡುವ ದೈವಗಳ ಹೆಸರನ್ನು ಪೋಡೆಯಂಡ ಕೌಶಿಕ್ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ  ಅವರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ
ಜಲ ಕುಮಾರ ದೈವದ ಹೆಸರನ್ನು ವಿಜಯ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.ಅಸುರಾಳನ್ ದೈವದ ಬಗ್ಗೆ ಹರ್ಷ ರಾಜ್ ಅಡ್ಕ ಅವರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ  ಕಾನಲ್ತಾಯ ಹಾಗೂ ಜಟ್ಟಿಂಗ ದೈವದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಶಶಾಂಕ್ ನೆಲ್ಲಿತ್ತಾಯ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ,ಕುದುರೆತ್ತಾಯ ದೈವದ ಬಗ್ಗೆ ನವೀನ ಕುಮಾರ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಯುವ ಸಂಶೋಧಕ ಯಶ್ವಿನ್ ಅವರ ಪೇಜ್ ಮೂಲಕ ಇಂದ್ರಾಣಿ ,ಗ್ರೀಷ್ಮಂತಾಯ ಮೊದಲಾದ ಅಪರೂಪದ ದೈವಗಳ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಫೋಟೋಗಳು ಸಿಕ್ಕವು ಇನ್ನು ಅನೇಕರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಹೊರ ಸುತ್ತಿನ ಹೈಗುಳಿ,ಯಜಮಾನ,ಮಾರಿ ಶಿವರಾಯ,ರಕ್ತ ಹೈಗುಳಿ ಬಾಲಯ್ಯ,ಬಾಲಮ್ಮ,ದೊಡ್ಡಮ್ಮ ಹುಲಿರಾಹು
ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಜಕ್ಕಿಣಿ ಮಲಸೌರಿ ಮೊದಲಾದ ಕನ್ನಡ ಪರಿದರದ ದೈವಗಳ ಹೆಸರನ್ನು ಶ್ರೀವತ್ಸ ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನ ಅವರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ
ಎಲ್ಲರ ಹೆಸರು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲಾಗದ್ದಕ್ಕೆ ಕ್ಷಮೆಯಿರಲಿ.

ಡಾ.  ಚಿನ್ನಪ್ಪ ಗೌಡ ಅವರ ಭೂತಾರಾಧನೆ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಭೂತಗಳ ಹೆಸರಿನ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿನ 360 ದೈವಗಳ ಹೆಸರಿವೆ .  ರಘುನಾಥ ವರ್ಕಾಡಿ ಅವರ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿನ ಹೆಸರುಗಳು ,ಡಾ.ಬಿ ಎ ವಿವೇಕ ರೈಗಳ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಹೆಸರುಗಳು ,ಕೇಳು ಮಾಸ್ಟರ್ ಅಗಲ್ಪಾಡಿ ಅವರ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿನ ಹೆಸರುಗಳು ಡಾ.ವಾಮನ ನಂದಾವರ ಅವರ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಹೆಸರುಗಳು ಮತ್ತು ಅವರು ನೀಡಿರುವ ನಡ್ದೊಡಿತ್ತಾಯ ಮೊದಲಾದ ಅಪರೂಪದ ದೈವಗಳ ಹೆಸರುಗಳನ್ನೂ ,ನನ್ನ ಸಂಶೋಧನೆಯ ಕ್ಷೇತ್ರಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕ ಸುಮಾರು 500 ಹೆಸರುಗಳನ್ನೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಕಿ ಸಾವಿರದ  ಐದುನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತಮೂರು ಭೂತ/ದೈವಗಳ  ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ
ಇಲ್ಲಿ “ಒಂದೇ ದೈವದ ಹೆಸರುಗಳು ಯಾವುವು?” ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸುವುದು ಸುಲಭದ ವಿಚಾರವಲ್ಲ .ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಕೆರೆ ಚಾಮುಂಡಿ ರುದ್ರ ಚಾಮುಂಡಿ ಕರಿ ಚಾಮುಂಡಿ ಪಾಪೆಲು ಚಾಮುಂಡಿ ದೈವಗಳ ಹೆಸರು ಚಾಮುಂಡಿ ಎಂದು ಇರುವುದಾದರೂ ಇವುಗಳಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಾನವ ಮೂಲದ ಕಥಾಕನಗಳು ಆಚರಣೆಗಳು ಇದ್ದು ಇವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಶಕ್ತಿಗಳಾಗಿವೆ ,ಅದೇ ರೀತಿ ಮಂಡ ಕರ ಕಲ್ಲುರ್ಟಿ  ಮೂಲತಃ ಒಬ್ಬ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಮಂತ್ರವಾದಿ,ಆದರಿಂದ ಯಾವುದು ಒಂದೇ ದೈವದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೆಸರು ಎಂದು ತೀರ್ಮಾನಿಸಲು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಡೆಗೆ ಹೋಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿಯೇ ಆಗಬೇಕು .ಹೆಸರಿನ ಮೇಲೆ ಇದು ಈ ದೈವದ ಇನೊಂದು ಹೆಸರು ಎಂದು ತೀರ್ಮಾನಿಸಲು ಅಸಾಧ್ಯ .ತನ್ನಿಮಾನಿಗ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಎರಡು ದೈವಗಳಿವೆ .ಅಂತೆಯೇ ದೇಯಿ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ಮೂರು ದೈವಗಳಿವೆ.ದೇಬೆ ಹೆಸರಿನ ಎರಡು ದೈವಗಳಿವೆ.ಇಲ್ಲಿ ಈ ಹೆಸರುಗಳಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಂಖ್ಯೆ ನೀಡಿಲ್ಲ.
ಈ ಹಿಂದೆ ಒಂದೇ ದೈವಕ್ಕೆ ಪ್ರಾದೇಶಿಕವಾಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಆರಾಧನೆ ಇದೆ ಎಂಬ ಭಾವನೆ ಇತ್ತು ,ಆದರೆ ನನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೈವಗಳಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ .
ಹಾಗಾಗಿ ಸಿಕ್ಕಿರುವ ಎಲ್ಲ ಹೆಸರುಗಳನ್ನೂ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ .
ಇನ್ನುಕೆಲವು ಮೂಲತ ತುಳು ದೈವಗಳೇ ಆಗಿದ್ದು ಮಲೆಯಾಳ ಭಾಷೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಕಥಕ್ಕಳಿ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ತುಸು ಭಿನ್ನವಾಗಿ  ಕೊಡಗು ಕಾಸರಗೋಡು ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಆರಾಧಿಸಲ್ಪಡುವ ದೈವಗಳ ಹೆಸರನ್ನೂ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿದ್ದೇನೆ
ಅದೇ ರೀತಿ ಉಡುಪಿ ಬಾರಕೂರು ಕುಂದಾಪುರದ ಕನ್ನಡ  ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ತುಸು ಭಿನ್ನವಾಗಿ ಆರಾಧಿಸಲ್ಪಡುವ ಹಳೆಯಮ್ಮ ಮಾಸ್ತಿಯಮ್ಮ  ಹೈಗುಳಿ ಮೊದಲಾದ ದೈವತಗಳನ್ನೂ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿದ್ದೇನೆ.  ಬೈನಾಟಿ, ಕುಡಂದರೆ ,ಚಿಕ್ಕು, ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಮೊದಲಾದ  ಕೆಲವು  ಮಲೆಯಾಳದ ಹಾಗೂ ಕನ್ನಡ ಪರಿಸರದ ದೈವತಗಳ ಹೆಸರನ್ನು  ಡಾ.ಚಿನ್ನಪ್ಪ ಗೌಡ ಹಾಗೂ ಡಾ ,ಬಿ.ಎ ವಿವೇಕ ರೈಗಳು ಅವರ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಭೂತಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ .ಅಂತೆಯೇ ನಾನು ಕೂಡ ಅನೇಕ ಮಲಯಾಳ ಹಾಗೂ ಕನ್ನಡ ಪರಿಸರದ ದೈವತಗಳ ಹೆಸರನ್ನು  ಸೇರಿಸಿದ್ದೇನೆ
ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಒಟ್ಟು ಮಾಡಿದ್ದಾಗ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕ ಸಂಖ್ಯೆ 1573
 ಈ ಪಟ್ಟಿ ಅಂತಿಮವಲ್ಲ ಇದು ಆರಂಭ ಮಾತ್ರ.ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ದೈವಗಳಿಗೆ ತುಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಆರಾಧನೆ ಇರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ .ಅನೇಕ ಹೆಸರುಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿರಬಹುದು
ಇನ್ನು ಅಧ್ಯಯನವಾಗ ಬೇಕಾದ ವಿಚಾರ ಭೂತಾರಾಧನಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಇದೆ
ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ, ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು
 ಡಾ.ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಜಿ ಪ್ರಸಾದ
ಕನ್ನಡ ಉಪನ್ಯಾಸಕರುಮತ್ತು ಸಂಶೋಧಕರು
ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು,
ನೆಲಮಂಗಲ, ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ  ಜಿಲ್ಲೆ
Mobile 9480516684
http://laxmipras.blogspot.com
samagramahithi@gmail.com

Laxmi prasad at 13:49
Share
No comments:


ಸಾವಿರದ ಐನೂರ ಐವತ್ತು(1550)ತುಳುನಾಡ  ದೈವಗಳ ಹೆಸರುಗಳು  – ಸಂಗ್ರಹ ©ಡಾ.ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಜಿ ಪ್ರಸಾದ,ಕನ್ನಡ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು,ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ನೆಲಮಂಗಲ,
1 ಅಕ್ಕಚ್ಚು  2 ಅಕ್ಕಮ್ಮ ದೈಯಾರು  3 ಅಕ್ಕ ಬೋಳಾರಿಗೆ 4 ಅಕ್ಕೆರಸು 5 ಅಕ್ಕೆರಸು ಪೂಂಜೆದಿ  6 ಅಕ್ಕೆರ್ಲು  7 ಅಕ್ಸಾಲಿ  8 ಅಗ್ನಿ ಕಂಡಕರ್ಣ  9 ಅಗ್ನಿ  ಚಾಮುಂಡಿ ಗುಳಿಗ 10  ಅಚ್ಚು ಬಂಗೇತಿ  11  ಅಚ್ಚರ್ನಾಯೆ  12 ಅಜ್ಜ ಬೊಲಯ  13 ಅಜ್ಜಮ್ಮ ದೇವರು 14  ಅಜ್ಜಿ ಭೂತ  15  ಅಜ್ಜಿ ಬೆರಂತಲು 16  ಅಜ್ಜೆರ್ 17 ಅಜ್ಜೆರ್ ಭಟ್ರು 18 ಅಟ್ಟೋಡಾಯೆ 19 ಅಡ್ಕತ್ತಾಯ  20 ಅಡ್ಯಲಾಯ 21   ಅಡ್ಕಚಕ್ರಪದಿ ಬೀರ ಮರ್ಲೆರ್   22  ಅಡ್ಯಂತಾಯ 23 ಅಡಿಮಣಿತ್ತಾಯ  24 ಅಡಿಮರಾಯ  25   ಅಡಿಮರಾಂಡಿ  26 ಅಡ್ಡೋಲ್ತಾಯೆ 27  ಅಣ್ಣಪ್ಪ   28 ಅಣ್ಣೋಡಿ ಕುಮಾರ    29 ಅತ್ತಾವರದೆಯ್ಯೊಂಗುಳು  30  ಅನ್ನರ ಕಲ್ಲುಡೆ  31  ಅಬ್ಬಗ  32  ಅಬ್ಬೆರ್ಲು  33  ಅಬ್ಬೆ ಜಲಾಯ  34 ಅಮ್ಮನವರು 35  ಅಮ್ಮೇಟಿ  36  ಅಯ್ಯೆರ್ ಬಂಟೆರ್   37 ಅರಬ್  ಭೂತ  38   ಅರಸಂಕುಳು 39  ಅರಸಂಕಲ 40 ಅರಸು ಭೂತ 41 ಅರಸು ಮಂಜಿಷ್ಣಾರ್  42  ಅಲ್ನತ್ತಾಯೆ  43 ಅಸು  44  ಅಸುರಲನುಂ ಮಕ್ಕಲುಂ 45  ಅಸುರಾಳೆ/ಳನ್ ದೈವ      46 ಅಂಕನ್ ತಿರ 47  ಅಂಕೆ  48   ಅಂಗಣತ್ತಾಯೆ  49 ಅಂಗಾರೆ ಕಲ್ಕುಡ  50  ಅಂಗಾರ ಬಾಕುಡ
 51  ಅಂತ ಬೈದ್ಯ  52  ಅಂಬೆರ್ಲು  53 ಅಂಮಣ ಬನ್ನಾಯ  54  ಆಚಾರಿ 55 ಆಚಾರ್ದಿ  ಭೂತ 56  ಆಟಿ ಕಳಂಜೆ  57 ಆನೆ ಕಟ್ನಾಯೆ 58  ಆನೆ ಬೈದ್ಯ  59   ಆಲಿ  60 ಆಳಿಸೆಯಿತ್ತಾಯಿ  61    ಇಗ್ಗುತಪ್ಪ  62  ಇಲ್ಲತ್ತಮ್ಮ 63  ಇಷ್ಟ ಜಾವದೆ  64 ಇಂದ್ರಾಣಿ  65  ಈರ ಭದ್ರೆ  66  ಈಸರ ಕುಮಾರೆ  67 ಉಗ್ಗೆದಲ್ತಾಯ  68 ಉಚ್ಚೆ ಹಂದಿ     69   ಉಣ್ಣಿಯಾರ್ಚ   70 ಉಡ್ದೋತ್ತಾಯೆ   71  ಉದ್ರಾಂಡಿ   72  ಉದ್ದ ಕನಡ         73 ಉಮ್ಮಚ್ಚಿ 74  ಉಮ್ಮಯೆ  75  ಉಮ್ಮಳಾಯ 76 ಉಮ್ಮಳ್ತಿ  77  ಉರ್ಮಿತ್ತಾಯ 78  ಉರವ   79 ಉರಿ ಮರ್ತಿ    80 ಉರಿ ಮರ್ಲ    81  ಉರಿಮಾರಿ  82 ಉರಿಯಡಿತ್ತಾಯ     83   ಉಳ್ಳಾಕುಲು 84  ಉಳ್ಳಾಯ  85  ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿ  86 ಉಳಿಯತ್ತಾಯ  87  ಎಡ್ಮೇರು ಕಟ್ಟಿಂಗೇರಿ 88 ಎರು  89 ಎರು ಕನಡೆ   90 ಎರು ಬೇಡವೆ 91   ಎರು ಕೋಪಾಳೆ 92  ಎರು ಬಂಟ 93 ಎರು ಶೆಟ್ಟಿ  94  ಎರಿಯಜ್ಜ  95  ಎಲ್ಯ ಉಲ್ಲಾಕುಳು   96 ಎಲ್ಯಕ್ಕ   97 ಎಲ್ಯಕ್ಕೇರ್  98  ಎಲ್ಯನ್ನೇರ್  99 ಎಲ್ಲು ಬೋವ  100 ಎಲ್ಲನ ಬೋವ  101 ಉಮ್ಮು ಬೋವ  102 ಉಮ್ಮನ ಬೋವ © ಡಾ.ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಜಿ ಪ್ರಸಾದ
103 ಎಲುಂಬನ್   104 ಎಂಬ್ರಾನ್ 105   ಎಲ್ಯೋರ್  106 ಐತ ಮಾಮೆ 107  ಐಪ್ಪಲ್ಲಿ 108 ಐವರ್ ಪರಮಾತ್ಮ ದೈವಗಳು 109 ಐವೆರ್ ಬಂಟರ್        110  ಒಕ್ಕು ಬಲ್ಲಾಳ  111  ಒಣಪೋತ್ತನ್  112  ಒಡಿಲುತ್ತಾಯೆ 113  ಒಲಿ ಚಾಮುಂಡಿ  114  ಒಲಿ ಪ್ರಾಂಡಿ  115  ಒರು ಬಾಣಿಯೆತ್ತಿ    116  ಒರ್ಮುಗೊತ್ತಾಯೆ               117  ಒರಿ ಉಲ್ಲಾಯೆ 118  ಒರ್ಮಲ್ತಾಯೆ 119  ಒರ್ಮುಲ್ಲಾಯೆ 120  ಒಲಿ ಮರ್ಲೆ 121  ಒರ್ತೆ  122 ಒಡ್ಡಮರಾಯ 123  ಒಂಜರೆ ಕಜ್ಜದಾಯೆ 124 ಓಟೆಜರಾಯ      125  ಓಡಿಲ್ತಾಯ 126  ಓಪೆತ್ತಿ ಮದಿಮಾಲ್  127  ಕಚ್ಚೂರ ಮಾಲ್ಡಿ  128    ಕಚ್ಚೆಭಟ್ಟ   129 ಕಟದ  130 ಕಟ್ಟಳ್ತಾಯೆ 131  ಕಡವಿನ ಕುಂಞ  132 ಕಡವಿನ ಬಗ್ಗು  133 ಕಡರುಕಳಿ   134 ಕಡಂಕೂಳಿ   135  ಕಡಂಗಳತ್ತಾಯ   136  ಕಡಂತಾಯ  137  ಕಡಂಬಳಿತ್ತಾಯ  138 ಕಡೆಂಜಿ ಬಂಟ   139  ಕತಂತ್ರಿ  140 ಕದಿವನ್ನೂರ್ ವೀರ  141 ಕನಪಡಿತ್ತಾಯ  142  ಕನ್ನಡ ಭೂತ 143 ಕನ್ನಡ ಬೀರ 144  ಕನ್ನಡ ಯಾನೆ ಪುರುಷ ಭೂತ   145 ಕನ್ನಡಿಗ    146      ಕನಲ್ಲಾಯೆ 147 ಕನ್ನಲಾಯ    148 ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿ  149  ಕರ್ನಗೆ     150     ಕರ್ನಾಲ ದೈವ
151 ಕನ್ನಿ  152 ಕನ್ನಿಯಾಪು 153 ಕತ್ತಲೆ ಬೊಮ್ಮಯ  154 ಕಪ್ಪಣ ಸ್ವಾಮಿ  155 ಕರ್ಕಡೋತ್ತಿ   156  ಕರ್ಕಿಡಕ  157 ಕರ್ಮಲೆ ಜುಮಾದಿ   158  ಕಬಿಲ   159 ಕರಿ ಗುರಿಕ್ಕಾಲ್    160    ಕರಿದೇವನ್    161 ಕರಿಯತ್ತೆ   162   ಕರಿಂಗಾಳಿ ದೈವ  163 ಕರಿಂತಿರಿ ನಾಯರ್  164 ಕರುವಲಮ್ಮ 165  ಕಲಿಚೈ  166 ಕಲ್ಲೂರಾಳಿ 167 ಕಲೆಂಬಿತ್ತಾಯ      168     ಕಂಟಿರಾಯೆ 169  ಕಂಡ ಪುಲಿ  170  ಕಂಡದಾಯ  171  ಕಂಡಿಗೆತ್ತಾಯ   172       ಕರಿ ಭೂತ   173  ಕರಿ ಚಾಮುಂಡಿ  174 ಕರಿಮಾರ  ಕೋಮಾಳಿ    175  ಕರಿಯ ನಾಯಕ   176 ಕರಿಯಣ್ಣ ನಾಯಕ 177 ಕರಿಯ ಮಲ್ಲ 178  ಕರಿಯ ಮಲ್ಲಿ   179  ಕರಿಯ ಮಲೆಯ  180 ಕರಿಂ ಕುಟ್ಟಿಚಾತನ್ 181   ಕರುದ ಭೂತ  182  ಕರುವಲ್ ತೆಯ್ಯಂ 183  ಕರುಂಗೋಲು ದೈವ  184 ಕಲಿಯನ್      185   ಕಲ್ಲೂರತ್ತಾಯೆ   186  ಕಲ್ಲೇರಿತ್ತಾಯ 187 ಕಲ್ಲೆಂಚಿನಾಯೆ   188  ಕಲ್ಯಾಟೆ ಅಜ್ಜಪ್ಪ 189 ಕಲ್ಕುಡ  190 ಕಲ್ಲುರ್ಟಿ 191 ಜೋಡು ಕಲ್ಲುರ್ಟಿ192 ಹಾದಿ ಕಲ್ಲುರ್ಟಿ 193 ಒರ್ತೆ 194  ಪಾಷಾಣ ಮೂರ್ತಿ 195  ರಾಜನ್ ಕಲ್ಕುಡ     196  ಉರಿ ಮರ್ಲೆ  197  ಮಂತ್ರವಾದಿ ಕಲ್ಕುಡ 198  ಸತ್ಯ ಕುಮಾರ 199  ಸತ್ಯ ದೇವತೆ 200 ಪ್ರಸನ್ನ ಮೂರ್ತಿ 201    ಉಗ್ರ ಮೂರ್ತಿ202 ಒರ್ತೆ ಕಲ್ಲುರ್ಟಿ 203  ಜಾವದೆ  204  ಜೋಡಿದಾರ್ 205 ಕಲ್ಲು ಕುಟ್ಟಿಗ
206   ಕಳಲ 207   ಕಳರ್ಕಾಯಿ 208    ಕಳ್ಳ (ಕಳುವೆ) ಭೂತ    209 ಕಂಚಿನ ದೇವಿ 210 ಕಂಡ ಕರ್ಣಿ 211  ಕಂಡನ್  212 ಕಂಡಪುಲಿ  213 ಕಂಡನಾರ ಕೇಳನ್    214 ಕಂಬೆರ್ಲು 215    ಕಂಬಳತ್ತಾಯ 216   ಕಂಬಳದ ಬಂಟ 217  ಕಂರ್ಭಿ ಬೈದ್ಯೆದಿ 218  ಕಾರ್ಕಳತ್ತಾಯ 219   ಕಾಚು ಕುಜುಂಬ 220  ಕಾಜಿ ಮದಿಮ್ಮಾಲ್ ಕುಲೆ       221  ಕಾಟೂರ್ ನಾಯರ್ 222   ಕಾಡೆದಿ 223  ಕಾನದ  224  ಕಾಡಿಸೋಮ  225 ಕಾಮೇಶ್ವರಿ  226  ಕಾಯರಡಿ ಬಂಟೆ   227 ಕಾಣಂತಾಯ  228 ಕಾನಲ್ತಾಯ        229 ಕಾನತ್ತಿಲ ದೈವ 230 ಕಾಯರ್ತಾಯ 231  ಕಾರ್ಯಕ್ಕಾರನ್   232 ಕಾರಿ    233 ಕಾರಂದಾಯ 234  ಕಾರಿಂಜೆತ್ತಾಯ 235 ಕಾಲ ಭೈರವ 236 ಕಾಲ ಭೈರವಿ     237  ಕಾಳಮ್ಮ  238  ಕಾಳರಾತ್ರಿ 239 ಕಾಳರಾತ್ರಿ ಮಂಜುಳಮ್ಮ  240   ಕಾಳ ರಾಹು 241 ಕಾಳಸ್ತ್ರಿ  242  ಕಾಳಿ  243 ಮಾಂಕಾಳಿ  244 ದೊಂಬೆ ಕಾಳಿ 245 ಸೂಟೆ ಮಾಂಕಾಳಿ 246 ವೀರ ಕಾಳಿ 247  ಕಾಳೇಶ್ವರಿ  248  ಕಾಂತಾ ಬಾರೆ  249 ಕಾಂತು ನೆಕ್ರಿ   250 ಕಾಂಜವ © ಡಾ.ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಜಿ ಪ್ರಸಾದ

251 ಕಿನ್ನಿದಾರು  252  ಕಿನ್ನಿಮಾಣಿ  253  ಕಿನ್ನಿಲು  254   ಕಿನ್ಯಂಬು  255    ಕಿನ್ನಿ ಮಾಣಿ  256 ಕಿರಸ್ತಾನಿ   257 ಕಿರಾತ ನಂದಿ 258 ಕಿರಾತೇಶ್ವರ 259  ಕಿರಿಯಾಯೆ 260 ಕಿಲಮರಿತ್ತಾಯ 261   ಕೀಯೇಕ್ಕಾನ್ 262  ಕುಕ್ಕೆತ್ತಿ  263  ಕುಕ್ಕಿನಂತಾಯ/  ಕುಕ್ಕಿನಡ್ಕತ್ತಾಯ 264 ಕುಕ್ಕುಲತ್ತಾಯೆ 265  ಕುರ್ಕಲ್ಲಾಯೆ  266  ಕುಜುಂಬ ಕಾಂಜವ 267  ಕುಟ್ಟಿ ಚಾತ 268  ಕುಟ್ಟಿ ಸಾಸ್ತನ್  269 ಕುಡಿವೀರ  270 ಕುಡಂದರೆ  271  ಕುಡುಮ ದೈವ  272 ಕುಡುಪಾಲ್ 273   ಕುದುರೆ  274 ಕುದುರೆ ಮುಖ ದೈವ  275  ಕುದುಮುಲ್ದಾಯೆ 276  ಕುನ್ನಿರಾಮನ್ ಗುರಿಕ್ಕಾಲ್  277   ಕುಮಾರ 278   ಕುಮಾರ ಸ್ವಾಮಿ    279  ಕುರವ 280  ಕುರಿಕ್ಕಲ್  281    ಕುರಿಯತ್ತಾಯೆ 282 ಕುರಿಯಾಡಿತ್ತಾಯ     283 ಕುರುಕಲಕ್ಕಿ   284 ಕುರುತ್ತಿಕಾಮನ್ 285  ಕುರುವಾಯಿ  286  ಕುರೆ ಪೆರ್ಗಡೆ  287  ಕುಲೆ ಭೂತ  288  ಕುಲೆ ಮಾಣಿಗ 289  ಕುಲೆ ಬಂಟ 290  ಕುಲೆ ಬಂಟೆತ್ತಿ      291  ಕುಳಿಯನ್  292 ಕುಂಞ 293 ಕುಂಞಮ್ಮ ಆಚಾರ್ದಿ     294    ಕುಂಞಲ್ವ ಬಂಟ  295  ಕುಂಞಿ ಭೂತ 296 ಕುಂಜಣಿಗೋ 297 ಕುಂಜರಾಯ 298 ಅಣ್ಣು ಕುಂಜಿರಾಯ 299 ಅರಸು  ಕುಂಜಿರಾಯ 300 ಕುಂಜ ಕುಂಜಿರಾಯ     301 ಜನಾರ್ಧನ ಕುಂಜಿರಾಯ 302  ದೇವ ಕುಂಜಿರಾಯ
303 ಕುಂಟಲ್ದಾಯ  304   ಕೂಚು ಮಲ್ಲೆ  305  ಕೂಜಿಲು 306  ಕುಂಟಿ ಕಾನ ಕೊರವ  307   ಕುಂಡ  308  ಕುಂಡಾಯೆ  309  ಕುಂಡೋದರ  310   ಕುಂದಯ 311 ಕೂರ ಪೆರ್ಗಡೆ 312   ಕೆಂಚಮ್ಮ  313 ಕೆಂಚರಾಯ 314 ಕೆಂಚಿ ಕೆಲುತ್ತಾಯೆ  315  ಕೆಂಜಲ್ತಾಯೆ 316  ಕೆಂಪಮ್ಮ 317  ಕೇತುರ್ಲಾಯೆ 318  ಕೇಚರಾವುತ 319 ಗಡಿ ರಾವುತ 320 ರಾಯ ರಾವುತ   321 ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲ  322 ಕೈ ಕೋಳನ್   323  ಕೊಟ್ಟನ್ಕರಿಮರಿಕ್ಕನ್  324  ಕೊಟ್ಯದಾಯೆ  325 ಕೊಡಕಲ್ಲಾಯ  326 ಕೊಡಂಗೆತ್ತಾಯೆ 327 ಕೊಡಂಬಿಲ್ತಾಯ 328  ಕೊಡ ಮಣಿತ್ತಾಯೆ  329 ಕೊನಾಲ ಜಾವದೆ 330  ಕೊಮರಯ್ಯ  331   ಕೊರಗತನಿಯ 332 ಕೊರತಿ  333ಕೊರಪೊಳು334  ಕೊಲ್ಲಿ ಕುಮಾರ    335 ಕೊಲ್ಯತ್ತಾಯ 336 ಕೊಲ್ಲೂರಮ್ಮ  337 ಕೊಂಡಾಣದ ಉಲ್ಲಾಕುಳು 338  ಕೊಂಡಾಣದ ಬಂಟ     339 ಕೊಂಡೆಲ್ತಾಯೆ 340  ಕೋಡಿದಜ್ಜೆ    341 ಕೋಡಂಬ ದೈವ 342  ಕೋಟಿ ನಾಯಕ 343 ಕೋಟಿ ದೈವ  344  ಕೋಟಿ ಕುಮಾರ  345 ಕೋಟಿ ಬೈದ್ಯ 346 ಕೋಟಿ –ಚೆನ್ನಯ 347 ಕೋಟಿ ಪೂಂಜ      348   ಕೋಟೆದ ಬಬ್ಬು ಸ್ವಾಮಿ 349   ಕೋಟೆತ್ತ ಕಲ್ಲಾಳ 350  ಕೋಟೆದಾರ್       
 351  ಕೋಟೆರಾಯ  352  ಕೋಡಂಚದ ಉಲ್ಲಾಕುಳು  353  ಕೋಮರಾಡಿ  354 ಕೋಮರಾಯ  355  ಕೋಮಾರು 356  ಕೋರಚ್ಚನ್  357  ಕೋಳಿಯಾರ ದೈವ    358 ಕೊಂಕಣಿಭೂತ 359  ಖಡ್ಗ ರಾವಣ 360  ಖಡ್ಗೇಶ್ವರ   361  ಖಡ್ಗೇಶ್ವರಿ     362 ಗಡಿರಾವುತೆ  363  ಗಂಗೆನಾಡಿ ಕುಮಾರ  364 ಗಂಡ ಗಣ 365   ಗಂಧರ್ವ   366 ಬಾಲ ಗಂಧರ್ವ 367 ಗಾಮ  368  ಗಾಂಧಾರಿ 369 ಗಿಡಿರಾವಂತ   370 ಗಿರಾವು  371 ಪುತ್ತು ಗಿರಾವು 372  ಗಿಳಿರಾಮ  373  ಗಿಲ್ಕಿಂದಾಯೆ  374 ಗಿಂಡೆ  375 ಗ್ರೀಷ್ಮಂತಾಯ 376 ಗುಡ್ದೆದಾರ್           377 ಗುಮ್ಟೆ ಮಲ್ಲ  378  ಗುರಮ್ಮ379  ಗುರಿಕ್ಕಾರ    380 ಗುರು ಕಾರ್ನೂರು/ಕಾರ್ನವರ್  381 ಗುದ್ದೊಲಿ ಮೀರಾ/ಗದ್ದುಗೆ ವೀರ 382 ಗುಳಿಗ 383  ಒಕ್ಕಣ್ಣ ಗುಳಿಗ   384  ಕತ್ತಲೆ ಕಾನದ ಗುಳಿಗ 385 ಪಾತಾಳ ಗುಳಿಗ  386 ಕಲ್ಲಾಲ್ತಾಯ ಗುಳಿಗ   387 ಮಾರಣ ಗುಳಿಗ 388 ಚೌಕಾರು ಗುಳಿಗ 389 ಪೊಟ್ಟ ಗುಳಿಗ 390 ಕುರುವ  ಗುಳಿಗ 391 ರಾಜ ಗುಳಿಗ  392 ಮುಕಾಂಬಿ ಗುಳಿಗ   393  ಸುಬ್ಬಿಯಮ್ಮ  ಗುಳಿಗ 394 ರುದ್ರಾಂಡಿ ಗುಳಿಗ 395 ಪಂಜುರ್ಲಿ ಗುಳಿಗ   396  ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಗುಳಿಗ  397 ಮಂತ್ರ ಗುಳಿಗ  398 ಒರಿ ಮಾಣಿ ಗುಳಿಗ   399 ಅಕನಾಲ್ ಗುಳಿಗ   400  ಆಕಾಸಗುಳಿಗೆ 401 ಚಾಮುಂಡಿ ಗುಳಿಗ 402 ರಾಜನ್ ಗುಳಿಗ 403 ಮಾರಣ ಗುಳಿಗ 404 ಅಂತ್ರ ಗುಳಿಗ 405  ನೆತ್ತೆರ್ ಗುಳಿಗ 406 ಮುಳ್ಳು ಗುಳಿಗ 407  ಮಂತ್ರವಾದಿ ಗುಳಿಗ 408  ಭಂಡಾರಿ ಗುಳಿಗ 409  ಚೌಕಾರು ಗುಳಿಗ  410 ನೆತ್ತರು ಗುಳಿಗ 411  ಕೋಚು ಗುಳಿಗ 412  ಭೂಮಿ ಗುಳಿಗ 413  ಸಂಕೊಲಿಗೆ ಗುಳಿಗ 414   ಜೋಡು ಗುಳಿಗ 415 ರಾವು ಗುಳಿಗ  416   ಗುಳಿಗನ್ನಾಯ
https://laxmipras.blogspot.com/2019/09/1550.html?m=1
417  ಗೆಜ್ಜೆತ್ತಿರಾವಣ   418  ಗೆಜ್ಜೆ ಮಲ್ಲೆ    419 ಗೆಂಡ ಕೇತುರಾಯ 420 ಗೋಪಾಲ ಕೃಷ್ಣ 421 ಅಂಗಾರ ಕೃಷ್ಣ 422 ಗೋವಿಂದ 423 ಮಾಣಿ ಗೋವಿಂದ  424 ಘಂಟಾ ಕರ್ಣ  425   ಚಣಿಲ್ ದೈವ 
426 ಚಂಡಿ  427   ಚಾಮುಖಿ 428  ಚಾಮುಂಡಿ   429 ಕೆರೆ ಚಾಮುಂಡಿ  430  ಪಿಲಿ ಚಾಮುಂಡಿ 431   ಮೊರ್ಸಾಂಡಿ/ಮರ್ಸಾಂಡಿ 432 ಚೌಡಿ  433 ಮಂತ್ರ ಮೂರ್ತಿ ಚಾಮುಂಡಿ 434 ಚೌಂಡಿ 435  ರಕ್ತ ಚಾಮುಂಡಿ 436  ಪಾಪೆಲು ಚಾಮುಂಡಿ 437   ಒಲಿ ಚಾಮುಂಡಿ 438   ಮುಡ ಚಾಮುಂಡಿ 439 ಅಕ್ರಮಲೆ ಚಾಮುಂಡಿ  440 ನಾಗ ಚಾಮುಂಡಿ 441 ಕುಂಡೋರ್ ಚಾಮುಂಡಿ  442  ನೆತ್ತೆರ್  ಚಾಮುಂಡಿ  443 ಮಲೆಯಾಳ ಚಾಮುಂಡಿ  444 ರುದ್ರ ಚಾಮುಂಡಿ  445 ದಂಡಿಗಣತ್ ಚಾಮುಂಡಿ 446 ತೀಚಾಮುಂಡಿ  447 ಪೊಲಮರದ ಚಾಮುಂಡಿ    448   ಕೋಮಾರು ಚಾಮುಂಡಿ   449  ಪೊಯಿಚಾಮುಂಡಿ   450 ಮೂವಾಳಿಂಕುಳಿ  ಚಾಮುಂಡಿ    451   ಮಡಯಿಲ್ ಚಾಮುಂಡಿ 452 ಉಚ್ಚಿಟ್ಟ ಚಾಮುಂಡಿ 453   ಪೂಂಕಣಿ ಚಾಮುಂಡಿ 454 ಕೊಡೋತ್ ಚಾಮುಂಡಿ 455  ಕರಿಮನಾಲ್ ಚಾಮುಂಡಿ    456 ಮಾವಿಲ ಚಾಮುಂಡಿ 457  ಪೆರುವಂಬ ಚಾಮುಂಡಿ 458 ಎರೋತ್ ಚಾಮುಂಡಿ 459  ಕೈತ ಚಾಮುಂಡಿ 460  ಕಿರ್ಚಕ್ಕೆ ವೀತ್ತಿಲ್ ಚಾಮುಂಡಿ
461 ಚಿಕ್ಕ ಸದಾಯಿ    462 ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ  463  ಚಿಕ್ಕು  464  ಮರ್ಲು ಚಿಕ್ಕು  465  ದೊಟ್ಟೆ ಕಾಲು ಚಿಕ್ಕು 466  ಮಾರಣ ಕಟ್ಟೆ ಚಿಕ್ಕು 467  ಚಿಕ್ಕಮನ್ಸಾಲಿನ ಚಿಕ್ಕು 468 ಹಾವಳಿ ಕೆರೆಯ ಚಿಕ್ಕು ಅಮ್ಮ 469 ಬೈಲ್ ಚಿಕ್ಕು  470 ನೈಲಾಡಿ ಚಿಕ್ಕು    471 ಬಾಗು ಚಿಕ್ಕು 472 ಬಾಲ ಚಿಕ್ಕು 473 ಚಿರ್ಮ ಭಗವತಿ 474   ಚೀನೀ ಭೂತಗಳು  475  ಚೀನೀದಾರ್   476  ಚುವನ್ನಮ್ಮ  477  ಚೆನ್ನಯ  478  ಚೆನ್ನಿಗರಾಯ   479 ಚೇರಿತ್ತಾಯೆ 480  ಚೈಂಬೆರ್  481  ಚೌಡಮ್ಮೆ  482  ಜಕಣ ಭೂತ 483  ಜಕಣಿ ಭೂತ  484 ಜಗ ಪುರುಷ 485  ಜಗನಂದ ಪುರುಷ 486 ಜಗನ್ನಾಥ ಪುರುಷ  487 ಜಟಾ ಧಾರಿ 488 ಜಟ್ಟೋಗೆ 489 ಜಡೆಯವರು   490 ಜಟ್ಟಿಂಗರಾಯ 491 ಅರಮನೆ ಜಟ್ಟಿಗ 492 ಕೋಟೆ ಜಟ್ಟಿಗ   493 ಜೈನ ಜಟ್ಟಿಗ 494 ರಣ ಜಟ್ಟಿಗ 495 ನೇತ್ರಣಿ ಜೆಟ್ಟಿಗರಾಯ 496 ವರಗದ ಜೆಟ್ಟಿಗರಾಯ 497ಹಟ್ಟಿಯಂಗಡಿ ಜೆಟ್ಟಿಗರಾಯ  498 ಜತ್ತಿಂಗ  499 ಜಡೆತ್ತಾರ್   500  ಜತೆ ಕುಲೆ
501   ಜದ್ರಾಯೆ    502  ಜಮೆಯ 503 ಜಮೆಯತಿ  504 ಜಲ ಕುಮಾರ    505 ಜಂಗ ಬಂಟ 506 ಜಂದರ್ಗತ್ತಾಯೆ   507 ಜಾನು ನಾಯ್ಕ 508  ಜಾನು ಬೈದ್ಯ      509 ಜಾರಂದಾಯ  510 ಜಾಲಬೈಕಾಡ್ತಿ 511  ಜಾಲ್ಸೂರಾಯ 512  ಜಾವದೆ  513 ಜಿಕ್ಕಿ  514 ಜುಂಬುಲೆ  515  ಜುಂಬುರ್ಲಿ  516  ಜೂಂಬ್ರ   517 ಜೋಗಿ ಪುರುಷ 518  ಜೋಗ್ಯನಂದ ಪುರುಷ 519 ಡೆಂಜಿ ಪುಕ್ಕೆ 520 ತಚ್ಚೋಳಿ  ಒದೇನನ್   521  ತಡ್ಯದಜ್ಜೆ  522  ತನ್ನಿ ಮಾನಿಗ 523 ತಂಗಡಿ  524 ತಂತ್ರಿ ಗಣ  525 ತಂಬುರಾಟ್ಟಿ  526  ತಾತ್ರಯ್ಯ 527  ತಿಗಮಾರೆರ್ 528 ತಿಮ್ಮ ನಾಯಕ  529 ತಿಮ್ಮಪ್ಪೆ 530 ತಿರುವಪ್ಪ  531 ತುವಕ್ಕಾಳಿ 532  ತುವಕ್ಯಾರನ್ 533 ತೂವಕ್ಕರಿ 534  ತುಳು ಭೂತ  535  ತೊಟ್ಟಿನ್ಕರನ್  536   ತೋಡ ಕುಕ್ಕಿನಾರ್   537  ತೊಂಡಚ್ಚನ್  538  ತೋಮರಜ್ಜ 539  ದರ್ಗಂದಾಯ 540 ದಂಡ ನಾಯಕ 541 ದಂಡೆ  ರಾಜ 542 ದಮಯಂತ 543  ದಾರಮ್ ಬಲ್ಲಾಳ್ತಿ 544  ದಾರಗ   545  ದಾರು 546 ದಾರುಕೇಶ್ವರಿ 547   ದೀಪದ ಮಾಣಿ  548  ದುಗ್ಗಮ್ಮ ದೈಯಾರ್   549 ದುಗ್ಗಣ ಬೈದ್ಯ 550  ದುಗ್ಗಮೆ  551  ದುಗ್ಗತ್ತಾಯೆ   552  ದುಗ್ಗಲಾಯ  553 ದುಗ್ಗೇಡಿ 554  ದುರ್ಗೆಂತಾಯೆ   555 ದುಗ್ಗಂತಾಯಿ  556  ದುರ್ದಮಾಸರೆ  557  ದುಸ್ತಳಿ 558  ದೂರ್ದುಮ     559  ದೆಯ್ಯಾರ್  560 ಪಟ್ಟಮ್ಮ ದೆಯ್ಯಾರ್  561 ದೆಯ್ಯಂಕುಳು 562  ದೆಸಿಲು 563  ದೇಬೆ 564  ದೇಯಿ 565 ದೇಯಿ ಬೈದ್ಯೆದಿ 566 ದೇವ ಪುರುಷ   567 ದೇವದಮ್ಮ 568 ದೇವಾನು ಪಂಬೆದಿಯಮ್ಮ 569  ದೇವು ಪೂಂಜ   570 ದೇವು ಬೈದ್ಯ  571  ದೇಸಿಂಗ  572 ದೈವನ ಮುಟ್ಟುನಾಯೆ   573 ದೈವರಸು   574 ದೈವಸಾದಿಗೆ 575 ದೈಯ್ಯು 576  ಧರ್ಮ ದೈವ    577  ಧರ್ಮಾಡಿ  578  ಧೂಮರೆ 579 ಧೂಮಾವತಿ /ಜುಮಾದಿ 580 ಪಲ್ಲ ಧೂಮಾವತಿ 581 ಜೆಡೆ ಕಲ್ಲು ಧೂಮಾವತಿ 582  ಕೆಮ್ಮಡೆ ಜುಮಾದಿ  583 ಅಡ್ಕಜುಮಾದಿ 584 ಮರ್ಲ್ ಜುಮಾದಿ  585 ಪದ್ದೆಯಿ ಧೂಮಾವತಿ  586 ರತೋಜುಮಾದಿ 587  ಸಾರಾಳ ಜುಮಾದಿ 588 ಕೈರ್ ಜುಮಾದಿ  589 ಕಾಂತೇರಿ ಜುಮಾದಿ 590  ಜೂಮ್ರ ಜುಮಾದಿ 591 ಕಾಂತು ನೆಕ್ರಿ ಜುಮಾದಿ  ಡಾ.ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಜಿ ಪ್ರಸಾದ
  592  ಪಡು ಧೂಮಾವತಿ 593 ಕಿನ್ಯಡ್ಕ ಜುಮಾದಿ 594 ಒರಿ ದೆಯ್ಯ ಧೂಮಾವತಿ  595 ಅಮ್ಮಂಗಲ್ಲು ಧೂಮಾವತಿ 596  ಕಾನ ಧೂಮಾವತಿ  597  ಕಂಡೆಲ ಜುಮಾದಿ 598  ಕಂಟೆಂತ್ರಿ ಜುಮಾದಿ 599  ಕರಿಮಲೆ ಜುಮಾದಿ 600 ಮಲಾರ್ ಜುಮಾದಿ   601 ಪಂಚ ಜುಮಾದಿ
602  ನರಯ 603 ನಡು ಬಲ್ಯಂದಿ   604  ನಡ್ದೊಡಿತ್ತಾಯ 605 ನರಸಿಂಹ ಮೂರ್ತಿ 606 ನಲ್ಲಿರುತ್ತಾಯೆ 607 ನಕ್ಷತ್ರಿ  608  ನಂದಿ 609  ನಂದಿ ಗೋಣ 610 ನಂದಿಕೇಶ್ವರ   611 ಹಿರೆ ನಂದಿ   612 ಕಿರೆ ನಂದಿ 613 ನಾಗ ಭೂತ 6174 ನಾಗ ಕನ್ಯೆ   615  ನಾಗಂತಾಯೆ 616   ನಾಗ ನಂದಿ 617 ನಾಗತ್ತಿಲ್ ದೈವ  618 ನಾಗ ಕಂಠನ್  619 ನಾಗ ಕನ್ನಿ  620 ನಾಗ ಕಾಮನ್ 621 ನಾಗ ಕಾಳಿ         622 ಕುಲೆ ನಾಗ     623  ನಾಗ ಭಗವತಿ 624  ನಾಗರಾಜಾವು 625 ನಾಗ ಯಕ್ಷ       626 ನಾಗ ಯಕ್ಷಿ 627 ನಾಗೇಶ್ವರಿ 628 ನಾಗಬ್ರಹ್ಮ 629 ನಾಲ್ಕೈತ್ತಾಯ 630 ನಾಡ ದೈವ  631 ನಾಡು ದೈವ 632  ನಾಯಕ ಭೂತ  633  ನಾಯರ್ ಭೂತ 634 ಚಾತು ನಾಯರ್          635 ಚಾಂದು ನಾಯರ್  636  ನಾರ್ಣತ್ತಾಯ 637   ನಾರಂಬಡಿ    638 ನಾರಂಪಾಡಿ ಪೊಸಕಲ್ಲಾಳೆ 639  ನಾರಳತ್ತಾಯ 640 ನಾರಾಯಣ ಮಾಣಿಲು   641 ನಾರ್ಲತ್ತಾಯೆ  642 ನಾರಿ ಪೂಡ   643 ನಾಲ್ಕಾಯಿ ತಾಯಿ  644   ನಾಲ್ಕೈ ಭದ್ರೆ  645   ನೀಚ    646 ನೀರ್ಕನ್ಯೆ 647  ನುರ್ಗಿಮದಿಮ್ಮಾಳು  648  ನೆತ್ತರು ಮುಗುಳಿ  649 ನೆತ್ತರ್ ಕಂಡ 650ನೆತ್ತೆರ್ ಭೈರವ
651  ನೆತ್ತೆರ್ ಸಿರಿ 652 ನೆತ್ರ ಮುಕ್ಕುಳಿ   653 ನೆತ್ರಾಂಡಿ  654  ನೆಲ್ಲಿತ್ತಾಯ 655  ನೆಲ್ಲಿರಾಯ 656 ನೆಲ್ಲೂರಾಯ 657  ನೇರಳತ್ತಾಯ  658 ನೇಲ್ಯಕ್ಕೇರ್      659  ನೇಲ್ಯನ್ನೇರ್   660 ನೇಲ್ಯ ರಾಯೆ 661  ನೇಲ್ಯ ರಾಯ ಬವನೊ 662 ನೈದಾಲ ಪಾಂಡಿ  663 ಪಚಂಗರೆ ದೇವಿ 664   ಪಟ್ಲೆರ್  665  ಪಟ್ಟಂತರಸು   666  ಪಣೆಮಡೆ 667  ಪತಿಕೊಂಡಾಯೆ  668  ಪಟ್ಟದ ಭೂತ 669  ಪಟ್ಟೋರಿತ್ತಾಯ 670 ಪಡಕ್ಕತ್ತಿ ತೆಯ್ಯಂ  671 ಪಡುಕಣತ್ತಾಯೆ 672  ಪಡ್ಕಂತಾಯ 673   ಪಡುವೆಟ್ನಾಯ    674  ಪತ್ತೊಕ್ಕೆಲು ಜನಾನುದೈವ  675  ಪದಕಣ್ಣಾಯ 676   ಪನಯಾರ್     677 ಪನಿಯನ್ 678` ಪಯ್ಯ ಬೈದ್ಯ  679  ಪರ್ತ್ರಾಂಡಿ 680 ಪರ ಪುಣ್ಣಾಯ    681 ಪರಮೇಶಿ   682  ಪರವ ತೆಯ್ಯಂ 683  ಪರವ ಭೂತ 684  ಪರಾಲಿಯಮ್ಮ    685  ಪರಿವಾರ ನಾಯಕ 686  ಪರಂಬಲತ್ತಾಯ 687  ಪಲ್ಲದ ಮುದ್ದ    688 ಪಲ್ಲಿವೆಟ್ಟಕ್ಕೊರುಮಗನ್   689 ಪಂಜಣತ್ತಾಯೆ  690  ಪಂಜದಾಯೆ 691 ಪಂಜಿ ಬೊಮ್ಮ    692 ಪಂಜಿ ಗಿರಾವು 693  ಪಂಜುರ್ಲಿ 694 ಅಂಗಣತ್ತಾಯ ಪಂಜುರ್ಲಿ   695 ಅಲೇರ ಪಂಜುರ್ಲಿ  696  ಒರಿ ಬಂಟೆ ಪಂಜುರ್ಲಿ 697   ಒಡ್ತೆ/ಒರ್ತೆ ಪಂಜುರ್ಲಿ   698  ಕುಂಟಾಲ ಪಂಜುರ್ಲಿ 699  ಜಾಗೆದ ಪಂಜುರ್ಲಿ 700  ಉರಿ ಮರ್ಲೆ ಪಂಜುರ್ಲಿ   701  ವರ್ನರ ಪಂಜುರ್ಲಿ 702   ಕಡಬದ ಪಂಜುರ್ಲಿ 703   ಕಡೆಕ್ಕಾರ ಪಂಜುರ್ಲಿ   704  ಕಾಡಬೆಟ್ಟು ಪಂಜುರ್ಲಿ  705   ಕುಂತಾಳ ಪಂಜುರ್ಲಿ  706   ಕುಡುಮೊದ ಪಂಜುರ್ಲಿ 707   ಕೂಳೂರು ಪಂಜುರ್ಲಿ    708  ಕೋರೆದಾಂಡ ಪಂಜುರ್ಲಿ    709   ಕೊಟ್ಯದ ಪಂಜುರ್ಲಿ  710  ಗೂಡು ಪಂಜುರ್ಲಿ 711  ಗ್ರಾಮ ಪಂಜುರ್ಲಿ   712  ಚಾವಡಿದ ಪಂಜುರ್ಲಿ 713  ನಾಡ ಪಂಜುರ್ಲಿ    714 ಪಂಜಣತ್ತಾಯ ಪಂಜುರ್ಲಿ  715   ಪಟ್ಟದ ಪಂಜುರ್ಲಿ 716   ಪೊಟ್ಟ ಪಂಜುರ್ಲಿ 717  ಪಾರೆಂಕಿ ಪಂಜುರ್ಲಿ   718  ಜೋಡು ಪಂಜುರ್ಲಿ 719  ರುದ್ರ ಪಂಜುರ್ಲಿ  720   ಮುಗೇರ ಪಂಜುರ್ಲಿ  721 ಮನಿಪ್ಪನ ಪಂಜುರ್ಲಿ  722  ಅಮ್ಬಟಾಡಿ ಪಂಜುರ್ಲಿ 723  ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಪಂಜುರ್ಲಿ  724  ಉಡ್ಪಿದ ಪಂಜುರ್ಲಿ  725  ಸಾರಾಳ ಪಂಜುರ್ಲಿ 726  ಮುಳ್ಳು ಪಂಜುರ್ಲಿ  727 ಕೋಟೆ ಪಂಜುರ್ಲಿ 728 ಸಾನದ ಪಂಜುರ್ಲಿ729 ಜಾಲುದ ಪಂಜುರ್ಲಿ    730 ಮೈಯಾರ್ಗೆ ಪಂಜುರ್ಲಿ 731  ಕುಪ್ಪೆ ಪಂಜುರ್ಲಿ  732  ಕುಪ್ಪೆಟ್ಟಿ ಪಂಜುರ್ಲಿ    733   ಬಗ್ಗು ಪಂಜುರ್ಲಿ 734  ಉಬಾರ ಪಂಜುರ್ಲಿ 735  ಪಾತಾಳ ಪಂಜುರ್ಲಿ  736   ವರ್ಣಾರ ಮರ್ಲೆ737 ಕರ್ಪುದ ಪಂಜುರ್ಲಿ 738 ಪಟ್ಟದ ಪಂಜುರ್ಲಿ
739 ನೆಲಕ್ಕೈ ಪಂಜುರ್ಲಿ 740 ಶಗ್ರಿತ್ತಾಯ ಪಂಜುರ್ಲಿ  741ಪಡವೀರನ್    742 ಪಣೆಮಡೆ 743 ಪ್ರಧಾನಿ ದೈವ744 ಪಂಜಂದಾಯ   745 ಪಂಟ್ರಾಯ  746 ಪಂಡೊಂಡಿನಾಯೆ 747 ಪಂದೊಟಿನಾಯ  748 ಪಾಕ್ಯಾನ್ ತಿರ   749  ಪಾಡಿ ಕುಟ್ಟಿ ಅಮ್ಮ 750  ಪಾಡಿರಾಯ
   751 ಪಾಲಕತ್ತಾಯ    752 ಪಾಲಂದಾಯಿ ಕಣ್ಣನ್  753 ಪಾಲೂರಪ್ಪ  754 ಪಾಲೆತ್ತಾಯ 755  ಪಾಲೋಟ್ ದೈವ  756   ಪ್ಲಾಡಗತೋರ್ ಭದ್ರ 757  ಪಾಂಡಿ ವೀರನ್    758 ಪಿಲಡ್ಕತ್ತಾಯ   759  ಪಿಲಿ ಭೂತ  760  ಪಿಲೆ 761  ಪೀಯಾಯಿ  762 ಪೀಲೆದಾಯೆ 763 ಪಿಶುವೈ  764  ಪುಣ್ಯ  ಕುಮಾರ 765 ಪುಣ್ಯ  ಕುಮಾರಿ   766    ಪುತ್ತು ಗಿರಾವು 767 ಪುದ 768 ಪುದತ್ತಾಳ  769 ಪುದಿಯಾರಂಭಾನ್  770 ಪುದೆಲ್ ಪುಂಚ   771 ಪುದೆಲ್ ಕುಂರ್ಜ್ಞ             772  ಪುದರುಚಿನ್ನಬಂಟ  773 ಪುತ್ರಟ್ಟಿ    774 ಪುರಲಾಯ  775   ಪುರುಷೆ     776  ಪುಲ್ಲನ್ 777   ಪೊಟ್ಟನ್ 778  ಪುಲ ಮಾರುತನ್    779 ಪುಲಿ ಕಂಡನ್       780 ಪುಲಿಪಾದ 781  ಪುಲಿಚ್ಚೇವಕ  ದೈವಂ  782 ಪುಲಿಯೂರು ಕಾಳಿ    783  ಪುಲ್ಲಿಕ್ಕರಿಂ ಕಾಳಿ  784 ಪುಲ್ಲೂರ ಕಣ್ಣನ್ 785  ಪುಳಕ ನಂದಿ  786  ಫುಲಂದಾಯ 787  ಪೂಮಾಣಿ  788  ಪೂಮಾರುತಂ 789  ಪೂವತ್ತಿಮಾರ್  790 ಪೂಂಕುಟ್ಟಿ ಚಾತನ್  791  ಪೆರ್ನು 792   ಪೆರ್ದೊಳ್ಳು  793 ಪೆರುಮ್ಬಳಯಚ್ಚನ್   794  ಪೆಲತ್ತಿ  795  ಪೆಲಡ್ಕತ್ತಾಯ 796  ಪೆರ್ದೊಳ್ಳು  797 ಪೆರಾರ್ ಬೊಳಂದಿ  798 ಪೊಟ್ಟ  799 ಪೊಟ್ಟೋಳು 800 ಪೊಟ್ಟೋರಿತ್ತಾಯ © ಡಾ.ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಜಿ ಪ್ರಸಾದ

801 ಪೊಟ್ಟಲಾಯ 802 ಪೊನ್ನಾಲತಮ್ಮೆ  803 ಪೊಯ್ಯತ್ತಾಯ  804 ಪೊಯ್ಯೆತ್ತಾಯಿ 805 ಪೊಲಿಯಂ ತೆಯ್ಯಂ  806 ಪೊಸ ಕೈತ್ತಾಯ 807 ಪೊಸಲ್ದಾಯ  808  ಪೊಸ ಮಾರಾಯೆ 809   ಪೊಸೊಳಿಗೆ ಅಮ್ಮ810  ಪೊಸಪ್ಪೆ  811   ಪೊಸ ಭೂತ  812  ಪೋತಾಳ  813  ಪೋದಿ 814  ಪೋನ್ನಾಲ  815 ಪೊನ್ನಂಗಳತಮ್ಮೆ  816  ಪೋರ್ಕಾಲಿ   ವೀರನ್  817 ಪೋಲಿಸ್ ಭೂತ   818  ಪೈನ್ದೊಷ್ಣಾಯ  819   ಫುಲಂದಾಯೆ 820  ಬಗ್ಗ ಪೂಜಾರಿ  821 ಬಚ್ಚನಾಯಕ 822 ಬನ್ನಡ್ಕತ್ತಾಯ 823 ಬಬ್ಬರ್ಯ 824 ಎಲ್ಯ ಬಬ್ಬರ್ಯ 825 ನೇಲ್ಯ ಬಬ್ಬರ್ಯ 826 ಮಲಯಾಳಿ ಬೊಬ್ಬರ್ಯ 827 ಬಾಕಿಲ ಬಬ್ಬರ್ಯ 828   ಬಪ್ಪರಿಯ  829 ಬಮ್ಮುರಿಕ್ಕನ್ 830   ಬರಮಲ್ತಾಯೆ 831  ಬಲ್ನಾಡು ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿ   832 ಬಲ್ಲ ಮಂಜತ್ತಾಯ 833  ಬಲವಂಡಿ/ಬಲಾಂಡಿ  834 ಬಲಾಯಿ ಮಾರೆರ್  835 ಬಸದಿ/ಬಸ್ತಿ ನಾಯಕ  836 ಬಲ್ಲಾಳ  837   ಬಲ್ಲಾಳ್ತಿ  838 ಬಳ್ಳು  839 ಬಂಕಿ ನಾಯ್ಕ    840 ಬಂಜನತ್ತಾಯ 841  ಬ್ರಹ್ಮ ರಕ್ಕಸೆ   842 ಬಂಗಾಡಿ ಮಾಣಿಕೊ  843 ಬಂಗಾಡಿದ ಅರಸು  844   ಬಂಟ ಭೂತ 845   ಬಂಟ ಜಾವದೆ 846  ಬಂಟಾಮ್ಡಿ   847   ಬಂಡಿರಾಮ  848   ಬಾಕುಡ 849 ಬಾಕುಡಯಿಲಾಯೆ   850 ಬಾಕುಡ್ತಿ
851 ಪಳ್ಳಿತೋಕುರು ಬಾಕುಡ್ತಿ 852 ಬಾಚುರಾಯೆ 853  ಬಾಡುರಾಯೆ 854  ಬಾಡೆದಿ 855  ಬಾಮ ಕುಮಾರ  856 ಬಾಲ ಕುಮಾರ 857  ಬಾಲ ಯಕ್ಷ 858 ಬಾಲೆ ಬಾರಗ 859 ಬ್ಯಾರಿ ಭೂತ  860  ಬ್ಯಾರ್ದಿ ಭೂತ  861   ಬ್ರಾಣ ಭೂತ 862  ಬ್ರಾಣ ಕುಲೆ 863  ಬ್ರಾಣ ಮಾಣಿ  864 ಬ್ರಾಮ್ಮಣತಿ  865 ಬ್ರಾಂದಿ ಭೂತ   866  ಭ್ರಾಂತಿ ದೈವ 867   ಬಿಕ್ರ ಮೇಲಾಂಟ   866     ಬಿರಣ   869   ಬಿರ್ಮಣಾಚಾರಿ   870  ಬಿರ್ಮಣ ಬೈದ್ಯ  871   ಬಿರ್ಮೆರಜ್ಜಿ  872  ಬಿಲ್ಲಾರ  873  ಬಿಲ್ಲಾರ್ತಿ   874  ಬೀರ್ನಾಳ್ವ    875  ಬೀರ್ನಾಚಾರಿ  876  ಬೀರ 877   ಬೀರ ಪುತ್ರನ್  878 ಬೂಡು ಬೊಮ್ಮಯ ಸ್ವಾಮಿ    879  ಬುದ್ಯಂತಾಯೆ  880 ಬೂದಾ ಬಾರೆ   881   ಬೆರ್ಮೆರ್  882  ಬೆಲೆಂಟೆಂಗರಜ್ಜ  883 ಬೇಟೆ ಕರಿಮಗನ್  884  ಬೇಟೆಗಾರ  885 ಬೇಡ  886 ಬೇಡವ   887 ಬೊಲ್ಲ ಬೈದ್ಯ 888 ಬೈನಾಟಿ   889  ಬೈನಾಳಿ 890  ಬೈಲರಸು   891 ಬೈಸು ನಾಯಕ  892  ಬೊಟ್ಟಿ ಭೂತ  893  ಬೊಟ್ಟಿ ಜುಮಾದಿ   894 ಬೊಮ್ಮರ್ತಾಯೆ   895  ಬೊಲ್ತಾಯ್ತೋಲು   896 ಬೊಳ್ಳಿ ಬಿಲ್ಲ್ ಅಯ್ಯಪ್ಪ  897 ಬೋಳಂಗಳತ್ತಾಯಿ
 898 ಭಗವತಿ  899  ಎಳೆಯ ಭಗವತಿ 900 ಪಡಮಡಕ್ಕಿ ಭಗವತಿ 901   ತುಳುವನತ್ ಭಗವತಿ  902 ಕೊರತ್ತಿ ಭಗವತಿ 903  ಧೂಮ ಭಗವತಿ   904  ಭದ್ರ ಕಾಳಿ   ಭಗವತಿ 905 ಪುದಿಯ ಭಗವತಿ 906 ಅಡ್ಕದ ಭಗವತಿ  907 ಮಾಕ್ಕಾಂ ಭಗವತಿ 908  ಕುಳನ್ಗಾರ ಭಗವತಿ  909 ಅಡುಕುನ್ನಾತ್ ಭಗವತಿ  910 ಎಲ್ಲೆದುತ್ ಭಗವತಿ 911 ಚುರ್ಚೈಲ್ ಭಗವತಿ 912 ಕನ್ನಗಟ್ ಭಗವತಿ  913 ತೊಟ್ಟಿಕ್ಕರನ್ ಭಗವತಿ 914  ಪುಲಿಚೊನ್ವೆಲ್ಲಾಂಗರ ಭಗವತಿ 915 ನಾರಂಬಿಲ್ ಭಗವತಿ 916  ಮಯ್ಯಕಳ ಭಗವತಿ 917  ಚೆಮ್ಬಿಲೋಟ್ ಭಗವತಿ 918  ಕೊರೋತ್  ನಾಗ ಭಗವತಿ 919 ಪೊಸ ಭಗವತಿ 920  ವಡಕ್ಕತ್ತಿ ಭಗವತಿ 921 ಮಾತೃ ದೇವತಾ ಭಗವತಿ 922  ಕಕ್ಕರ ಭಗವತಿ 923  ಚುಜಾಲಿ ಭಗವತಿ 924   ಕಲರಿ ಭಗವತಿ   925 ಅರಯಿಲ್ ಭಗವತಿ   926  ಪದರ್ಕುಲನ್ಗಾರ ಭಗವತಿ  927  ಚೊನ್ನಮ್ಮ ಭಗವತಿ 928  ತಾಯಪರಾದೆವತಾ  929  ಕಣ್ಣಂಗಾಟ್ ಭಗವತಿ  930  ಮುಚ್ಚಿಲೋಟ್ ಭಗವತಿ 931 ಕಣ್ಣಗಿ ಭಗವತಿ 932  ಮೂತ ಭಗವತಿ 933 ಚೂಲಿಯುರ್  ಭಗವತಿ   934   ಒಯೋಲ ಭಗವತಿ 935  ನಾಗಚ್ಚೇರಿ ಭಗವತಿ 936   ಒಲಸ್ಸ ಪೂಮಾಲ ಭಗವತಿ 937 ಅಸ್ತಮಾಚಲ್ ಭಗವತಿ  938  ಮಸೂರಿ ಮಾಲಾ ಭಗವತಿ   939  ಕುರುತ್ತಿನಿಟ್ ಭಗವತಿ 940   ಭದ್ರ ಕಾಳಿ 941  ಚುಡಲ ಭದ್ರ ಕಾಳಿ 942  ಭಟಾರಿ ದೈವ   943 ಭಟ್ಟಿ ಭೂತ   944 ಭಟ್ರು ನಾಯಕ   945  ಭದ್ರ    946 ಭಸ್ಮ ಮೂರ್ತಿ 947   ಭಂಡಾರಿ  948 ಭಂಡಾಸುರ 949 ಕಾಳ ಭಂಡಾಸುರ  950   ಭೂತ ನಾಗ 

951  ಭೂತ  ತೆಯ್ಯಂ 952 ಭೂತ ರಾಜ   953  ಭೈರಜ್ಜಿ  954 ಭೈರವ   955 ಪಾತಾಳ ಭೈರವ   956 ಭೈರಾಗಿ  957  ಮಗ್ರಂದಾಯ 958 ಮಡಳಾಯೆ  959ಮಡಿಕತ್ತಾಯ   960 ಮಡೆ ನಾಗ  961  ಮಡ್ಯೋಳ  962 ಮಡ್ಯೋಳ್ತಿ    963  ಮಣಿಕಂಠತ್ತಾಯ   964  ಮಣಿ ಕುಂಡನ್ 965  ಮಣಿಯಾಲ್ತಾಯ  966 ಮಡಸಂಡಿ 967  ಮದಂಗಲ್ಲಾಯ  968 ಮದನಕ್ಕೆ ದೈಯಾರು  969  ಮದ್ದಡ್ಕತ್ತಾಯೆ   970 ಮದ್ಮಲ್  971  ಮದ್ಮಯ 972 ಮನಕ್ಕೋಟ ಅಮ್ಮ   973  ಮನವಾಟಿ   974 ಮನವಾಳನ್ 975  ಮನಿಯಂದಾಯ 976   ಮನ್ಸೆರ್ ಭೂತ 977  ಮರ್ದ ಬಲ್ಲಾಳ್ತಿ 978  ಮಮ್ಮಾಯಿ  979 ಮರತ್ತ ಬೇಲೆದಾಯ 980  ಮರಿ /ಕೃಷ್ಣ ಸರ್ಪ      981 ಮರುತಿಯೋಡನ್  982    ಮರ್ಮಳತ್ತಾಯ 983 ಮರ್ಲು ಮಾಣಿ  984 ಮರ್ಲು ಭೂತ  985 ಮರ್ಲು ಮಯ್ಯೊಂತಿ  986 ಮರ್ಲೋಲತ್ತಾಯ  987 ಮಲರಾಯ  988   ಮಲರಾಯ ಧೂಮಾವತಿ 989  ಮಲವನ್  ದೈವ    990    ಮಲ್ಲಕ್ಕ      991 ಮಲ್ಲರಾಯೆ   992 ಮಲ್ಲು   993 ಮಲೆ ಅಜ್ಜಿ  994  ಮಲೆ ಕೊರತಿ    995  ಮಲೆ ಜುಮಾದಿ  996   ಮಲೆ ಮುದ್ದ   997 ಮಲೆಯಾಳ ಭೂತ   998 ಮಲ್ಯಾಳ ಭಟ್ರು   999 ಮಲೆರಾಯ 1000 ಮಲೆಸಾವಿರ ದೈವ
 1001  ಮಲ್ಯೋಡಿತ್ತಾಯ  1002 ಮಹೇಶ್ವರ  1003 ಮಹೇಶ್ವರಿ    1004 ಮಂಕುಡ ದೈವ 1005  ಮಂಗಲ್ತಿ   1006 ಮಂಗಳೆರ್ 1007   ಮಂಗಾರ ಮಾಣಿಗ 1008 ಮಂಜಿ ಬೊಮ್ಮ 1009 ಮಂಜೊಟ್ಟಿತ್ತಾಯ  1010 ಮಂಞ  ನಾಯಕ 1011  ಮಂತ್ರ ಗಣ 1012  ಮಂತ್ರ ದೇವತೆ  1013 ಮಂತ್ರೊದಾಯ 1014 ಮಂದ್ರಾಯ1015 ಮಂಜ ನಾಗ  1016 ಮಂಜ ಬೊಮ್ಮ 1017 ಮಂಜಿಷ್ಣಾರ್ (ತಮ್ಮ )  1018 ಮಾಟಂತಾಯ    1019   ಮಾಣಿ ಬಾಲೆ1020 ಮಾಣಿ ಭೂತ   1021 ಮಾಣೆಚ್ಚಿ  1022  ಮಾಡ್ಲಾಯ  1023  ಮಾದ್ರಿತ್ತಾಯ 1024 ಮಾನ್ಚಿ 1025  ಮಾಪುಳೆ ಭೂತ 1026  ಮಾಪುಳ್ತಿ ಭೂತ 1027 ಮಾಪುಳ್ತಿ ಧೂಮಾವತಿ  1028 ಮಾಮಿ ಭೂತ 1029  ಮಾಸ್ತಿಯಮ್ಮ        1030 ಮಾಯಂದಾಲ್ 1031  ಮಾಯಿಲ್ದಿ   1032 ಮಾಯ್ಲೆರ್    1033  ಮಾಯಿಲು  1034  ಮಾಯೊದ ಬಾಲೆ  1035  ಮಾಯೊಲು  1036  ಮಾಲಿಂಗ ರಾಯ          1037  ಮಾರಪುಲಿ 1038  ಮಾರಂ ದೈವ 1039    ಮಾರಾವಂಡಿ   1040   ಮಾರಾಳಮ್ಮ  1041 ಮಾರಿಯಮ್ಮ  1042 ಮಾಸ್ತಿಯಮ್ಮ 1043 ಮಾಂಞಲಮ್ಮ  1044 ಮಾಂದಿ  1045 ಮಿತ್ತ ಮೊಗರಾಯೆ   1046 ಮಿತ್ತಂತಾಯೆ 1047   ಮಿತ್ತೂರ್ ನಾಯರ್ ದೈವ 1048   ಚಾತು ನಾಯರ್   1049 ಚಾಂದು ನಾಯರ್  1050 ಮೀದಲೆ
©ಡಾ.ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಜಿ ಪ್ರಸಾದ
1051   ಮುಕ್ಕಬ್ಬೆ 1052  ಮುಕ್ಕಾಲು ಪಟ್ಟಮ್ಮ ದೈವ  1053   ಮುಕಾಂಬಿ    1054  ಮುಕ್ರಿ ಪೋಕ್ಕರ್  1055 ಮುಕುಡಿತ್ತಾಯಿ1056   ಮುಡದೇರ್  1057 ಮುಡ್ಲಾಯ   1058 ಮುಡಿಲ್ತಾಯ 1059   ಮುತ್ತಪ್ಪ 1060  ಮುತಾಲ 1061 ಮುತ್ತು ಮಾರಿಯಮ್ಮ 1062 ಮುತ್ತೂರ್ ದೈವ  1063   ಮುನ್ನಾಯರೀಶ್ವರನ್ 1064  ಮುರ್ತುರಾಯ   1065 ಮುವ್ವೆ   1066 ಮೂಡಿ ಪಡಿತ್ತಾಯೆ  1067  ಮುಪ್ಪಣ್ಣ ದೈವ     1068  ಮುಡಿಪುನ್ನಾರ್  1069   ಮುಸ್ಲಿಮರ ಮಕ್ಕಳು  1070 ಮುಂಡಲ್ತಾಯ 1071 ಮುಂಡಾಸು ರಾಯೆ  1072 ಮುಂಡೆ ಬ್ರಾಂದಿ  1073 ಮೂಜುಲ್ನಾಯ1074 ಮೂಡುಭೂತ 1075 ಮೂಡೋತ್ನಾಯೆ  1076 ಮೂಜಿಲ್ನಾಯ1077  ಮೂರ್ತಿಲ್ಲಾಯ 1078  ಮೂಲಂಪೆತ್ತಮ್ಮ   1079   ಮೂವ 1080 ಮೂವಿಗೆ ವಾತೆ 1081 ಮೆಚ್ಚು ಬಂಗೇತಿ  1082 ಮೇಲ್ಕಾರತ್ತಾಯಿ 1083  ಮೊರಸಾಂಡಿ  1084 ಮೋಟ  1085 ಮೋಳೆ ತಿರುಮ   1086  ಮೋಂದಿ ಕೋಲ 1087  ಮೈರೆ  1088 ಮೈಸಂದಾಯ  1089 ಮೈಸೂರತ್ತಾಯ 1090 ಮೈಂದಾಲಿ 1091 ಯಜಮಾಂತಿ  1092ಯಕ್ಷಿ  1093 ಯಕ್ಷ 1094  ಯಡಪಡಿತ್ತಾಯ 1095  ಯರ್ಮಣ್ಣಾಯ 1096 ಯರ್ಮುಂಜಾಯೆ   1097 ಯೋಗ್ಯೆರ್ ನಂಬೆಡಿ  1098    ರಕ್ಕಸ ತಗೆ   1099  ರಕ್ತ ಜಾತನ್  1100  ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ 
1101 ರಂಜಕಾಸುರ 1102 ರಾವು 1103 ರಾಹು  1104 ಲಿಂಗ ಪೂಜಾರಿ   1105 ವಜಲಾಯ     1106  ವನ್ನತನ್ 1107  ವಯನಾಟ್ ಕುಲವನ್   1108  ವಳ್ಳಿ ತೆಯ್ಯಂ  1109 ವೃದ್ಧ ಮಹಾರಾಯ  1110 ವಂದರಿ    1111 ವಾಜಂಗಲಾಯೆ 1112   ವಾಟೆಜಾರಾಯ 1113   ವಾಲಿ  1114 ವಿಲ್ಲಿ ಸಂಜಯಂ  1115 ವಿಷಕಂಡನ್  1116 ವೆಲ್ಲೂ ಕುರಿಕ್ಕಲ್  1117  ವೀರ ಮಾರುತನ್  1118 ವೀರ ತೆಯ್ಯಂ  1119 ವೀರ ಭದ್ರ 1120  ವಿಷ್ಣು ಮೂರ್ತಿ 1121 ವುಡ್ದೊತ್ತಾಯ/ಉಡ್ದೊತ್ತಾಯ 1122  ವೆಳುದ ಭೂತ   1123 ವೋಡಿಲ್ತಾಯ  1124 ವೈದ್ಯನಾಥ 1125 ವೈರಜಾತ  1126 ಶಾಸ್ತಾರ 1127  ಶಾರ್ಸ್ತಾವು  1128 ಪರ್ಕೊಟ್ ಶಾಸ್ತವು  1129 ಶಿವಗಣ   1130 ಶಿವತ್ತಾಯೆ 1131 ಶಿವರಾಯ 1132 ಶಂಕರ ಬಡವಣ 1133  ಶಿರಾಡಿ   1134 ಶಿಂಗಾರ   1135  ಶ್ರೀ ಕುಲ ಮಹಾಸ್ತ್ರೀ  1136  ಶ್ರೀಮಂತಿ1137  ಶ್ವೇತ ಮೂರ್ತಿ  1138  ಶೈವ ಗಣ 1139 ಸತ್ಯಂಗಳದ ಕೊರತಿ 1140 ಸತಿ/ತ್ಯ ಸಾರಮಣಿ  1141  ಸಬ್ಬಜ್ಜೆರ್ತೆರ್ 1142 ಸಬ್ಬೆಡ್ತೆರ್ 1143 ಸರ್ವೆರ್ 1144  ಸಹದೇವ  1145 ಸಂನ್ಯಾಸಿ  ಭೂತ 1146 ಸಂನ್ಯಾಸಿ ಗುಳಿಗ 1147  ಸಂನ್ಯಾಸಿ  ಮಂತ್ರದೇವತೆ 1148   ಸಂನ್ಯಾಸಿ ಹಿರಿಯಾಯೆ 1149   ಸಂಪಿಗೆತ್ತಾಯ    1150    ಸಾಮು
1151 ಸಿರಿ     1152 ಸೀರಂಬಲ್ತಾಯ 1153  ಸುಗ್ರೀವ  1154   ಸಾತ್ರ ನಾಡು 1155 ಸಾರ ಮಗ್ಗಲಿ   1156 ಸಾರತ  ಮಲ್ಲು  1157 ಸಾರ ಮಾಂಕಾಳಿ 1158 ಸಾರ ಪುಳ್ಳೆದಾರ್ 
1159 ಸ್ವಾಮಿ
© ಡಾ.ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಜಿ ಪ್ರಸಾದ
1160 ಸುತ್ತು ಕೋಟೆ ದೈವ /ಸುತ್ತು ಕೋಟೆಚಾಮುಂಡಿ 1161  ಸುಬ್ಬಮ್ಮ1162  ಸುಬ್ಬಣ್ಣ  ಹೆಟ್ಯಾಲ್  1163 ಸುಬ್ಬಜ್ಜಿ 1164  ಸೂಕತ್ತೆರಿ 1165  ಸೊನ್ನೆ  1166  ಸೆಟ್ಟಿಗಾರ 1167 ಸೆಟ್ಟಿ ಭೂತ  1168  ಸೇನವ  1169  ಸೇರೆಗಾರ್  1170 ಸೇಮ ಕಲ್ಲ ಭೂತ/ ಸೇಮಿಕಲ್ಲ ಪಂಜುರ್ಲಿ  1171  ಸುಬ್ಬಿಯಮ್ಮ   1172 ಸಾರ್ತ ಮಲ್ಲು   1173  ಸೋಣದ ಜೋಗಿ  1174 ಸುದುರ್ಮ  1175 ಸೋಮಕಾಸುರ 1176  ಹನುಮಂತ ಭೂತ 1177  ಹರಿಕರಾಯ 1178 ಹರಿಹರ ಭೂತ  1179 ಹಸರ ತಿಮ್ಮ 1180  ಹಸಲ   1181 ಹಳ್ಳತ್ತಾಯ 1182  ಹಳ್ಳತ್ತಾಯಿ 1183 ಹಳೆಯಮ್ಮ  1184  ಹಾದಿಕರಾಯ 1185  ಹಾಯ್ಗುಳಿ 1186   ಕೆಪ್ಪ ಹಾಯ್ಗುಳಿ 1187 ನಂದಿ ಹಾಯ್ಗುಳಿ  1188  ಕೋಟದ ಹಾಯ್ಗುಳಿ 1189  ಕಿಣಿಯರ ಹಾಯ್ಗುಳಿ  1190 ರಕ್ತ ಹಾಯ್ಗುಳಿ  1191 ಚಿತ್ತೇರಿ ಹಾಯ್ಗುಳಿ 1192 ಮೂದೂರ್ ಹಾಯ್ಗುಳಿ 1193  ಮೂಕ ಹಾಯ್ಗುಳಿ   1194  ಶಕ್ತಿ ಹಾಯ್ಗುಳಿ  1195 ಕೆಂಡದ ಹಾಯ್ಗುಳಿ 1196 ಮೋಟ ಹಾಯ್ಗುಳಿ 1197    ಹಿರಣ್ಯ ಹಾಯ್ಗುಳಿ 1198   ಒಂಟಿ ಕಲ್ಲು ಹಾಯ್ಗುಳಿ 1199  ಕುಂಜ್ಞಾಡ್ ಹಾಯ್ಗುಳಿ  1200 ಸೌಡದ ಹಾಯ್ಗುಳಿ 1201 ನೇತ್ರಾಣಿ ಹಾಯ್ಗುಳಿ 1202  ಹುಚ್ಚುರಾಯ 1203 ಹೊಸಮ್ಮ 1204 ಹೊಸಳಿಗಮ್ಮ 1205  ಹೌಂದೆ ರಾಯ

ನಂತರ ಸಿಕ್ಕ ಹೆಸರುಗಳು
©ಡಾ.ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಜಿ ಪ್ರಸಾದ
1206 ಅಚ್ಚು ಬೈದ್ಯೆದಿ,
1207 ಆಚು ,
1208 ಆಜಿ ಕೈತ್ತಾಯ ,
1209 ಆದಿ ಮೂಲಾಯದನ್ ,
1210 ಆದಿ ರಾಮಾಯಣ/ನಾರಾಯಣತೆಯ್ಯಂ
1211 ಆದಿವೇದನ್ ತೆಯ್ಯಂ ,
1212 ಆನಾಡಿ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ (ಪೋದಿ)
1213 ಆಯಿರಾತಿರಿ,
1214 ಆಚಿ ತೊಟ್ಟಮ್ ,
1215  ಅಗ್ನಿ ಭೈರವನ್
1216 ,ಅಚ್ಚಿ ತೊಟ್ಟಮ್
1217 ಅಚ್ಚನ್ ತೆಯ್ಯಂ
1218 ಅಡರ್ ತೆಯ್ಯಂ
1219,ಅಡುಕ್ಕತ್ ಚಾಮುಂಡಿ
1220 ಅಲಕ್ಕುನ್ನು ಚಾಮುಂಡಿ ,
1221 ಅಮ್ಮಾಮಾರ್,
1222 ಅನಗುಂ ಭೂತ
1223 ,ಅಂಚನಗುಂ ಭೂತ,
1224 ಅಂಗ ತೆಯ್ಯಂ /ಅಂಗಕ್ಕಾರನ್ ,
1225 ಅಂಗಕುಳಂಗರ ಭಗವತಿ
1226 ಅಂತಿ ಕುಟ್ಟಿಚಾತನ್,
1227 ಅಂತಿ ತಿರ
1228 ಅಪ್ಪ ಕಲ್ಲನ್ ,
1229 ಅರಕ್ಕೂರ್ ಚಾಮುಂಡಿ
1230, ಅರಾಯಿಲ್ ತೆಯ್ಯಂ
1231  ಆರ್ಯ ಪೂಂಕನ್ನಿ
1232 ಅತಿರಾಡನ್
 1233ಆಯಿಟ್ಟ ಭಗವತಿ ,
1234 ಇಲ್ಲಂ ಕರುಮಗನ್
1235 ಇಲಯ ಕೋಲಮ್,
1236 ಇಲಯ ತಂಬುರಾಟ್ಟಿ
1237  ಇ/ಐರಾಟ್ಟ ಕುಟ್ಟಿ ಚಾತನ್
1238 ,ಇ/ಐರವಾರಿ
1239,ಇರಾತನ್
1240 ಇರಿಮಕಲ್ ಕರಿಮಕಲ್ ,
1241 ಉರಿ ಚಾಮುಂಡಿ
1242 ಉಂಬಲಿ
1243 ಉಚ್ಚ ಕುಟ್ಟಿ ಸಾಸ್ತಾನ್,
1244 ಉಚ್ಚಿಟ್ಟ,
1245 ಉಚೂಲಿಕಡವತ್ಭಗವತಿ,
1246 ಉಧಿರಮಾಲ,
1247 ಉದಿರಾಲ ಭಗವತಿ,
1248 ಉದಿರಾಲನ್ ತಿರ
1249 ಉಲರ್ ಕುನ್ನತ್ ಭಗವತಿ ,
1250 ಉಳ್ಳಿಲಾಲ್ ಭಗವತಿ ,
1251 ಉರ್ಪಜ್ಹಾಸ್ಸಿ ತೆಯ್ಯಂ,
1252 ಎಂಬುಟ್ಟಿ
1253 ಎನ್ಮಂದಾಯ ,
1254 ಐವರ್ ಭಗವತಿ ,
1255 ಓಣಂ ಪೊಟ್ಟನ್ ,
1256 ಕರಿಯಣ್ಣ, ,
1257  ಕಾಡ ಭೂತ ,
1258 ಕಟ್ಟೆದಲ್ತಾಯ
,1259  ಕುಡ್ಪಾಲ್ ಭೂತ
1260 ಕಡಂಗೋಟ್ ಮಾಕ್ಕಂ ,
1261 ಕಡಪುರತ್ ಚಾಮುಂಡಿ
,1262ಕೈತ ಚಾಮುಂಡಿ ,
1263 ಕಕ್ಕರ ಕಾಳಿ
1264 ಕೈಕೋಲನ್ ತೆಯ್ಯಂ
1265 ಕಲರಿಯಲ್ ಪೋದಿ
1266,ಕಲತಿ ವೀರನ್ ,
1267 ಕಲಿಚನ್ ತೆಯ್ಯಂ,
1268 ಕಮ್ಮಡತಮ್ಮ/ಕಮ್ಮಡತ್ ಭಗವತಿ ,
1269 ಕಣ್ಣಮ್ಮಾರ್ ತೆಯ್ಯಂ
1270 ಕಪ್ಪಾಲಾಯಿತಮ್ಮ ,
1271 ಕರಣ್ ದೈವಂ
1272 ಕರನೊನ್ ದೈವ
1273 ಕನ್ನೀರ್ಕರುಮಕಂ ತೆಯ್ಯಂ,
1274 ಕಳಿಕ್ಕತಾರ ತೆಯ್ಯಂ
1275  ಕರಿಯತನ್,
,1276 ಕರುವಲಕ್ಕಿ,
1277 ಕನ್ನಿಕೋರ್ ಮಾಕಂ
1278 ಕಟ್ಟುಮುಡಕ/ಕಟ್ಟುಮುಡಂಕ,
1279 ಕಾರಾಟಪ್ಪ
1280 ಕುಡುಕ ಭೂತ  ,
1281, ಕುಂಜಾರ್ ಕುರತಿಯಮ್ಮ
 1282 ಕುಂಜೂರಂಗಾರ
1283 ಕುರಿಂತನಿ ಪೋದಿ ,
1284 ಕುಂಡಂ ಕಳಯಂ ,
1285 ಕುಟ್ಟದಮ್ಮ
1286 ಕುಟ್ಟಿಕೋಲ್ ತಂಬುರಾಟ್ಟಿ,
1287 ಕಾಟ್ಟು ಮೂರ್ತಿ ,
1288 ಕಾಂಬೋಡಿದ ಪುರ್ಸಭೂತ,
© ಡಾ.ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಜಿ ಪ್ರಸಾದ
1289ಕೂಡೆಪಯೆಲ್ಲೂರ್
1290 ಕೆಂಚಣ್ಣ
1291 ಕೆಂಪರ್ನ ಪಂಜುರ್ಲಿ,
1292  ಕೊನ್ನೊಟ್ಟು ಕಡ್ತ
1293 ಗಣಪತಿಯಾರ್ ದೈವಂ
1294 ,ಗುರು ದೈವಂ,
1295 ಗುಡ್ದೆತಿ
1296 ಗುಂಡಲ್ತಾಯ
1297  ಪೋರೋಳಿತ್ತಾಯ.
1298 ಚಕ್ರೇಶ್ವರಿ ,
1299 ಕೊರೊಪ್ಪೋಳು
1300 ಚಾತು,
1301 ಚಿರಟ್ಟಕೊಟ್ಟಿ,
1302   ಚೀರು
1303 ಚೆಂಡೆಲಿಯನ್  ತೆಯ್ಯಂ,
1304 ಚೆಮ್ಮರತಿ , ,
1305 .ಚೆಂಬಿಲೋಟ್ ಭೂತ,
1306 ಚೊನ್ನಮ್ಮ,
1307 ಚೊಬ್ಬಯ್ಯ
1308 ಚೋಮಪ್ಪನ್
1309 ಜತ್ತಿ ಬೈದ್ಯ ,
1310 ಜೋಕುಲು ದೈವೊಲು
1311 ತಲಚೇರನ್ ತೆಯ್ಯಂ,
1312 ಕಲ್ಲು ದೈವ
1313 ತೀ ಪೊಟ್ಟಮ್,
1314 ತೋಡಮ್ ತೊಟ್ಟಮ್ ತೆಯ್ಯಂ ,
1315 ತೆಕ್ಕನ್ ಕರಿಯತನ್
1316 ತಿರಚಂಪಿರಪ್ಪ
1317 ತುಳು ಕೋಲಮ್,
1318 ದೇಸಿಂಗ ಉಳ್ಳಾಕುಲು, 
1319 ದೇವ ಕನ್ಯಕ,
1320 ದೇವ ರಾಜಾವು
1321 ದೇವಕೂತ್,
1322 ದೈವ ಚೆಕೊನ್ ,
1323 ದೈವತಾರ್
1324 ಧವುರ್ ಕರಿಂಕಾಳಿ
1325 ನಾಟ್ಟುಮೂರ್ತಿ
1326 ನಡುವಾಜ್ಹುನ್ನಮ್ಮ,
1327 ನಾಗ ಪೋದಿ,
1328ನಾಗ ತಂಬುರಾಟ್ಟಿ
1329ನಂಬೋಳನ್ ಪೋರಟ್ಟು,
1330 ನನ್ಗಲೊಂಗಾರ ಭಗವತಿ
1331ನಟ್ಟ ತಿರ,
1332 ನಟ್ಟಡಕ್ಕ ಭಗವತಿ,
1333 ನಟ್ಟು ದೈವಂ,
1334 ನಾಯಿಲ ಗುತ್ತಿನ ಕುಜುಂಬ ಬೈದ್ಯ
1335 ನೆಲ್ಲು ಕುಟ್ಟಿ ಪೋದಿ,
1336  ನೀಲ ಕರಿಂಕಾಳಿ ,
1337ನೀಲಿಯಾರ್ ಭಗವತಿ,
1338 ನೆಲ್ಲಿಕ್ಕಾಲ್ ಭಗವತಿ
1339 ಪರ್ಪಂಕರಿಯತ್ತಾಯ ,
1340 ಪಾಲಾಡನ್ ದೈವಂ
1341 ಪಾಚೆನಿ ಭಗವತಿ,
1342 ಪಾಲಪ್ಪುರತ್ ಮೂತ ಭಗವತಿ,
1343 ಪಾಡಾರ್ಕುಳನ್ಗಾರ ವೀರ,
1344  ಪದಿಮಾಲ ದೈವತಾರ್
1345 ಪಲ್ಲಿಕ್ಕಿ ನಾಯರ್,
1346 ಪಡಿನ್ಹರಂಪರಾದೇವತಾ
1347 ,ಪಡಿನ್ಹಾಟ್ಟಭಗವತಿ,
1348 ಪನಯಾರ್ ಗುರಿಕ್ಕಾಲ್,
1349 ಪಣಿಯನ್ ತೆಯ್ಯಂ
,1350 ಪಯ್ಯಂವಲ್ಲಿ ಚಂದು
,1351 ಪಾಪಣ್ಣ
©ಡಾ.ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಜಿ ಪ್ರಸಾದ
1352 ,ಪೆರುಂಬೆಸನ್ ತೆಯ್ಯಂ,
1353  ಪೆರ್ಗಡತಿ ,
1354 ಪೇತಾಲನ್
,1355 ಪಿಲ್ಲತಿನ್ನಿ
1356 ಪೊನ್ಮಳಕ್ಕರನ್,
1357 ಪೊನ್ನಾಲತಮ್ಮೆ
1358 ಪೊಲಿನ್ತೀಲ್ ತೆಯ್ಯಂ,
1359 ಪೊರೊಂತಿ
1360  ಪೋದಿ ತೆಯ್ಯಂ,
1361 ಪುಲಿಮಾರನ್ ತೊಂಡಚ್ಚನ್
1362 ಪುಲಿ ಮುತಾಚಿ ,
1363 ಪುಲ್ಲೊನ್
1364 ಪುಲ್ಲಿ ಪೂಲನ್ ,
1365 ಪುಲ್ಲಿ ಕೊರತಿ
1366,ಪುಲ್ಲಿವೇಟ ಕರಿಮಗನ್
1367 ಪುರಂ ಕಾಲನ್ ,
1368 ಪೆರಿಯಾಟ್ ಕಂಡಾರ್,
1369  ಪೋಲೀಸ್ ತೆಯ್ಯಂ
1370 ಬಗ್ಗು ಬೈದ್ಯೆದಿ ,
1371ಬಡೆದಿ
1372  ಬಲ್ರಾಣಿ, ,
1373  ಬಪ್ಪೋರನ್
1374 ಬಾಲಜ್ಜಿ /ಬಾಲಕಿ  ,
1375 ಬಾಲೊಲನ್ ತೆಯ್ಯಮ್, ,
1376   ಬಂಟ ಪಂಜುರ್ಲಿ
1377   ಬಂಬೆರಿಯನ್,
1378  ಬ್ರಹ್ಮ ಮೂರ್ತಿ/ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ್
1379  ಭಂಡ ದೈವ,
1380 ಭಂಡಾಸುರ ಗುಳಿಗ
1381 ಭೂತ ತೆಯ್ಯಂ/ಶ್ರೀ ಭೂತ    ,
1382  ಮಲಯಾಳ ಮಂತ್ರ ಗಣ
1383 ಮಂಡನ ಮೂರ್ತಿ
1384 ಮಾಪುಳ್ಳೆಭೂತ
1385  ಮಾಪುಳ್ಚಿಭೂತ,
1386ಮಾಪಿಳ್ಳೆತೆಯ್ಯಂ
1387 ಮರಕಲತಮ್ಮ,
1388 ಮರಕಲತಿಲ್ ಚಾಮುಂಡಿ,
1389 ಮರುತಿಯೋಡನ್ ಗುರಿಕ್ಕಾಲ್ ,
1390   ಮೆಲ್ ಗುರುನಾಥನ್ ,
1391   ಮಾಯಕ್ಕಾಟ್,
1392 ಮಾಯಿಲನ್ ,
1393  ಮುಲ್ಲಿಕೊಟ್ಟಚಮ್ಮ,
1394 ಮುರಯ ದೈವ,
1395 ಮುದಿರ್ಚ,
1396 ಮುತ್ತಾಚಿ ಪೋದಿ
1397,   ಮುಗಳಿತ್ತಾಯ
1398  ಮುಂಡತ್ತಾಯ
1399 ಮೂಡತ್ರಾಯ
1400 ಮೂಡಂದೆಮೆ
1401 ಪಕ್ಷಿಯಕ್ಷಿ,
1402 ಸುಂದರಯಕ್ಷಿ,
1403 ಭೈರವಿ ಯಕ್ಷಿ,
1404 ಮರುತ ಯಕ್ಷಿ
1405 ಮಾರನ್ ಯಕ್ಷಿ
1406 ರಾಜಾವತಿ
1407 ರೂಪಕಾರನ್,
1408 ರೂಪಕಾರಿ
1409 ,ರುದಿರಬಾಲನ್
1410  ರುದ್ರಕಾಳಿಯಮ್ಮ,
1411 ರುದ್ರಾಂಗ ಭಗವತಿ
1412 ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನರಸಿಂಹ,
1413  ಲಿಂಗಮ್ಮ
1414 ವಡಕ್ಕನ್  ,
1415ವಡಕ್ಕಂಕೊಡಿ ವೀರನ್, ,
1416  ವೈರಿ ಖದಕನ್ ,
1417  ವಲಿಯಮುಡಿ ತೆಯ್ಯಂ
 1418   ವಲಿಯಭಗವತಿ,
1419 ವರದಿಯನ್ ,
1420  ವರಮೂರ್ತಿ
1421  ವರೀಕ್ಕಾರ ತೆಯ್ಯಂ
 1422 ವಟ್ಟಿಪೂತಂ ,
1423  ವನ್ನದಿ ಪೋದಿ
1424  ವಪ್ಪಿರಿಯನ್
1425 ವಯಟ್ಟು ಪೋದಿ
1426   ವಿಮಾನ ಗಂಧರ್ವ,
1427     ವೀರಮ್ಮ
1428 ವೀರಮ್ಮಾರ್ ,
1429 ವೀರ ಚಾಮುಂಡಿ
1430  ವೆಟ್ಟಚೇಕೊನ್
1431 ವೇದನ್,
1432 ಸಂಬ್ರದಯಂ ತೆಯ್ಯಂ .
1433 ಸೋಲನ್ /ಸೂಲನ್
1434  ಹೊನ್ನಮ್ಮ 
1435 ಹೌಟಲ್ದಾಯ
1436 ಅಜ್ಜಿ ಕುಲೆ
1437 ಕಾಜಾರ್ ಕುಲೆ
1438 ಕಂಚಿದ ಕೋಳಿ
1439 ಇಪ್ಪತಜ್ಜೆ
1440 ಕನ್ನಡ ಕಲ್ಕುಡ
1441 ಧೂರ್ತ ಸೇನ
1442 ಕಡ್ಡಿ ದೈವ
1443_ಸನ್ಯಾಸಿಗಣ
1444 ಮರ ಭೂತ
1445 ಕಡಲ್ತಾಯ
1446 ಅಗ್ನಿ ಕೊರತಿ
1447 ಭ್ರಾಂತಾಯ
1448 ಪೂಮುಡಿ
1449 ಮಾಪುಲ್ಚಿ
1450ಮಾಪಿಳ್ಳೆ
1451 ಮಾಪಿಳ್ಳ ತೆಯ್ಯಂ
1452 ಕರಣಿಕ ತೆಯ್ಯಂ
1453 ಕಟ್ಟು ಎಡ್ತುನ್ ಕುಟ್ಟಿ
1454 ಕೊನ್ನೋಟು ಕಡ್ತ
1455 ಕೋಟ್ರ ಗುತ್ತಿನ ಬಬ್ಬು
1456 ಕಾಜಿಗಾರ್ತಿ
1457 ಆಟಕಾರ್ತಿ
1458 ಜಾಗೆದ ಖಾವಂದ
1459 ಹೊಗೆವಡ್ಡಿ ಜಟ್ಟಿಗ
1460 ಮಾಪಿಳ್ಳ ಚಾಮುಂಡಿ.
1461 ಬ್ರಾಣ ಭೂತ 2
1462 ಉಂರ್ದರ ಪಂಜುರ್ಲಿ
1463 ಬೊಲ್ಲ ಬೈದ್ಯ
1464 ಮನದಲಾತ್ ಚಾಮುಂಡಿ
1465 ಬರಾಯ ಅರಮನೆ ಪುರುಷರಾಯ
1466 ಗಂಗಮ್ಮ
1467 ಚೆಂಬುರ್ಪುನ್ನಾಯ
1468 ಚೆಂಬಿಲೋಟ್ ಭಗವತಿ
1469 ತಿಪ್ಪೀ ಸಾಬ್
1470ಸ್ಟಟಿಕಂತಾಯ
1471 ಸ್ಪಟಿಕ ಪಂಜುರ್ಲಿ
1472 ಬಬ್ಬರ್ಯ-2
1473 ಪೆರುವೋಡಿತ್ತಾಯ
1474 ಕೋಲು ಭಂಡಾರಿ
1475 ಮರಕ ಚೆನ್ನಯ
1476 ದಾಸಪ್ಪ ಪಂಜುರ್ಲಿ
1477 ಮುಗೇರ ಕಾಳು
1478 ಮೂಡೊಟ್ಟ್ನಾರ್
1479 ಪಡ್ಡೊಟ್ನಾರ್
1480 ಕರಿಯಣ್ಣ
1481 ದೇಸಿಂಗರಾಯೆ
1482 ಕೆಂಚಣ್ಣ
1483 ಓಣಂ ಪೊಟ್ಟಂ
1484 ಕಟ್ಟದಲ್ತಾಯ
1485  ತಿಮ್ಮಣ್ಣ  ನಾಯಕ
1486 ಮನ್ಸೆರ್
1487-88 ಜೋಕುಲು ದೈವೊಲು
© ಡಾ.ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಜಿ ಪ್ರಸಾದ
1489 ಪಟ್ಟದ ಮುಗೇರ
1490 ಮಿತ್ತಮೊಗರಾಯ
1491 ಬಡಜ
1492 ಕೋಟೆದಾಯ
1493-94ಮಾಯಿಲು ದೈವಗಳು
1495 ಮಾಳದ ಕೊರಗ
1496 ನೀರ್ ಮಾರ್ಗದಾಯೆ
1497 ಕೊರೊಪ್ಪೋಳು
1498 ದರ್ಭೆತ್ತಾಯ
1499ಪೆಜತ್ತಾಯ
1500 ಕುಡ್ಪಲ್ತಾಯ
1501 ಗುಡ್ಡೆದಜ್ಜೆ
1502ಎಣ್ಮಡಿತ್ತಾಯ
1503 ಕಾಡಿಸೋಮ
504 ಮಾಸ್ತಿಯಮ್ಮ,
1505  ಬೀರ,
1506  ಕೆಂಪು ಪಂಜುರ್ಲಿ
1507 ನಾಗ ಪಂಜುರ್ಲಿ
1508ದೊಂಬೆಕಾಳಿ
,1509 ಪರ್ಪಂಕರಿಯತ್ತಾಯ,
1510 ಅಕ್ಕ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ
1511 ಕಲಂದನ್ ಮುಕ್ರಿ
1512 ಮನವಾಟ್ಟಿ ಅಮ್ಮ
1513 ಆಲ ಚಾಮುಂಡಿ
1514 ಬಂಕಿ ನಾಯ್ಕ
1515 ಕೀಳು ದೈವ
1516 ಕಾಟಾಳ ಬೊಲ್ತು
1517 ಕರೊಟ್ಟಿ
1518 ಕುಮ್ಮಲುನ್ನಿ 
1519 ರಾಜಪತಿ ರಾವುದ್ರ
1520  ಶೈವ ಗಣ
1521 ಪಂಜೊಟ್ಟಿನಾಯ
1521 ಸೋಮ
1522ಅರಮ
1524 ಬ್ಯಾಟೆ ವೀರ
 1525 ಕೊಂಡೆತ್ತಾಯ
 1526 ವಾಜಲ್ಲಾಯ ಬಂಟ
1527ಕುಜುಂಬ ಬೈದ್ಯ
1528  ಕೊಟ್ಟದಲ್ತಾಯ
1529 ಕಳುವಿನ ಚಿಕ್ಕ
1530 ನಾಲ್ಕುಪಾದದ ಹೈಗುಳಿ
  1531 ಕೋಳೆರಾಯ
1532ತೋಡಿಕಾನದ ಜೋಗಿ ಪುರುಷೆದಿ
1533 ಮುಡ್ತಿಲ್ಲಾಯ
‌1534 ಒಂಟಿ ಕಣ್ಣು ಗುಳಿಗ
‌1535 ಪಡಂತಾಯ
© ಡಾ.ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಜಿ ಪ್ರಸಾದ
1536   ಕರ್ಪಾಂಪ ಗುಳಿಗ
1537 ಮೂಕ ದೈವ
1538 ಕಾಪಾಲ್ತಿ ದೈವ
1539 ಕುಂಡಂಗರ
1540 ಪಾಲೇಶ್ರೀ ಅಮ್ಮ
1541 ಪೊಣ್ಣು ಕುಂದಾಡ್ದಿ
1542 ಮನಕ್ಕೋಟ್ ಗುರುಕ್ಕಳ್
1543 ಸನ್ಯಾಸಿ ಭೈರವ
1544 ಪಾಂಡಿ ಅಜ್ಜೆರ್
1545 ಬೀಬಿ ತೆಯ್ಯಂ
1546ಮುದ್ದೇರ್ಲಾಯ
1547 ಪುರದಮ್ಮ ದೇವಿ
1548ಕುತ್ರೊಟ್ನಾಯ
1549ಕೊಟ್ಯದಾಯ
1550ಸತ್ಯಮಾಗಣ್ತಿ
© ಡಾ.ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಜಿ ಪ್ರಸಾದ
Mobile 9480516684
ಸಂಗ್ರಹ ಡಾ.ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಜಿ ಪ್ರಸಾದ, ಕನ್ನಡ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ನೆಲಮಂಗಲ
ತುಳುವರ ಭೂತ ಕನ್ನಡದ ಭೂತವಲ್ಲ. ತುಳುವರ ಭೂತ ಪದ ದೇವತಾ ವಾಚಿ ಪದ .ದುಷ್ಟರನ್ನು  ಶಿಕ್ಷಿಸುವ  ಶಿಷ್ಟರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ ಸತ್ಯದ ಶಕ್ತಿಗಳು ಇವು.
ತುಳುವಿನ ಭೂತ ಪದಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡದ ಭೂತ ಎಂಬ ಪದಕ್ಕೆ  ಇರುವಂತೆ ಭೂತ ಪ್ರೇತ ಪಿಶಾಚಿ ಎಂಬ ಕೆಟ್ಟ ಶಕ್ತಿಗಳು ಎಂಬ ಅರ್ಥವಿಲ್ಲ.ತುಳುವರ ಭೂತಗಳು ಜನರನ್ನು ಹೆದರಿಸಿ ಬೆದರಿಸಿ ಕಾಡುವ ಕೆಟ್ಟ ,ಕ್ಷುದ್ರ ಶಕ್ತಿಗಳಲ್ಲ . ಸಂಸ್ಕೃತ ಮೂಲದ ಪೂತಮ್ ಎಂದರೆ ಪವಿತ್ರವಾದದ್ದು ಎಂಬ ಪದವೇ ಕಾಲಾಂತರದಲ್ಲಿ ವರ್ಣ ವ್ಯತ್ಯಯ ಗೊಂಡು ಸಂಸ್ಕೃತೀಕರಣಕ್ಕೊಳಗಾಗಿ ಬೂತೊ>ಭೂತೋ>ಭೂತ ಆಗಿದೆ .ಕೊಡವರು ಇಂದಿಗೂ ಭೂತವನ್ನು ಪೂದ ಎಂದೇ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ.ತುಳುವಿನಲ್ಲಿ ಪೂ >ಭೂ ಆದರೆ ಕೊಡವರಲ್ಲಿ ತ>ದ ಆಗಿ ವರ್ಣ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿದೆ
ತುಳು ಭೂತಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಸಾಹಸ ಮರೆದು ದುರಂತವನ್ನಪ್ಪಿ ಮಾಯವಾಗಿ ದೈವತ್ವ ಪಡೆದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ನಾಯಕರೇ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.ಆದ್ದರಿಂದ “ಹಿಂದೆ ಇದ್ದವರು” ಎಂಬ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿಯೂ ಭೂತ ಪದ ಬಳಕೆಗೆ ಬಂದಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ
.ತುಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ದೈವತ್ವ ಪಡೆದು ಭೂತವಾಗಿ ಆರಾಧಿಸಲ್ಪಡುವುದು ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಸಂಸ್ಕೃತಿ,ಇಲ್ಲಿ ಭೂತ ದೈವ ದೇವರು ಎಲ್ಲವೂ ಸಮಾನರ್ಥಕ ಪದಗಳಾಗಿವೆ.
ನನ್ನ ಆಸಕ್ತಿಯ ಕ್ಷೇತ್ರವಿದು ,ಹಾಗಾಗಿಯೇ ತುಳುನಾಡಿನ ಎಲ್ಲ ದೈವ/ಭೂತಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಬರೆಯುವ ಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ .
ಎರಡು ವರ್ಷ ಹಿಂದೆ    ನವೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಪಿಎಚ್ ಡಿ ಸಂಶೋಧನಾ ಮಹಾ ಪ್ರಬಂಧ “ತುಳುನಾಡಿನ ನಾಗ ಬ್ರಹ್ಮ ಮತ್ತು ಕಂಬಳ –ಒಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಣಾತ್ಮಕ ಅಧ್ಯಯನ “ ಪ್ರಕಟಣೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿದ್ವತ್ ಪೂರ್ಣವಾದ ಮುನ್ನುಡಿ ಬರೆದು ಕೊಟ್ಟ ಡಾ.ವಾಮನ ನಂದಾವರ ಅವರು ರೆವರಂಡ್ ಮೇನ್ನರ್ ತೋರಿದ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಸಾವಿರದೊಂದು ಗುರಿಯೆಡೆಗೆ   ಎಂಬ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಸಂಗ್ರಹದ ಸುಮಾರು 180 ದೈವಗಳು ಅವರ ಸಂಗ್ರಹ ಹಾಗೂ ಈ ಹಿಂದೆ ಸಂಗ್ರಹವಾದ ದೈವಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ಇದು 552 ಆಗಿದೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಇದರ ಲೆಕ್ಕಹೆಚ್ಚಾಗಬೇಕೆ ಹೊರತು ಇದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಆಗಬಾರದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿ ನನಗೊಂದು ಗುರಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಕೊಟ್ಟರು.© ಡಾ.ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಜಿ ಪ್ರಸಾದ
ಅದರಂತೆ ನಾನು ಸಾವಿರದೊಂದು ಗುರಿಯೆಡೆಗೆ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಕಾರಾದಿಯಲ್ಲಿ ದೈವಗಳ ಕುರಿತಾದ ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಬರೆಯತೊಡಗಿದೆ .ಈಗ ಸುಮಾರು ಮುನ್ನೂರು  ದೈವಗಳ  ಬಗ್ಗೆ ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ
ಜೊತೆಗೆ ಎಲ್ಲ ದೈವಗಳ ಹೆಸರನ್ನು ಒಂದೆಡೆ ಕಲೆ ಹಾಕುವ ಯತ್ನ ಮಾಡಿದೆ .. ನನಗೆ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ 460 ಹೆಸರುಗಳು ಸಿಕ್ಕಿವೆ ಅದನ್ನು  ಬ್ಲಾಗ್ ಗೆ ಹಾಕಿದೆ ಅದನ್ನು ಅನೇಕ ಕೃತಿ ಚೋರರು  ಕಾಪಿಮಾಡಿ ಅವರವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ವಾಟ್ಸಪ್ ಫೇಸ್ ಬುಕ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಈಗಲೂ ಶೇರ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ !
ಅನಂತರ ನನಗೆ ಫೇಸ್ ಬುಕ್ ಗೆಳಯ/ಗೆಳತಿಯರಿಂದ ರಿಂದ ಅಪಾರ ಬೆಂಬಲ ದೊರೆತು ನಾನು ಹುಡುಕಾಟ ಮುಂದುವರಿಸಿದೆ ಆಗ ಓಪೆತ್ತಿ ಮದಿಮಾಲ್ ,ಅಜ್ಜೆರ್ ಭಟ್ರ್ ,ಮುಂಡೆ ಬ್ರಾಂದಿ ,ವಾಟೆಜರಾಯ ಮಾಡ್ಲಾಯ ಮೊದಲಾದ ಅಪರೂಪದ ದೈವಗಳ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆತ್ಮೀಯರಾದ ಯುವ ಸಂಶೋಧಕ ಸಂಕೇತ ಪೂಜಾರಿ ಅವರು ಒದಗಿಸಿ ಕೊಟ್ಟರು ಅದೇ ರೀತಿ ಯುವ ಸಂಶೋಧಕರಾದ ಶಂಕರ್ ಕುಂಜತ್ತೂರು ಅವರು  ದೇಯಿ ,ಕಡನ್ಗಲಾಯ ಜಮೆಯ ಜಮೆಯತಿ ,ಸೀರಮ್ಬಲತ್ತಾಯ ಮೊದಲಾದ ದೈವಗಳ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟರು.ಭೂತಗಳ ಅದ್ಭುತ ಜಗತ್ತು .ಬ್ಲಾಗ್ ಅನ್ನು ಓದಿದ ಸುಶ್ರುತ್ ಅಡ್ಡೂರು ಅವರು ಮಲೆ ಸಾವಿರ ಬೂತ ,ಮಾನೆಯಪ್ಪು ದೈವಗಳ ಹೆಸರು ನೀಡಿದರು. ಗೀತ ಅವರು ಹರಿ ಹರ ಭೂತದ ಹೆಸರನ್ನು ನೀಡಿದರು ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಶಿಬರಾಯ ಅವರು ಕುರುವಾಯಿ ದೈವದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು
ನನ್ನ ಬರವಣಿಗೆಗೆ ಸೂಕ್ತ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿ ಕೊಟ್ಟು ತುಂಬು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಇತ್ತಿರುವ ನಾಗರಾಜ ಭಟ್ ಬಂಟ್ವಾಳ ಅವರು ಬಂನಡ್ಕತ್ತಾಯ ದೈವದ ಹೆಸರನ್ನು ನೀಡಿದರು ಅದೇ ರೀತಿ ನನ್ನ ಬರವಣಿಗೆಗೆ ಸೂಕ್ತ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿ ಕೊಟ್ಟು ತುಂಬು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಇತ್ತಿರುವ ಜೀವಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ನರಯ ದೈವ ,ಬಂಗಾಡಿದ ಅರಸು ಹಾಗೂ ಮಹೇಶ್ ಬೋಳಾರ್ ಅವರು ಗಂಧರ್ವ ದೈವ ಗುದ್ದೊಲಿ ಮೀರಾ ಹೆಸರು ಹಾಗೂ ಇತರ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ನೀಡಿದರು. ಯುವ ಸಂಶೋಧಕ  ಪ್ರಕಾಶ ಮಾರ್ಪಾಡಿಯವರು ಕಾಪು ವಿನಲ್ಲಿರುವ ಪೋಲಿಸ್ ಭೂತ ,ತಿಗ ಮಾರೆರ್ ದೈವಗಳ ಹಾಗೂ ಪಡ್ಕಂತಾಯ,ದಮಯಂತ ದೈವಗಳ ಹೆಸರನ್ನು ನೀಡಿದರು ,ಪೋಲಿಸ್ ಭೂತ, ಸೇನವ ,ಪಟ್ಲರ್, ಕಳ್ಳ ,ಬಲಾಯಿ ಮಾರೆರ್ ಬಗ್ಗೆ ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲೂಕು ತಹಶೀಲ್ದಾರಾಗಿರುವ ಕಾಪು  ಮಾರ ಗುರಿಕ್ಕಾರ ಸುಂದರ ಅವರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು .ಚಣಿಲ್ ಗೆ ಆರಾಧನೆ ಇರುವ ಬಗ್ಗೆ ಪವನ್ ಕುಮಾರ್, ಸಂತೋಷ ಕುಮಾರ್,ಅಭಿಷೇಕ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಅಜ್ಜಿ ಪೆರಂತಲೆ ಎಂಬ ದೈವ ಇರುವ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು. ಸಂತೋಷ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಕತ್ತಲೆ ಕಾನದ ಗುಳಿಗನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು ಗಣೇಶ  ಮಂಗಳೂರು ಅವರು  ಕುಂಞಲ್ವ ಬಂಟ ದೈವದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಒದಗಿಸಿದರು ಕರ್ಪುದ ಪಂಜುರ್ಲಿ ದೈವದ ಹೆಸರು ಹಾಗೂ ಹಳ್ಳತ್ತಾಯಿ ದೈವದ ಅಪರೂಪದ ಫೋಟೋ ಅನ್ನು ರಾಜಗೋಪಾಲ ಹೆಬಾರ್ ನೆರಿಯ ಅವರು ನೀಡಿದರು ಮಡಿಕತ್ತಾಯ ದೈವದ ಬಗ್ಗೆ ದಿನೇಶ್ ವರ್ಕಾಡಿ ಅವರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ . ಮಂತ್ರ ಗಣ ಬಗ್ಗೆ ರವೀಶ್ ಆಚಾರ್ಯ ಅವರು  ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.  ರಾಘವ ಕೋಟೇಶ್ವರ ಅವರ ಬ್ಲಾಗ್ ನಲ್ಲಿ ಮೋಟ ,ಮೋಳೆ ತಿರುಮ, ಹಸಲ ದೈವ  ಅಜ್ಜಮ್ಮ .ಗಾಮ ಮೊದಲಾದ ಅಪರೂಪದ ಕನ್ನಡ ಪರಿಸರದ ದೈವತಗಳ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಕ್ಕಿತು ಬೋವ ದೈವದ ಹುಡುಕಾಟಕ್ಕೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪ್ರಭು ಅವರು ನೀಡಿದ ಮಾಹಿತಿಯೇ ಪ್ರೇರಣೆಯಾಯಿತು
ಇಗ್ಗುತಪ್ಪ, ಕಲ್ಯಾಟೆ ಅಜ್ಜಪ್ಪ ,ಪರ್ಕೋಟು ಶಾಸ್ತವು ,ಪಾಲೂರಪ್ಪ  ಪೊನ್ನಾಲತಮ್ಮೆ ಮೊದಲಾದ ಕೊಡಗಿನಲ್ಲಿ ಆರಾಧಿಸಲ್ಪಡುವ ದೈವಗಳ ಹೆಸರನ್ನು ಪೋಡೆಯಂಡ ಕೌಶಿಕ್ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ  ಅವರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ
ಜಲ ಕುಮಾರ ದೈವದ ಹೆಸರನ್ನು ವಿಜಯ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.ಅಸುರಾಳನ್ ದೈವದ ಬಗ್ಗೆ ಹರ್ಷ ರಾಜ್ ಅಡ್ಕ ಅವರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ  ಕಾನಲ್ತಾಯ ಹಾಗೂ ಜಟ್ಟಿಂಗ ದೈವದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಶಶಾಂಕ್ ನೆಲ್ಲಿತ್ತಾಯ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ,ಕುದುರೆತ್ತಾಯ ದೈವದ ಬಗ್ಗೆ ನವೀನ ಕುಮಾರ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಯುವ ಸಂಶೋಧಕ ಯಶ್ವಿನ್ ಅವರ ಪೇಜ್ ಮೂಲಕ ಇಂದ್ರಾಣಿ ,ಗ್ರೀಷ್ಮಂತಾಯ ಮೊದಲಾದ ಅಪರೂಪದ ದೈವಗಳ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಫೋಟೋಗಳು ಸಿಕ್ಕವು ಇನ್ನು ಅನೇಕರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.ಎಲ್ಲರ ಹೆಸರು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲಾಗದ್ದಕ್ಕೆ ಕ್ಷಮೆಯಿರಲಿ.

ಡಾ.  ಚಿನ್ನಪ್ಪ ಗೌಡ ಅವರ ಭೂತಾರಾಧನೆ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಭೂತಗಳ ಹೆಸರಿನ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿನ 360 ದೈವಗಳ ಹೆಸರಿವೆ .  ರಘುನಾಥ ವರ್ಕಾಡಿ ಅವರ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿನ ಹೆಸರುಗಳು ,ಡಾ.ಬಿ ಎ ವಿವೇಕ ರೈಗಳ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಹೆಸರುಗಳು ,ಕೇಳು ಮಾಸ್ಟರ್ ಅಗಲ್ಪಾಡಿ ಅವರ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿನ ಹೆಸರುಗಳು ಡಾ.ವಾಮನ ನಂದಾವರ ಅವರ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಹೆಸರುಗಳು ಮತ್ತು ಅವರು ನೀಡಿರುವ ನಡ್ದೊಡಿತ್ತಾಯ ಮೊದಲಾದ ಅಪರೂಪದ ದೈವಗಳ ಹೆಸರುಗಳನ್ನೂ ,ನನ್ನ ಸಂಶೋಧನೆಯ ಕ್ಷೇತ್ರಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕ ಸುಮಾರು 500 ಹೆಸರುಗಳನ್ನೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಕಿ ಸಾವಿರದ ಇನ್ನೂರ ಐದು ಭೂತ/ದೈವಗಳ  ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ
ಇಲ್ಲಿ “ಒಂದೇ ದೈವದ ಹೆಸರುಗಳು ಯಾವುವು?” ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸುವುದು ಸುಲಭದ ವಿಚಾರವಲ್ಲ .ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಕೆರೆ ಚಾಮುಂಡಿ ರುದ್ರ ಚಾಮುಂಡಿ ಕರಿ ಚಾಮುಂಡಿ ಪಾಪೆಲು ಚಾಮುಂಡಿ ದೈವಗಳ ಹೆಸರು ಚಾಮುಂಡಿ ಎಂದು ಇರುವುದಾದರೂ ಇವುಗಳಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಾನವ ಮೂಲದ ಕಥಾಕನಗಳು ಆಚರಣೆಗಳು ಇದ್ದು ಇವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಶಕ್ತಿಗಳಾಗಿವೆ ,ಅದೇ ರೀತಿ ಮಂಡ ಕರ ಕಲ್ಲುರ್ಟಿ  ಮೂಲತಃ ಒಬ್ಬ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಮಂತ್ರವಾದಿ,ಆದರಿಂದ ಯಾವುದು ಒಂದೇ ದೈವದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೆಸರು ಎಂದು ತೀರ್ಮಾನಿಸಲು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಡೆಗೆ ಹೋಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿಯೇ ಆಗಬೇಕು .ಹೆಸರಿನ ಮೇಲೆ ಇದು ಈ ದೈವದ ಇನೊಂದು ಹೆಸರು ಎಂದು ತೀರ್ಮಾನಿಸಲು ಅಸಾಧ್ಯ .ತನ್ನಿಮಾನಿಗ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಎರಡು ದೈವಗಳಿವೆ .ಅಂತೆಯೇ ದೇಯಿ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ಮೂರು ದೈವಗಳಿವೆ.ದೇಬೆ ಹೆಸರಿನ ಎರಡು ದೈವಗಳಿವೆ.ಇಲ್ಲಿ ಈ ಹೆಸರುಗಳಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಂಖ್ಯೆ ನೀಡಿಲ್ಲ. 
ಈ ಹಿಂದೆ ಒಂದೇ ದೈವಕ್ಕೆ ಪ್ರಾದೇಶಿಕವಾಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಆರಾಧನೆ ಇದೆ ಎಂಬ ಭಾವನೆ ಇತ್ತು ,ಆದರೆ ನನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೈವಗಳಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ .
ಹಾಗಾಗಿ ಸಿಕ್ಕಿರುವ ಎಲ್ಲ ಹೆಸರುಗಳನ್ನೂ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ .
ಇನ್ನುಕೆಲವು ಮೂಲತ ತುಳು ದೈವಗಳೇ ಆಗಿದ್ದು ಮಲೆಯಾಳ ಭಾಷೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಕಥಕ್ಕಳಿ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ತುಸು ಭಿನ್ನವಾಗಿ  ಕೊಡಗು ಕಾಸರಗೋಡು ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಆರಾಧಿಸಲ್ಪಡುವ ದೈವಗಳ ಹೆಸರನ್ನೂ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿದ್ದೇನೆ
ಅದೇ ರೀತಿ ಉಡುಪಿ ಬಾರಕೂರು ಕುಂದಾಪುರದ ಕನ್ನಡ  ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ತುಸು ಭಿನ್ನವಾಗಿ ಆರಾಧಿಸಲ್ಪಡುವ ಹಳೆಯಮ್ಮ ಮಾಸ್ತಿಯಮ್ಮ  ಹೈಗುಳಿ ಮೊದಲಾದ ದೈವತಗಳನ್ನೂ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿದ್ದೇನೆ.  ಬೈನಾಟಿ, ಕುಡಂದರೆ ,ಚಿಕ್ಕು, ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಮೊದಲಾದ  ಕೆಲವು  ಮಲೆಯಾಳದ ಹಾಗೂ ಕನ್ನಡ ಪರಿಸರದ ದೈವತಗಳ ಹೆಸರನ್ನು  ಡಾ.ಚಿನ್ನಪ್ಪ ಗೌಡ ಹಾಗೂ ಡಾ ,ಬಿ.ಎ ವಿವೇಕ ರೈಗಳು ಅವರ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಭೂತಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ .ಅಂತೆಯೇ ನಾನು ಕೂಡ ಅನೇಕ ಮಲಯಾಳ ಹಾಗೂ ಕನ್ನಡ ಪರಿಸರದ ದೈವತಗಳ ಹೆಸರನ್ನು ಹುಡುಕಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿದ್ದೇನೆ
ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಒಟ್ಟು ಮಾಡಿದ್ದಾಗ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕ ಸಂಖ್ಯೆ 1205
 ಈ ಪಟ್ಟಿ ಅಂತಿಮವಲ್ಲ ಇದು ಆರಂಭ ಮಾತ್ರ.ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ದೈವಗಳಿಗೆ ತುಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಆರಾಧನೆ ಇರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ .ಅನೇಕ ಹೆಸರುಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿರಬಹುದು
ಇನ್ನು ಅಧ್ಯಯನವಾಗ ಬೇಕಾದ ವಿಚಾರ ಭೂತಾರಾಧನಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಇದೆ
ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ, ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು
 ಡಾ.ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಜಿ ಪ್ರಸಾದ
ಕನ್ನಡ ಉಪನ್ಯಾಸಕರುಮತ್ತು ಸಂಶೋಧಕರು
ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು,
ನೆಲಮಂಗಲ, ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ  ಜಿಲ್ಲೆ
Mobile 9480516684
http://laxmipras.blogspot.com
samagramahithi@gmail.com


5 comments: