Friday, 25 January 2013

                                                                    ಸ್ತ್ರೀ ಸಂವೇದನೆ  
                                          ಅತ್ಯಾಚಾರ ಆರೋಪಿಗಳ ಮೇಲೆ  ಗೂಂಡಾ  ಕಾಯ್ದೆ  ಜಾರಿಯಾಗಲಿ 

                    ಅತ್ಯಾಚಾರ ಆರೋಪಿಗಳ ಮೇಲೆ ಗೂಂಡಾ ಕಾಯ್ದೆ ಜಾರಿಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವರು ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತ ಪಡಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಕೇಳಿ ಬಹಳ ಖೇದ ಆಯಿತು .ಇದಕ್ಕೆ ಅವರು ನೀಡುವ ಕಾರಣ ಇದರ ದುರ್ಬಳಕೆ ಆದೀತು ಎಂಬುದು .ಇದು ನೆಗಡಿ ಬರಬಹುದು ಅಂತ ಮೂಗನ್ನೇ ಕತ್ತರಿಸಬೇಕು ಎಂದಂತೆ ಆಯಿತು .ಹಾಗೆ ನೋಡಿದರೆ ಗೂಂಡ ಕಾಯ್ದೆ  ಅಡಿ ಬರುವ ಮಾನವ ಸಾಗಣೆ  ಸರ್ಕಾರೀ ಜಾಗದ ಅತಿಕ್ರಮ ಪ್ರವೇಶ  ಮಾದಕ ವಸ್ತುಗಳ  ತಯಾರಿ ಮಾರಾಟ  ತಯಾರಿ  ಮೊದಲಾದವುಗವುಗಳಿಗಿಂತ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಕ್ರೂರ ಮತ್ತು ಹೇಯವಾದುದಾಗಿದೆ .ಹೆಚ್ಚಿನ ಅತ್ಯಾಚಾರ  ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿಗಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆಯಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ .ಗೂಂಡಾ  ಕಾಯ್ದೆ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದರೆ ಅದರ ಭಯದಿಂದಲಾದರೂ ಮುಂದ   ಅತ್ಯಾಚಾರ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರು ತುಸು ನಿರಾಳವಾಗಿ ಇರಬಹುದು . ಏನಂತೀರಿ ?     

No comments:

Post a Comment